Neztraťte se v BIOSu! - nastavení BIOSu základní desky

Hardware | 01.05.02

BIOS vyslovován "bajos", zkratka pro "basic input/output system (základnívstupně-výstupní systém)". BIOS je zabudovaný software, který umožňuje počítači pracovat, aniž by k tomu uží...

BIOS vyslovován "bajos", zkratka pro "basic input/output system (základní
vstupně-výstupní systém)". BIOS je zabudovaný software, který umožňuje počítači
pracovat, aniž by k tomu užíval programy na disku. V osobních počítačích
obsahuje BIOS veškerý kód potřebný k ovládání klávesnice, obrazovky, diskových
jednotek, sériové komunikace a řadu dalších funkcí. (Encyklopedie Webopaedia)

K BIOSu se úzce váže jeho Setup, tedy speciální aplikace k nastavování
nejrůznějších parametrů a funkcí dostupných v BIOSu. Například u notebooků bývá
leckdy dostupná jako aplikace v prostředí Windows, u klasických stolních PC je
to až na výjimky vždy program naprosto nezávislý na operačním systému. Vstoupit
do setupu BIOSu je možné těsně po startu počítače, tedy poté, co jej skutečně
zapnete tlačítkem na skříni.

Ke vstupu do Setupu se používá nejčastěji klávesa Delete, ale může to být třeba
i F10, F1, F2, případně exotičtější kombinace kláves jako Ctrl-S, Ctrl-Alt-S a
podobně. Pokud by tyto způsoby nefungovaly, je nejlepší volbou se podívat do
manuálu k počítači (případně k základní desce) či kontaktovat výrobce nebo
prodejce počítače.

Těchto programů je obecně více druhů, ale naprostá většina se ovládá velmi
podobným způsobem a obsahuje podobné položky. V našich příkladech jsme užili
jednu z verzí Award BIOSu, dostupnou například na deskch Asus či Intel.2
0238/BAM o

A. Hlavní obrazovka Setupu
1 Systémové datum a čas: v počítači jsou dvoje hodiny, o jejichž synchronizaci
se Windows starají. Těmito položkami měníte systémové hodnoty. Používejte
například při instalaci nového počítače nebo v případě, že hodiny ukazují
špatně.

2 Nastavení disketových mechanik: lze určit typ mechaniky (3,5", resp. 5,25") i
její kapacitu (1,44 MB či 720 KB). Vzhledem k současnému stavu však nejčastější
volbou bude ta na ukázkovém obrázku.

3 Podporovat režim 3 u disket: zvláštní forma zápisu podle japonské normy. Na
jednu disketu se vejde cca 1,2 MB, ale už ji nikdo nepřečte. V našich krajích
volte Disabled.

4 Nastavení disků: vlastnosti a názvy všech disketových zařízení na integrované
IDE sběrnici. Vstupem do jednotlivých položek lze nastavit další parametry. Buď
nechte nastavené tak, jak to je, případně zvolte režimy Auto.

5 Nastavení klávesnice: rychlost opakování stisku kláves a doba, po které se
začne opakovat. Nemá cenu nastavovat, Windows umožňují nastavit také.

6 Jazyk: jazyková verze, v níž k vám Setup BIOSu promlouvá. Čeština tam není
nikdy.

7 Supervizorské heslo: heslo pro vstup do Setupu.

8 Uživatelské heslo: heslo pro spuštění počítače. Poměrně účinná ochrana proti
neoprávněnému užití, ale lze ji překonat.

9 Kdy zastavit načítání počítače: zda zastavit při chybách s klávesnicí nebo
při jiných chybách, případně nikdy. Standardně je zastavit při všech typech
chyb.

10 Nainstalovaná paměť: kapacita funkční paměti. Hodí se třeba pro ověření si
funkčnosti nově instalovaného paměťového modulu.B. Nastavení zapínání počítače

1 Zapnout poté, co došlo k odpojení napájení: zapne počítač automaticky, když
byl před tím vypnut buď vypadnutím pojistek, nebo třeba vytržení šňůry.

2 Zapnout počítač při práci modemu: může zapnout počítač, když někdo volá na
modem.

3 Probudit počítač přes síť nebo PCI modem: probudí počítač z režimu spánku
příkazem ze sítě, či modemem. Účinné pro dálkovou správu, doma se příliš nehodí.

4 Probudit při aktivitě USB zařízení: kontroluje USB, např. modem, a probudí
počítač.

5 Probudit klávesnicí: v nabídce se pak volí, jaká klávesa počítač probudí.

6 Zapnout klávesnicí nebo myší na PS/2: dovolí zapnout počítač klávesnicí či
myší. Velmi efektní!

7 Automatické zapnutí: lze zapínat každý den nebo jednou za měsíc.

8 Datum a čas zapnutí: příp. pouze čas, pokud se počítač automaticky zapíná
každý den.C. Monitor stavu hardwaru

1 Teplota základní desky: čidlo je umístěno ve volném prostoru jakoby "za"
sloty, směrem k přední části skříně. Bývá to malá modrá kapka na dvou drátcích.
Teplota přes 50 stupňů ukazuje na problémy s cirkulací vzduchu uvnitř skříně.

2 Teplota procesoru: čidlo je pod procesorem a téměř či úplně se ho dotýká.
Teplota by neměla překročit zhruba 80 stupňů, vyšší už signalizuje vážné
problémy s chlazením. Softwarové utility někdy odhadují teplotu záměrně vyšší,
aby vyrovnaly to, že senzor není až těsně u procesoru.

3 Rychlost otáčení větráku CPU: kontroluje otáčky větráku procesoru. Tento
senzor se pozná podle konektoru, do kterého je větrák připojen na desce.
Stavíte-li si počítač sami, pozorně kontrolujte, který konektor použijete!

4 Rychlost otáčení větráku zdroje: opět vyžaduje speciální zdroj.

5 Rychlost otáčení větráku skříně: znovu záleží, do kterého konektoru na desce
je příslušný větrák připojen. Často v počítači vůbec není. Někdy je označován
jen jako FAN1, a další pak FAN2. Stejně bývají označeny konektory přímo na
desce.

6 Hodnoty napětí: kolísání, nebo zvláštní hodnoty ukazují na problémy se
zdrojem. VCORE je napětí jádra procesoru a jeho změna se používá při
přetaktování.

7 Teplota ve zdroji: specialita některých desek teplotní čidlo ve zdroji. Ke
své funkci však vyžaduje speciální zdroj.D. Zavádění systému (boot)

1 Pořadí jednotlivých zařízení: lze nastavit, kde BIOS bude hledat operační
systém. Pro instalaci systému je dobré mít pořadí disketa, CD-ROM, pevný disk.
Jinak stačí nechat jen pevný disk.

2 Operační systém s plug&play: u Windows nastavuje Ano. Někdy tato volba může
dělat problémy při vkládání nových karet, pak dejte Ne.

3 Smazat konfigurační data: při dalším restartu bude znovu detekovat jednotlivé
karty a přidělovat jim přerušení. Občas může pomoct po instalaci nové karty.

4 Ochrana proti virům: blokuje přístup do Master Boot Recordu pevného disku.
Chrání tedy před některými viry. Při instalaci systému musí být vždy vypnuto,
později v provozu lze zapnout.

5 Rychlý test: zrychlí test při zapnutí počítače tím, že spoustu věcí
netestuje. V běžném provozu stabilního počítače lze povolit.

6 Hledat floppy mechaniku: při startu systému se pokouší sahat na disketovou
mechaniku. V běžném provozu stabilního počítače lze zakázat.E. Konec

1 Ukončit Setup s uložením provedených změn.

2 Ukončit Setup bez uložení změn.

3 Načíst standardní hodnoty BIOSu.

4 Zrušit změny.

5 Uložit změny.Jak si nerozladit BIOS

1. Měňte jen položky, u kterých bezpečně víte, co způsobují.
2. Vytiskněte si původní nastavení na tiskárně (Print-Screen).
3. Opište si původní hodnoty.
4. Konzultujte vše s dokumentací základní desky.
5. Na nic nespěchejte a u všeho přemýšlejte.


Jak napravit špatné nastavení BIOSu

1. Opravte vše podle poznámek nebo výtisků.
2. Zvolte v setupu Load Default Settings.
3. Při startu držte Insert a počítač se pokusí nastartovat.
4. Podle manuálu smažte CMOS paměť.
5. Na nic nespěchejte a u všeho přemýšlejte.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.