WinProxy 1.4

Archiv | 01.02.98

Pokud je laskavý čtenář správcem sítě nebo dokonce IT manažerem, jistě se již setkal s požadavkem připojit hod...Pokud je laskavý čtenář správcem sítě nebo dokonce IT
manažerem, jistě se již setkal s požadavkem připojit hodně
zaměstnanců firmy k Internetu. Řešení, ze kterých může
vybírat, jsou v zásadě tři. Jako první se nabízí trvalé
připojení celé lokální sítě pevnou linkou nebo linkou ISDN.
Tato možnost je také nejdražší, takže se vyplatí jen velkým
podnikům s mnoha uživateli. Naopak nejlevnější možností je
běžné připojení komutovanou linkou z jednoho počítače, na
němž se uživatelé střídají. To také není právě ideální.
Třetím způsobem je program, který poběží na počítači
připojovaném k Internetu a bude zprostředkovávat toto
připojení účastníkům na lokální síti. Podle způsobů, jakými
to dělají, rozlišujeme tři typy programů: gateway (bránu),
SOCKS server a proxy (zástupný) server. WinProxy se už
názvem řadí mezi posledně jmenované.
Proxy server umí navázat spojení s hostitelským počítačem
a připojit se k Internetu. Po připojení zprostředkovává
uživatelům lokální sítě všechny běžné služby. Zároveň chrání
lokální síť před útoky zvenčí -- funguje jako firewall.

Co umí konkrétně WinProxy?

- připojit se telefonicky k Internetu v pravidelných intervalech nebo na vyžádání
- zařídit odeslání, příjem a třídění přijaté pošty
- zprostředkovat komunikaci protokoly http, https, ftp a gopher a přijaté soubory uchovávat ve sdílené cache
- udělat gateway pro služby SMTP, POP3, FTP, NEWS, Telnet a RealAudio
- SOCKS server verze 4 nebo 5 a DNS forwarder
- zabezpečení zevnitř -- definice uživatelů, skupin a jejich oprávnění
- zabezpečení zvenčí -- firewall

Produkt se dodává na jedné disketě, doprovázen útlou
příručkou. Podobně skromné jsou požadavky na výkon počítače.
Pro malý počet uživatelů (do 5) stačí 486 s 8 MB paměti.
S rostoucím počtem uživatelů budete muset přejít na Pentium
a doplnit si paměť. U sítí nad 10 stanic se již doporučuje
instalace např. na server sítě nebo na málo zatíženou
stanici. Produkt je určen pro operační systémy Windows 95
a Windows NT. Síť musí podporovat protokol TCP/IP.
Instalace je poměrně snadný proces. Stačí spustit program
SETUP a zadat jméno adresáře. V případě, že WinProxy
instalujete na NT server, můžete jej nechat spouštět jako
službu. První nastartování služby se musí provést ručně.
Poté, co spustíme program nebo aktivujeme službu, můžeme
přistoupit ke konfiguraci. Ta je vyřešena zajímavým a zatím
málo obvyklým způsobem -- jako HTML dokument. Konfigurace
pracuje správně jen s novějšími browsery: MS Internet
Explorerem od verze 3.0, Netscape Navigatorem též od 3.0,
u ostatních si nejsem jist. Nenechte se opít skutečností, že
máte např. Windows NT 4 před týdnem koupená. Hodný strýček
Bill do nich stále balí Explorer 2.0, se kterým WinProxy
určitě nenastavíte. Se správným browserem a s příručkou
v ruce je konfigurace otázkou asi tak deseti -- patnácti
minut. Ale pozor -- jen když víte, co znamenají údaje, které
po vás konfigurace chce. Zkušený internetový borec nezaváhá
a nepochybí. V horší situaci je třeba běžný správce sítě,
jenž se s podobnou úlohou setkává poprvé. V jedné ruce drží
příručku a ve druhé parametry od svého providera. Příručka
popisuje velmi podrobně jak se surfuje po konfiguračních
stránkách, mluví však jazykem poněkud odlišným od
providerova. Náprava je snadná, stačilo by krátké objasnění
jak pojmů používaných WinProxy, tak i pojmů používaných
samotnými providery. Rovněž by neškodil popis nastavení
nejrozšířenějšího systému elektronické pošty
Exchange/Outlook. Nastavení browserů v příručce naopak
popsáno je. Druhou věcí, která výrobci příliš chvály
nepřinese, je způsob podpory uživatelů. Veškeré informace
a odpovědi se poskytují výhradně elektronickou poštou. To je
způsob pohodlný pro výrobce (který zřejmě nemá prostředky
a kapacitu na zajištění solidního servisu), ale nepřijatelný
pro uživatele. Málo mě uklidní skutečnost, že mi třeba za
týden kdosi odpoví, když potřebuji produkt uvést do chodu
právě dnes. Navíc právě při obtížích s konfigurací je přímý
dialog se znalým člověkem daleko účinnější.
Součástí konfigurace je definice uživatelů a skupin a jejich
práv. Tyto definice se týkají zejména dvou služeb: WWW
a e-mailu. Smysl uživatelských práv k přístupu na Web je
zřejmý -- aby se zaměstnanci proháněli jen po takových
stránkách a serverech, které potřebují ke své práci.
Definice příjemců elektronické pošty slouží k přesměrování
zpráv ze vzdálených schránek. Obsah vzdálené schránky můžete
předat jednomu uživateli nebo distribuovat celé skupině
najednou.
Co říci závěrem? Chodí to, nepadá to, nezdržuje to, stačí to
a moc to nestojí.
WinProxy 1.4

+ snadná instalace
+ cena/výkon
+ spolehlivý provoz
-- nevyrovnaná úroveň příručky
-- podpora uživatelů
K recenzi poskytla firma:
LAN-Projekt
Palackého 17
301 26 Plzeň
www.lanprojekt.cz
Cena: Neomezená verze -- 8 400 Kč (bez DPH)

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.