Obraz na stěně, Co s ním? - Prezentace a vizualizace do kanceláře i na cesty

Hardware | 01.03.00

Řada čtenářů má možná ještě v paměti dřívější středo a vysokoškolskou výuku čirůzné konference, kde byl jediným dostupným prezentačním prostředkem zpětný projektor (tzv....

Řada čtenářů má možná ještě v paměti dřívější středo a vysokoškolskou výuku či
různé konference, kde byl jediným dostupným prezentačním prostředkem zpětný
projektor (tzv. Meotar) a fólie s ručně kreslenými, v lepším případě tištěnými
obrazy a informacemi. V drtivé většině případů ovšem pouze v černobílém
provedení. Intenzivní používání výpočetní techniky sice výrazně zrychlilo a
také zkvalitnilo proces přípravy podkladů, ovšem následný tisk na fólie,
zvláště v barevném provedení, je již zdlouhavý a při potřebě dodatečných úprav
i relativně drahý. Logicky tedy vyvstal požadavek na možnost přímé projekce
připravených snímků rovnou z počítače. Až do relativně nedávné doby byla
projekční technika nabízející tyto funkce nesmírně drahá a tím i téměř
nedostupná. Revoluci však způsobil nárůst výroby, a především razantní snížení
cen kvalitních LCD displejů s vysokým rozlišením. Ty jsou díky svým fyzikálním
vlastnostem ideálními prostředky k zobrazení obrazu nejen pro přímý pohled,
jako je tomu u notebooků a LCD monitorů, ale díky možnosti prosvícení i pro
projekční techniku. Vývoj v této oblasti však neznamenal jen lepší dostupnost,
vyšší kvalitu zobrazení a nárůst komfortu ovládání, ale i nabídku stále menších
a menších přístrojů při zachování výkonnostních parametrů. To umožňuje běžné
používání projekční techniky i u pracovníků, kteří své prezentace potřebují
předvádět přímo u klientů a nechtějí přitom spoléhat na jejich vlastní vybavení.
Protože však zdaleka ne všechny prezentace si vystačí s daty připravenými v
počítačích nebo na videokazetách, může se velmi zajímavým doplňkem pro některé
příležitosti stát i tzv. vizualizér, nazývaný též dokumentová kamera. V
podstatě jde o moderní řešení dřívějších zrcadlových projektorů pro promítání
neprůhledných papírových předloh. Dnešní modely vizualizérů jsou však díky
použití analogové nebo digitální videokamery schopny snímat nejen potištěný
papír, ale prakticky libovolnou předlohu, včetně trojrozměrných předmětů.
Výstupní signál ovšem v tomto případě nebývá přímo promítán, ale je předáván k
dalšímu zpracování, například právě některému typu projektoru.
Mobilní projektory
Kategorie mobilních projektorů zahrnuje modely, které je sice možné poměrně
snadno přenášet, ovšem jejich rozměry a hmotnost nepočítají s příliš dlouhými
ručními transporty. Jsou tedy orientovány spíše na snadný převoz vozidlem,
přičemž jejich hlavními přednostmi jsou výkon, široká paleta funkcí a kvalita
obrazu.
ASK Impression A9+
Tento model s rozměry 118 x 262 x 312 mm a hmotností 4,9 kg nabídne uživateli
fyzické rozlišení XGA, tedy 1 024 x 768 bodů s možností zobrazovat hodnoty od
režimu 640 x 480 bodů až do 1 600 x 1 200 bodů, přepočítávané pomocí
inteligentního konverzního algoritmu. Zaručena je i kompatibilita se systémy
Macintosh a s videosignálem standardu PAL/SECAM/NTSC. Použitá lampa s příkonem
150 W by měla sloužit po dobu cca 2 000 hodin nepřetržitého provozu, přičemž
světelný výkon, který lze získat, má hodnotu 1 300 ANSI lm. Lampou jsou
prosvětlovány 3 aktivními LCD displeji 3 pSi TFT, s úhlopříčkou 1,3", schopnými
pracovat s paletou 16,7 milionu barev. Úroveň kontrastu se pohybuje na hranici
300 : 1. Frekvenční parametry obrazu se mohou pohybovat v rozmezí od 15 do 100
kHz pro horizontální frekvenci a od 43,5 do 130 Hz ve vertikálním směru, v obou
případech s automatickým nastavením.
Ladění optických parametrů obrazu (zaostření, optický zoom) je výlučně
manuální. Optický zoom nabízí rozsah hodnot od 1 do 1,3. Hodnoty dostupné
úhlopříčky obrazu se pohybují v rozmezí od 59 do 762 cm dle projekční
vzdálenosti (1,2 až 12 m). Vertikální změnu směru projekce zajišťují výsuvné
nožičky v přední části přístroje. Vliv zkreslení obrazu je možné upravit
digitální korekcí lichoběžníkového zkreslení. Ta je k dispozici ve 12 krocích.
Kromě optického lze využívat i digitální zoom, který při své aktivaci dovoluje
zadat vztažný bod, plynule nastavit hodnotu zvětšení a následně libovolně
posouvat "výřezem" po celé ploše původního obrazu. Aktivace digitálního zoomu
však zcela vyřadí případnou lichoběžníkovou korekci, neboť řídicí čip není
schopen obě funkce současně aplikovat. Po zrušení funkce zoom ovšem automaticky
znovu zapracuje korekce lichoběžníkovitosti.
Nastavení parametrů je soustředěno do obrazovkového menu a dvou ovládacích
prvků. Jedním z nich je panel, umístěný přímo na přístroji, druhý tvoří dálkové
ovládání. Všechny základní funkce jsou dostupné na obou. Obrazovkové menu
nabízí celou řadu parametrů jako je "měkký" reset pro automatické nastavení
obrazu, jas, kontrast, barevná sytost, lichoběžníková korekce, "umlčení"
reproduktorů, jazyk ovládacího menu (čeština chybí), šířka, poloha a jemné
ruční doladění obrazu, možnost zrcadlové projekce pro zadní promítání,
vertikální otočení obrazu pro montáž přístroje pod strop, teplota barev,
ostrost obrazu při vstupu z videa, přepínání mezi formátem 4 : 3 a 16 : 9,
stejně jako "velký" reset všech hodnot na tovární nastavení nebo vynulování
počítadla lampy po její výměně. Kromě již uvedených lze aktivovat i funkce pro
automatické hledání datového signálu, řízení spotřeby energie, či volit, zda
instalovaný sériový port slouží pro ovládání přes RS 232 nebo jako port myši.
Ovládací panel na projektoru dovoluje přímo měnit hodnoty jasu, kontrastu, a
hlasitosti zvuku, dále korigovat lichoběžníkovitost obrazu, automaticky
vyhledat zdroj signálu a nechybí ani tlačítko pro samočinné nastavení obrazu
("měkký" reset). Samozřejmě disponuje ovládacími prvky pro pohyb a volbu
položek v obrazovkovém menu. Vypínač zapíná i vypíná přístroj, přičemž po
vypnutí probíhá automatické dochlazování před úplným zastavením činnosti po
dobu cca 3 minuty.
Dálkový ovladač BatMouse III komunikuje s projektorem infračerveným paprskem,
ovšem je k dispozici i doplňkový kabel pro přímé propojení. Ovladač je
samostatně napájen a má vlastní vypínání. Nabízí změnu hlasitosti a okamžité
ztlumení zvuku, vypnutí projektoru, digitální zoom a posuv výřezu, překrytí
obrazu černou plochou s možností postupného odkrytí kuličkou trackballu.
Nechybí ani laserové ukazovátko a zmíněný trackball s dvojicí tlačítek, která
lze kromě ovládání obrazovkového menu použít při vhodném připojení k PC i pro
ovládání kurzoru myši.
Vstup datového signálu je zajištěn řadou konektorů na zadní stěně projektoru
prostřednictvím dvojice nezávislých RGB (VGA) konektorů a jednoho audiovstupu.
Výstup pak funguje přes jeden RGB konektor a audiovýstup. Dalším zdrojem
signálu může být video, připojené buď přes S-video konektor nebo videokonektor
a audiovstup. Dále je na panelu zmíněný sériový konektor a USB konektor, jež
oba mohou sloužit pro ovládání kurzoru myši v PC. Vzhledem k dálkovému ovládání
je přítomen i jeden ze dvou infrasenzorů a konektor pro kabelové propojení s
ovladačem. Druhý infraport je umístěn zpředu přístroje. Zvuk je v tomto případě
zajištěn dvojicí reproduktorů o výkonu 2x 5 W.
Dodávané příslušenství zahrnuje RGB kabel, kabel pro ovládání myši, redukci
Scart-RCA, adaptér pro sériovou a PS/2 myš. Z důležitých náhradních dílů je
nutné uvést cenu náhradní lampy, která stojí 24 800 Kč bez DPH. Základní cena
je 279 000 Kč bez DPH. Poskytovaná záruční doba má přitom trvání 18 měsíců, je
ovšem doplněna možností prodloužení na 3 roky.
ASK Impression A10+
Základní konstrukce a tedy i většina technických parametrů, včetně ovládání u
druhého z mobilních modelů projektorů ASK, je naprosto totožná jako u modelu
9+. Zásadní odlišnost ovšem je v použití tzv. mikročoček. Tato technologie
spočívá v tom, že před LCD displej je umístěn speciální optický prvek, který
tvoří síť miniaturních čoček. Ty mají za úkol koncentrovat světlo z lampy
přesně do funkčních bodů LCD displeje. Prakticky to znamená, že nedochází ke
ztrátám světelného výkonu na neproduktivní ploše LCD mezi jednotlivými buňkami,
a se stejným výkonem lampy lze proto docílit vyšší svítivosti. Ta v tomto
případě i při zachování výkonu lampy 150 W dosahuje až 1 800 ANSI lm, což je
hodnota o 38 % vyšší. Použití uvedené technologie však zákonitě vyvolává vyšší
výrobní náklady, a tedy i prodejní cena se tentokráte pohybuje na hranici 379
000 Kč bez DPH.
SONY VPL-PX20
Třetí z mobilních projekčních zařízení patří k nejmodernějším modelům v
kategorii, má vnější rozměry 142 x 335 x 339 mm a hmotnost 7,2 kg. Fyzické
rozlišení opět pracuje s hodnotou XGA (1 024 x 768 bodů). Dále jsou dostupná
rozlišení VGA, SVGA a SXGA. Všechna opět prostřednictvím inteligentní konverze
obrazu. I v tomto případě je zajištěna kompatibilita se systémy Macintosh a s
videosignálem standardu PAL/SECAM/NTSC. Použitá lampa tentokráte vyžaduje
příkon 200 W a její běžná životnost se znovu pohybuje okolo 2 000 hodin.
Světelný výkon dosahuje hodnoty 1 400 ANSI lm. Jako zobrazovací element opět
slouží 3 aktivní LCD displeje 3 pSi TFT, s úhlopříčkou 1,3" a podporou 16,7
milionu barev. Úroveň kontrastu dosahuje již jen 150 : 1, ovšem systém se
vyznačuje vysokou rovnoměrností světla po celé projekční ploše. Jiné jsou i
hodnoty frekvenčních oblastí obrazu, které se automaticky pohybují od 15 do 91
kHz pro horizontální směr a od 43 do 85 Hz ve svislé ose.
Zaostřování obrazu a optický zoom jsou opět řešeny výlučně ručním ovládáním.
Objektiv má proměnnou ohniskovou vzdálenost (36,7 až 47,8 mm). Velikost
dostupné úhlopříčky obrazu se pohybuje v rozmezí od 102 do 762 cm. Vertikální
nastavení obrazu i zde řeší dvojice výsuvných nožiček. Vliv takto vzniklého
zkreslení lze vyrovnat digitální korekcí lichoběžníkovitosti, která je k
dispozici ve 127 jemných krocích. I v tomto případě lze využívat funkce
digitálního zoomu, doplněné o zadání vztažného bodu a možnost posouvání
zvětšeného výřezu po ploše původního obrazu. Ovšem jako u jediného testovaného
projektoru je funkce digitálního zoomu schopna pracovat společně i s
lichoběžníkovou korekcí.
K řízení parametrů stejně jako v předchozích případech slouží obrazovkové menu,
ovládané jak z panelu na přístroji, tak i pomocí dálkového ovládání. Menu
zahrnuje nastavení kontrastu, jasu, teploty barev, zaostření pro video, režimu
text/grafika pro počítač, nastavení polohy a velikosti obrazu, formát obrazu 4
: 3 a 16 : 9 pro video. Nechybí možnost volby vstupu signálu, jeho automatická
detekce, stejně jako nastavení jazyka (bez češtiny). V menu lze zapnout či
vypnout reproduktory, nastavit úsporný režim či zvolit, zda půjde o čelní či
zadní projekci. Zajímavá je funkce pro nastavení jasu lampy, kterou lze
přepnout do režimu "Low", kdy je zároveň redukován i výkon ventilátoru a dále
snížena i tak malá hlučnost přístroje.
Ovládací panel projektoru nabízí základní prvky pro volbu vstupu signálu,
vyvolání obrazovkového menu, kurzorová tlačítka pro pohyb a volby hodnot. K
dispozici je i tlačítko reset a funkce "APA" (Auto Pixel Alignment) k
automatickému nastavení parametrů obrazu. Ve výčtu nesmí chybět ani přímé
ovládání intenzity zvuku a tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí podsvícení
ovládacího panelu. Vypínač, který rovněž patří k výbavě panelu, opět
automaticky zajišťuje dochlazení lampy, které trvá přibližně 2 minuty.
Dálková verze ovládání pracuje na infračerveném principu a je také samostatně
napájena. Kromě toho lze ale používat i kabelové propojení s projektorem. Jeho
ovládací prvky tvoří vlastní vypínač, vypínač projektoru, tlačítko pro volbu
vstupu signálu, pro automatické nastavení obrazu "APA", stejně jako reset, dále
prvky pro nastavení úrovně zvuku a jeho okamžitého ztlumení. Přímo dostupná na
ovladači jsou i tlačítka k ovládání zoomu. Dominantní je trackpoint s
kurzorovými tlačítky, a dvěma tlačítky pro případné ovládání myši. Ve výbavě
nechybí ani laserové ukazovátko.
Vstup signálu je řešen souborem konektorů na pravé straně přístroje. Ty
zahrnují dvojici nezávislých RGB kanálů, k nimž náleží dva vstupy zvuku a
dvojice konektorů pro ovládání myší. Alternativou pro vstup signálu z PC je
pětice BNC konektorů a rovněž digitální vstup videosignálu. Přepínání mezi
analogovou a digitální formou je možné pouze ručně přepínačem na konektorovém
panelu. Mezi další přípojné body patří USB rozhraní, které disponuje jak
vstupním, tak i výstupním konektorem. Výstup signálu z projektoru je řešen RGB
konektorem a audioportem. Pro vstup videosignálu lze využívat jednak S-video
konektor, nebo videovstup a dvojici konektorů pro vstup zvuku. Pole konektorů
doplňuje sériové rozhraní a speciální port pro propojení s dálkovým ovládáním
pomocí kabelu. Výstup zvuku zajišťují reproduktory s výkonem 2x 0,5 W.
Příslušenství k tomuto typu projektoru čítá VGA kabel, videokabely, redukce pro
Macintoshe, kabel pro ovládání myši. Cena náhradní lampy činí v tomto případě
23 900 Kč bez DPH. Cena základního provedení je 339 000 Kč bez DPH. Záruční
doba má trvání jednoho roku, opět s možností prodloužení až na tři roky.
SONY VPL-PX30
Rozdíl mezi modely SONY VPL-PX20 a VPL PX-30 je obdobný jako u předcházejících
projektorů ASK 9+ a 10+. Jde tedy o model naprosto shodné základní konstrukce a
totožného ovládání, až na použití systému mikročoček a s tím souvisejícího
vyššího světelného výkonu 2 400 ANSI lm. To ale tentokráte znamená více než 70%
nárůst výkonu, doprovázený ovšem rovněž vyšší prodejní cenou, která je 429 000
Kč bez DPH.
Osobní projektory
Kategorie osobních projektorů již daleko výrazněji upřednostňuje rozměry a
hmotnost. To je dovoluje velmi snadno přenášet i na větší vzdálenosti. Ovšem
cenou za malé konstrukční rozměry jsou nižší výkonové parametry, a často i
nižší počet dostupných funkcí.
ASK C1 Compact
První z kategorie osobních projektorů opět pochází z produkce ASK. Svou snadnou
přenositelnost demonstruje rozměry 236 x 282 x
x 99 mm a hmotností 3,7 kg. Fyzické rozlišení je 800 x 600 bodů a hodnoty 640 x
480, 1 024 x 768 a 1 280 x 1 024 bodů projektor zpracovává inteligentní
konverzí obrazu. Ani u této kategorie nechybí podpora platformy Macintosh a
vstup videosignálu standardu PAL/SECAM/NTSC. Osazená lampa s příkonem 120 W má
předpokládanou životnost 4 000 hodin a nabízí světelný výkon 700 ANSI lm. Pro
zobrazení informací jsou použity 3 aktivní LCD displeje 3 pSi TFT, s
úhlopříčkou 0,9" a podporou 16,7 milionu barev. Úroveň kontrastu se pohybuje na
hodnotě okolo 300 : 1. Příbuznost s většími modely je patrná i z frekvenčních
parametrů, které se automaticky pohybují v rozmezí od 15 do 100 kHz pro
horizontální frekvenci a od 43,5 do 130 Hz ve vertikálním směru.
Stejný je i způsob zaostřování a optický zoom (1 až 1,3). Obě funkce jsou
ovládány pouze ručně na objektivu. Hodnoty úhlopříčky obrazu se pohybují v
rozmezí od 55 do 635 cm. Vertikální poloha obrazu je regulovatelná dvojicí
výsuvných nožiček na čele přístroje, avšak tentokráte není k dispozici funkce
pro korekci lichoběžníkového zkreslení. Co však přístroj nepostrádá, je podpora
digitálního zoomu, který sice opět používá referenční bod a pětikrokové
zvětšení, ovšem postrádá funkci PAN pro posuv výsledného okna po ploše obrazu.
Z hlediska ovládání je znovu k dispozici obrazovkové menu, které až na některé
nepodporované funkce nabízí shodný způsob ovládání jako výše popsaná verze A9+.
Řízení parametrů přístroje je založeno na ovládacím panelu a dálkovém ovládání.
Panel zahrnuje ovládání hlasitosti, volbu zdroje signálu, reset parametrů,
kurzorový kříž, tlačítko pro vyvolání menu a tlačítko pro potvrzení volby.
Navíc je zde umístěno vypínání, které dochladí lampu během jedné minuty.
Základní verze dálkového ovládání pracuje na infračerveném principu. Ovládací
prvky na něm umístěné čítají tlačítko pro vypnutí přístroje, vyvolání menu,
potvrzení volby v menu, volbu zdroje signálu, dále kurzorový kříž, který slouží
i pro nastavení hlasitosti zvuku. Zbývají tlačítka pro zatemnění obrazu a pro
aktivaci digitálního zoomu. Jako alternativní ovladač je nabízen model BatMouse
III.
Pro vstup signálu z PC je projektor vybaven na zadním čele RGB a
audiokonektorem. Přívod sigálu z videa či kamery je možný buď pomocí S-video
konektoru, nebo jedním videoa dvojicí audiokonektorů. Při použití dálkového
ovladače BatMouse III lze využít i konektoru pro ovládání kurzoru myši, který
je buď v sériovém, nebo USB provedení. Výstup zvuku je na dva reproduktory s
výkonem 2x 1 W.
Jako příslušenství je dodáván kabel pro spojení s počítačem, videokabel a
přepravní brašna. Cena činí 139 000 Kč bez DPH. Cena náhradní lampy je pak 15
800 Kč bez DPH. Záruční podmínky jsou 18 měsíců s možností prodloužení na tři
roky.
Proxima Ultralight LS1
Druhý z kategorie osobních projektorů patří již ke starším modelům a disponuje
vnějšími rozměry 215 x 109 x 315 mm a hmotností 3,8 kg. Fyzické rozlišení
obrazu pracuje s hodnotou 800 x 600 bodů. Maximální rozlišení je 1 024 x 768.
Ani u této verze není vynechána podpora platformy Macintosh a vstup
videosignálu standardu PAL/SECAM/NTSC. Příkon lampy je 120 W a životnost 2 000
hodin. Její světelný výkon je 700 ANSI lm. Úhlopříčka má rozpětí 0,9" a podpora
je zde pro 16,7 milionu barev. Hodnoty úrovně kontrastu se v tomto případě
pohybují okolo 250 : 1. Hodnoty automaticky nastavovaných frekvenčních
parametrů obrazu se pohybují v rozmezí od 15 do 80 kHz ve vodorovném směru a od
50 do 100 Hz ve směru svislém.
Zaostření obrazu a optický zoom je v tomto případě motorový, dostupný z
dálkového ovládání. Hodnoty úhlopříčky obrazu se podle projekční vzdálenosti
(1,1 až 11,5 m) pohybují v rozmezí od 50,8 do 762 cm. Vertikální polohu obrazu
lze nastavit dvojicí výsuvných nožek, ovšem opět není k dispozici funkce pro
korekci lichoběžníkového zkreslení. Ani tento aparát ale nepostrádá funkci
digitálního zoomu.
Ovládání parametrů je také postaveno na obrazovkovém menu, které však v tomto
případě má podobu PullDown. Z důležitých funkcí zahrnuje přepínání vstupu
počítač/video, ovládání zvuku, včetně okamžitého ztlumení, volbu jazyka menu
(bez češtiny). Při režimu video nabízí menu detekci typu signálu, podání barev,
odstín, jas, kontrast, ostrost, přepínání 4 : 3 a 16 : 9. Při vstupu signálu z
počítače lze nastavit polohu a velikost obrazu, doladění synchronizace,
vyvážení bílé, kontrast a jas. Do paměti přístroje lze pak uložit až osm
přednastavených režimů. Z dalších funkcí je možno uvést zrcadlení obrazu pro
zadní projekci a jeho převrácení pro umístění projektoru pod strop.
Řídicí panel má podsvícená tlačítka a dovoluje volit zdroj obrazu, ovládání
hlasitosti zvuku, vyvolání menu, kurzorový kříž, tlačítko výběru položky,
ovládání digitálního zoomu, ostření a tlačítko "AutoImage" pro automatické
nastavení synchronizace a polohy obrazu. Vypínač slouží i k zapínání přístroje,
po startu je nejprve odpočítáváno 15 sekund, než je zobrazen signál. Naopak při
vypínání probíhá během jedné minuty dochlazení lampy.
Dálková verze ovládání čítá prvky pro obsluhu všech základních funkcí
přístroje. Kromě tlačítka pro zapnutí a vypnutí nabízí tlačítko AutoImage,
reset, zatemnění, vyvolání menu, volbu vstupního signálu, zmrazení obrazu,
zaostřování, ovládání hlasitosti, aktivaci zoom, rychlé vypnutí zvuku. Nechybí
ani joystick a tlačítka pro volbu v menu a ovládání myši. Ze spodní strany
dálkového ovladače je umístěno tlačítko pro aktivaci laserového ukazovátka.
Vstup signálu zajišťuje RGB vstup pro VGA kabel, a vstup zvuku. Totéž platí i
pro výstup signálu pro obraz a externí podporu zvuku. Videosignál lze přijímat
buď přes S-video konektor, nebo přes klasický videoa dvojici audiokonektorů,
Zbývající dva porty slouží pro ovládání projektoru počítačem přes sériové
rozhraní a řízení kurzoru myši z projektoru. Zvuk je u tohoto modelu pouze
monofonní a nabízí výkon 1x 1 W.
Mezi dodávané příslušenství patří VGA kabel, redukce pro platformu Macintosh,
kabel pro ovládání myši a transportní brašna. Pořizovací cena je 159 000 Kč bez
DPH. Cena náhradní lampy je pak 17 800 Kč bez DPH. Záruční podmínky jsou
totožné jako u modelů ASK.
SONY VPL-CS1
Poslední z testovaných modelů patří k novinkám na našem trhu. Navíc patří k
nejmenším vůbec. Vnější rozměry jsou 277 x 70 x 214 mm a hmotnost pouhých 2,9
kg. K dispozici je fyzické rozlišení 800 x 600 bodů, přičemž maximum je nyní
standardních 1 280 x 1 024 bodů, které jsou zobrazovány inteligentní konverzí,
stejně jako rozlišení VGA a XGA. Zachována je i plná kompatibilita se systémy
Macintosh a podpora videosignálu standardu PAL/PALK-M/PAL-N/SECAM/NTSC. Příkon
lampy, použité v tomto projektoru, je 120 W a světelný výkon dosahuje hodnoty
600 ANSI lm. Aktivní LCD displej sice opět podporuje zobrazení 16,7 milionu
barev, avšak jeho úhlopříčka je již pouze 0,7". Úroveň kontrastu dosahuje 150 :
1. Parametry frekvencí se mohou automaticky pohybovat v rozpětí od 15 do 91 kHz
v horizontálním směru a od 43 do 85 Hz ve směru vertikálním.
Ani tento model nevybočuje z řady testovaných produktů a jak zaostření obrazu,
tak i optický zoom (1 až 1,3) jsou k dispozici pouze manuální. Hodnoty
viditelné úhlopříčky promítaného obrazu se pohybují v rozmezí od 102 do 381 cm.
Vertikální polohu sice nelze přímo na přístroji regulovat, ale i tak je vybaven
digitální korekcí lichoběžníkového zkreslení, která pracuje s deseti kroky.
Ačkoli při použití běžně dodávaného dálkového ovládání není digitální zoom k
dispozici, přístroj jej podporuje. S lepším ovladačem jej tedy lze spolu s
funkcí PAN bez problémů používat. Stejně jako u prvních modelů, není možné
současně pracovat v režimu zoom a s korekcí lichoběžníkovitosti. Ta je na dobu
aktivace funkce zoom potlačena, a následně se vrátí zpět do téže polohy.
Princip ovládání pomocí obrazovkového menu je dodržen i u tohoto modelu. Jeho
koncepce je shodná jako u výše popisovaných projektorů SONY. Mírně se pouze
liší v počtu podporovaných funkcí. Přesto v něm lze nalézt možnosti pro korekce
jasu, kontrastu, polohy a velikosti obrazu, pro nastavení gamma korekce pro
text a grafiku, teploty barev, vstup signálu, jazyk menu, zadní či čelní
projekci a úsporný režim spotřeby energie. Pro videosignál je k dispozici
ostření obrazu, barevný tón a poměr stran 4 : 3 a 16 : 9.
Ovládací panel se tentokráte omezuje na hlavní vypínač, resetovací tlačítko,
tlačítko menu, kurzorový kříž, přepínání vstupního signálu a automatické
nastavení parametrů obrazu "APA". Nechybí ani tlačítka pro ovládání hlasitosti.
Po vypnutí projektoru je pak ještě po dobu asi jedné a půl minuty dochlazována
lampa.
Dálková verze ovládání je velmi jednoduchá, a kromě joysticku a dvojice
tlačítek pro ovládání kurzoru myši počítače a možnosti vypnout projektor nebo
přepnout datový vstup již neobsahuje další prvky.
Vstupní porty, umístěné na zadní straně aparátu, zajišťují přívod VGA signálu
přes RGB rozhraní, dále videosignálu buď přes S-video, nebo videoport, dále
konektor PS/2 pro ovládání myší, průchozí (vstup i výstup) USB rozhraní a
audioport pro vstup zvuku. Výkon reproduktorů je v 2x 0,5 W.
Příslušenství zahrnuje PC kabel pro VGA, redukci pro Macintosh, videokabely a
kabel pro ovládání myši. Náhradní lampa je poskytována za 17 500 Kč bez DPH.
Cena základní sestavy činí 129 000 Kč bez DPH. Záruční podmínky jsou shodné
jako u již uvedených modelů SONY.
Vizualizéry
Vizualizéry, určené pro již popsané použití, jsou svou mobilitou přirovnatelné
nejspíše k první kategorii projektorů, tedy k mobilním verzím. Jsou sice po
sklopení ramen poměrně skladné, ovšem delší ruční transporty ani zde není možné
předpokládat.
SONY VID-P50
Je ukázkou jednoduššího zařízení tohoto typu. Nad základní deskou se na rameni
vypíná klasická analogová kamera se snímacím elementem o velikosti 1/3",
obdobným jako v běžných domácích videokamerách. Kameru lze otáčet okolo
horizontální osy o 90 ? do vodorovného směru, takže ji lze využít například i
pro pohled do publika. Snímací rozlišení je 752 x 582 bodů, což při výsledném
rozlišení 450 televizních řádků odpovídá kompatibilitě se systémem PAL.
Existuje však i verze pro SECAM.
Optika kamery je velmi jednoduchá, s manuálně odnímatelným objektivem pro režim
makro. Veškeré funkce zaostřování, clona a vyrovnávání bílé jsou zcela
automatické. Na obsluze tak zůstává již jen použití funkce zoom s maximálním
zvětšením 1 : 12.
Výstup snímaného obrazu je zajištěn pouze konektory standardu S-video a video.
Osvětlení pracovní plochy, s největšími snímanými rozměry 300 x 225 mm,
obstarává nastavitelná, avšak trvale zapnutá zářivka s výkonem 4 W. V pracovní
poloze ramene jsou rozměry celého zařízení 335 x 525 x 355 mm a jeho hmotnost
dosahuje 4,1 kg.
Prodejní cena vizualizéru je 78 000 Kč bez DPH. Délka záruky je jeden rok s
možností prodloužení na tři roky.
SONY VID-P110
Tato již podstatně lépe vybavená verze vizualizéru SONY nabízí daleko širší
možnosti pro využití. Je také vybavena běžnou analogovou kamerou se snímacím
elementem o velikosti 1/3", nabízejícím tytéž snímací a zobrazovací parametry
jako předchozí model. Také v tomto případě je možné kameru okolo vodorovné osy
natočit až o 90 .
Tento model je vybaven jednoduchou optikou s ručně odnímatelnou čočkou pro
režim makro. Rozdíl spočívá v tom, že funkce pro zaostřování, clonu a vyrovnání
bílé jsou nejen automatické, ale lze je ovládat i manuálně. Také v tomto
případě lze využívat funkce zoom s 12násobným plynulým zvětšením.
Ovládání přístroje je vybaveno vícero prvky. To souvisí s počtem výstupů, ale i
s dalšími funkcemi, jako je možnost projekce v monochromatickém režimu, či
negativně. Pro snadné uchování a rychlou aktivaci nejčastěji používaných
nastavení jsou k dispozici dvě paměti. Dalším prvkem na ovládacím panelu je
přepínač osvětlení, kterým jej lze kompletně vypnout, nebo přepínat mezi vrchní
verzí s dvojicí zářivek o výkonu 2x 9 W a spodním prosvícením pracovní plochy
2x 2,5 W. To dovoluje pracovat i s průhlednými předlohami jako na klasickém
"Meotaru". Maximální rozměry snímané předlohy jsou 325 x 240 mm.
Kromě výstupního portu typu S-video a videokonektoru s dvojicí konektorů pro
zvuk je na přístroji umístěn i sérový port RS-232. Dále jsou k dispozici
zdvojené skupiny portů pro vstup videosignálu, a to opět v podobě S-video a
video plus audio. Rozměry v pracovní poloze jsou 446 x 583 x 622 mm a hmotnost
8 kg.
Pořizovací náklady jsou 145 000 Kč bez DPH. Shodné s předchozími modely jsou i
parametry záruční doby a poskytovaná podpora.
Pro náš test byla zapůjčena technika společnosti AV MEDIA, s. r. o. 0 0098/BAM o
?Jaký je rozdíl mezi datovým projektorem a videoprojektorem?
Podle názvu obou přístrojů by se mohlo zdát, že stejně jako videoprojektor
umožňuje jenom projekci videosignálu, datový projektor bude "umět" pouze signál
z počítače.
Skutečnost je taková, že datové projektory zvládají nejen projekci počítačovou,
ale i video. To znamená, že si bez problémů poradí třeba i s přehrávačem DVD
nebo televizním signálem. Obvykle je možné připojit všechny tyto zdroje
najednou a prostřednictvím dálkového ovládání mezi jednotlivými vstupy
přepínat. Projekce počítačového signálu je přitom zcela věrnou kopií obrazu na
monitoru ať už statické tabulky Excelu, různé grafy, aplikace CADu a
powerpointové prezentace nebo mpegová videa a různé animace se promítnou ve
stejné kvalitě, jenom na nesrovnatelně větší ploše.
Ačkoli je tedy videoprojektor oproti datovému projektoru chudší o možnost
zpracování počítačového signálu, oba přístroje jsou určeny ke stejnému účelu
promítání obrazu na velkou plochu. Videoprojektor nalezne své uplatnění
například jako součást domácího kina, datové projektory se používají především
v profesionální sféře.
?Jaká se používají kritéria při výběru datového projektoru?
Základní orientaci mezi velkým množstvím datových projektorů na trhu ulehčí,
uvědomíme-li si, k jakému účelu budeme datový projektor používat. Představme
si, kolik lidí bude prezentaci sledovat (zda to bude několik kolegů z týmu,
dvacet osob při firemním školení, nebo několik desítek lidí v plné konferenční
místnosti), jak často a na jaké vzdálenosti budeme projektor přepravovat (časté
prezentace obchodním partnerům na různých místech, přenášení mezi dvěma
místnostmi ve školicím středisku nebo pevná instalace v přednáškové místnosti),
a také jaké budou okolní světelné podmínky.
Základními kritérii jsou tedy: váha, rozměry a světelný výkon.
Podobně jako automobily se i datové projektory rozdělují do tří základních
kategorií, které mají výběr ulehčit: jedná se o projektory osobní, mobilní a
konferenční. Uvnitř těchto kategorií si konkrétní přístroj vybíráme i podle
rozlišení, jednoduchosti obsluhy, hladiny hluku při provozu, uživatelských
funkcí, nebo množství vstupů.
?Čím se vyznačuje osobní datový projektor?
Osobní datový projektor je jedna ze tří základních kategorií, do kterých se
projektory pro lepší orientaci rozdělují. Usnadňují také porovnání jednotlivých
přístrojů vzájemně mezi sebou. Stejně jako neporovnáváme například velikost
úložného prostoru sportovního coupé a rodinného kombi, tak nelze srovnávat
parametry projektorů určených pro různá použití.
Osobní projektory jsou malé (cca velikosti notebooku) a lehké přístroje do čtyř
kilogramů, se snadnou obsluhou, a jsou určeny pro časté cestování a prezentace
menším skupinám na různých místech. Jejich předností je i jednoduchá instalace
a tichý provoz.
?Jaký je rozdíl mezi mobilním a konferenčním projektorem?
Mobilní projektory jsou další z kategorií datových projektorů. Tyto přístroje
jsou o málo větší, ale zároveň výkonnější než osobní projektory a splňují
dokonale požadavek na univerzálnost a všestrannost použití. Obvykle jsou
vybaveny i množstvím prezentačních funkcí.
Konferenční datové projektory bývají součástí moderních konferenčních
místností, přednáškových sálů a školicích středisek. Projektory této kategorie
vyhovují těm nejvyšším nárokům na světelný výkon a kvalitu obrazu.
?Co znamená zkratka ANSI lm?
ANSI lumen je jednotka světelného výkonu projektoru, který se měří podle
pravidel Amerického normalizačního institutu ANSI.
Světelný výkon je jedno z nejdůležitějších kritérií při výběru projektoru. Čím
vyšší je tato hodnota, tím jsou menší nároky na zatemnění místnosti, a tím je
také promítaný obraz jasnější a zřetelnější.
?Jak důležitým parametrem je rozlišení projektoru?
Stejně jako počítačové monitory, i projekční technika pracuje v určitém
rozlišení. Pro kvalitní projekci je nejlepší mít zobrazovací zařízení s takovým
rozlišením, jaké je rozlišení signálu, které potřebujeme zobrazit. V
současnosti jsou nejběžněji používaná rozlišení SVGA (800 x 600) a XGA (1024 x
768).
?K čemu slouží konverze rozlišení?
Každý projektor je konstruován pro práci v určitém rozlišení. Toto rozlišení
nazýváme fyzickým. Inteligentní konverze rozlišení je digitální proces, díky
němuž je přístroj schopen zobrazení v nižších i vyšších rozlišeních, než je
jeho rozlišení fyzické.
V minulosti převládala u projektorů jednoduchá konverze, jež spočívala v tom,
že se jednotlivé řádky a sloupce vynechávaly (při převodu z vyššího rozlišení
na nižší) nebo naopak zdvojovaly (při obráceném převodu). Tento postup měl za
následek značnou nečitelnost jemnějších grafických struktur, zejména písma.
Současné algoritmy pro převod rozlišení pracují takovým způsobem, že se ani
jemné grafické struktury neztratí. Konvertovaný signál se projevuje pouze
mírným rozostřením.
?Jaký má význam korekce lichoběžníkového zkreslení?
K lichoběžníkovému zkreslení obrazu dochází v případě, kdy není projektor
umístěn ve stejné výšce (horizontální rovině) s projekční plochou a svítí tedy
"nahoru". Vzniká tak obraz ve tvaru převráceného lichoběžníku. Jednou z
možností, jak se nežádoucího zkreslení zbavit, je proporcionálně naklonit
projekční plochu. To ale není vždy možné, a proto jsou některé projektory
vybaveny nastavitelnou korekcí obrazu, která dokáže toto zkreslení vyrovnat až
o 20 stupňů. Digitální korekce upravuje geometrii obrazu elektronicky, optická
korekce lichoběžníkového zkreslení, často také nazývaná shift-lens, je funkce,
která se snaží odchýlení projektoru z horizontální osy korigovat posunem
objektivu.
?Rozdíl mezi digitálním a optickým zoomem
Optický zoom zmenšuje nebo zvětšuje celý obraz na projekční ploše změnou
ohniskové vzdálenosti objektivu projektoru. To umožní přizpůsobení velikosti
obrazu rozměrům projekční plochy, bez nutnosti přemisťovat projektor. Tato
funkce může být ovládána ručně (manuální zoom) nebo dálkovým ovládáním
(elektrický zoom).
Díky digitálnímu zoomu je možné mnohonásobně zvětšit vybranou část obrazu. Tato
funkce bývá dostupná z dálkového ovládání.
?Jak promítat fólie?
K projekci klasických průsvitných fólií, jakýchkoli neprůhledných předloh a
trojrozměrných objektů se používá vizualizér (dokumentační kamera). Ten je
zdrojem signálu pro datový projektor. Hlavní součástí vizualizéru je buď
klasická videokamera, nebo digitální kamera, umístěná nad podložkou, na kterou
se pokládají zobrazované předlohy. K nasvícení neprůhledných předloh slouží
postranní zářivková svítidla, k projekci průhledných fólií se používá spodní
podsvícení.
?Jaké jsou současné technologie velkoplošného zobrazování?
Nejrozšířenější jsou LCD projektory. Srdcem přístroje je zobrazovač s tekutými
krystaly panel s velkým množstvím segmentů, které mohou měnit svou propustnost
(v některých případech odrazivost) pro světlo. Nejvíce jsou v současnosti
zastoupeny na trhu přístroje se třemi polysilikonovými zobrazovači. Využívají
optické soustavy, která rozdělí bílé světlo do tří barevných složek červené,
modré a zelené. Jednotlivé barvy jsou posléze zpracovány na miniaturních LCD
projekčních panelech a dále se na soustavě optických, spektrálně propustných
hranolů složí, a pomocí projekčního objektivu zobrazí na projekční ploše.
Nejmenší a přitom výkonné projektory využívají technologii DLP digitální
zpracování světla (Digital Light Processing). Cesta signálu uvnitř projektoru
je plně digitální, což umožňuje dosažení vysoké kvality zobrazovaného signálu.
DLP je technologie reflexní. DLP projektory jsou schopny odrážet světlo na více
než 90 % plochy každého obrazového bodu, a potlačují bodovou strukturu
charakteristickou pro LCD.
Tříobrazovkové CRT (Cathod Ray Tube) projektory jsou nejdéle používanými
přístroji pro velkoplošné zobrazování. Mezi jejich tradiční výhody patří vysoká
spolehlivost a možnost dlouhodobého nebo trvalého provozu.
?Je možné promítat prezentaci z počítače pomocí datového projektoru za běžného
denního nebo umělého světla?
Ano, je to možné. Doporučujeme však maximálně zabránit dopadu světla na
projekční plochu. Pro kvalitní projekci není důležitá hladina světla v
místnosti, ale jeho množství dopadající na projekční plochu.
Nadbytečné světlo nemusí dopadat na projekční plochu přímo ze zářivky nebo
například světlo venkovní. Obraz může poškodit i sluneční svit, dopadající
odrazem od naleštěné podlahy nebo nábytku.
?Je možné promítat na běžnou bílou zeď, nebo je třeba mít vždy projekční plátno?
V zásadě je možno promítat na jakýkoli hladký a odrazivý povrch. Projekční
plátno je speciální povrch, který se snaží mít maximálně kvalitní odrazivé
vlastnosti a je dokonale matný. Bílá zeď má dobré odrazivé vlastnosti, ale nemá
je vynikající. Nikdy nedosáhnete toho, aby zeď odrazila všechno dopadající
světlo. Navíc většina omítek není úplně hladkých, což může rušit nebo dokonce
deformovat promítaný obraz.
?Co to je zisk projekční plochy? K čemu slouží?
Zisk projekční plochy je parametr, udávající poměr množství jasu vycházejícího
ze středu projekční plochy k jasu dopadajícímu do stejného místa z projektoru.
Existují různé projekční plochy s rozdílnou úrovní světelného zisku. Základní
typy projekčních ploch mají zisk 1. Tudíž tyto projekční plochy odrazí všechno
na ně dopadající světlo. Toto se pak odrazí všemi směry.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.