Zajímavý operační systém pro smart karty

Archiv | 01.03.98

Až doposud na trhu smart karet nabízel každý jejich výrobce vlastní operační systém. Aplikace tak mohly být prov...Až doposud na trhu smart karet nabízel každý jejich výrobce
vlastní operační systém. Aplikace tak mohly být provozovány
pouze pod svým příslušným operačním systémem, který zase běžel
na určité platformě. Pod těmito operačními systémy mohla být
spuštěna pouze jedna aplikace na jedné kartě, takže uživatel
musel mít pro každou službu nebo funkci jinou kartu. Toto řešení
zákazníkům nevyhovovalo a bylo i drahé pro výrobce smart karet.
Nyní tedy dochází v tomto průmyslovém odvětví k zásadní změně.

MAOSCO a MULTOS

Společnost Mondex International (MXI) vytvořila specifikaci
operačního systému MULTOS, jako odpověď na četné žádosti
producentů smart karet, po vytvoření bezpečného, multitaskového
operačního systému. Společnost MXI souhlasila s uvolněním
specifikace pro třetí strany na základě vydání licencí. Proto
byla založena nová nevýdělečná společnost MAOSCO, která bude
vydávat licence na specifikaci operačního systému MULTOS a bude
se starat o zajištění otevřeného průmyslového standardu.
Zakládající firmy se dohodly, že všechny peníze plynoucí
z poplatků za licence nebudou nikam převáděny a budou použity
pouze pro rozvoj firmy MAOSCO, jež bude udržovat a dále rozvíjet
specifikaci MULTOSu.

Jádro konsorcia MAOSCO tvoří 12 předních světových firem
podnikajících v oblasti smart karet. Společnosti tvořící
konsorcium musely splnit kritéria, jež mají zajistit MULTOSu
budoucnost. K nim patří zejména globalizace - MULTOS by měl být
celosvětově používaným operačním systémem. Firmy byly vybrány
tak, aby reprezentovaly jak dodavatele, tak odběratele smart
karet a také různá průmyslová odvětví - telekomunikace, finanční
služby, placenou a satelitní televizi, Internet a elektronický
obchod, veřejný sektor apod. Základem konsorcia jsou firmy
Hitachi, DNP, Gemplus, Siemens, Keycorp, MasterCard
International, Motorola a Mondex International. Je možné, že se
v budoucnosti počet členů rozšíří o další nově příchozí.

Vývojové nástroje

Členové konsorcia se rozhodli pro otevřenou a konkurenceschopnou
marketingovou politiku pro šíření vývojových nástrojů pro
aplikace. Tyto nástroje budou dodávat různé komerční
společnosti, MAOSCO pouze zajistí spolupráci mezi vývojáři
aplikací a producenty vývojových nástrojů. Mnoho aplikací můžeme
očekávat od členských firem konsorcia. Informace o vývojových
nástrojích budou zveřejněny na webovské stránce www.multos.com ,
kam mohou přispívat všichni vývojáři aplikací založených na
MULTOSu.

Karty MULTOS

První karty MULTOS již byly vyrobeny ve spolupráci firem
Hitachi, DNP a Mondex International, a nyní jsou podrobeny
rozsáhlému testování. Koncem prvního čtvrtletí by se měly
objevit na trhu, přičemž většina implementací je očekávána
v průběhu roku 1998.

Proces nahrávání aplikace

Klíčovou částí MULTOSu je mechanismus, který umožňuje dynamické
a bezpečné nahrávání a mazání MULTOS aplikací. Používají se
k tomu tzv. certifikáty, jež jsou specifické pro karty a
aplikace. Umožňují, že si aplikace může ověřit kartu a naopak
karta aplikaci, data mohou být dekódována během procesu
nahrávání a karta si může ověřit, že je proces ukončen a data
byla bezchybně nahrána. Certifikát také obsahuje údaj o
přidělení paměti aplikaci (vytváření bezpečnostních firewallů) a
seznam kódovacích instrukcí, které aplikace volá z operačního
systému MULTOS.

Obsah aplikace

Když je aplikace nahrána na kartu MULTOS, je jí přidělena jí
vlastní oblast chráněná firewallem, jenž ji chrání před vlivem
všech ostatních aplikací a operačního systému. Výrobce karty tak
může na téže kartě bez obav umístit vysoce zabezpečené aplikace
v kombinaci se slabě zabezpečenými, které mohou navíc pocházet od
různých výrobců. Karty jsou tak flexibilní, mají výbornou úroveň
zabezpečení a řízení. V modelu MULTOS zodpovídají za obsah
aplikace, její funkčnost, zabezpečení a integritu pouze její
vývojář a výrobce. Je prvním otevřeným operačním systémem pro
smart karty, jenž umožňuje současný běh různých aplikací v
bezpečném prostředí.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.