Word 7.0 - Kompendium

Archiv | 01.04.98

Autor: Tomáš Šimek Vydavatelství: Computer Press, Praha Počet stran: 270 Cena: 155,- Kč Se začátkem no...
Autor: Tomáš Šimek

Vydavatelství: Computer Press, Praha

Počet stran: 270

Cena: 155,- Kč

Se začátkem nového roku recenzenti nejraději sahají po
publikacích, na kterých čtenář stěží pozná, že jde o loňský
dluh. Nakladatelství Computer Press se v případě této publikace
rozhodlo neuvést rok vydání, takže mi tím neskutečně ulehčilo
práci.

Ing. Šimek, autor kompendia, rozšířil řadu svých manuálů k MS
Wordu podrobnou příručkou. V úvodu vypočítává pozitiva práce s
textovým editorem od firmy Microsoft, jež vidí hlavně v podpoře
a integraci programu do balíku MS Office. V úvodu je také
předesíláno, že kompendium je určeno především pro ty uživatele,
kteří znají základy práce s Windows 95 a Wordem 7.0 (jen pro
upřesnění, jde o první verzi Wordu pro Windows 95, jež je mimo
jiné v balíku MS Office 95, v současné době je již na trhu další
generace programu verze 97). Doporučován je úvod do programu od
stejného autora a nakladatelství (viz PC WORLD¦2/98). Na četných
místech si však čtenář mnohé zopakuje, například na straně 51 se
dozví, že lze ve Windows 95 používat dlouhé názvy souborů.

Tzv. konvence na začátku knihy upozorňují na vlastnosti nové
verze a svým definitivním výčtem funkcí (verze 6.0 a 7.0 se dle
mého názoru příliš neliší) se stává použitelnou i pro ty, kdo s
předchozí verzí neměli nic společného. Ocenit lze i osvětlení
základních typografických pojmů a upozornění na nejzákladnější
chyby proti estetice (např.: vdovy a sirotci); otázkou zůstává,
jak by zareagoval typograf na sousloví "méně známé druhy písma
Garamond či Baskerville". Zvláštní pozornost jsem věnoval čtvrté
kapitole, hromadná korespondence, která byla vpravdě velice
dobře napsána a považuji ji za nejlepší z celého manuálu. Velice
užitečným jsem shledal i výčet nejpoužívanějších polí se
stručnou charakteristikou, jenž je přehledný a v jiných knihách
podobného typu chybí.

Nedostatky reprezentuje chyba na s. 218, kde se dle obrázků jeví
rozdíl mezi rejstříkem odsazeným a zarovnaným jako minimální,
lépe řečeno žádný. Jsem přesvědčen o tom, že je zásadní. V
kapitole, jež pojednávala o práci s dlouhými dokumenty, jsem
trochu postrádal alespoň zmínku o MS Binderu, zvláště pokud v
úvodu byl kladen důraz na integraci a MS Office (s. 208).
Gloriola, kterou této knize nasadila stručná recenze v sobotní
MF Dnes (17. 1.), je tedy přehnaná.

Jediný zásadní nešvar, který jsem našel, je charakteristický pro
většinu knih tohoto typu. Totiž jistá "manuálovost" spojená s
menší přehledností textu. Na jednu stranu se při pohledu na
velice přijatelnou cenu nemohu divit, na druhou stranu mi
informační kapacita jedné stránky připomínala starší
několikasetstránkové manuály. Závěr? Word 7.0 - Kompendium není
knihou, z níž by se zřejmě jednoduše učil program, je však
vhodným a spolu s dobrým rejstříkem i mocným nástrojem, pokud
něco hledáte.

A úplně nakonec si musím, bohužel, postěžovat, že výtisk, který
jsem držel v ruce, měl zásadní vady na kráse. Některé stránky
byly méně kvalitní, co týče sytosti barvy, na jiných chyběly
poloviny řádků. Je mi jen líto, že ani redakcím, o nichž se
předpokládá, že manuál budou recenzovat, nebyl poslán výtisk,
který by nakladatelství reprezentoval, a doufám, že čtenář bude
mít více štěstí než já.Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.