Nejlevnější laserovky - test malých laserových tiskáren

Hardware | 01.01.03

Pro první číslo PCWORLDu z nového ročníku 2003 jsme pro vás připravili TOPtesty laserových monochromatických tiskáren, které jsou určeny pro domácnost nebo malou kancelář. Do uzávě...

Pro první číslo PCWORLDu z nového ročníku 2003 jsme pro vás připravili TOP
testy laserových monochromatických tiskáren, které jsou určeny pro domácnost
nebo malou kancelář. Do uzávěrky se prodejcům podařilo doručit 7 produktů, jež
nesou označení společností Canon, Epson, Lexmark, Minolta a Tally.


Historie a současnost

První přehled malých černobílých laserových a LED tiskáren se v tabulkách TOP
objevil v březnu 1997 a od začátku testování jsme postupně prověřili 62
výrobků. Nelze tvrdit, že nám všichni výrobci zapůjčili každou tiskárnu, kterou
nabízeli svým zákazníkům, přesto můžeme uvést, že otestována byla většina
prodávaných produktů. Pohled zpět je v mnoha ohledech poučný, protože můžeme
sledovat vývoj jednotlivých značek a porovnávat dřívější a nové technické
specifikace. Možná vás překvapí, že v roce 1997 byly prodávány malé kancelářské
tiskárny s rychlostí opakování 4-10 stran za minutu, schopné pracovat v
rozlišení 300 nebo 600 dpi hardwarově a 2 400 x 600 dpi s technologií
vyhlazování. Náklady na provoz těchto tiskáren se většinou pohybovaly v rozmezí
0,70-0,85 Kč včetně DPH a jen zřídka překročily 1,00 Kč. Pořizovací ceny nových
strojů se přitom jen výjimečně přiblížily hranici 12 000 Kč, průměrná hodnota
činila 20 103 Kč a za dobře vybavenou tiskárnu zákazník musel zaplatit více než
33 000 Kč. Rychlost prvního výtisku textových dokumentů se pohybovala v rozmezí
15-42 sekund, vektorovou grafiku zvládly starší stroje za dobu od 28 sekund do
1 minuty a 21 sekund, bitmapový snímek se podařilo zpracovat za 31 sekund
nejrychleji a 1 minutu a 41 sekund nejpomaleji.

Tiskárny testované v roce 2002 (tedy i modely, s nimiž vás dnes seznámíme)
nabízejí uživatelům rozlišení od 300 x 300 do 1 200 x x 1 200 dpi hardwarově a
mohou tisknout rychlostí opakování 10-18 stran za minutu. Jejich pořizovací
ceny se vyplňují rozmezí 6 698 až 21 838 Kč, náklady na tisk se většinou
pohybovaly kolem hranice 0,80 Kč, a teprve v tomto testovacím kolo jsme se
setkali se zařízením s provozními náklady 1,78 Kč. Nejrychlejší testovaná
tiskárna dokáže jakýkoliv jednostránkový výtisk zpracovat za 10-12 sekund.
Dříve vyzkoušené produkty jen zřídka nabízely záruční dobu delší než 12 měsíců,
dnešní test přináší popis dvojice výrobků s trojnásobnou zárukou. Změn v
designu, vybavení rychlejšími komunikačními rozhraními a zlepšenými možnostmi
ovládání tiskáren je také celá řada.

A proč to všechno připomínáme? Snad proto, abychom potencionálním zákazníkům
dokázali, že dnešní tiskárny jsou mnohem výkonnější a stojí méně než jejich
předchůdci. Za úsporu při pořízení však někdy zaplatíte nákupem dražšího
spotřebního materiálu.


Ovládání tiskáren

Tiskárny jsou poměrně bytelná zařízení, která nevyžadují nějakou speciální
údržbu. Docházející toner nebo papír jsou v podstatě jediné okolnosti, které
mohou uživateli znepříjemnit jinak bezproblémový provoz zakoupeného výrobku.
Vývoj tiskáren pro domácnost a menší kancelář směřuje jinam než u zařízení pro
velké pracovní skupiny. Jednoduchá domácí tiskárna totiž nemusí být vybavena
nástroji pro vzdálenou správu a je oproštěna od ovládacích panelů s displejem
pro konfiguraci sítě. Cílem vývojových pracovníků je navrhnout produkt, na
který uživatel takřka nemusí sáhnout. Jen pár kontrolních diod stačí k
informování že tiskárna je schopna tisknout, stejně jako k signalizaci již
dříve zmíněného problému s docházejícím spotřebním materiálem. Obsluha tisku se
stále více přesouvá do ovladače tiskárny, který je instalován do operačního
systému. Tématický celek proto i tentokrát doplníme obrázky, které napoví co
všechno můžete u tiskárny nastavit.


Volby základní i pokročilé

Běžný uživatel nečte návod k použití dříve, než narazí na nějaký problém.
Domnívat se proto, že před prvním spuštěním tisku budou zákazníci důkladně
studovat méně či více poutavou a ilustrovanou dokumentaci, je trochu pošetilé.
Nechceme po vás, abyste v novém roce měnili své návyky, jen se snažíme
upozornit na to, že s použitím jiného nastavení tisku mohou vaše výtisky
vypadat mnohem lépe.

Na ovladače tiskárny člověk narazí většinou po vyvolání nabídky Soubor Tisk,
nebo po kliknutí na symbol tiskárny v některé otevřené aplikaci. Pro dlouhodobé
nastavení předvoleb, které budou použity standardně pro každý tisk dokumentu z
jakékoliv aplikace, je třeba pátrat v menu Start Nastavení Tiskárny.

Přestože ovladače dodávané k tiskárnám mohou být zpracovány i v češtině, často
jsou připraveny jen v anglické nebo německé jazykové verzi. Neznamená to však,
že při jejich otevření budete muset hledat významový slovník. Většinou jsou
totiž jednotlivé volby doplněny přehlednými symboly, které napomohou i méně
jazykově zdatným jedincům ke spolehlivému výběru. Některé ovladače pro
nastavení tisku nabídnou jen pár záložek se základními volbami, jiné zahrnou
uživatele množstvím roletových menu, přepínačů, voličů a posuvníků. Vývojovým
pracovníkům je prostě ponechána značná volnost při ztvárnění grafického vzhledu
driverů, a na výsledku je to občas znát. Bezvýhradně každý ovladač tiskárny
nabízí pro tisk stránky základní volby formátu a orientace papíru (Page Size,
Orientation); můžete si tedy vybrat zda stránka bude potištěna podélně nebo
svisle (Portrait, Landscape). Záložka, v níž lze uvedená nastavení změnit, bývá
pojmenována například Základní nastavení (Basic Setting), Vzhled stránky (Page
Setup), Tisk (Printing) nebo Výstup (Output). Mezi základní volby patří také
nastavení počtu zpracovaných kopií (Copies) a druh papíru (Paper type), na nějž
bude tisk nanášen. Výběrové menu zde obsahuje předvolené papíry v různých
gramážích a kvalitách (např. Heavy weight pro polokarton, Recycled pro
recyklovaný papír, Thin a Thick pro slabý a silný papír atd.), přičemž
přednastaven bývá kancelářský papír (Plain paper, Normal paper). Volba
tiskového média nemusí nutně zpomalit rychlost stran vytištěných za minutu,
ovlivní však množství nanášeného toneru a teplotu v zažehlovací pícce. U
tiskového výstupu je občas možné nastavit speciální volby tisku více stran
dokumentu na jednu stránku výtisku, nebo naopak zvětšení jedné předlohy na více
potištěných stran tzv. plakátový tisk (Banner printing).

Záložka v níž se nastavuje kvalita tisku (často označena jako Quality či
Graphic) nabízí nastavení tiskového rozlišení (300, 600, 1 200 dpi) i volby pro
zlepšení tiskového výstupu textu či grafiky (Text Enhancement, Image
Enhancement) některou technologií vyhlazování. Některé ovladače dovolí
uživateli postupně nebo skokově měnit jas (Brightness) a kontrast (Contrast)
zpracovaného tisku.

Mezi nastavení, které mohou snížit provozní náklady, ale také kvalitu tisku,
patří volby nanášení toneru (Toner Mode Setting) s normálním a úsporným
provozem. Nepodstatné nejsou ani volby přechodu tiskárny do úsporného režimu po
stanoveném časovém úseku (Power Save Mode), které snižují spotřebu energie.

Je mnoho způsobů, jak zlepšit tiskový výstup, s "vyladěním" tiskárny to ale moc
nepřehánějte. Pro běžné textové dokumenty a tabulky, ale také drobnou grafiku,
je standardní nastavení 600 dpi zcela dostatečné. Jen pro tisk celostránkových
bitmapových souborů nebo dokumentů, které jsou pro vás důležité, je vhodné
nastavit hardwarových 1 200 dpi. Kvalitnější tisk ve vysokém hardwarovém
rozlišení totiž zpomaluje výkon tiskárny na polovinu.


Canon Lasershot LBP 1210

Přehled výrobků začínáme u zařízení společnosti Canon, která nám k testům
dodávala většinou jen inkoustové tiskárny. Její laserová tiskárna nás v mnohém
překvapila. Na zaobleném stroji jsme totiž kromě tlačítka pro zapnutí stroje a
jediné signalizační diody nenalezli žádné další ovládací prvky. Tiskárna je
zákazníkovi standardně dodávána s vestavěným zásobníkem pro uložení 250 archů
papíru, bez problémů však může pracovat i s 10 listy papíru položenými na víko
podavače, její výstup pojme 100 výtisků. Základní hardwarové rozlišení 600 x
600 dpi je vylepšováno technologií Automatic Image Refinement na vyšší třídu
ekvivalent 2 400 x 600 dpi, vyhlazování hran ale nezpomaluje tiskárnu při
prvním výtisku jakéhokoliv dokumentu. Zařízení bylo do našeho TestCentra dodáno
ve stejném stavu, v jakém je nabízeno zákazníkovi, tedy s českou dokumentací a
instalačním CD, na němž jsme našli jednoduchý, avšak přehledný anglicky
zpracovaný ovladač. Ten uživateli nabídne nastavení tisku 300 nebo 600 dpi,
dovolí změnit jas a kontrast výtisku, formát i orientaci papíru. Zajímavým
doplněním je přehled o zpracovaných úlohách. Canon Lasershot LBP 1210 nám
předvedl lehce nadprůměrnou kvalitu tisku, opakování 12 stran A4 za minutu a
velmi rychlé zpracování prvního výtisku, při kterém mu na zhotovení jedné
stránky z jakékoliv aplikace postačil čas 9,8-11,5 sekundy. Rychlý sprinter ze
stáje Canonu je prodáván za 12 572 Kč, náklady na tisk 1,02 Kč na stránku A4 s
pokrytím 5 % jsou spíše nevýhodné. Tiskárna je připravena pro tisk v prostředí
Windows 95 nebo vyšší verzi.

Cena včetně DPH: 12 572 Kč
K testu poskytla firma: Canon CZEpson EPL 5900

Po dlouhé době se setkáváme také s laserovými tiskárnami Epson. K porovnání nám
byly zaslány dva výrobky. Model s označením EPL 5900 je z dvojice produktů
Epson pomalejší. Za minutu dokáže jednostranně zpracovat 12 stránek A4,
duplexní provoz není vyloučen, uživatel však musí ručně otáčet papíry a
opětovně je zakládat k potištění. Testovaná tiskárna je vybavena procesorem s
pracovní frekvencí 200 MHz a pamětí 8-136 MB. Testovaný produkt byl dodán s
rozšířenou pamětí 40 MB a mohl proto bez problémů pracovat v rozlišení 300, 600
i hardwarových 1 200 dpi s poloviční rychlostí opakování. Rychlost výtisku
jednotlivých testovacích stránek se pohybovala od 13,9 do 39,8 sekundy, kvalita
zpracovaných dokumentů přitom byla nadprůměrná. Epson EPL 5900 pro uložení
papíru využívá spodní vysunutý podavač s kapacitou 250 stránek, potištěné
papíry jsou odkládány na horní výklopnou přihrádku. K tiskárně je možné za
příplatek dokoupit další automatický podavač pro 500 archů a zadní výstupní
přihrádku pro uložení 20 výtisků lícem nahoru. Paralelní a USB rozhraní může
tiskárnu spojit s počítači PC i Macintosh, u PC musí být instalován systém
Windows 95 či novější, u Maců by měl být k dispozici alespoň MacOS 8.1. Nové
tiskárny Epson mají přehledně řešený ovládací panel s diodami pro sledování
zaseknutí papíru, stavu toneru i přeplnění paměti. Zajímavé je také informační
tlačítko, po jeho stisknutí tiskárna zpracuje kontrolní výtisk, na kterém
vypíše konfiguraci, stav spotřebního materiálu a počet vytištěných stránek.
Model Epson EPL 5900 je prodáván za 16 603 Kč, rozšíření paměti na 40 MB nákup
prodraží o 1 248 Kč.

Cena včetně DPH: 17 850 Kč
K testu poskytla firma: Epson Branch office BrnoEpson EPL 6100

Designové zpracování další Epsonky je zcela shodné s dříve popisovaným modelem
5900. Zákazník u ní najde stejný ovládací panel, totožné zásobníky papíru i
ovladače PCL6, PCL5e či za příplatek dodávaný Adobe PostScript Level 3.
Tiskárna Epson EPL 6100 nám byla přivezena se standardní pamětí 8 MB, což sice
vystačilo při tisku textových dokumentů nebo stránky s logem, ale nebylo zcela
dostatečné pro zpracování rastrové nebo vektorové celostránkové grafiky.
Nastavení hardwarového rozlišení 1 200 dpi totiž vedlo k rozblikání diody,
která uživateli signalizuje přeplnění operační paměti zařízení a požadovaný
výtisk nebyl zpracován. Při testech jsme proto museli snížit nastavení na
stupeň Class 1 200, což je v podstatě volba 600 x 600 dpi se zapnutým
vyhlazováním. Vytištěné materiály byly ve zvoleném nastavení zhotoveny
rychleji, avšak proti modelu EPL 5900 s mírně nižší kvalitou. Testované
zařízení bylo v době uzávěrky článku nabízeno za vyšší pořizovací cenu,
jmenovitě 18 532 Kč. Důvodem zdražení je instalace výkonnější tiskové
mechaniky, která za minutový časový úsek dokáže vytisknout 16 stran A4 (nebo
polovinu uváděného počtu výtisků při maximálním hardwarovém rozlišení).
Zbývající údaje platí opět pro obě tiskárny Epson: náklady na tisk, které jsme
vypočítali z výrobcem dodaných cen tonerového zásobníku pro 6 000 výtisků a
obrazového válce na 20 000 stran kontinuálního tisku, činí 0,85 Kč při
standardním 5% pokrytí a lze je chápat jako poměrně výhodné. Na obě zařízení
společnosti Epson je poskytována po dobu 12 měsíců.

Cena včetně DPH: 18 532 Kč
K testu poskytla firma: Epson Branch office BrnoLexmark Optra E210

Čtvrtým testovaným produktem byla laserová tiskárna společnosti Lexmark. Toto
GDI zařízení s pevně instalovanou pamětí 4 MB bez možnosti dalšího rozšíření
dokáže s osobními počítači komunikovat po propojení USB či paralelním kabelem.
Podmínkou je nainstalovaný operační systém Windows 95 nebo některá z
následujících verzí. Výrobce deklaruje také podporu Linuxu Redhat 6.0 nebo
vyšší verze. Testovaná tiskárna dokáže podle zveřejněné technické specifikace
za minutu potisknout 12 stran formátu A4. Její ovladač uživateli nabídne režimy
tisku v rozlišení 300 a 600 dpi i poměrně široké možnosti zpracování dokumentu,
které zahrnují například tisk více stran předlohy na jeden arch papíru či
plakátový tisk až na 16 stránek. Lexmark při práci používá tonerový zásobník se
zabudovaným obrazovým válcem a zmíněný komplet vystačí pro potisk 2 000 listů.
Při prodeji je však tiskárna vybavena tonerem s poloviční kapacitou, takže
zákazník musí čekat brzkou investici do plnohodnotné náplně. Zadní šikmý
podavač pro 150 listů je doplněn přihrádkou pro jednotlivé zakládání médií
vyšší gramáže, přední výstupní přihrádka pojme 100 výtisků, jednotlivé výtisky
lze však nasměrovat i před tiskárnu. S rychlostí zpracování prvního výtisku
jednostránkových úloh jsme byli při testu spokojeni, textový dokument byl
vytištěn za 13,4 sekundy a náročná celostránková grafika za méně než 20 sekund.
Nižší rozlišení sice příznivě ovlivnilo rychlost tisku, ale zejména u
bitmapových souborů se kvalita nevyrovnala konkurenčním produktům. Pořizovací
cena 9 027 Kč je pro zákazníka příznivá, ale náklady na tisk ve výši 1,78 Kč
můžeme slušně označit za nehorázně vysoké.

Cena včetně DPH: 9 027 Kč
K testu poskytla firma: SWS SlušoviceMinolta PagePro 1200W

Nízkou pořizovací cenou bude zákazníky i konkurenční firmy šokovat výrobek
Minolty. Tiskárna PagePro 1200W je do prodeje uváděna za 6 698 Kč včetně DPH a
stává se s rychlostí opakování 12 stran A4 (6 stran A4 při 1 200 dpi) za minutu
velmi zajímavým tipem. Její sklopný spodní podavač papíru dokáže pojmout 150
listů a horní výstupní zásobník je připraven k uložení 100 výtisků, volitelně
je však kapacitu vstupu rozšířit o spodní 500listový zásobník a výstup doplnit
o přihrádku pro 20 archů vystupujících lícem nahoru. Na cestě k zákazníkovi je
tiskárna vybavena tonerovým zásobníkem s kapacitou 1 500 výtisků, běžně však
užívá náplně s dvojči čtyřnásobnou životností. Tiskárnu mohou použít uživatelé
PC s Windows 95 nebo novější verzí operačního systému, kteří ji s počítačem
propojí pomocí paralelního nebo USB rozhraní. Minolta PagePro 1200W je GDI
zařízení závislé na rychlosti procesoru hostitelského počítače, při zasílání
tiskových úloh z testovacího Pentia III 500 Mhz neměla výrazné problémy s
rychlostí výtisků 27 stran PDF dokumentu, ale samostatné listy zvládala
pomaleji než konkurence, zejména při nastavení vyššího rozlišení. Provozní
náklady 1,18 Kč na stranu A4 s pokrytím 5% jsou bohužel vyšší, potěšitelná je
naopak záruka 36 měsíců (podmínkou je použití originálního spotřebního
materiálu). Za výborný poměr výkonu a ceny jsme udělili titul TOP Produkt.

Cena včetně DPH: 6 698 Kč
K testu poskytla firma: MinoltaMinolta PagePro 1250E

Druhý testovaný stroj Minolty provětrá peněženky zákazníků razantnějším
způsobem, přesto lze tvrdit, že 12 188 Kč za výrobek s rychlostí opakování 8
stran A4 za minutu v nastavení 1 200 dpi a 16 stran A4 za minutu s volbou 600
dpi je cena velmi lákavá. I tento výrobek je dodáván jen s tonerem pro 1 500
výtisků. Tiskárny mají stejně řešené ovládací panely s jediným tlačítkem a
dvojicí signalizačních diod pro sledování činnosti. Model 1250E nabízí drivery
PCL5e, PCL6 a PostScript Level 2 a může být připojen nejen k PC, ale také k
Macintoshům se systémem Mac OS od verze 9.X. Odlišná je spodní zásuvka podavače
papíru, připravená pro 250 archů formátu A4, naopak rozšíření o vstupní a
výstupní podavače je srovnatelné s dříve popsaným výrobkem. Mezi kladné stránky
Minolty PagePro 1250E bezpochyby patří příkladná kvalita vytištěných dokumentů.
Spokojeni jsme byli nejen se správným zobrazením fontů písma, ale také s
vyhotovením vektorových a rastrových celostránkových tisků. Cena za kvalitu je
však celkem vysoká tiskárna totiž byla pomalejší nejen při tisku jednotlivých
listů, ale problémy měla i s výtiskem 27 stran PDF. S ovladačem PCL6 byl tisk
zhotoven za více než 4 minuty a s postscriptovým driverem se doba tisku
protáhla na 10 minut. Nastavené rozlišení 600 dpi bylo přitom pro všechny
testované stroje stejné. Minolta PagePro 1250E patří do kategorie výrobků, na
něž můžete uplatňovat záruku 36 měsíců při použití originálních náplní, náklady
na provoz činí 1,18 Kč.

Cena včetně DPH: 12 188 Kč
K testu poskytla firma: MinoltaTally 9114

Závěrečné řádky budou věnovány tiskárně, která ostatní testované výrobky
převyšuje zejména kapacitou vstupních a výstupních zásobníků papíru. Tally 9114
je totiž vybavena spodním automatickým podavačem na 550 listů A4 a čelní
víceúčelovým 100listovým zásobníkem. Potištěné papíry mohou být směrovány na
horní výstup s kapacitou 250 výtisků nebo zadní odklopnou přihrádku pro dalších
100 archů lícem nahoru. Komu ani taková kapacita založených listů nepostačuje,
ten si může za příplatek objednat další spodní zásobník pro 550 listů. I další
informace jsou poměrně zajímavé, protože tiskárna dokáže pracovat v rozlišení
600 x 600 dpi s vylepšením technologií EET na třídu 1 200 dpi a za minutu
potiskne 14 stran A4. V rychlosti prvního výtisku i kvalitě zpracovaných tisků
je zařízení na průměrné úrovni testovaných strojů, možností připojení k
počítačům PC nebo Macintosh se vyrovná ostatním tiskárnám, může však být
vybavena i volitelným síťovým připojením. Ovladače tiskárny PCL6 a PCL 5e s
emulací Epson FX jsou k dispozici jen v angličtině, jednotlivé volby ale
doplňují srozumitelné symboly. Za dobře vybavené zařízení, které můžeme
doporučit pro náročnější kancelářský provoz, je třeba při nákupu zaplatit 12
732 Kč. Tally 9114 se představila ve velmi dobrém světle, potěšily nás i nízké
náklady na tisk 0,81 Kč na stránku A4 a byla oceněna titulem TOP Produkt. 2
0757/BAM o

Cena včetně DPH: 12 732 Kč
K testu poskytla firma: TecomaKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.