Zvláště makrovirózy na vzestupu

Archiv | 01.01.98

Během tohoto roku proběhl v Severní Americe průzkum, který se zaměřil na výskyt počítačových virů u firem. Vz...Během tohoto roku proběhl v Severní Americe průzkum, který se
zaměřil na výskyt počítačových virů u firem. Vzhledem k tomu, že
podobné šetření proběhlo i vloni, je možné se zamyslet nad
současným vývojem.
Již první, základní, údaj je tvrdý - 99,3 % dotázaných středních
a větších firem mělo zážitky s viry minimálně na jednom
počítači. Přestože používání antivirových programů stoupá (nyní
73 % počítačů oproti 60 % před rokem), současně rostou i
problémy s viry. Zatímco se v roce 1996 setkávalo měsíčně s
novou infekcí zhruba deset uživatelů z tisíce, tak letos jich
bylo již třicet tři. Po shromáždění údajů od respondentů
reprezentujících cca 750 000 počítačů vyplynulo, že během roku
bylo nakaženo 406 počítačů z 1 000. Jako zdroj nákazy uvádí 47 %
nakaženou disketu, 26 % připojený soubor v e-mailu, 19 %
downloadovaný soubor a 7 % neví.
Jak se však tyto nákazy promítnou na celkovém chodu firmy? V
některých případech dojde k zasažení serveru a to má za následek
někdy i jeho odstavení - průměrný čas je potom 40 minut (zde
došlo od loňska k výraznému zlepšení, z 5,8 hodin, pravděpodobně
vlivem vzrůstajících zkušeností systémových pracovníků). Nicméně
celková obnova trvá průměrně 44 hodin a vyžádá si 21,7
člověko-dnů práce.
Toto jsou fakta obecná, ale při podrobnějším pohledu zjistíme,
že neslavné prvenství v počtu infekcí zanedlouho přeberou
pravděpodobně makroviry . Jako ilustrační příklad může posloužit
makrovirus Word.concept (nebo též WM.concept a Prank), který se
objevil v polovině roku 1995, během roku 1996 měl 24 412
lokalizovaných výskytů a v prvních dvou měsících roku tohoto již
10 750. Dostal se tak do "TOP TEN" nejrozšířenějších virů, kde
jsou však už nyní i další makroviry. O tom, že výskyt makrovirů
je odborníky za problém považován, svědčí i to, že 50 %
dotázaných jej považuje za více či méně vzrůstající. Jejich
rozšíření napomáhá stoupající e-mailová komunikace (s
připojenými dokumenty) a stahování textových souborů z webů.
Takže až budete pořizovat či nastavovat antivirový program,
nezapomeňte na dokumenty a e-maily s jejich makroviry.


Infekce na 1 000 počítačů za měsíc
Datum Počet
leden 96 6,1
únor 96 14,4
leden 97 35,21
únor 97 33,86
Porovnání následků
Následek 1996 1997
Odstavení serveru 5,8 hodin 40 minut
Doba obnovy 44 hodin 44 hodin
Člověko-hodiny 10 22
Finanční ztráty 8 100 USD 8 366 USDSouvisející články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.