LCD monitory (pro náročné) aneb 1 280 x 1 024 bodů v dokonalé rovině

Hardware | 01.07.00

Na přítomnost LCD panelů ve svém okolí si již jistě mnoho uživatelů dávnozvyklo. Někteří je registrují v podobě zobrazovacích částí notebooků, jiní jako moderní alternativu ji

Na přítomnost LCD panelů ve svém okolí si již jistě mnoho uživatelů dávno
zvyklo. Někteří je registrují v podobě zobrazovacích částí notebooků, jiní jako
moderní alternativu již zmíněných klasických CRT monitorů. Jejich nespornou
předností je vysoce ostrý a stabilní obraz, daný především maticovým systémem
uspořádání a ovládání obrazovkových bodů. To dovoluje libovolné z nich
aktivovat v tomtéž okamžiku, což je proti klasickým monitorům s katodovou
obrazovkou, kde dochází k neustálému nažhavování a pohasínání bodů v postupném
sledu, diametrální rozdíl. Obraz je tak i při velmi nízkých "obnovovacích"
frekvencích prostý "blikání" a také nedochází ke zkreslení v různých místech
plochy. Zcela nepřehlédnutelným kladem je i splnění všech zdravotních,
ergonomických a emisních nároků, díky absenci záření vyvolávaného proudem
elektronů, existujícího u běžných monitorů. Stejně tak je na první pohled
patrná i výrazná úspora prostoru, prakticky nulové tepelné záření (bez nároků
na klimatizaci uzavřených řídicích pultů) a například i možnost alternativního
připevnění na stěny. Znásobení užitné hodnoty LCD monitorů bezesporu také
přináší možnost otočného uspořádání panelu, která může pro některé případy být
výhodnější.
Až potud by se mohlo zdát, že LCD monitory jsou ideálními nástupci klasických
CRT verzí. A i když v budoucnu lze s tímto vývojem reálně počítat, dnes tomu
tak ale prozatím není. Jistou nevýhodou totiž pro některá využití (video, hry,
animace) může být i o něco horší dynamika při překreslování obrazu
(Response-Time) v porovnání s klasickým monitorem. Jako řešení pro takovéto
situace jsou však dnes nabízeny modely LCD panelů s výrazně vylepšenou
dynamikou, která již dovoluje všestranné použití. Jiným a zatím nepříliš
řešeným parametrem je rozteč obrazovkových bodů, jež přeci jen odpovídá spíše
levnějším CRT modelům. Naopak již velmi úspěšně se daří eliminovat vliv
pozorovacího úhlu, a to jak na podání barev, tak i na viditelnost obrazu vůbec,
což je obzvláště pro LCD panely s většími úhlopříčkami důležitá vlastnost.
Jistým problémem byla u některých starších modelů i rovnoměrnost podsvícení
obrazu. Fyzikální podstata práce LCD panelu totiž spočívá v řízeném propouštění
světla, generovaného podsvětlovacím tělesem, ve správném místě a intenzitě. To
samozřejmě vyžaduje jednak vhodnou konstrukci tělesa a jeho dostatečný výkon, a
také rovnoměrnost světelného toku po celé ploše. Co je ale do budoucna
jednoznačnou předností LCD monitorů oproti klasickým CRT verzím, je jejich plně
digitální vnitřní uspořádání. Využití této vlastnosti ovšem v současnosti brání
zpětná kompatibilita s VGA rozhraním, kdy při kombinaci LCD panelu a grafické
karty s běžným VGA výstupem dochází k dvojímu převodu z digitálního na
analogový signál a zpět. Jako důsledek toho je pak nutné i stolní LCD panely
vybavovat nástroji pro přesné doladění obrazu. Tyto "berličky" ovšem například
zcela postrádají notebooky, které mohou data nerušeně přenášet do panelu v plně
digitální podobě. Není proto divu, že se již také začaly objevovat i pro
klasická PC grafické karty, jež kromě VGA výstupu disponují i digitálním
výstupem (DVI) pro LCD panely. Nebo jako druhá alternativa LCD monitory,
podporující jak analogový VGA, tak i digitální DVI vstup.
Se všemi těmito vlastnostmi je ovšem spojena zatím asi největší nevýhoda,
kterou je vysoká pořizovací cena takovéhoto produktu. Ta je daná především
vysokými finančními náklady, souvisejícími s nesmírně náročnou výrobou
samotných LCD panelů. A i když u verzí s 15" úhlopříčkou obrazu, pracujícími s
rozlišením 1 024 x 768 bodů, se v některých případech stávají ceny relativně
přijatelnými, pak v kategorii LCD monitorů, které disponují fyzickým rozlišením
1 280 x 1 024 bodů, jde zatím o položky skutečně pro náročné uživatele. Ostatně
posuďte z předloženého přehledu sami.
Acer FP855
První z testovaných modelů se z hlediska většiny základních parametrů samotného
LCD panelu řadí ke standardu ve své třídě, viz detailní údaje v tabulce.
Srovnatelné s ostatními výrobky jsou i hodnoty dostupných frekvencí a hodnota
jasu. V jakémsi středu startovního pole pak leží udávaná hodnota kontrastu.
Korekce nastavení obrazu je možné realizovat buď s využitím tzv. "i-Key"
tlačítka pro komplexní automatické nastavení, nebo ručně přes obrazovkové menu
a kombinovaný ovládací prvek (Fly Wheel). Ovlivnit lze řadu běžných parametrů
LCD obrazovek, mezi nimiž nechybí kontrast a jas, poloha obrazu, fázování bodů
(Phase) a jejich frekvenci (Pixel Clock). Nechybí ani funkce pro nastavení
teploty barev, včetně složek RGB, možnost zapnutí či vypnutí trvalého
zvětšování obrazu na celou plochu monitoru (Zoom) při nižších rozlišeních
grafické karty, či volba jazyka obrazovkového menu a jeho umístění.
Funkce související s obrazem ovšem v tomto případě doplňuje i kompletní podpora
zvuku. A to v podobě dvojice reproduktorů, integrovaných do čelní stěny nohy
podstavce a mikrofonu, umístěného v rámu nad LCD panelem. Tomuto vybavení
samozřejmě odpovídá i osazení příslušnými konektory. Ty doplňuje také možnost
připojení externích sluchátek. Regulace hlasitosti zvuku je sice řešena otočným
analogovým prvkem, ten je ovšem poněkud neprakticky umístěn na zadní straně
nohy podstavce vedle konektorů. Další zvýšení užitné hodnoty produktu
představuje integrovaný USB hub s jedním vstupním a čtveřicí výstupních portů.
To dovoluje připojit řadu dalších periferií, avšak pro řízení parametrů
monitoru samotného USB rozhraní použít nelze. Napájení monitoru jako celku je
řešeno integrovaným napájecím adaptérem, který je umístěn v podstavci.
V rámci balení je dodávána i nezbytná kabeláž jak pro zvukovou podporu, tak i
pro spojení USB hubu s počítačem. Nechybí ale ani CD disk s podrobnou
elektronickou dokumentací, ovladači pro instalaci do Windows 9x a tzv. "i-Key
Utility". Jde o malý prográmek, který po spuštění zobrazí speciální testovací
obrazec, na jehož základě se pak výše uvedená automatická kalibrace snaží
optimálně nastavit parametry obrazu.
K obchodně-záručním informacím je snad nutné poznamenat jen to, že produkt byl
sice zapůjčen přímo od firmy Acer Computer, ale protože tato nerealizuje
koncový prodej, byly pro cenové informace použity podklady od plzeňské
společnosti VIKO, kde lze mimo jiné monitor zakoupit.
Dell 1700FP
Svými rozměry i úhlopříčkou obrazu 17 " se tento model sice poněkud odlišuje od
ostatních účastníků, ale i přesto jej lze bez problémů zařadit do stejné
kategorie produktů. Základní sledovaný parametr, tedy fyzické rozlišení 1 280 x
1 024 bodů, je samozřejmě splněn. S velikostí úhlopříčky s a rozlišením pak
souvisí i menší rozteč obrazovkových bodů, a zajímavými budou i nižší
pořizovací náklady. Ty tentokráte vycházejí z informací uveřejňovaných na
webových stránkách české pobočky Dellu, kde lze v rámci on-line obchodu
zařízení přímo zakoupit. Další odlišností je přeci jen trochu nižší hodnota
maximálního jasu. Zbývající technické parametry jsou již celkem srovnatelné s
ostatními účastníky testu, viz tabulka. Ovládání parametrů obrazu je také
řešeno pomocí obrazovkového menu, které však doplňuje řada ovládacích prvků.
Nabídka samozřejmě také zde zahrnuje funkci pro automatické nastavení
základních parametrů obrazu, ale i možnosti pro ruční korekce. Mezi volbami
nechybí nastavení jasu, kontrastu, pozice obrazu, doladění fáze a frekvence,
nastavení teploty barev, včetně RGB složek, volba jazyka menu, polohy, či času
pro automatické skrytí menu. Nechybí ani funkce pro volbu režimu zvětšování
obrazu na celou plochu displeje, která má však tentokráte tři stupně. První
nechává obraz v původní velikosti, druhý zvětšuje obraz tak, aby byla využita
pouze šířka panelu a výška úměrně tomu, a konečně třetí, který zvětšuje obraz v
obou osách na plnou plochu monitoru. Užitečné mohou být i funkce spojené s
optimalizací zobrazování podle používaného programového vybavení. Jednou je
funkce "Scaling", která dovoluje zlepšit pozorovatelnost detailů, a druhou
"Filtering", jež u textu přidává kontrastní ohraničení písmen, opět zlepšující
čitelnost.
Součástí ovládacího panelu je i tlačítko a dvojice indikačních LED diod pro
přepínání mezi dvěma dostupnými variantami vstupu signálu. Jedním je klasický
VGA konektor, typický pro PC a druhým pak vstup přes rozhraní 13W3, používané u
Workstation. Napájení monitoru je řešen v tomto případě externí verzí
napájecího adaptéru a celá konstrukce dovoluje poměrně snadnou demontáž
podstavce a umístění panelu například přímo na stěnu, či zabudování do pultu.
Kromě již zmíněného napájecího zdroje a kabeláže pro VGA vstup doprovázel
monitor ještě CD disk s podrobným mnohajazyčným elektronickým manuálem (bez
češtiny) a pochopitelně nezbytnými soubory pro instalaci ve Windows 9x.
EIZO FlexScan L661
Třetí z účastníků testu se opět svými technickými parametry řadí ke standardu.
Z nich však vyčnívá výrazně vyšší hodnota kontrastu, jež dosahuje 300 : 1.
Mírně odlišnými jsou i pozorovací úhly, jež v obou směrech činí "pouze" 140 ?.
Parametry a vlastnosti obrazu jsou však výrazně ovlivňovány systémem D3
(D-cubed), zahrnujícím funkce "Digital Signal Processing", "Digital Image
Control" a "Digital FlexScan". První z nich řídí automaticky kontrast obrazu
podle úrovně videosignálu a zároveň zvyšuje maximální počet zobrazovaných barev
až na obvyklých 16,7 milionu. Druhá funkce zajišťuje automatické hlídání
stabilní úrovně jasu na hodnotě 200 cd/m2 (zavírání/otvírání oken Windows) a
interpolační zvětšování obrazu na celou plochu displeje. Třetí funkce pak má na
starost automatické nastavení velikosti a polohy obrazu, stejně jako
přizpůsobení monitoru parametrům signálu. Z toho tedy vyplývá, že i tento model
je vybaven funkcí pro automatické nastavení parametrů obrazu, tedy včetně
synchronizace a frekvence bodů.
Obrazovkové menu spolu s tlačítkovým křížem pak dovoluje ruční nastavení nebo
pouze doladění automaticky nastavených parametrů. V nabídce jsou zahrnuty
nástroje pro korekci kontrastu, jasu, umístění a velikosti obrazu, nastavení
teploty barev, včetně složek RGB, jazyka obrazovkového menu, aktivaci úsporných
režimů, či nastavení intenzity rámečku, pokud není využito zvětšování obrazu.
Samozřejmě je zde také funkce pro zmíněné zvětšování obrazu, která také
disponuje třemi režimy jako u předcházejícího účastníka testu. Při práci v
nižších rozlišeních a zvětšování obrazu lze použít i funkce pro vyhlazování
hran textu a tím zvýšení čitelnosti.
Kromě již uvedených položek nabízí obrazovkové menu i funkci pro přepínání mezi
dvojicí VGA vstupů, jimiž je vybaven. Dalším rozhraním je tzv. "Maintenance
Port", který ovšem slouží výhradně pro servisní účely. Daleko zajímavější bude
pro uživatele integrovaný USB hub, jenž podobně jako v prvním případě nabízí
celkem čtyři výstupní porty. Jejich umístění na zadní straně panelu ovšem v
případě jeho zavěšení přímo na stěnu může do jisté míry ztěžovat přístup.
Možnosti snadné "amputace" podstavce je pak podřízeno i přímé zabudování
napájecího adaptéru do tělesa panelu a konstrukce podstavce. Osa kloubu je
mimochodem umístěna přesně v úrovni spodní hrany obrazu, což při sklápění
panelu ve "stolním" režimu eliminuje i jeho současné zdvihání.
V balení je, kromě monitoru a kabeláže pro připojení k PC (VGA, USB) i do
elektrické sítě, přibalena i disketa s ovladači pro Windows 9x a Mac OS.
Dokumentace byla tentokráte k dispozici v tištěné podobě. Jako doplněk lze za
příplatek získat i "i.Sound", což je speciální modul, rozšiřující funkce
monitoru o podporu zvuku se stereoreproduktory a mikrofonem.
iiyama TSA4633JT
Další z testovaných produktů sice opět patří zdánlivě ke standardu, ovšem díky
využití LCD panelu Hitachi IPS je schopen nabídnout uživateli dobu odezvy
panelu 40 ms, což dovoluje používat monitor i pro dynamický obraz typu videa,
her apod. Neméně zajímavou je i zde hodnota kontrastu na úrovni 300 : 1 a zorné
úhly, které v obou hlavních osách dosahují až 170 ?. Co jej však od doposud
uváděných modelů výrazně odlišuje, je možnost natočení LCD panelu o 90 ?, tedy
práce v režimech Landscape i Portrait. To jistě ocení uživatelé z mnoha
uměleckých a DTP profesí, protože takto lze na předlohách do odpovídají
velikosti pracovat i v měřítku 1 : 1. Samozřejmě ani v tomto případě není
ovládání parametrů řešeno jiným způsobem než obrazovkovým menu. K dispozici jak
automatické nastavení hodnot obrazu, tak i ruční obsluha menu a parametrů. To
zahrnuje možnosti nastavení, kontrastu, jasu, polohy obrazu na panelu,
synchronizace a frekvence bodů, nastavení teploty barev, včetně jednotlivých
složek RGB, polohy menu na monitoru a volbu jazyka. Vyjmenované parametry
dávají tušit, že zapnutí expandování obrazu i při práci v menších rozlišeních
je trvalé.
Vstup videosignálu je sice možný jen standardním VGA konektorem, ovšem ten
doplňuje konektor pro vstup audiosignálu, který je využíván dvojicí
reproduktorů, integrovaných do nohy podstavce. Na spodní hraně LCD panelu se
dále nachází konektor pro použití sluchátek a rovněž analogový regulační prvek
hlasitosti. Stejně jako u dvou z předchozích modelů, je i zde součástí výbavy
integrovaný USB hub s jedním vstupním a čtveřicí výstupních portů. A ani v
tomto případě neslouží k obsluze parametrů monitoru, ale pouze jako rozbočovač
pro příslušné typy periferií. Všechny tedy jak vstupní, tak i výstupní USB
porty jsou umístěny na boku podstavce a jsou tak dobře přístupné.
Dodávka monitoru obsahuje potřebné vybavení kabely a tištěnou dokumentaci. Je k
dispozici i disketa s informačními soubory pro Windows 9x, která obsahuje i
testovací obrazec, vhodný pro přesné nastavení synchronizace monitoru. Pro
efektivní využití funkce rotace LCD panelu je dodáván i CD disk, obsahující
program PIVOT od společnosti Portrait Displays, Inc. Ten zajišťuje rotaci
obrazu na úrovni Windows, tedy zcela nezávisle na použitém typu grafické karty.
Na disku je dodávána varianta jak pro Windows 9x, tak Windows NT.
K uváděným záručním podmínkám je v tomto případě vhodné poznamenat skutečnost,
že po celou dobu tří let je servis realizován výměnným způsobem přímo na straně
zákazníka, kdy po ohlášení poruchy je zapůjčen na dobu opravy náhradní monitor.
NEC MultiSync LCD1810
Předposlední z uváděných modelů se svými parametry opět řadí ke standardu své
kategorie, viz tabulka. LCD panel pochází z vlastní produkce společnosti NEC a
zároveň je použita i firemní technologie ExtraView, která zajišťuje hodnoty
zorného úhlu v obou osách na 160 ?. Podobně jako předchozí účastník ovšem
doplňuje základní vlastnosti LCD panelu možností natáčení o 90 ? (režim
Landscape a Portrait). V porovnání s ostatními monitory je však poněkud menší
hodnota kontrastu, která je jen 150 : 1. Naproti tomu stejně jako dosud ve
všech případech je i zde nastavení parametrů obrazu řešeno obrazovkovým menu a
sadou ovládacích prvků. V nabídkách menu ani tentokráte nechybí funkce pro
automatické nastavení obrazu. Jinak lze opět ručně měnit jas, kontrast, polohu
a velikost obrazu, nastavit synchronizaci a frekvenci bodů, teplotu barev,
včetně RGB složek, polohy obrazovkového menu. Stejně jako v minulém případě, i
zde je funkce pro expandování obrazu s menším rozlišením trvale zapnuta.
Vstup videosignálu je u tohoto modelu řešen dvojím způsobem, přičemž první z
nich tvoří klasický VGA konektor, zatímco druhý je řešen pěticí BNC konektorů.
Mezi nimi lze kdykoli přepínat pomocí jednoho z ovládacích prvků na monitoru.
Napájení monitoru je v tomto případě řešeno externím zdrojem, který spolu s
konstrukcí podstavce a umístěním výše uvedených konektorů pro vstup signálu
dovoluje instalaci panelu i přímo na stěnu. Jako u jednoho z mála je možné
kromě úhlu naklopení panelu nastavit i jeho výšku nad rovinou stolu.
Dodávané příslušenství zahrnuje i v tomto případě již zmíněný napájecí adaptér,
potřebné kabely, tištěnou dokumentaci a stejně jako v předchozím případě
programové vybavení PIVOT, určené opět pro otáčení obrazu při využívání funkce
Portrait u LCD panelu.
Celková záruční doba na monitor sice stejně jako u jiných výrobků je tři roky,
a to včetně podsvětlovacího tělesa u modelů, vyrobených od dubna 1999.
SONY CPD-L181A
Poslední z představovaných monitorů je svými základními i frekvenčními
parametry opět srovnatelný s většinou ostatních modelů. Standardní úroveň jasu
doplňuje v tomto případě znovu vysoká hodnota kontrastu 300 : 1, parametry
pozorovacích úhlů se stejně jako u předchozího modelu drží na hodnotě 160 ? v
obou hlavních osách. Ovládání parametrů obrazu je samozřejmě i v tomto případě
řešeno prostřednictvím obrazovkového menu a skupiny ovládacích prvků. Nabídka
zahrnuje jednak automatické nastavení parametrů, a také jako ve všech
předchozích případech ruční ovlivnění úrovně jasu a kontrastu, pozice obrazu,
synchronizaci i frekvenci bodů, teploty barev, jejich složek, či polohy a
jazyka menu. Podobně jako u prvního popisovaného monitoru je funkce expandování
obrazu (Zoom) rozčleněna do tří kroků (originální rozlišení, využití šířky
panelu, plné expandování). S režimy expandování obrazu a nejčastějšími
používanými programy souvisí i položka pro optimalizaci digitálního vyhlazování
obrazu, které zahrnuje tři režimy (Normal, Text, Graphic). Poměrně ojedinělá je
u tohoto monitoru i funkce pro nastavení intenzity podsvětlení.
Vstup videosignálu je u tohoto modelu zajištěn dvojicí nezávislých VGA portů,
mezi nimiž lze samozřejmě snadno přepínat jedním z tlačítek na ovládacím
panelu. Této funkce lze využít například pro připojení PC a notebooku současně.
Napájení je u tohoto modelu opět řešeno integrovaným adaptérem, který je
umístěn přímo v tělese panelu. To i zde dává možnost snadného připevnění
například na stěnu.
Kromě propojovacích kabelů je u monitoru SONY součástí dodávky i tištěná
dokumentace, dále dvojice disket s ovladači pro operační systémy Windows 9x a
Mac Os, a dále speciální obrazec pro nastavení parametrů obrazu. Jednoduché
použití právě i na platformě Macintosh dovoluje kromě disket i standardně
dodávaná redukce videosignálu.
D-board další možnosti pro LCD
Stanislav Borecký, TestCentrum IDG
Vývoj v oblasti LCD panelů a především jejich praktického využití neustává a
ani zdaleka se neomezuje pouze na notebooky, případně stolní monitory. Již
známé dotykově citlivé verze, které jsou používány i ve veřejných informačních
systémech v současnosti, doplnil na trhu další typ zařízení, jímž je LCD
Integrated Tablet PL-400 od společnosti Nemetschek. Tento produkt potěší
především umělce, architekty, grafiky a podobně zaměřené osoby, které často
pracují s nákresy a přitom nemohou stále přijít na chuť práci na počítači,
protože způsob používání myši či tabletu se jim zdá v porovnání s tužkou,
papírem a přímou kresbou málo přirozený. LCD Integrated Tablet PL-400
jednoznačně kombinuje výhody práce na počítači, respektive s tabletem a přímého
kreslení na papír, neboť pracovní plochu tvoří LCD panel, který je díky
vlastnostem tabletové části používán jako "elektronický" papír.
Je sice pravdou, že tento disponuje fyzickým rozlišením "pouze" 1 024 x 768
bodů, což je hodnota odlišná od dnes testované kategorie stolních LCD monitorů,
ovšem zcela bezpečně splňuje druhé kritérium, kterým je zaměření se na náročné
uživatele. Ti při svém případném zájmu musí počítat s náklady ve výši 158 600
Kč vč. DPH, pokud uvažují pouze o tabletu samotném a jeho příslušenství.
Jestliže ale bude uživatel vyžadovat kompletní řešení, tedy včetně PC (PIII-500
MHz, 256 MB SDRAM, 20 GB HDD, grafická karta, DVD, klávesnice, myš, síťová
karta a Windows NT 4.0 Workstation), pak musí počítat s cenou až 268 400 Kč vč.
DPH. Uvedené částky doprovází u českého zastoupení firmy standardní jednoletá
záruční doba.
Základní vlastnosti zařízení jsou dány parametry displeje, tabletu a speciální
grafické karty. LCD displej s fyzickým rozlišením 1 024 x 768 bodů je vybaven
aktivním TFT panelem s úhlopříčkou 13,3" s plochou displeje 270,3 x 202,8 mm a
roztečí bodů 0,264 mm. LCD panel ale pracuje pouze s 18bitovou barevnou
hloubkou a tedy dokáže zobrazit nejvýše 262 144 barev. Tablet samotný nijak
nezakrývá svůj původ u značky Wacom a nabízí uživateli standardní
elektromagnetický princip činnosti s pracovní plochou, odpovídající svými
rozměry displeji, tedy 270,3 x 202,8 mm. Maximální rozlišení je dáno hodnotou 1
016 lpi (0,05 mm) a přesnost se pohybuje v rozmezí +0,5 mm mimo přibližně 12mm
okraje u stran LCD panelu. Největší vzdálenost pera nad plochou, kdy je tablet
schopen reagovat činí 5 mm a maximální počet zpracovaných informací odpovídá
205 bodům za sekundu. Zařízení komunikuje s počítačem prostřednictvím běžného
sériového rozhraní RS-232C.
Další částí základní dodávky je tabletové bezbateriové pero Ultrapen UP-811E s
dvoustranným tlačítkem a se schopností rozlišit 256 úrovní tlaku, šířkou stopy
maximálně 0,1 mm pro psaní a průměrně 2 mm pro gumování. V nabídce jsou
pochopitelně s ohledem na původ tabletu i další varianty per, nabízející další
funkce. Jako doplněk k peru je dodávána pětice náhradních hrotů a samozřejmě
odkládací stojánek.
Základní komplet doplňuje již pouze grafická karta PL-400-PB-MAX. Ta používá
čipovou sadu Trident Cyber 9397, disponuje 4 MB operační paměti a je určena pro
sběrnici typu PCI. Její výkonové parametry jistě bezpochyby plně odpovídají
potřebám a možnostem LCD panelu, ovšem využití kompletu například pro moderní
3D hry není příliš reálné. Karta je vybavena dvojicí konektorů, z nichž jeden
slouží k plně digitální komunikaci (tablet i obraz bez nutnosti korekcí) s LCD
panelem a druhý, připomínající rozhraní pro joystick, slouží spolu s
rozbočovacím kabelem jako kombinovaný vstup a výstup pro napájení tabletu, jeho
propojení se sériovým portem PC, i jako alternativní VGA výstup, pro případné
připojení běžného monitoru jako dalšího zobrazovacího zařízení.
Dodávané programové vybavení zahrnovalo jednak ovladače a software pro Windows
9x a NT 4.0, a také speciální nástroj s názvem Plan2 FT, což je plnohodnotný 2D
CAD systém, určený pro architekty a návrháře pracující i volnou rukou. Ten
samozřejmě nabízí řadu funkcí pro kreslení, včetně práce s barvami, typy per,
tužek, zvýrazňovačů, volbou druhu papíru apod. Jde tedy vlastně o jakousi
elektronickou verzi rýsovacího prkna. Systém je ovšem možné používat pouze na
platformě NT, pro kterou je také dodáván ovladač, potřebný pro komunikaci s
hardwarovým klíčem.
Z hlediska základního nastavení systému je v rámci "Ovládacích panelů" ve
Windows možné nastavit jak parametry zobrazování (rozlišení, frekvence, podání
barev, spolupráce s klasickým monitorem atd.), tak i vlastnosti samotného
tabletu (volba sériového portu, nastavení funkcí pera, význam tlačítek,
kalibrace plochy, citlivost při kresbě i mazání, atd.). Co je pro uživatele
podstatné, je nutnost vždy po přihlášení do Windows nechat doběhnout kalibrační
a konfigurační nástroj. Jinak totiž hrozí, že reakce na pero vůbec neodpovídá
jeho poloze. Zajímavým také bylo ověřování spolupráce s více grafickými kartami
v jednom PC v prostředí Windows 98. Tento režim je sice docela dobře možné
provozovat, ale nelze jej příliš nedoporučit. Zcela spolehlivý provoz totiž
vyžadoval použití shodného rozlišení na všech kartách, což může výrazně
omezovat parametry a použití výkonného APG grafického 3D akcelerátoru. V
opačném případě se může stát, že rozsah souřadnic, platných běžně jen pro
tablet se vztahuje i na druhou kartu a monitor, což zcela znemožňuje použití
systému.
Z uvedeného je zřejmé, že LCD Integrated Tablet PL-400 je velmi zajímavé
zařízení, které však vyžaduje nemalé investice, za něž ovšem poskytuje lidsky
přirozené pracovní prostředí pro grafiku a kreslení. Zároveň je vhodné brát
tento systém jako takový, a nepočítat příliš s jeho začleněním do stávajícího
počítače bez případných komplikací s nastavením.
D-board
přirozený způsob kreslení
digitální rozhraní LCD panelu
lze připojit druhý monitor
cena
Cena: 158 600 Kč včetně DPH
K recenzi poskytla firma: Nemetschek, s. r. o.,
Tovačovského 2, Praha 3
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.