Pověste obraz

Hardware | 01.02.04

I když je to s podivem, projektor je vynálezem již notně starým. Samozřejměnejedná se o datový projektor, jak jej známe dnes, ale spíše o projekční zařízení. Pokud pomineme nejstar

I když je to s podivem, projektor je vynálezem již notně starým. Samozřejmě
nejedná se o datový projektor, jak jej známe dnes, ale spíše o projekční
zařízení. Pokud pomineme nejstarší pokusy s projekcí v období starověku, bylo
prvním projektorem založeným na seriózním bádání zařízení zvané Camera Obscura.
K projekci, zřejmě jako první aparát, využívalo jednoduchý systém vybavený
optickou čočkou. Jejím úkolem bylo korigovat směr světelných paprsků, tak aby
byl promítaný obraz zřetelnější. Primitivní projektor spatřil světlo světa již
v šestnáctém století a o století později se objevil projekční systém
pojmenovaný Laterna Magika. Dál šel vývoj přes vynálezy jako např. Vaulabelleův
a Hémardinquerův projekční stroboskop, který si již zahrával i s projekcí
pohyblivé animace. Ve století devatenáctém se objevuje chemický film a první
klasické promítačky. Po objevu možnosti přenášet obraz elektronicky (ve
dvacátém století) se začínají vyrábět první videoprojektory.
Ve chvíli, kdy se začaly výrazněji rozšiřovat počítače, vyrobili pracovníci
výzkumných laboratoří i projektory, které dokázaly místo videosignálu
zobrazovat počítačový výstup. Později se ukázalo, že mnoho uživatelů by mělo
rádo zařízení, které zvládne prezentovat jak klasický videosignál, tak i obraz
z počítače. Další vývoj proto již patřil především datovým projektorům, které
se sice označují jako "datové", nicméně téměř bez výjimek dokáží zpracovávat
oba výše uvedené signály, tedy jak klasický např. z videa, DVD přehrávače či
kamery ve formátech NTSC, PAL, SECAM a později i HDTV tak i z počítače (dnes se
často podporují standardy VGA i DVI).

Rozvoj projektorů v posledních letech

Ve vývoji datových projektorů tomu bylo poměrně dlouhou dobu zcela jinak než v
samotném segmentu IT. Projektory se sice vyvíjely, ale jejich pořizovací cena
byla značně vysoká a zabraňovala masivnějšímu rozšíření do velkého konzumního
trhu. Teprve až po roce 2000 klesly pořizovací ceny na únosnou úroveň tak, že i
středně velké společnosti mohly začít uvažovat o zakoupení vlastního datového
projektoru. Zvýšením odbytu projekční techniky a vlivem nástupu vylepšených
technologií se začal výrazně zrychlovat i vývoj datových projektorů. Ceny dále
klesaly a výrobci začali do projektorů implementovat nejrozličnější
technologie. Ty se dnes zdaleka netýkají pouze samotné projekce obrazu, ale
nabízejí i zcela nové a převratné služby. Vesměs se týkají oblasti
uživatelského pohodlí a konektivity produktu ke zdrojům dat. Vyjma toho,
samozřejmě, pokračuje i trend v miniaturizaci. Výrobci se snaží vytvořit nejen
zařízení s mnoha užitečnými službami, ale i s velikostí a hmotností, jež umožní
snadné přenášení. Je poměrně logické, že datové projektory nabité moderními
technologiemi (např. Wi-Fi karta, různé sloty na paměťové karty atd.) a v
miniaturním provedení jsou i dnes pro široké masy konzumních zákazníků cenově
méně dostupné. Na tuto skutečnost ovšem vývojáři myslí a snaží se přijít s
novými kategoriemi produktů. Prodejci je směřují na konzumní trh, kde stojí
malé firmy a dokonce i koncoví zákazníci v podobě běžných domácích uživatelů.
Pro ně jsou totiž připraveny produkty, které sice nenabízejí nejvyšší kvalitu
obrazu (disponují většinou nižším rozlišením a slabším světelným výkonem), ale
na druhé straně jsou jejich pořizovací ceny velmi příznivé.

Co projektory zvládají
Běžné datové projektory pracují v nativním rozlišení SVGA (800 x 600 bodů), XGA
(1 024 x 768 bodů) nebo ty nejdražší dokonce v režimu SXGA (1 280 x 1 024
bodů). Pro běžné účely je dnes plně dostačujícím řešením režim XGA.
Orientujete-li se především na promítání videa, postačí vám s přehledem i SVGA.
Dalším důležitým parametrem je světelný výkon, který se udává v ANSI Im. Za
dostatečnou hodnotu pro domácnost lze považovat 600 až 800 ANSI Im, pro malé
firemní prezentace přijde vhod alespoň 1 000 ANSI Im a pro větší prostory pak
2 000 až 3 000 ANSI Im. Samozřejmě, existují i velké projektory dosahující
světelného toku o intenzitě i 5 či 7 tisíc ANSI Im, nicméně to jsou většinou
nepříliš mobilní krabice, určené pro generování velmi rozměrného obrazu, nebo
pro využití i při běžném denním světle.
Snad všechny dnešní projektory zvládají televizní normy PAL, SECAM i NTSC a
některé si poradí i s moderním HDTV signálem. Pokud chcete připojit i počítač,
je připraven konektor VGA(D-Sub) a často i rozhraní DVI. Disponuje-li zařízení
vstupem DVI (konkrétně DVI-I), je to výhodnější, neboť lze zobrazovat jak obraz
v digitální podobě, tak s pomocí redukce i běžný analogový signál VGA.
Dálkové ovládání a firmware jsou důležité především z uživatelského hlediska.
Některé projektory (např. jisté modely značky Epson) jsou osazeny inteligentním
firmwarem, jenž umožňuje vytvářet prezentaci přímo uvnitř projektoru. Při tomto
procesu se využívají předem připravené fotografie či upravené dokumenty a data
jsou zpravidla uložena na paměťové kartě, kterou lze zasunout přímo do slotu v
těle projektoru. Výhodou je, že na efektní prezentaci můžete jít vybaveni pouze
jediným zařízením projektorem.

Jak lze rozdělit datové projektory

Je mnoho způsobů jak lze datové projektory rozčlenit do kategorií, vždy záleží
na úhlu pohledu, který zaujmete. Nicméně nejčastěji se projekční zařízení dělí
podle pořizovací ceny, technologie a podle mobilnosti, ze které také plyne, kde
se budou moci jednotlivé typy projektorů nejlépe využívat.
Tříděním podle pořizovací ceny se nemusíme výrazněji zabývat, neboť záleží na
každém uživateli, jaké jsou jeho finanční možnosti. Pouze uvedeme přehled cen,
které se u jednotlivých typů produktů vyskytují.
Nejlevnější třídu představují projektory pro malé prezentace či pro domácí
použití. Jejich ceny se pohybují již od cca 36 tisíc včetně DPH. Střední třída
začíná přibližně na cenové hladině 60 až 70 tisíc Kč včetně DPH. Produkty
nabízejí pokročilejší služby a většinou i vyšší rozlišení obrazu.
Nejvyšší kategorii představují produkty pro nejnáročnější. Pořizovací ceny
mohou přesahovat sto i dvě stě tisíc korun s daní, a zákazník neplatí pouze
vysokou výbavu v podobě nejmodernějších technologií či miniaturní rozměry, ale
i vývoj. Ostatně tak je tomu u nejdražších produktů vždy, nejen v odvětví
projekční techniky, ale i v IT odvětví celkově.
Dalším kritériem, podle kterého lze dělit projektory, je jejich přenositelnost.

Ultralehké projektory

Mezi tyto produkty se řadí výrobky, které jsou rozměrově velmi malé (půdorys
mnohdy nepřesahuje ani podložku pod myš) a jejich hmotnost se pohybuje do 1,5
kg. Není výjimkou, že je hmotnost snížena i na 0,9 kg, jako např. u projektorů
Ask M1 nebo InFocus LP 120. Ostatně i rozměry těchto drobečků (cca 248 x 52 x
94 mm) napovídají, že jsou určeny především pro nejnáročnější zákazníky. Ti
totiž ocení nejen výše uvedená pozitiva, ale i elegantní a reprezentativní
design, jímž jsou bez výjimky projektory vybaveny. Vzhled je totiž u
ultralehkých zařízení důležitý, počítá se s tím, že se dostanou k rukám vůdčích
manažerů, kterým je jejich dobrý image téměř vším. Je jasné, že třída
"trpasličích" projektorů je finančně dražší a její příslušníci se vždy řadí k
hi-endu.

Lehce přenositelné projektory

Datové projektory spadající do této rodiny se vyznačují jednoduchou
přenositelností např. na služebních cestách a podobně. Oproti ultralehkým jsou
sice o něco těžší a většinou i rozměrově větší, nicméně nabízejí buď výhodnější
pořizovací cenu, či vyšší rozsah služeb. Většinou v podobě větší škály
připojitelných konektorů nebo v uživatelském pohodlí. Např. projektor Epson
EMP-74 je vybaven čidlem pro zjištění náklonu (to je užitečné ve chvíli, kdy
podložíte projektor nebo vysunete pomocné opěrky a ten se nachází v šikmé
poloze). S pomocí čidla pak EMP-74 nabízí službu, která automaticky koriguje
lichoběžníkové zkreslení obrazu (Keystone).
Lehce přenositelné projektory se hodí na běžné služební cesty či do firem, kde
bude obraz sledovat menší počet diváků. Hmotnost projektorů se obvykle pohybuje
okolo cca 2 až 3 kg.

Přenositelné projektory

Na rozdíl od předchozí kategorie jsou tato zařízení rozměrově lehce větší a
také jejich hmotnost je vyšší. Například Panasonic PT-L780NTE se může pochlubit
pěti a půl kilogramy, a ASK C300 dokonce 6 kg. Na druhou stranu jsou tyto
produkty již připraveny pro větší sály a jejich světelný výkon (okolo 2 500 až
3 500 ANSI Im) i široká nabídka přípojných konektorů tomu patřičně odpovídají.
Projektory jsou sice označené jako přenositelné, nicméně tím se myslí, že je
možné je přenášet, avšak ideálně jen příležitostně, např. v rámci jedné
společnosti a pouze ve chvílích potřeby. Jinak je vhodné nainstalovat projektor
do jednoho přednáškového sálu a využívat jej stacionárně pouze tam.

Konferenční projektory

Poslední kategorii v našem dělení projektorů podle mobility, je skupina
konferenčních projektorů. Jejich posláním je sloužit na jednom jediném místě,
kde se pevně integrují do výbavy přednáškové kon 7 700 ANSI Im, který je
dostačující i pro velmi rozlehlé konferenční sály. Nezřídka jsou konferenční
datové projektory vybaveny motorem ovládaným ostřením a funkcí optického
přiblížení obrazu. Pak je totiž možné plnohodnotně ovládat projektor pouze s
využitím dálkového ovládání, zatímco zařízení je ukryto v zapuštěné zadní stěně
místnosti nebo zavěšeno na stropě. Pořizovací ceny konferenčních produktů se
pohybují ve stovkách tisíc korun a různí se především podle nabídky služeb a
podle světelného výkonu.

Jak pracují projektory

Rozdělení projektorů podle využití máme za sebou a nezbývá nám, než se podívat
na to, jak pracují projektory uvnitř. Vzhledem k produktům, které jsme měli na
test a jejichž samostatné recenze si můžete přečíst dále, nás budou zajímat
hlavně technologie LCD a DLP.

Princip LCD projektorů

Technologie LCD je v současnosti (u běžných projektorů) nejvyužívanější. Je
totiž cenově dostupná a přináší s ohledem na pořizovací cenu velmi dobré
výsledky. U LCD zařízení vysílá projekční lampa světelný svazek do optického
systému hranolů, který jej rozkládá na tři díly. Pomocí barevných filtrů
(nejčastěji složek RGB) se každý svazek obarvuje a samostatně prosvětluje jeden
z trojice LCD displejů, které vykreslují příslušnou barevnou složku zdrojového
obrazu. Vygenerované R,G a B obrazy se spojují do plně barevného opět s pomocí
optických hranolů. Objektivem se následně promítá již plně barevný obraz.
Výhodou LCD projektorů je cenová dostupnost. Nevýhodou pak rozměry, které jsou
sice řádově menší například oproti technologii CRT, ovšem na modely s DLP
nestačí.

Princip DLP projektorů

Pouze díky technologii DLP, kterou vyvinula společnost Texas Instruments, se
dnes mnoho manažerů může pochlubit skutečně malými a ultralehkými projektory.
Tato zařízení totiž využívají systému DLP (Digital Light Processing), který
spoléhá na miniaturní čip DMD (Digital Micromirror Device), tedy na procesor
pracující s povrchem pokrytým mnoha miniaturními mikrozrcátky. Každému
obrazovému pixelu náleží jedno miniaturní zrcátko, jehož vychýlení z normální
polohy se řídí pomocí elektrického náboje. Podle toho, jak rychle nebo pomalu
kmitá příslušné zrcátko, se generuje i intenzita světelného bodu.
Pro získání barevného obrazu se (u nákladnějších projektorů) využívá trojice
DMD čipů, přičemž každý z nich má za úkol generovat jednu základní barevnou
složku RGB. Spojením složek se generuje barevný obraz. Druhým způsobem, který
se využívá častěji pro snížení nákladů a miniaturizaci celého systému, je
využití pouze jednoho DMD čipu. Před zrcátky je umístěn rychle rotující filtr
(kotouč), jenž je rozdělen do tří barev. Projektor pak musí s každou dokončenou
otáčkou zvládnout vykreslit všechny tři barevné složky. Obraz se skládá do plně
barevného díky nedokonalosti lidského oka.
Výhoda DLP systému tkví především v malých rozměrech, vysokém kontrastu a jasu
obrazu i při využití relativně slabé projekční lampy. Nevýhodou je vyšší
pořizovací cena.

Budoucnost
V blízké budoucnosti lze předpokládat další vylepšování stávajících
technologií, především LCD a DLP systémů, kde pomohou např. vylepšené LCD
displeje nebo čipy DMD s vyšším počtem obrazových bodů. Také lze předpokládat
vylepšování v oblasti bezdrátových komunikací, ať se již bude využívat standard
Bluetooth či Wi-Fi. V neposlední řadě je pravděpodobné, že se bude vyvíjet i
firmware, který bude umět stále lépe prezentovat z paměťových médií. V každém
případě, novinek bude u nových projektorů stále víc a víc.

Acer PD110
Z hlediska použité technologie se jedná o projektor vyšší kategorie a tomu také
odpovídá většina parametrů, s výjimkou ceny, jež je zdaleka nejnižší z
testovaných produktů. Podle výrobce patří projektor do kategorie
semi-stacionárních přístrojů, jež jsou vhodné jak pro trvalé umístění,
například v učebně, tak pro použití na cestách. Rozměry 272 x 211 x 86 mm a
hmotnost (2 kg) pak možnost častého přenášení jen umocňují. Nejsou však důvodem
pro nízký optický výkon, jak tomu je u některých projektorů určených výhradně
na cesty, protože se svítivostí 1 100 lumenů a kontrastním poměrem 1 700 : 1 se
nebudete muset obávat ani prezentací v hůře zatemněných místnostech. Zvláště
při častých manipulacích pak rozhodně není na škodu ani kryt z hořčíkové
slitiny, jenž dodá projektoru přece jen větší odolnost. Nativní rozlišení
projektoru je 800 x 600 bodů, což stačí pro většinu běžných aplikací. Jak
prezentace, tak i případné přehrávání videa rozhodnete-li se použít projektor
jako součást domácího kina budou zobrazeny dostatečně kvalitně. Potřebujete-li
rozlišení větší, můžete použít funkci komprimovaného rozlišení (až 1 280 x 1
024). Celkem nepříjemná je však absence zoomu. Kvůli tomu totiž existuje jen
jedna možnost jak změnit velikost úhlopříčky posouvat projektor blíže, či dále
od plátna. Absence reproduktoru není tak kritická, protože ozvučení je stejně
lepší řešit jinak. Videosignál lze do projektoru dostat prakticky z každého
běžného zařízení. K dispozici jsou nejrozšířenější vstupy, jako S-Video, cinch
a VGA. Ovládat základní nastavení lze pomocí menu zobrazeného na plátně.
Parametrem, důležitým při častém používání projektoru je životnost lampy, jež
by se měla pohybovat okolo 2 000 hodin.

LG RD-JT31
Produkt označený logem firmy LG patří mezi velmi malé projektory s vysokým
výkonem. Již na první pohled na něm zaujme jeho střídmý a praktický design.
Výrobce se hodně zaměřil na na preciznost zpracování a na použití kvalitních
materiálů, které jsou vhodné pro zařízení, u něhož lze očekávat časté
transporty a tedy i ne zrovna šetrné zacházení. Všechny kryty jsou tudíž velice
pevné a boky jsou navíc pokryty gumou, která zvyšuje jistotu úchopu při
přenášení. Tyto vlastnosti projektor přímo předurčují pro použití při cestách
za prezentacemi. S ohledem na kompaktní rozměry by byl vhodný i jako komponenta
domácího kina, protože jeho umístění určitě nezpůsobí obtíže. Díky využití
technologie DLP dosahuje projektor velmi dobrých parametrů, její použití se
však bohužel promítlo do ceny. Zajímavě je vyřešen kryt optiky, který chrání
celou přední část projektoru, je však asi nejzranitelnější částí celého
přístroje, protože po jeho odklopení volně visí a občas trochu překáží při
nasměrování a ustavení projektoru. Parametry přístroje jsou opravdu velmi
příjemné nativní rozlišení SVGA (800 x 600 bodů) lze pomocí funkcí zvětšit na
XGA (1 024 x 768). Jas 1 100 lumenů plně dostačuje pro většinu možných použití,
a ani kontrastní poměr 1 100 : 1 není slabinou. K propojení se zdroji
videosignálu lze využít některý z klasických vstupů (S-Video, cinch, či D-Sub).
Absence reproduktoru je s ohledem na rozměry celkem logická. Zvuk produkovaný
zabudovaným reproduktorem, který je navíc potlačován hučením ventilátorů, není
rozhodně žádný zázrak, proto se stejně většinou používá jiný způsob ozvučení.
Asi jedinou výtku máme k umístění většiny ovládacích prvků pouze na dálkové
ovládání. Pokud vám v něm dojde baterie, přijdete o možnost měnit nastavení
parametrů obrazu. Zato ovládaní s jeho pomocí je opravdu příjemné a intuitivní.

Dell 2100MP
Dell 2100MP představuje levnější z dvojice DLP projektorů, jež má tato firma ve
svém portfoliu. Disponuje nativním rozlišením 800 x 600 pixelů (SVGA) a
přepočtem lze dosáhnout až 1 280 x 1 024 bodů. Přehledné menu nabídne dva
předvolené režimy PC a Movie, doplněné třetím uživatelským. Pro nastavení
obrazu se nabízejí volby korekce jasu i kontrastu, kontroly intenzity složek
RGB či teploty barev. Při připojeném PC lze měnit frekvenci obrazu či hýbat
obrazem horizontálně a vertikálně, pro DVD se nabízí kontrola saturace. Vstupy
na zadní straně zahrnují kompozitní video, S-Video, D-Sub (RGB) a USB konektor
v dodávce je konverzní kabel 3xRCA na D-Sub. D-Sub konektor je průchozí, takže
na projektoru nalezneme kromě vstupního portu i výstup pro připojení monitoru.
Projektor nabídne kontrastní poměr 1 800 : 1, což vyvažuje jeho menší svítivost
1 000 ANSI lumenů. Životnost lampy činí 2 000 hodin a s ohledem na již tak
nízkou svítivost zde nelze snížit světelný výkon pro její prodloužení.
Projektoru chybí zoom plochy, je zde tedy pouze možné ostřit, ale nikoliv
upravovat úhlopříčku ta je závislá pouze na vzdálenosti přístroje od projekční
plochy. Nejmenší použitelná vzdálenost udávána výrobcem činí 1,2 m, kdy by měla
být úhlopříčka 75 cm. Při maximální použitelné vzdálenosti 12 metrů je
úhlopříčka obrazu 8,6 metru. Zoom samotného obrazu je 32x digitální, a jeho
krokování není příliš jemné, zato hlučnost je příjemně nízká. Řešení
odvětrávání se však pravděpodobně podepsalo na rozměrech 64 x 84 x 213 mm,
hmotnost je přijatelných 1,8 kg. Projektor nemá integrován reproduktor. Jedním
z detailů, který kupujícího potěší, je transportní taška, jež je součástí
dodávky ta je vyplněna tvrzenou pěnou s prolisy, do nichž projektor pevně
zapadne a je bezpečně chráněn před nárazy a údery.

Hitachi CP-S210
Stolní LCD projektor Hitachi CP-S210 patří mezi multimediální kousky tohoto
výrobce a uplatnění by měl nalézt především v oblasti zábavy jako základní
kámen domácího kina. Tomu odpovídají jeho rozměry 332 x 92 x 254 mm i hmotnost
3 kg. Zapnutí a zahřátí projektoru na provozní hodnoty probíhá vcelku svižně.
Model CP-S210 nabízí dva mody svítivosti ta je 1 200 ANSI lumenů v Normal modu
a 960 ANSI lumenů ve Whisper modu, což rovněž ovlivní životnost lampy, jež je
výrobcem udávána na 2 000 hodin v Normal a na 4 000 hodin ve Whisper modu.
Nativní rozlišení tohoto modelu je 800 x 600 obrazových bodů, zobrazení
rozlišení XGA (1 024 x 768) a SXGA (1 280 x 1 024) jsou dosahována přepočtem.
Parametry objektivu jsou F 1,6-1,8 (f = 16,8-20,2 mm), k dispozici je i
1,2násobný manuální zoom. Na vstupu dokáže pracovat s kompozitním i
komponentním signálem, s VGA, SVGA, XGA a SXGA i MAC 13" a MAC 16" obrazem.
Obraz promítaný projektorem lze sledovat již od vzdálenosti půl metru, přičemž
v zatemněné místnosti je ideální ještě do vzdálenosti sedmi metrů maximální
vzdálenost, na níž má smysl ještě promítat, se pohybuje okolo 10 metrů.
Velikost obrazu, jejž je projektor schopen poskytnout, se nachází v rozmezí 0,9
x 1,1 metru 9,2 x 11,0 m. Projektor rovněž nabízí otočení a překlopení obrazu i
jeho 4násobné digitální zvětšení. Součástí je reproduktor o výkonu 1 W. Pro
případné ovládání je k dispozici 9pinový D-Sub konektor RS232. Celková obsluha
a ovládací menu jsou přehledné a intuitivní, automatické vyhledání vstupu
signálu proběhlo až na jeden případ vynucený restart počítače kvůli grafické
kartě bez problémů.

Epson EMP-S1
Jednou z variant řešení velkoplošné prezentace menších firem může být projektor
EMP-S1 z dílny společnosti Epson. Tento ultralehký přístroj využívá zobrazovací
technologie LCD a je uzpůsoben především promítání počítačových dat, neznamená
to však, že byste si s jeho pomocí nemohli ve volném čase pustit oblíbený film.
Projektor pracuje v základním rozlišení 800 x 600 s konverzí až na 1 024 x 768
bodů. Světelný výkon 1 200 ANSI Im a kontrastní poměr 400 : 1 dávají tušit
nutnost promítat prezentace v alespoň částečně zatemněných místnostech. S
přístrojem dosáhnete maximální úhlopříčky obrazu 762 cm při projekční
vzdálenosti 11,3 m. Instalace a nastavení projektoru jsou jednoduché,
intuitivní a časově nenáročné. Výšku projekce určíte předními vysunovacími
nožičkami, a následnou lichoběžníkovou deformaci lehce odstraníte příslušnými
tlačítky. Přesné usazení obrazu zajistí digitální zoom a manuální optické
ostření. Všechny tyto funkce jsou dostupné nejen na vrchní straně samotného
přístroje, ale také prostřednictvím dálkového ovládání velikosti kreditní
karty. Nastavování funkcí ostatních, jako je např. světlost nebo sytost obrazu,
se provádí prostřednictvím přehledného menu přímo na obrazu projekce.
Videosignál z přehrávače lze na projektor přivést standardním videocinchem,
popř. modernějším S-Video konektorem. Jak už bylo řečeno, přístroj je
přizpůsoben projekci počítačových dat, a tak na zadní straně naleznete VGA
konektor pro propojení s grafickou kartou. Práci s prezentací vám usnadní
dálkové ovládání, jehož přijímač lze připojit k počítači pomocí rozhraní USB.
Naleznete na něm základní funkce myši a stránkování Page Up a Page Down.
Základní parametry přístroj předurčují pro použití v menších firmách jako
snadný nástroj pro velkoplošnou projekci vlastních prezentací.

HP VP6110
V modelové řadě projektorů Hewlett-Packard VP 6100 se můžeme setkat se dvěma
variantami VP6110 a VP6120, z nichž na testy jsme měli zapůjčenu o něco slabší
první verzi. Hlavní rozdíl mezi oběma produkty představuje svítivost (1 500
ANSI Im u VP6110 oproti 2 000 ANSI Im u VP6120) a nativní rozlišení 800 x 600
vs. 1 024 x 768 bodů. Stejně jako ostatní projektory v testu je i HP určeno
především do kanceláře, domácnosti či do malé projekční místnosti. Díky poměrně
vysoké svítivosti i příznivému kontrastnímu poměru lze tento projektor používat
i v nezastíněné místnosti, ovšem plná kvalita krystalicky ostrého obrazu se
projeví teprve při zatemnění. Námi testovaný model byl s nativním rozlišením
800 x 600 bodů schopen přepočítat obraz od rozlišení 640 x 350 až do 1 280 x x
1 024 bodů. Maximální úhlopříčka obrazu činí při projekci ze vzdálenosti 8
metrů od plátna přibližně 610 centimetrů. VP6110 kombinuje jasný obraz s celkem
robustní konstrukcí, snadnou ovladatelností a dostatkem konektorů pro vstup
signálu. Co se produkovaného obrazu týče, byli jsme velmi spokojeni s kvalitou
projekce textových předloh, jež se jevily dostatečně ostré a kontrastní. Tmavé
plochy obrazu vykazovaly dobré prokreslení i odstupňovanou intenzitu stínů a to
samé se týče jak výrazně světlých, tak tmavších úseků přehrávaného videa (zde
opravdu doporučujeme zvolit v menu filmový mod, jelikož mod prezentační je
charakterizován až přehnaně ostrou bílou, která by projekci filmu rušila).
Dobře pracuje i automatické vyladění obrazu. Za nevýhodu však musíme považovat
občas viditelné "klepání" obrazu, jež bylo zvláště patrné při práci s
kancelářskými aplikacemi právě v "datovém" modu.

Umax LE107
Abecedně poslední projektor tohoto testu je klasickým představitelem
nejlevnějších DLP projektorů na trhu. Co se kvality obrazu týče, nedosahuje
sice kvalit dražších DLP konkurentů, ale zájemcům zato nabízí atraktivní cenu.
Papírové hodnoty sice hovoří o kontrastu 2 000 : 1 a svítivosti 1 100 ANSI lm,
avšak v přímé konfrontaci s jinými projektory, disponujícími obdobnými
parametry, není obraz ani tak jasný, ani tak kontrastní. Tento fakt je
pravděpodobně dán použitou lampou (její výkon je pouze 150 W), jež slibuje
životnost 4 000 hodin, takže se nabízí myšlenka, že projektor funguje neustále
v "ekonomickém" modu. V nastavení menu se nám bohužel provozní režim změnit
nepodařilo, patřičná položka chybí. Pomineme-li však nižší svítivost, kvalita
obrazu je s ohledem na cenu a použitou DLP technologii v mezích normy. Obraz je
stabilní a neblikavý, bohužel v tmavších pasážích nejsou detaily moc
rozeznatelné. Barevné podání je dostatečně realistické. Při projekci videa Umax
prokázal, že netrhavě zvládá i akční scény, ovšem opět doporučujeme spíše
zatemněnou projekční místnost. Nativní rozlišení je 800 x 600 bodů, přičemž
přepočítávání funguje i na standardy VGA (640 x 480 bodů) a XGA (1 024 x 768
bodů). Co se vstupů a výstupů týče, nabídka je celkem spartánská k dispozici je
vstup D-Sub pro signál z počítače, dále je přítomen audiovstup (pouze jack) a
vstup S-Video a cinch. Podle údajů poskytovaných výrobcem činí maximální
úhlopříčka obrazu 6,5 metru, a to při vzdálenosti 9,8 metru od plátna. Hmotnost
Umaxu LE107 je stejná jako u většiny zařízení v testu a dovoluje dostatečnou
mobilitu. Projektor umí přepínat obraz z formátu 4 : 3 do 16 : 9 a součástí
dodávky je kromě kabeláže a brašny i dálkové ovládání.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.