WinRoute 2.1

Archiv | 01.08.98

Levné připojení na Internet pro malé firmy V dnešní době řada firem řeší otázky související s připojen...Levné připojení na Internet pro malé firmyV dnešní době řada firem řeší otázky související s připojením lokální počítačové sítě do Internetu. Pro malé společnosti, které si nemohou dovolit utratit za software zajišťující přistup k Internetu statisíce korun, je jedním z možných řešení i WinRoute plzeňské společnosti MT-Net.

WinRoute je 32bitová aplikace s minimálními hardwarovými nároky určená pro operační systémy Windows 95 a Windows NT (zde může běžet jako normální aplikace nebo jako služba). Cílem produktu je zajištění co nejjednoduššího a zároveň bezpečného připojení lokální počítačové sítě k Internetu prostřednictvím telefonní linky (dial-up), pronajaté pevné linky nebo další síťové karty.

Princip použitého řešení spočívá ve vytvoření jakéhosi virtuálního počítače odděleného od počítače fyzického. WinRoute ke své činnosti vyžaduje vlastní jedinečnou IP adresu, jež se musí lišit i od adresy, kterou používá Microsoft TCP/IP protokol na tomtéž počítači. Jestliže se k Internetu připojujete telefonní linkou, je nutné nakonfigurovat také toto spojení. Komunikace může být navázána ručně nebo automaticky při požadavku některého z uživatelů lokální sítě na přístup do Internetu. WinRoute realizuje telefonické připojení vlastním způsobem a není třeba mít nainstalováno telefonické připojení od Microsoftu. Dále je nutné provést konfiguraci jednotlivých síťových rozhraní na počítači s WinRoute (současná verze programu podporuje dva typy rozhraní - Ethernet a ppp) a nastavit správně parametry TCP/IP na všech počítačích. Někomu se to může zdát příliš složité, ale vše je přehledně a srozumitelně popsáno v příručce.

Popis funkcíWinRoute je dodáván ve verzi Lite obsahující Router, NAT, Firewall, Scheduler a ve verzi Pro, která má navíc Proxy Server a Mail Server.

Router zajišťuje základní funkci produktu, tj. směrování IP paketů mezi jednotlivými sítěmi. Směrovací tabulka je sestavena automaticky podle nastavení jednotlivých síťových rozhraní a většinou ji není nutné upravovat. Důvodem ke změnám může být síť složená z více segmentů, kdy je třeba přidat do tabulky směry do těchto segmentů.

Převod síťových adres ( Network Address Translation - NAT ) umožňuje připojit lokální síť do Internetu přes jedinou IP adresu. Navíc lze díky NATu použít v lokální síti neregistrované IP adresy a skrýt interní síťové adresy před uživateli veřejné sítě. Nezanedbatelnou výhodou je i skutečnost, že NAT je transparentní pro většinu aplikačních protokolů a nevyžaduje tedy žádná speciální nastavení na straně klienta ani serveru.

Další součástí WinRoute je firewall , který provádí filtraci na úrovni paketů. Správná funkce této služby je podmíněna vhodným nastavením bezpečnostních pravidel. Tato pravidla určují, které z příchozích paketů budou vpuštěny do sítě a které ne. Jestliže je nad některým rozhraním prováděn překlad adres, lze toto rozhraní považovat za bezpečné a není nutné pro toto rozhraní definovat bezpečnostní pravidla. Chcete-li zpřístupnit určité služby (např. WWW server) běžící na některém z počítačů v lokální síti internetové veřejnosti, můžete použít tzv. mapování portů. Díky této funkci lze otevřít komunikační kanál mezi Internetem a lokální sítí.

Scheduler slouží k provedení zvolené akce v určitý čas nebo opakovaně v pravidelných intervalech. Mezi tyto akce patří navázání a ukončení spojení s Internetem a příjem a odeslání pošty.

Pro zrychlení přístupu k informacím na Internetu se běžně využívá proxy-cache-serverů. Proxy Server (http, ftp a gopher) v případě služby WWW pracuje tak, že ukládá navštívené WWW stránky do vyrovnávací paměti (cache). Při opakovaném přístupu na takto uložené stránky je odezva rychlejší a navíc se šetří přenosová kapacita linek do Internetu, protože vše se odehrává pouze v rámci lokální sítě. Pomocí proxy serveru můžete ale také omezit přístup uživatelů k některým serverům v Internetu. Tato omezení lze nastavit pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů. Při pokusu o přístup na server, jehož adresu správce systému zapsal do tzv. Access Listu, je vyžadována autentifikace (jméno a heslo) uživatele.

Elektronická pošta

Poslední součástí aplikace WinRoute je Mail Server , který lze použít jak pro výměnu elektronické pošty mezi lokální sítí a Internetem, tak i v rámci lokální sítě. Zajišťuje komplexní zpracování elektronické pošty: příjem a odesílání pošty protokolem SMTP, vyzvedávání pošty z různých POP3 účtů, automatické třídění pošty a další. Příjem pošty z Internetu lze realizovat několika způsoby. Asi nejčastější variantou bude vyzvedávání jednotlivých POP3 schránek, které jsou umístěny na serverech v Internetu. Další alternativou je vyzvedávání jedné schránky s poštou pro celou doménu. Někteří poskytovatelé totiž umožňují shromažďovat poštu pro celou doménu do jedné POP3 schránky. Poslední možností je příjem pošty pro doménu, kdy se používá protokol SMTP. V tomto případě nejsou poštovní zprávy ukládány do vzdálených schránek v Internetu, ale jsou zpracovávány přímo mail serverem WinRoute. Tento způsob je vhodný zejména pro lokální sítě připojené do Internetu nepřetržitě, např. pevnou linkou. Čas příjmu a odeslání pošty lze řídit jednoduše pomocí plánovače (Scheduler).

Konfiguraci nastavení proxy a mail serveru můžete provést prostřednictvím příslušných dialogů v menu Settings aplikace WinRoute, nebo vzdáleně přes WWW prohlížeč. Toto konfigurační rozhraní je dostupné na portu 3129.

Závěr

WinRoute je díky nabízeným službám a ceně vhodný zejména pro menší firmy, které si nemohou dovolit připojení k Internetu prostřednictvím drahého softwarového a hardwarového vybavení. Mezi další výhody tohoto systému patří jednoduchá správa a přítomnost proxy a mail serveru. Naopak jako nedostatek se mi jeví příliš stručná on-line nápověda programu a anglické uživatelské rozhraní.

Pokud WinRoute vzbudil vaši pozornost, můžete na adrese http://www.winroute.cz získat zkušební verzi a celý systém dle libosti otestovat.WinRoute 2.1

+ cena
+ snadná správa
+ proxy a mail server
- příliš stručná nápověda
- anglické uživatelské rozhraní

ANOTACE (do obsahu čísla)

Potřebujete připojit vaši síť do Internetu?Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.