Download Centrum 38. týden

Download | 20.10.09

V Download Centru pro vás každý týden testujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

WinSpeedUp 2.9 – optimalizace výkonu počítače

 

Operační systém Windows je velice komplikovaný systém; to je, ostatně, o něm všeobecně známo. Při delším používání počítače, kdy instalujete a odinstalováváte mnoho softwaru, často prohlížíte internetové stránky, kopírujete a přesouváte soubory apod., dochází k nepříznivým změnám v jeho chování. Nejvýraznější změnou je celkové zpomalení chodu: dlouhé spouštění systému, dlouhé spouštění aplikací i souborů, objevují se i různé chyby, jako nestabilita, zatuhnutí systému apod. Příčiny, které mají tyto chyby na svědomí, je nutné odstranit.

Jednou z řady utilit, které odstranění příčin tohoto typu mají v popisu činnosti, je WinSpeedUp německé firmy Script Soft eK. Pomocí tohoto celkem malého prográmku (4 MB) běh svého počítače snadno vyladíte a optimalizujete. Abyste toho mohli dosáhnout, otevře vám WinSpeedUp přístup k systémovým volbám, které jsou za normálních okolností uživatelům skryté. Tyto volby však nabízejí veškerá nastavení s ohledem na bezpečnost, vzhled a korektní chování systému.

Jelikož WinSpeedUp nabízí pro optimalizaci systému velké množství voleb, jsou přehledně rozděleny do šesti kategorií (Úklid, Nastavení, Přizpůsobení programu, Systémové informace, Průvodce automatickým laděním systému a SettingFreeze). Každá kategorie je zastoupena ikonou s popiskou, ikony jsou umístěny v levém panelu pracovního okna. Mezi kategoriemi se lze pohodlně přepínat myší. Každá z prvních čtyř kategorií se dále dělí do tří až čtyř sekcí, představované kartami. Ty tvoří obsah pravého panelu. Mezi kartami – sekcemi se můžete opět snadno přepínat, tentokrát pomocí oušek. Celá optimalizační procedura se odbývá prostřednictvím dialogových oken, ve kterých převážně zapínáte nebo vypínáte zaškrtávací volby, příp. definujete časové údaje či umístění souborů a potvrzujete nabízené operace.

Princip optimalizace spočívá v tzv. úklidu systému. To představuje vyčištění pevných disků, operační paměti RAM a systémového registru od zbytečných, nepoužívaných a zastaralých položek. Zvlášť důležité je čištění registru: operační systém Windows a především řada aplikací zapisují do registru svá nastavení a další údaje. Tyto záznamy však často zůstávají v registru i po odinstalaci programů. Protože se registr do operační paměti načítá celý, nahromaděné, nepotřebné záznamy v něm uložené zpomalují některé počítačové operace a zbytečně zabírají místo v paměti i na disku. WinSpeedUp tyto záznamy dokáže beze zbytku odstranit.

Pomocí WinSpeedUp budete rychle a z jednoho místa schopni vyčistit i ostatní shromaždiště dat, např. vysypat koš, vymazat cookies i historii prohlížených stránek, obsah složky Dokumenty menu START, dočasné soubory, nepoužívané soubory a aplikace, nefunkční zástupce, budete schopni vyčistit a upravit menu START atd.

Mimo těchto základních a hlavních funkcí nabízí WinSpeedUp další pomocné nástroje pro optimalizaci systému, např. defragmentaci disku, zálohování, ladění spouštěcích souborů, adjustaci uživatelsky definovaných omezení, odinstalaci aplikací, nastavení loga Windows, synchronizaci systémových hodin přes internet a správu fontů. Mimo to také poskytuje základní informace o systému Windows a o softwarovém rozhraní DirectX.

Až všechna tato optimalizační opatření vykonáte, budou se vaše programy spouštět rychleji, internet a lokální síť budou pracovat svižněji, i start počítače bude rychlejší a váš systém bude celkově více stabilní.

Pokud některými zásahy provedete něco špatně tak, že způsobíte problémy v systému, je ve WinSpeedUp k dispozici důležitá funkce SettingFreeze. Ta stav vašeho počítače ukládá do konfiguračního souboru. Pokud Windows, WinSpeedUp nebo i jiné programy provedou nějaké změny, mohou být tyto změny uloženy do nového konfiguračního souboru (vytváření tzv. bodů obnovy). Jestliže nastanou nějaké problémy s počítačem, např. kvůli nesprávnému nastavení ve WinSpeedUp, můžete dát vše do pořádku obnovením některým z takto uložených konfiguračních souborů.

Jazyková podpora programu je docela nízká (jen šest jazyků), nabídka však obsahuje češtinu! WinSpeedUp se může pyšnit velkou řadou ocenění, na stránkách programu (rubrika Awards) jsme těchto cen napočítali 120! To nesporně svědčí o vysokých a především standardních kvalitách tohoto programu.

WinSpeedUp pracuje v prostředí Windows verzí 98, 2000, Me, 2003, XP a Vista.

Domovská stránka: http://www.scriptsoft.de
Hodnocení: 85 %
Cena: shareware 19,95 $
Klady: Jednoduché ovládání, ochranná funkce SettingFreeze
Zápory: Program využíjí spíše zkušení uživatelé, znalí systémové problematiky

 


 

Peter's Flexible Renaming Kit 2.30 – hromadné přejmenování souborů

Změna názvu souboru (přejmenování) je jednou z nejvíce používaných operací při správě souborů. Pokud měníte název jednoho, dvou nebo tří souborů, není to činnost nijak  zatěžující. Horší situace nastává, potřebujete-li přejmenovat desítky či dokonce stovky souborů najednou. V názvech takové skupiny souborů třeba jen potřebujete změnit velikost písma (z velkých na malá a obráceně nebo na velká první písmena ve všech slovech názvů – u angl. názvů písniček), nebo byste chtěli určitá slova v názvech odstranit nebo naopak doplnit, některá slova prohodit, odstranit přebytečné mezery, vložit informační tagy u souborů MP3, MPEG a AVI, vložit název složky, ve které se soubory nacházejí, názvy číslovat, vkládat datumy a časy, měnit přípony atd. V takovémto případě je už ruční, postupné přejmenování soubor po souboru téměř nemožné. To si uvědomil kanadský programátor Peter Frankenberger a tak vyvinul program pro dávkové přejmenování souborů podle zadaných kritérií a parametrů a nazval jej Peter's Flexible Renaming Kit (zkráceně PFrank). Na trhu sice existuje několik utilit, které hromadné přejmenování také umí, málokterá se však co do flexibilnosti, variabilnosti a spoustou možností dá s PFrankem srovnat. U mnohých programů často probíhá přejmenování postupně, v několika operacích, PFrank dosáhne téhož „na jeden záběr“.

Princip činnosti programu PFrank je založen na použití jak jednoduchých tak i složitých schémat. Ta sestávají ze sekvencí příkazů obsahující specifické parametry k provedení přejmenovací procedury. Budoucí výsledek hned vidíte v náhledovém okně. Okno přitom disponuje nevídaným počtem sloupců (154), můžete si však zobrazit jen ty, které využijete.

Významnou funkcí při procesu návrhu nového názvu je Advanced Scanner, která vás upozorní na možné problémy, jež by nevhodným přejmenováním nastaly: vznik duplicit, výskyt nepřípustných znaků, příliš dlouhé názvy atd. Definici nového názvu tak můžete hned opravit. Jestliže po provedené operaci přejmenování zjistíte, že výsledek není podle vašeho očekávání, vrátíte vše do původního stavu příkazem Undo.

Důležitou vlastností programu je možnost použít zástupné znaky (regular expression), jimiž lze přidávat, odstraňovat, přepisovat, přesouvat či prohazovat jakékoli části názvu a provádět řadu dalších kouzel. Vybrat si můžete z řady předdefinovaných sekvencí, které zástupné znaky již obsahují. Pomocí pluginů můžete vytvořit příkazy, jimiž vložíte základní souborové vlastnosti, informační značky, přes 145 tagů metadat hudebních souborů, údaje EXIF a IPTC. Spousty těchto příkazů jsou již autorem vytvořené, můžete si je upravit podle vaší potřeby, nové vytvořit, staré vymazat.

PFrank je obzvláště vhodný k přejmenování hudebních souborů, jejichž názvům tak můžete přiřadit jednotný formát, vhodný je rovněž i pro grafické soubory (obrázky a videosoubory), hodí se pro soubory kancelářských aplikací i pro soubory HTML, ale můžete jím přejmenovat v podstatě jakýkoli typ souboru. Je optimalizovaný pro operace s mimořádně velkým počtem položek (souborů). Přejmenování přitom nemusí být omezeno jen na soubory: změnit název můžete i složkám a to dokonce v jedné operaci společně se soubory. Názvy můžete filtrovat, vybrat jejich minimální a maximální délku, vyplnit je nulami či náhodnými čísly, v případě číslování určit počáteční hodnotu. Přímo v PFranku můžete měnit vlastnosti souborů, otevírat je a prohlížet. Seznam souborů v náhledovém okně je možné exportovat do formátu CSV a také jako BAT, kopírovat do systémové schránky. O všech aktivitách programu se generuje výpis (LOG). Program podporuje práci v síti, formát Unicode, ovládání z příkazové řádky DOS, volitelná je integrace do Průzkumníka Windows. Manuál popisuje mnoho příkladů, především pro použití zástupných znaků a pro nastavení programu.

Ačkoli je Peter's Flexible Renaming Kit programem poskytujícím nadstandardní způsoby přejmenování skupiny souborů, stále si drží statut bezplatného softwaru. Za své kvality získal PFrank několik cen. Pracuje v prostředí všech verzí Windows včetně Visty.

Domovská stránka: http://www3.telus.net/pfrank
Hodnocení: 90 %
Cena: freeware (zdarma)
Klady: Nepřeberné možnosti při úpravách názvu, náhledové okno
Zápory: Vzhledem k náročnosti na pochopení zásad hromadného přejmenování a sestavení příkazů je program určen spíše pro pokročilé uživatele


Komentáře