WinFax PRO 8.0

Archiv | 01.08.98

Faxování jedna radost O tom, že faxování je stále velmi rozšířenou formou komunikace, nemusím asi nikoho pFaxování jedna radost


O tom, že faxování je stále velmi rozšířenou formou komunikace,
nemusím asi nikoho přesvědčovat. Určitě se vám také už někdy
stalo, že jste potřebovali rychle odeslat nějaký důležitý
dokument, a kancelář s faxem o dvě patra níže byla zamčená.
Jedno z¦možných řešení takovýchto nepříjemných situací je velmi
jednoduché. Dnes totiž není problém odesílat a přijímat faxy
prostřednictvím faxmodemové karty nebo faxmodemu připojeného k
počítači. Programů umožňujících faxovat z počítače je na trhu
celá řada. Jedním z¦těch známějších je i WinFax PRO 8.0 firmy
Symantec. Nejedná se o žádný jednoduchý prográmek, ale o
ucelenou sadu aplikací, jíž lze využít nejen pro faxování, ale i
pro telefonování z počítače.

Faxujeme

Centrem všeho dění je aplikace WinFax PRO , kterou použijete při
všech činnostech souvisejících s faxováním (příprava, odesílání
a příjem faxů) a která zároveň slouží ke konfiguraci zbývajících
částí systému. Pokud potřebujete odeslat fax, stačí pouze
kliknout na nástrojové liště na ikonu Send fax . V závislosti na
nastavení se buď spustí průvodce, jenž se přeptá na všechny
informace potřebné k¦odeslání faxu, nebo se zobrazí dialog, kde
můžete tyto údaje vyplnit přímo. Ke stejnému výsledku dojdete,
jestliže "vytisknete" dokument z libovolné aplikace pro Windows
na tiskárně WinFax.

Výběr adresátů odesílaných faxů výrazně usnadňuje adresář
kontaktů - phonebook . Práce s tímto seznamem je pohodlná a
rychlá. Pokud vaše databáze již narostla do značných rozměrů,
určitě vám přijde vhod možnost třídit kontakty do různých složek
podle zvolených kritérií (obdoba adresářové struktury disku).
Pracujete-li v síťovém prostředí, můžete některý ze svých
seznamů zpřístupnit i ostatním uživatelům. Jestliže používáte
nějakého správce kontaktů a máte již vytvořený rozsáhlý adresář,
není nutné jej znovu přepisovat do WinFaxu. WinFax totiž
umožňuje naimportovat nebo připojit (pouze pro čtení) databáze
různého formátu (např. ACT!, Lotus Organizer, ASCII text, DBF).

Příjem došlých faxů je možné realizovat 2 způsoby - ručně nebo
automaticky. V každém případě je nutné, aby byla spuštěna
aplikace WinFax nebo Controller. Ruční příjem faxů je užitečný
zejména v situaci, kdy máte pouze jednu linku určenou pro
faxovou i hlasovou komunikaci zároveň. Nevýhodou je naopak
nutnost přítomnosti obsluhy u každého příchozího faxu. V případě
automatického provozu se nemusíte o nic starat, vše zařídí
příslušná aplikace.

S faxy lze kromě jejich odesílání a příjímání provádět i řadu
dalších operací. Můžete je třídit do složek, prohlížet, vkládat
poznámky (k tomu slouží aplikace Fax Viewer ) a převádět na text
pomocí nástroje OCR (Optical Character Recognition).

Cover Page Designer je určený pro vytváření úvodních stránek
k¦faxovým zprávám. Na těchto stránkách se obvykle uvádějí tyto
údaje - jméno a faxové číslo odesílatele i příjemce, počet
stránek, případně nějaké krátké poznámky. Pokud vás zrovna
nenapadá, jak by taková stránka mohla vypadat, můžete se nechat
inspirovat některou z¦mnoha již hotových stránek dodávaných
s¦WinFaxem. Dáváte-li přednost vlastní tvorbě, máte k¦dispozici
základní sadu kreslících nástrojů, a navíc můžete na stránku
vložit i logo vaší firmy.

Další součástí balíku je aplikace Controller . Tento program se
spouští automaticky při startu Windows a jeho ikona je neustále
k dispozici v pravé části hlavního panelu. Pokud je Controller
aktivní, můžete odesílat faxy, přijímat faxy a zjišťovat, zda
nedorazily nové faxové nebo hlasové zprávy bez nutnosti spouštět
WinFax nebo TalkWorks.

Telefonujeme

Druhou část balíku WinFax PRO 8 tvoří aplikace TalkWorks . Pomocí
tohoto programu přeměníte váš počítač s modemem na telefon
včetně záznamníku hovorů. K tomu ale potřebujete modem s
hlasovými funkcemi. K¦vlastnímu telefonování slouží program
TalkWorks Telephone. Po jeho spuštění se na obrazovce objeví
panel telefonního přístroje, který lze ovládat klávesnicí nebo
myší. Nabízené funkce odpovídají běžným telefonním přístrojům, a
není tedy nutné je blíže popisovat.

Mnohem zajímavější možnosti ale nabízí telefonní záznamník
(TalkWorks Answering Machine). Tato aplikace využívá ke své
činnosti několik typů hlasových, faxových a datových schránek. S
jejich pomocí lze vytvořit poměrně rozsáhlý systém, který může
plnit nejen funkci klasického záznamníku hovorů (přehraje
uvítací zprávu a zaznamená vzkaz), ale umí také pouze přehrávat
určitá sdělení (např. "Úřední hodiny jsou ."), automaticky
odeslat fax dle požadavků volajícího (fax na vyžádání - Fax On
Demand) nebo přesměrovat volání na komunikační program (tak lze
zajistit možnost vzdáleného přístupu k počítači bez nutnosti
instalovat další telefonní linku). Před ostrým nasazením právě
vytvořeného systému si lze otestovat jeho funkčnost
prostřednictvím nástroje TalkWorks Simulator . Pro nahrávání a
úpravu hlasových zpráv slouží v TalkWorks vlastní AudioEditor .

Závěr

WinFax PRO 8.0 má řadu zajímavých a užitečných funkcí, které
uspokojí i velmi náročného uživatele používajícího fax ke své
každodenní práci. Pro řadu organizací s¦vybudovanou síťovou
infrastrukturou je ale mnohem efektivnější použít některé z¦řady
dostupných řešení pro síťové faxování. Ani v tomto případě
nemusí Symantec vyjít se svým WinFaxem naprázdno. WinFax sice
nelze použít jako faxový server, ale může bez problémů pracovat
jako klient serverů WinFax PRO for Networks nebo NET
SatisFAXtion.

WinFax PRO 8.0

+ uživatelské rozhraní
+ jednoduchost ovládání
+ podpora 2 linek
- není česká verze

K recenzi poskytla firma:

Virklis

XXXX

XXX

Cena: XXXX


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.