Dejte sbohem VHS

Hardware | 01.02.05

Vezmeme jeden videorekordér a vyjmeme VHS mechaniku. Do takto získanéhoprostoru vložíme předem připravenou DVD zapisovací mechaniku. Nyní otevřeme počítač a vyšroubujeme pevný disk, k...

Vezmeme jeden videorekordér a vyjmeme VHS mechaniku. Do takto získaného
prostoru vložíme předem připravenou DVD zapisovací mechaniku. Nyní otevřeme
počítač a vyšroubujeme pevný disk, který vsuneme do zbylého prostoru ve
videorekordéru. Vše propojíme s původním TV tunerem.
(z příručky "Praktická konvergence IT a spotřební elektroniky")

Pro nikoho z alespoň trochu pokročilejších uživatelů není možnost
audiovizuálního záznamu na pevný disk překvapením, spíše ji považuje za
samozřejmost. Vždyť "ajtíci" již v době, kdy "konzumní" uživatelé teprve
objevovali svět DVD přehrávačů a o digitálním záznamu si mohli nechat pouze
zdát, nahrávali na své harddisky televizní vysílání. To vše díky rozšiřujícím
kartám s TV tunerem, o profesionálních střižnách ani nemluvě. Rostoucí možnosti
IT a požadavky uživatelů posléze donutily výrobce klasické spotřební
elektroniky implementovat do svých produktů řadu technologií a řešení. V
okamžiku, kdy slovo konvergence přestali "spotřebáci" považovat za sprosté,
neboť se jim podařilo zachovat marže typické pro tento segment, bylo pouze
otázkou času, kdy bude možnost záznamu na pevný disk využita v některém ze
stolních přístrojů. Pevný disk totiž dokonale řeší otázku záznamové kapacity i
pro delší časové období, zároveň také umožňuje nahrávání do smyčky. U některých
modelů za to ovšem platíme určitými omezeními (komprese MPEG2, chybějící
možnost záznamu nekomprimovaného zvuku apod.). S ohledem na ochranu autorských
práv také nelze obvykle kopírovat zakoupená DVD na HDD a pořídit tak záložní
kopii. Rovněž stále ještě u přístrojů na našem trhu chybí přímá možnost záznamu
na disk z DV formátu bez jeho komprese při kopírování. Silnou stránkou
kombinace DVD/HDD jsou ovšem editační funkce. Přístroje umožňují jak klasický,
tak virtuální střih. Při prvním jsou data vystřižena a smazána, u druhého
způsobu však zůstává původní záznam stále k dispozici - vytváří se pouze nový
index, který při kopírování i přehrávání označí místa, která se mají přeskočit
a nebudou proto zobrazena. Uživatelé jistě uvítají možnosti sledovat záznam se
zpožděním - např. pokud přijdete hodinu po zahájení zápasu, můžete začít
sledovat záznam, aniž by se přerušilo nahrávání. Díky funkcím časových skoků či
rychlopromítání máte možnost shlédnout "komprimovaný" děj až do aktuálního času
a pak pokračovat v podívané již v reálném čase. Mezi nejnovější trendy patří i
integrace síťového rozhraní, kdy lze k rekordéru přistupovat i z počítače.
Na našem trhu se první přístroje umožňující tyto "zázraky" objevily v roce
2003, kdy se ovšem jejich cena pohybovala nad hranicí 40 000 Kč. Teprve ve
druhé polovině roku 2004 mohli zákazníci získat relativně dostupné přístroje,
jejichž cena byla stlačena pod psychologickou hranici 25 000 Kč. V našem testu
naleznete zástupce značek LG, Panasonic a Philips, které zároveň představují
zástupce nejrozšířenějších přepisovatelných DVD formátů.

Modrá je dobrá
I když se poslední dobou o modrém laseru hodně píše, nepředpokládáme, že by
tato technologie vytlačila stávající standard DVD. Ani ty nejoptimističtější
analýzy nepřiznávají na nejbližší dva roky "modrému laseru" větší než okrajový
podíl na trhu. Stále však není rozhodnuta hlavní bitva, týkající se toho, který
formát zaujme Hollywood. Z mnoha zájemců o tuto výhodnou pozici mají větší
šanci jen dva. Je to buď standard DVD Fóra nazvaný HD-DVD s kapacitou jedné
vrstvy 15 GB (vytvořily jej Toshiba a NEC), nebo Blu-ray s kapacitou 23,3 až 27
GB na jednu vrstvu od Sony. Čína podporuje vlastní standard EVD (Enhanced Video
Disk), ale pochybujeme, že v jiném regionu najde silnější podporu.
V porovnání se standardním červeným (650 nanometrů), používaným ve stávajících
CD a DVD mechanikách, pracuje laser modrý s menší vlnovou délkou 405 nanometrů.
Prakticky to znamená rychlejší pulsy a menší značky, umístěné blíže u sebe,
tedy větší rychlost a kapacitu. Těžit z toho bude hlavně formát HDTV, který
pracuje s 1 125 linkami a s datovým tokem až 19,4 Mb/s. Dvě hodiny záznamu při
tomto datovém toku zabere přibližně 19 GB úložného prostoru, tedy mnohem více,
než dokáže nabídnout dvouvrstvé DVD.

Přepisovatelné formáty

DVD+RW - tento formát představuje náhradu klasických videokazet. Záznam dat na
nosič je lineární, za vynikající kompatibilitu s DVD přehrávači platíme velmi
omezenou možností s nahrávkou pracovat.
DVD-RW - formát používaný z počátku téměř výhradně v IT segmentu. Tento formát
specifikuje dva režimy: V a VR. Video (V) podobně jako +RW ukládá záznam
lineárně, čímž dosahuje vysoké kompatibility, zatímco Video Recording (VR)
pracuje s nelineárním záznamem přinášejícím shodné možnosti editace jako pevný
disk, ovšem za cenu značné nekompatibility. Uživatel rovněž musí před pořízením
záznamu zvolit režim tak, že je vyžadována iniciace (formátování) disku a
finalizace záznamu.
DVD-RAM - využívá nelineární záznam s možností souběžného ukládání, přičemž
nevyžaduje finalizaci. Médium umožňuje několik tisíc přepsání. Formát má ovšem
minimální kompatibilitu.

LG 4820V
Rekordér LG již při prvním nahlédnutí do menu sliboval jednoduchou obsluhu, a
také tomu tak bylo - z celé trojice byl uživatelsky nejpřívětivější a pro
zákazníka zvyklého na obsluhu jednoduchého véháeska velmi "kamarádský".
Základní naladění tuneru v běžných podmínkách trvalo nezvykle dlouho, ale
výsledná přesnost naladění stanic tuto prodlevu ospravedlňuje. Jejich seřazení
i pojmenování však musíte provést manuálně, obdobně budete postupovat při
nastavení času a popisu nahraných pořadů. Skutečnost, že přístroj je zaměřen
především na diváky začínající objevovat možnosti digitálního záznamu,
podtrhuje i omezený počet záznamových režimů. Ty jsou tři (HQ, SQ, LQ),
přijatelnou kvalitu zaručují pouze HQ a SQ. Komprese LQ, při které se na
integrovaný 80GB disk vejde 80 hodin záznamu, je vzhledem k častějšímu a více
viditelnému vzniku mozaiky vhodná nejspíše pro každodenní záznam předpovědi
počasí nebo telenovel. Uživatele zvyklého programovat časový záznam pomocí
ShowView ovšem 4820 zklame, neboť nastavení lze provést pouze klasickým zadáním
data, času, programu atd. dálkovým ovladačem. Navíc je počet pozic omezen na
pouhých 7. Pro převod záznamu z HDD na DVD citelně chybí možnost změnit
kompresi. Oproti Philipsu však disponuje možností editace vlastního záznamu z
DVD na HDD a z trojice přístrojů je celkově nejtišší. Určitým nedostatkem je
pevně připojený a poměrně krátký kabel přívodu elektrické energie. Pokud
potřebujete delší vedení, musíte vše řešit prodlužovacím kabelem místo
jednoduché náhrady "šňůry" za delší. Samozřejmě tato maličkost nemůže snížit
uživatelský komfort v podobě "nadstandardní" čtečky karet SD/MMC/MS.
LG 4820 je, podobně jako zbývající přístroje, zaměřen na uživatele přecházející
od VHS k DVD, kterým nabídne jednoduchost obsluhy za přijatelnou cenu při
omezení některých parametrů.

LG 4820V
Cena vč. DPH: 24 990 Kč
K testu zapůjčila firma: LG Electronics
http://www.lgecz.cz

Panasonic DMR-E95
S první kombinací DVD+HDD jste se na našem trhu (i v PC WORLDu) měli možnost
setkat již před dvěma lety právě díky Panasonicu a jeho modelu DMR-HS2. Od té
doby patří Panasonic v tomto segmentu k lídrům, o čemž svědčí i celkový počet
od té doby uvedených modelů. Koncepčně stále těží z původního modelu, ovšem jak
je patrné i na E95, značnou úpravou prošlo menu přístrojů. Vzhledem k relativně
bohaté nabídce editačních i záznamových funkcí jde o jedno z nejpřehlednějších
ovládacích prostředí. Když tuner nalezne dostupné stanice, je jejich roztřídění
nutné provést ručně. Přístroj ovšem dokáže stáhnout z teletextu jejich název a
správně ho přiřadit. Podobně je tomu i v případě nahrávání programu, kdy je
rekordér schopen zpracovat informaci z teletextu.
Rekordér s kapacitou pevného disku 160 GB nabídne záznamové režimy XP, SP, LP a
EP, přičemž v XP módu lze zvuk zaznamenat ve formátu PCM (Pulze Code
Modulacion) - 16bitový jednoduchý stereofonní nebo 12bitový duplexní
stereofonní režim.
Určitou výhodu dává Panasonicu i použití vlastního formátu DVD-RAM, takže kromě
pevného disku má uživatel k dispozici další snadno přepisovatelné médium. Tato
možnost je ovšem vyvážena vysokou nekompatibilitou tothoto záznamového formátu
Hlučnost přístroje je průměrná, nejvíce se na ní podílí na zadní stěnu
přichycený ventilátor. Panasonic DMR-E95 nabízí uživateli, jenž chce s obrazem
dále pracovat, z představené trojice nejlepší poměr výkon/cena i editační
možnosti. A to přes skutečnost, že jeho cena byla v testu nejvyšší. Stejně jako
většina modelů tohoto výrobce produkt disponuje i E95 čtečkou PCMCIA a SD
karet, a dovoluje tak zálohovat fotografie na DVD médium.

Panasonic DMR-E85
Cena vč. DPH: 32 995 Kč
K testu zapůjčila firma: Panasonic
http://www.panasonic.cz

Philips HDRW720/20
Relativně nejslabším přístrojem našeho trojboje je zástupce holandského
Philipsu, což je zčásti dáno i faktem, že se tento přístroj objevil na trhu
dříve než jeho testovaní konkurenti. Již na první pohled je proto patrné, že
základem tohoto souznění DVD a pevného disku je DVD rekordér DVDR 75/77,
doplněný o 80GB pevný disk, který si ovšem rád při zápisu občas "zachrochtal".
Jeho hlučnost se rovněž negativně podepsala na celém přístroji. Paradoxně se
tak děje vlivem z uživatelského hlediska velice zajímavé možnosti automatického
záznamu sledovaného pořadu - v podstatě jde o záznam do smyčky, jejíž délku lze
nastavit mezi 1-6 hodinami a následně ji nebo její část uložit. Pokud je tento
záznam aktivní, přístroj samozřejmě neustále přistupuje k disku. Zde je tedy
primární zdroj hluku a připočteme-li k tomu skutečnost, že tato činnost zvyšuje
i vnitřní teplotu přístroje, není divu, že se do práce zapojuje i ventilátor.
Ovládací menu přístroje je rovněž méně přehledné, neboť část HDD, DVD i tuneru
jsou samostatné. Přistupuje k nim v podstatě přes dvě samostatné obrazovky, a
tak je nastavení některých funkcí nahrávání nebo chování celého přístroje
komplikovanější. Rekordér disponuje šesti režimy záznamu, z nichž pouze první
trojice vyhovuje kvalitou obrazu, u zbylých je již patrná komprese. Přepis
záznamu z HDD na DVD bez změny komprese je možný i ve zrychleném režimu (do 15
minut). Časový záznam je schopen pracovat se jmény programů pouze z Guide
Plus+, který v ČR není k dispozici.
HDRW720/20 je vhodný pouze jako čistá náhrada VHS rekordéru pro seriálové
maniaky. Vzhledem k slabým editačním možnostem jej nelze doporučit uživatelům,
kteří hodlají s obrazem nějak pracovat.

Philips HDRW720/20
Cena vč. DPH: 21 990 Kč
K testu zapůjčila firma: Philips
http://www.philips.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.