Download Centrum - 17. týden

Download | 16.05.09

V Download Centru pro vás každý týden testujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

KeepSave 2.0 - real-time zálohování

 

KeepSave americké softwarové firmy Stardock Corporation lze charakterizovat jako zálohovací utilitu. Její nejdůležitější vlastností je schopnost zálohovat soubory v reálném čase, tedy během práce s nimi. Tím se liší od běžných zálohovacích programů, které zálohují buď celý disk nebo vybrané složky v pevně určených časech nebo intervalech. Dalším důležitým rysem programu je schopnost ukládat tzv. verze souborů, což má vyloučit omyly vzniklé přepsáním původního souboru novou verzí. Uživatel má tak možnost vrátit se k původnímu souboru a provést v něm správné úpravy. Cílovým umístěním může být jiný pevný disk nebo přenosný disk (CD, DVD, USB Flash), síťový server apod. V této souvislosti je zřeba vyzdvihnout specifickou schopnost programu, která, není-li toto externí zařízení připojeno, soubory dočasně uloží na lokální disk, a jakmile se zařízení připojí, automaticky soubory zkopíruje tam.

Poslední verze programu přinesla zlepšení uživatelského rozhraní, ovládání programu se nyní provádí pomocí přehledného průvodce, který s vámi projde všechny možnosti nastavení krok za krokem. Tak se nemůže stát, že byste na některé nastavení zapomněli nebo je museli hledat kdesi v menu.

Systém průvodců je výhodný především pro začínající uživatele, neboť jim umožní používat program prakticky okamžitě a bezchybně. V průvodci si vyberete přesně které soubory, složky a typy souborů chcete, aby KeepSave zálohoval, a určíte počet verzí, které má vytvářet, a také vyloučit určité aplikace ze zálohování. Tato specifická vlastnost způsobí, že nebudou zálohovány soubory, jestliže byly editovány v definované aplikaci (definovaných aplikacích).

Stejně tak lze definovat opačný stav, kdy budou soubory zálohovány v případě, že byly editovány v určitých aplikacích. Ze zálohování mohou být také vyloučeny soubory, jestliže mají přesně stejný obsah jako předchozí verze (předchází tak vzniku duplicit). Kliknete-li v seznamu zálohovaných souborů pravým tlačítkem myši na některý soubor, KeepSave zobrazí všechny jeho dostupné verze. Stačí si jen vybrat, se kterou potřebujete pracovat.


KeepSave je schopen pracovat ve sdíleném prostředí, takže se zálohovanými soubory může pracovat více uživatelů. Pro tento účel si pouze vytvoříte tzv. účet. Program rovněž vytváří reporty o záložních souborech (počet souborů rozdělených jednak podle typu, jednak podle umístění) a o obsazenosti disku (podle typu souboru a podle jejich umístění). Výsledky zobrazuje formou koláčového grafu nebo jako seznam doplněný procentuálními hodnotami.

KeepSave však neumožňuje soubory pouze zálohovat, umí je také obnovit. Pomocí průvodce si vyberete soubor, který potřebujete obnovit, a program se už o další postará sám. Ke své práci potřebuje prostředí operačního systému Windows verzí XP a Vista (oboje 32 bit).

Domovská stránka: http://www.stardock.com
Cena: Shareware 29.95 $
Hodnocení: 80 %
Klady: Schopnost zálohování v reálném čase, vytváření verze záloh
Zápory: Žádné významné nebyly shledány

 


 

Fotosizer 1.22.0.403 - specializovaná utilita pro komprimaci obrázků

 

Fotografie z dnešních digitálních fotoaparátů dosahují již tak vysokého rozlišení, že jsou vhodné pro tisk a zvětšování, nehodí se však pro posílání e-mailem a pro prezentace na internetu. Jejich načítání by trvalo neúměrně dlouho, zvláště v pomalejších přenosových systémech. Za cenu zhoršení obrazové kvality je tedy nutné jejich rozlišení snížit, což se provádí tzv. komprimací. Jedním z těchto komprimátorů je Fotosizer - k požadované úpravě fotek potřebuje pouze tři kroky. Pracuje s formáty JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF a TGA. Nabízí sedm přednastavených hodnot vhodných pro použití jako přílohy e-mailu, webové stránky, tisk, sdílení, prezentace, slideshow a dokumenty, předností programu je schopnost hromadné komprimace.

Při výběru souborů ke komprimaci si můžete soubory zobrazit buď jako řádkový seznam doplněný podrobnými informacemi o souboru (původní velikost, typ apod.) nebo jako miniatury (thumbnails). Vybrané soubory také můžete myší přetáhnout z Průzkumníka Windows přímo do Fotosizeru.

Hodnoty komprimace lze nastavit buď procentuelně nebo stanovením přímé hodnoty nové šířky a výšky, příp. vybrat z přednastavených formátů pro určitá zařízení či použití (iPod, iPhone, Sony PSP apod). Výsledným obrázkům můžete určit název a výstupní formát a také složku, do které mají být uloženy.

Fotosizer však neumožňuje jen komprimaci, komprimovaným obrázkům dovoluje také změnit některé jejich vlastnosti: upravit rotaci (o 90° vlevo/vpravo, vertikální i horizontální) a přidat efekty (převést na černobílý obraz nebo na negativ).

Fotosizer je vhodné použít pro přípravu promítání diapozitivů (slideshow), jestliže k této produkci chcete použít fotky různých rozlišení. Pomocí Fotosizeru všechny fotky zkomprimujete na jednotnou hodnotu, čímž docílíte promítání diapozitivů, jež budou mít stejnou velikost.

Program nabízí 12 jazyků rozhraní, nikdo se však dosud nezhostil úkolu přeložit jej do češtiny. Pracuje v operačním systému Windows, poslední verze programu byla vydána letos v březnu.

Domovská stránka: www.fotosizer.com
Cena: Freeware (zdarma)
Hodnocení: 75 %
Klady: Jednoduchá a rychlá práce s programem
Zápory: Méně zkušeným uživatelům bude poněkud vadit absence češtiny 

 

Titulní obrázek: Pixmac


Komentáře