Zoner Callisto 3.0

Archiv | 01.08.98

Znovu o kus ďalej Nie je to tak dávno, čo sa na našom trhu objavil vektorový grafický editor z dielne brnensk...Znovu o kus ďalejNie je to tak dávno, čo sa na našom trhu objavil vektorový
grafický editor z dielne brnenskej firmy Zoner z názvom Callisto,
ktorý bol nástupca vtedy veľmi úspešného vektorového grafického
editora Zebra. Callisto vtedy ohromil všetkých svojimi
možnosťami, jednoduchosťou ovládania a hlavne cenou, pre ktorú
bol dostupný pre najširšiu počítačovú verejnosť. Firma Zoner
však nezaspala na vavrínoch a pripravila ďalšiu verziu Zoner
Callisto 3.0, ktorá posúva skvelé možnosti tohto "ľudového"
grafického editora o veľký kus ďalej.

Hlavné novinky

Čo nového pre nás firma Zoner v podobe Callista 3.0 pripravila?
No, je toho skutočne dosť, čo čiastočne signalizuje aj skok na
ďalšie celé číslo verzie programu. Z nových možností začnem snáď
priehľadnosťou grafických objektov . Každému objektu teda môžete
priradiť štýl priehľadnosti. Parametre priehľadnosti sa definujú
v plávajúcom okne pre nastavenie výplne objektu, čo určuje, že má
takmer rovnaké parametre ako výplň. Priehľadnosť teda môže byť
rovnomerná pre celý grafický objekt, môže mať lineárny, kónický,
kruhový, obdĺžnikový, krížový alebo prispôsobivý tvar. Dokonca ju
môžete prispôsobiť podľa bitmapového obrázku alebo fraktálovej
výplne. Priehľadnosť môžeme definovať nielen na vektorové
objekty, ale aj na importované bitmapové obrázky. Zachováva sa
tiež pri importe formátu GIF s definovanou priehľadnosťou.

Novinkou pri vektorovej editácii je prechod medzi dvoma
grafickými objektmi (blend). Stačí len označiť dva príslušné
objekty. Samozrejmé je množstvo nastavení ako počet krokov,
definícia farieb a podobne. Tvar prechodovej linky stačí upraviť
bežnými tvarovacími nástrojmi, ako by sa jednalo o bežnú krivku.
Takto vytvorený prechod je možné kedykoľvek zrušiť.

S jednou z ďalších veľkých noviniek sa stretnete pri úpravách
vložených bitmapových obrázkov, pretože obsahuje podporu
bitmapových filtrov . Zoner Callisto 3.0 teraz dokáže na bitovú
mapu aplikovať grafické filtre podľa špecifikácie Adobe
(plug-ins), ktoré poskytujú veľmi široké a zaujímavé možnosti pri
tvorbe grafiky. Ak sú pred aplikáciou grafického filtra vybrané
ešte ďalšie objekty, potom sa filter aplikuje len na oblasť
bitmapy, ktorá je prekrytá týmito objektmi. Tieto filtre majú tú
výhodu, že okrem toho, že sa dajú bežne kúpiť, existuje aj veľké
množstvo freewarových filtrov, ktoré sú zdarma dostupné
prostredníctvom Web stránok (niekoľko WWW adries nájdete
príručke).

Dalšie novinky

Ako ďalšie novinky spomeniem vyhladzovanie hrán (antialiasing),
nastavenie riadkovania umeleckého textu, ukladanie odstavcového
textu do schránky vo formáte RTF, priama podpora skenovania v
prostredí Callista, funkcie pre prevod vektorovej grafiky na
bitovú mapu, nový štýl zobrazenia siete, nový sprievodcovia, do
dokumentu sa teraz ukladajú aktívna stránka a merítko pohľadu
a ďalšie. Podporované sú taktiež separácie CMYK, ktoré je možné
prehliadať priamo na obrazovke. Separuje sa aj formát WMF a pri
separáciách sa tlačí aj názov plátu.

Zoner Callisto 3.0 je teraz už plnohodnotný OLE server, čo
znamená že, vložený dokument Callista je možné editovať priamo v
dokumentoch iných programov. Tým je zabezpečená ešte lepšia
integrácia do iných programov.

Callisto podporuje širokú škálu formátov pre import a export.
Novinkou je aj export do PostScriptu, zatiaľ však len
prostredníctvom tlačového driveru.

Veľkou prednosťou Zoner Callista 3.0 je možnosť exportovať
dokument vo formáte SGC (Structured Graphics Control), čo je
vektorový formát implementovaný priamo v prehliadači Microsoft
Internet Explorer 4.0. Túto vlastnosť už síce mala verzia Zoner
Callisto 2.01, ale nie verzia 2.0. Mimochodom Callisto bol prvý
štandardný grafický editor na svete, ktorý podporoval tento
formát. K dispozícii je množstvo nastavení ako transparentnosť,
cyklické posúvanie podľa zadaných súradníc, cyklické otáčanie
v troch osách, zmena merítka a podobne. Tvorba Web animácií bude
takto niekoľkonásobne rýchlejšia ako pri animovaných GIFoch.

Zoner Media Explorer 3.0 a Zoner Viewer 3.0

Ako s predchádzajúcou verziou, tak aj s Callistom 3.0 sa dodáva
manažér multimediálnych súborov Zoner Media Explorer 3.0
a prehliadač grafických súborov Zover Viewer 3.0. Aj tieto
aplikácie prešli mnohými zmenami. Integrovaná je podpora Active
Movie, a tak Media Explorer dokáže zobrazovať a prehrávať formáty
MPG, MOV, AU a ďalšie. Priamo v nadhľadoch je možné prehrávať
zvuky a animácie, v oknách s grafickými súbormi je teraz možné
zobraziť aj adresáre a ostatné súbory. Zoner Viewer podporuje
grafické bitmapové filtre Adobe Photoshop, umožňuje rotovať,
horizontálne a vertikálne preklápať bitmapové obrázky, obsahuje
priamu podporu skenera a ďalšie.

Záver

Firma Zoner odviedla znovu kus dobrej práce pri inovácii
Callista. Dáva tak do rúk bežnému používateľovi nenáročný
vektorový grafický editor s jednoduchým ovládaním, ktorý má však
možnosti na profesionálnej úrovni. A navyše za veľmi priaznivú
cenu.Zoner Callisto 3.0

+ jednoduché ovládanie a široké možnosti
+ podpora grafických filtrov Adobe Photoshop
+ doplnkové programy
+ nízka cena
- nemožnosť súčastného označenia viacerých tvarovacích bodov

K recenzii poskytla firma:
ZONER software, s.r.o.
Koželužská 5, 602 00 BRNO

www.zoner.cz

Cena: 2 292 Kč vrátane DPHKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.