LASEROVÉ TISKÁRNY - LEDem nebo laserem?

Hardware | 01.03.01

V dnešním přehledu tiskáren jsme se setkali s dvěma tiskovými technologiemi,které jsou v principu velice podobné, ale přece jen se v něčem liší. Rozdíl mezi laserovým tiskem a LEDový...

V dnešním přehledu tiskáren jsme se setkali s dvěma tiskovými technologiemi,
které jsou v principu velice podobné, ale přece jen se v něčem liší. Rozdíl
mezi laserovým tiskem a LEDovým tiskem však může v marketingových sloganech
výrobců vést k tomu, že si uživatelé pod těmito pojmy představují něco úplně
jiného. Jak to tedy s oběma tiskovými principy je doopravdy?

Nejprve je třeba zmínit, že zmíněné metody tisku se používají v tzv.
stránkových tiskárnách, tedy zařízeních, které zpracovávají najednou celou
stránku. Obraz stránky se v nich vytváří najednou, a ne po řádcích, jak tomu
bývá u inkoustových a jehličkových tiskáren. Základem laserových i LEDových
tiskáren je světlocitlivý válec, který je po celé ploše nabit statickou
elektřinou. Válec se otáčí a na jednom místě je osvětlen paprskem, jenž na
místě dopadu zruší polaritu. Na válci se tak vytvoří elektrostatický obraz
stránky. Jak jsme již řekli, válec se otáčí a na dalším místě se dostává do
styku s tonerem, který je nabit na stejnou polaritu jako válec. Podle
fyzikálních zákonů se stejně nabité částice odpuzují, a tak se toner udrží
pouze na místech, které byly osvětleny paprskem (a tedy zbaveny kladné
polarity). Při dalším otáčení se válec dostává do styku s papírem, který je pro
změnu nabit záporně. Papír (na kterém nyní díky statické elektřině drží toner)
pak prochází zapékací píckou, v níž je na zlomek sekundy vystaven vysoké
teplotě (120-250 stupňů Celsia). Zde se toner doslova zapeče do papíru, takže
získá stálost a nelze jej setřít. Posledním krokem je osvětlení válce po celé
délce, které jej zbaví jakéhokoliv náboje, a následná polarizace pro další kolo.

Je zřejmé, že laserový i LEDový tisk používá stejnou technologii: tedy přenos
toneru z tiskového válce na papír a jeho následná fixace při vysoké teplotě.
Průchod papíru, válec i zapékací pícka jsou u laserových a LEDových tiskáren
shodné. Čím se obě technologie liší je způsob, jakým je obraz vykreslován na
válci. U laserových tiskáren je válec osvětlen (zbaven polarizace) jediným
laserovým paprskem, který je po délce válce vychylován prostřednictvím optické
soustavy. Obraz je tedy vykreslován jedním tenoučkým laserovým paprskem, který
se pohybuje. U LEDových tiskáren je zdrojem světla pole LED diod, jež vysílají
paprsky pouze rovně. Pro pokrytí celé šířky válce jich tedy musí být přítomno
veliké množství. Pokud má tiskárna rozlišení 1 200 dpi, tak se musí na jediný
palec opravdu vejít 1 200 diod. V tiskárnách typu A4 se tedy na šířku nachází
přibližně 10 000 LED diod seřazených vedle sebe.

Výhodou tiskáren LED je absence křehké optiky, sloužící u laserových tiskáren k
vybočování paprsku. Vzhledem k tomu, že u LEDu jsou diody rozšířeny po celé
délce válce, dopadají na něj všechny paprsky pod shodným úhlem 90 stupňů, takže
podoba tiskového bodu uprostřed stránky je shodná s podobou bodu umístěného na
jejím okraji (u laseru bývá toto občas problémem). Tiskárny využívající princip
LED jsou konstrukčně jednodušší (je v nich méně pohyblivých dílů) a při jejich
provozu nevzniká na rozdíl od laseru ozon. LED technologii lze spatřit v
tiskárnách společnosti Oki a v některých nových produktech společnosti Xerox.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.