Zeměpis a biologie

Archiv | 01.12.97

Společnost Grada Publishing je již řadu let známa svými knihami, vyšly již řádově tisíce titulů. Méně známSpolečnost Grada Publishing je již řadu let známa svými knihami,
vyšly již řádově tisíce titulů. Méně známá, ale také méně
rozsáhlá, je činnost vydavatelská na poli výukových programů pro
PC. Již delší dobu zde jsou programy pro podporu výuky s látkou
odpovídající výuce na základních školách. Zprvu se jednalo o
programy menšího rozsahu, distribuované na disketách, až nyní se
v nabídce Grady objevila i některá cédéčka, z nichž dvě si nyní
přiblížíme. Jedná se o Zeměpis a Biologii. Obě aplikace jsou
založeny na prostředí Easy Visual System, které je svou koncepcí
určeno pro Windows 3.x a je velice jednoduché (viz obrázek).
Jednoduchost je taková, že může působit na první pohled dojmem
zastaralého produktu, nicméně toto prostředí je dostatečné,
funkční a má několik výhod. Jednou z nich je rychlost, s jakou
se s ním člověk (dítě i učitel) dokáží seznámit a pracovat.
Druhá výhoda je důležitá pro ty, kdo nejsou vybaveni
nejmodernější počítačovou technikou, a tou je rychlost --
program pracuje bez problémů i na 286 s barevnou grafickou
kartou (a ty jsou na některých školách stále v provozu). Na
druhou stranu, program nemá příliš možností pro zpestření či
přizpůsobení průběhu výuky, ale to je dáno její celkovou
koncepcí. Uspořádání výukových pasáží (nebo kapitol) je podobné
lekcím učebnice: začíná obrázkem s krátkým popisem, a případně i
delším výkladem a pokračuje zkoušením (to je realizováno
zmizením některých slov z výkladu či popisků obrázků, a na
žákovi je pak je doplnit), teprve po doplnění správných odpovědí
může student pokračovat dále (směrem který si vybere). Vlastní
látka je členěna logicky do kapitol a ty se dále větví (např.
disk Biologie má kapitoly: soustava opěrná, pohybová, oběhová,
dýchací, trávicí, močová, kožní, smyslová, nervová, žlázní,
pohlavní a buňka a tkáň). Dalším způsobem přístupu k látce je
odkaz v rejstříku: zde najdete všechna klíčová slova a klepnutím
na ně se přenesete do patřičné kapitoly. Výuka zeměpisu je
rozdělena na jednotlivé kontinenty (musíte si je nainstalovat
samostatně), další členění kapitol je: celý světadíl, státy,
poloha států a měst.
Při instalaci se na váš disk přenese program jen několik
knihoven a inicializačních souborů, vlastní aplikace se spouští
z CD. Trochu chybí funkce pro odinstalaci. Velice hezkou možnost
multilicence nabízí Grada školám - za zhruba dvojnásobek běžné
ceny neomezený počet kopií.
Her jsou mraky, ale takováto (a lepší) výuková CD jsou více než
potřebná a užitečná, mohou realizovat Komenského: škola hrou.
Nutí a zároveň přitahují dítě, aby procházelo látku kus za kusem
a něco v té hlavičce určitě zůstává.


Zeměpis
Cena: 980 Kč

Biologie
Cena: 480 Kč

K recenzi poskytl: Grada Publishing, U Průhonu 22, Praha 7

Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.