Zkušenosti čtenářů

Archiv | 01.04.98

* K otázce ohledně tisku na tiskárně Epson LQ1170 z PC WORLDu č. 2/98 ze strany 109 se nám vyjádřilo hned několik...* K otázce ohledně tisku na tiskárně Epson LQ1170 z PC WORLDu č.
2/98 ze strany 109 se nám vyjádřilo hned několik čtenářů. Zde
jsou jejich zkušenosti:

Mám zkušenost s podobnou tiskárnou, a sice Epson LQ 570. V
průběhu času jsem vyzkoušel textové editory AmiPro, Word 6.0, a
nyní WordPerfect, a ve všech případech je nutné při tisku na
perforovaný skládaný papír nastavit jeho velikost ve
vlastnostech tiskárny, a současně velikost stránky v textovém
editoru. Ve Wordu je to volba Soubor/Vzhled stránky/Velikost
papíru, a výběr velikosti Fanfold 210 x 12 in. Pouhé nastavení
tiskárny nestačí.

Na tiskárně jsem tiskl najednou i 50 kopií, a tisk na poslední
stránce se výškově přesně shodoval se stránkou první. Věřím, že
nastavení bude stejné i u tiskárny LQ1170, a že těchto několik
řádků pomůže tazateli vyřešit jeho problém.

Mgr. Jiří Pecha, Valašské Klobouky

Dobrý den. Vaše odpověď čtenáři, který má problémy s tiskem na
traktorový papír na tiskárně LQ1170, byla sice pravdivá, ale v
podstatě nic neřešila. Čtenář má určitě při tisku zvolený formát
papíru A4, a v tom je ten problém. Při tisku stačí zvolit formát
papíru Fanfold 8 (nebo nějaký podobný -- 8 x 12", atd.).

Aspoň tak to funguje u tiskárny Epson DFX 8000, a jsem
přesvědčen, že to bude chodit i u LQ1170.

Petr Janda, Děčín

* V únorovém čísle nás na str. 110 tazatel žádá o radu ohledně
problému nedostatku konvenční paměti při nainstalovaných Windows
95 a Novell Netware. Zde je možné řešení:

Jako programátor, převážně se zabývající tvorbou softwaru pro
Netware v databázovém prostředí Btrieve, jsem po instalaci
Windows 95 stál před podobným problémem. Nakonec jsem to vyřešil
těmito úpravami, které jistě znáte, a nejsou pro vás novinkou:

1) v MSDOS.SYS v [Option] BootGUI nastavím hodnotu na 0 a tím zabráním startu Windows 95 (po úpravě opět nastavit zpět atributy rash ).

2) v AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS napíši klasické menu s požadovanou volbou, v jejímž rámci používám pouze nezbytně nutné ovladače.

Výše uvedené soubory je možné stáhnout z Webu PC WORLDu
(http://www.idg.cz/pcworld/faq/index.htm).

Jaroslav Uher* Rád bych upřesnil některé informace z lednových FAQů:

1) Pokud jde o změnu z letního času na zimní v říjnu (viz 1/98,
str. 109), je vaše odpověď nedostatečná v tom směru, že
provedete-li pouze vámi uvedenou změnu, každá změna nastavení
časových zón změní tuto úpravu nazpátek. K tomu, aby se tak
nestalo, je třeba podobně opravit i položku "TZI" v
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionTime
ZonesCzech.

(Podle mých zkušeností některá Windows 95 OSR2 tuto úpravu již
mají, ale jiná prý ne. Proto pozor, aby nedošlo k opravě něčeho
jiného.)

2) Následující dotaz (str. 110) ohledně rozdělení disku na
partitions bez ztráty dat je formulován asi nepřesně, protože
Partition Magic 3.0 umožňuje popsanou operaci velmi snadno -- s
partition typu FAT, HPFS a NTFS. Měnit velikost neumí pouze u
Linux partition (Linux native, ID 83 a Linux Swap ID 82) a
NetWare partition. Více informací viz www.zebra.cz/partmag1.htm .

Tomáš Sochor, Ostrava-Dubina

* Dovolte, abych jako pravidelný čtenář časopisu PC WORLD
přispěl svými poznatky do rubriky FAQ "Hledáme odpověď".

V č. 12/97 je na str. 127 dotaz, zda "lze zabránit tomu, aby při
připojování vzdáleného disku, který je chráněn heslem, nabízel
systém inplicitně uložení tohoto hesla do souboru hesel".

Na instalačním CD-ROMu Windows 95 (nikoli na disketách) je
několik utilit a mimo jiné také program Nastavení systémové
politiky (Poledit). V šabloně editoru admin.adm je pro lokální
registr ve volbě Místní počítač/Síť/Hesla položka Neukládat
hesla do seznamu. Zaškrtnutím této volby nebude soubor hesel
využíván a přístup ke každému zabezpečenému prostředku na síti
bude vždy vyžadovat heslo. V souboru DisPwdCa.reg (ke stažení na
http://www.idg.cz/pcworld/faq/index.htm ) je uvedeno nastavení
hodnoty klíče, stačí pouze ťuknout na uvedený soubor a hodnota
bude přidána do registru. K uvedenému dotazu je možno doplnit,
že existují zdroje vyžadující ověření (na serveru) a sdílené
zdroje pracovních stanic, případně jejich kombinace. Po prvním
přihlášení ke sdílenému prostředku již nebude heslo při dalším
přístupu vyžadováno (je uloženo v paměti), pokud tento
neumožňuje odhlášení (server) nebo pokud není použito odhlášení
uživatele ze systému Windows. Další informace týkající se
přístupu ke sdíleným prostředkům lze nalézt v knize Resource kit
pro Windows 95, v šabloně admin.adm (obsahuje další hodnoty
nastavení klíčů registru pro oblast hesel).

Bořek Kašpárek, Sezimovo Ústí

* V lednovém PC WORLDu jste hledali program, který by umožňoval
upravovat registry ve Windows 95 poněkud "lidštější" formou.
Jeden takový sharewarový program znám -- WinHacker 95 2.0
(ftp://ftp.eunet.cz/pub/simtelnet/win95/util/wh95v2.zip). Vřele
doporučuji!

Honza Šebelík

Obecně lze říci, že program REGEDIT není určen pro běžného
uživatele a ani není doporučováno měnit hodnoty v registru,
protože může dojít ke ztrátě dat, případně ke zhroucení celého
systému. Navíc se některé změny v registru neprojevují
dynamicky, takže uživatel ihned nepozná důsledek svého zásahu.
Oficiálně není kompletně popsána struktura a nastavení registrů
pro Windows 95, takže ideální program existovat pravděpodobně
nebude. Pokud se již uživatel rozhodne zasahovat do nastavení
registru, měl by si být vědom výše uvedených rizik, i když při
dodržení jednoduchých zásad jim lze snadno předejít.

Stačí před provedením změn v registru zálohovat soubory
System.dat a User.dat (.da0) a mít vytvořenu spouštěcí disketu,
a toto nemazat, dokud neověříte 100% funkčnost systému a všech
aplikací.

Bořek Kašpárek, Sezimovo Ústí

Všem čtenářům děkujeme za pomoc a za nápady!Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.