Strážce pevného disku - Radix Protector

Hardware | 01.01.02

Představte si školní učebnu se dvěma desítkami počítačů. Po skončení hodinyodcházejí studenti od svých strojů, které jen s obtížemi skrývají známky citelných zásahů do syst

Představte si školní učebnu se dvěma desítkami počítačů. Po skončení hodiny
odcházejí studenti od svých strojů, které jen s obtížemi skrývají známky
citelných zásahů do systémových konfigurací, smazané soubory či jiné změny na
pevných discích. A učitel výpočetní techniky několik následujících desítek
minut rekonstruuje původní nastavení jednotlivých stanic.

Přitom existuje zařízení, které je schopno podobným problémům do značné míry
zabránit a udržovat počítače stále v "čistém" stavu. Právě takovým systémem je
karta Protector společnosti Radix. Tato izraelská firma se mimo klasického
prodeje počítačových sestav a jednotlivých komponent zabývá také vývojem
vlastní karty pro ochranu disku před změnami.

Co z toho vyplývá? V okamžiku instalace karty Radix Protector je aktivován
systém, jehož hlavním cílem je kontrola změn na pevném disku. Pokud uživatel na
partition chráněné Protectorem provede nějaké změny, počítač se chová, jako by
se opravdu udály, ale jen do té doby, než je restartován. Po restartu je během
velmi krátké doby (řádově sekundy až desítky sekund při větších změnách) disk
vrácen do původního stavu, v němž byl při zapnutí diskové ochrany.


Praktické aplikace

Situací, ve kterých se vyplatí mít Protector, lze nalézt celou řadu.
Jednoznačně na prvních místech budou školní či firemní počítače. U nich je
pevně daná pracovní konfigurace a v případě jakýchkoliv zásahů uživatele během
jeho pracovní doby či školní hodiny je žádoucí, aby byly pokud možno bez
zbytečných investic odstraněny. A tuto funkci plní Protector téměř bezezbytku.
Srdnatě odolává pokusům o nainstalování nového programu, smazání systémových
knihoven, o změnu konfigurace například síťových služeb a dokonce i pokusu o
formátování disku. Na první pohled to sice vypadá, že počítač svědomitě plní
zadané úkoly, ačkoliv by mohly způsobit jeho nefunkčnost, ale po dalším
restartu je vše v původní podobě.

Prakticky Protector chrání před řadou dalších nepříjemností: Omezuje šanci
virového útoku, snižuje škody způsobené náhodným smazáním souborů, bezpečně
opravuje následky výpadku proudu a další.


Nastavení prostředí

Je jasné, že k tomu, aby Protector fungoval správně a na počítači bylo možné
pracovat, je potřeba dobře nastavit prostředí karty. K tomu slouží program
dodávaný na disketě k Protectoru, v němž je možné zvolit, který z disků a které
z particí budou či nebudou chráněny proti změnám. V praxi pak je pak chráněný
oddíl určen k instalaci systému a programů, zatímco na nechráněném jsou uloženy
dokumenty. Z této konfigurace je vcelku zřejmé, co může a co nemůže Protector
zachránit.

Bude zcela bezpečně jistit oddíl, případně disk se systémovými a programovými
soubory, ale bohužel mu nezbude, než zcela bezmocně sledovat, jak případná
virová nákaza kosí jeden dokument za druhým.


Závěrem

Z předchozích odstavců je zřejmé, kam je Radix Protector určen. Zákazníky budou
tedy nejspíše firmy, které dodržují striktní politiku přístupu zaměstnanců k
počítači. Radix zamezí veškerým změnám, jež by mohly ohrozit funkčnost systému,
nedovolí uživateli instalovat nepovolené aplikace a programy a přizpůsobovat
systém svým soukromým vrtochům.

Stejně tak v učebnách výpočetní techniky bude Protector silným pomocníkem
správcům či učitelům chránícím systém před pokusy mladých hackerů.

Systém zákaznické podpory zatím roste na domovských stránkách výrobce
Protectoru (www.radix.co.il/protector) a je jen otázkou času, kdy se objeví
také u českého distributora. Do budoucna se připravují například aplikace pro
dálkovou správu strážených počítačů, které ještě více ulehčí práci systémovým
administrátorům.


Radix Protector

Karta chránící pevný disk proti změnám
jistá ochrana systémového disku
rychlost práce i obnovy
omezená funkce
Cena vč. DPH: 3 500 Kč
K testu poskytla firma: Impromat ComputerKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.