Word 7 pro Windows 95

Archiv | 01.02.99

Word 7 pro Windows 95 Autoři: Jan Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydavatelství: Grada Publishing, s. r .o., Praha 1996 Počet stran: 251 Doporučená cena: 195 Kč Je jen velice málo v

Word 7 pro Windows 95

Autoři:
Jan Pecinovský,
Rudolf Pecinovský
Vydavatelství:
Grada Publishing, s. r .o.,
Praha 1996
Počet stran: 251
Doporučená cena: 195 Kč

Je jen velice málo věcí, které můžete u dokumentů typu manuálu nebo průvodce
změnit. Autorům této publikace se podařilo udělat z obvykle monotónního čtení
zajímavou knihu, když použili pro vzdělávání svých čtenářů formu dialogu.
Celkem 655 otázek provede uživatele šestnácti základními oddíly a seznámí jej i
s fakty, která nejsou na první pohled zcela zřejmá. Vše je navíc díky použitému
stylu velice čtivé a srozumitelné. (Čtenář čeká další a další, třeba ne zcela
vhodnou, otázku anonymního dr. Watsona a za chvíli má knihu přečtenou.)
V úvodu autoři upozorňují, že "WinWord není obyčejný textový procesor. Pomocí
598 ,snadno\ zapamatovatelných příkazů za vás sám a iniciativně udělá i to, co
jste vlastně vůbec udělat nechtěli". A tato zdravá skepse se pak line celým
dokumentem. V samotné stati je větší pozornost věnována vlastnímu vzhledu
WinWordu, což považuji za více než správné, protože právě individuálním
nastavením získá editor nejen domácí vzhled, ale mnohdy i výrazně zrychlí práci
pisatele.
Moje výhrady k textu jsou víceméně kosmetické. Na straně 23 mi chyběl
detailnější popis dalších typů kurzoru (i když je lze dohledat v dalších
kapitolách). Tiskařský šotek si zařádil i na straně 34, kde se mu povedlo pro
jednu akci (návrat kurzoru) udat příkazy SHIFT + F5 a SHIFT + 5. U ukládání
souborů mi chyběl obligátně uváděný seznam v názvech souborů zakázaných
symbolů. Tradičním nešvarem je nedokonalý rejstřík, ale v kombinaci s podrobným
obsahem a užitou formou je i tento problém zanedbatelný.
Word 7 pro Windows 95 mohu zcela doporučit. I když se jedná o manuál na verzi
MS Wordu, kterou poněkud zavál čas, je jeho hodnota vysoká. Když už ne pro
svoji lehkost a netradičnost, tak pro rozsáhlou tabulku příkazů, která mnohdy
pomůže v kritických situacích. Doufám, že se dočkáme přepracovaných vydání pro
další verze.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.