Zoner Context 3.0

Archiv | 01.09.98

Elektronické publikace snadno a rychle Domáci vydavatelia elektronických publikácií už veľmi dob...Elektronické publikace snadno a rychle


Domáci vydavatelia elektronických publikácií už veľmi dobre
poznajú program pre ich tvorbu Zoner Context od brnenskej firmy
Zoner. Pretože nič nie je dokonalé a¦stále je čo vylepšovať,
prichádza Zoner s¦novou verziou s číslom 3.

Pre tých, ktorý sa ešte so Zoner Contextom nestretli, uvádzam
krátku rekapituláciu. Tento program je určený na jednoduchú a
rýchlu tvorbu elektronických publikácií. Umožňuje jednoduchú
distribúciu na CD-ROMoch alebo disketách spolu s¦prehliadačom.
Ďalšími vlastnosťami sú nízke systémové nároky, fulltextová
technológia a podobne. Výsledný dokument umožňuje exportovať aj
do HTML formátu, a¦tak tie isté informácie distribuovať nielen
formáte Contextu, ale aj na Web stránkach. Zoner Context 3.0 sa
oproti predchádzajúcej verzii dodáva len v¦dvoch verziách, a¦to
STANDARD a¦ PROFI . Celková koncepcia však bola zachovaná, a¦tak tu
nájdete nástroj pre vytváranie a¦editáciu dokumentov Zoner
Context Editor, program pre kompilovanie a¦distribúciu dokumentu
Zoner Context Compiler a¦prehliadač Zoner Context.

Prostradie prehliadača Zoner Context sa príliš nezmenilo.
Pribudla však skutočne špičková záležitosť, ktorú by ste
u¦podobných nástrojov hľadali asi márne, a¦to jazyková analýza pri
fulltextovom vyhľadávaní. Zoner Compiler je teraz úplne zmenený.
Jedná sa vlastne o¦sprievodcu, ktorý pomôže rýchlo a¦jednoducho
vytvoriť distribúciu dokumentu na disketách alebo CD-ROMoch.
Najväčšími zmenami však prešiel Zoner Context Editor. Aj keď
nezmenené prostredie tomu nenasvedčuje, pri podrobnom
preštudovaní ponuky nástrojov a¦funkcií zistíte výrazné zmeny.

Novinky

Ako prvú novinku spomeniem reťazenie súborov, ktoré je
obsiahnuté len vo variante PROFI. Táto funkcia umožňuje vkladať
súbor Contextu do iného súboru. Vložený súbor môže zas obsahovať
iný súbor, pričom úroveň zreťazenia nie je obmedzená. Vložiť je
možné len odkaz na určitú stránku dokumentu, alebo celý obsah
dokumentu.

Do dokumentu Contextu je možné importovať stránku z¦iného
dokumentu. Zachované zostanú všetky nastavenia, štýly, písma
a¦formátovania. Malým nedostatkom je, že vložené obrázky
zostávajú vo svojich pôvodných adresároch a¦nie je ponúknutá
možnosť ich kopírovania. Import funguje aj v¦opačne, a¦tak môžete
ľubovoľnú stránku s¦vnorenými položkami uložiť ako samostatný
súbor. Ďalšou možnosťou importu stránok je RTF formát. Pri
vytváraní viacstránkových dokumentov každý určite uvíta vzorové
stránky, podľa ktorých sú vytvárané nové alebo upravované
existujúce stránky. Tvoriť prehľadnejšie dokumenty pomáha
možnosť vytvárania vyskakovacích (POPUP) okien, známych
z¦nápovedy Windows.

Pozadie stránok a¦navigačných okien môže byť tvorené ľubovoľným
bitmapovým obrázkom, čím sa dosiahne oveľa efektnejšieho
vzhľadu. Pre uľahčenie opráv chýb v¦dokumente slúži vylepšená
možnosť kontroly väzieb v¦celom dokumente a¦aj na stránke.

Varianta PROFI obsahuje novinky v¦širšej podpore multimédií, ako
vkladanie videa a¦zvukov na stránku, ktoré je možné priamo na
stránke prehrávať, podporu Active Movie, zmenu veľkosti písma
v¦prehliadači a podobne.

Okrem spomínaných noviniek obsahuje Zoner Context 3.0 aj
množstvo ďalších vylepšení. Popri všetkých tých možnostiach však
stále neobsahuje tvorbu tabuliek, čo pri tvorbe dokumentov
citeľne chýba.

Záver

Nová verzia Contextu obsahuje množstvo nových funkcií, s¦pomocou
ktorých môžete vytvoriť graficky príťažlivejšie dokumenty.
O¦kvalitách tohto systému pre tvorbu elektronických publikácií
svedčí aj veľké množstvo domácich publikácií spracovaných týmto
systémom.

Napriek tomu, že sa Zoner Context 3.0 nevyhol drobným chybám, je
to jeden z¦najlepších systémov pre tvorbu a¦distribúciu
elektronických dokumentov.Zoner Context 3.0

+ Jednoduché ovládanie a široké možnosti
+ Export do HTML
+ Tvorba inštalačných diskiet alebo CD-ROMov
- Nemožnosť vytvárať tabuľky

K¦recenzii poskytla firma:

ZONER software, s.r.o.
Koželužská 5, 602 00 BRNO
www.zoner.cz

Cena: 6 992 Kč za Standard (vč. DPH)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.