Windows 98 v obrazech

Archiv | 01.03.00

Počet stran: 216Cena: 239 Kč Forma počítačových učebnic není nevyčerpatelná, je tedy potěšující, když se trhu objeví kniha, která alespoň trochu narušuje běžný stereotyp. Publ...

Počet stran: 216
Cena: 239 Kč
Forma počítačových učebnic není nevyčerpatelná, je tedy potěšující, když se
trhu objeví kniha, která alespoň trochu narušuje běžný stereotyp. Publikace
Windows 98 v obrazech je učebnicí, jež je založena na velmi názorné metodě.
Především je pootočena o devadesát stupňů doprava, takže se radikálně změní
formát knihy a také způsob práce s ní. Celobarevná publikace, jak název
napovídá, obsahuje víc ilustrací (screenshotů) než textu, který zde pouze plní
funkci doprovodnou. Výhody tohoto pojetí jsou zřejmé: názornost, průkaznost a
rychlost zpracování informací. Na druhou stranu i publikace tohoto typu mají
určité problémy. Těmi jsou podle mého názoru nedostatečná vysvětlení základních
pojmů. V textu si autor může dovolit vybraným tématům dát více prostoru nebo
text zdůraznit. Pokud je textem legenda, pak je tato možnost výrazně omezena.
Tolik k obecné koncepci knihy. Konkrétně bych tomuto manuálu vytknul některé
neodpovídající obrázky. Bude-li začátečník zkoumat určitý zásadní problém,
například při prvním startu Windows, a vezme do ruky tuto učebnici, pak při
porovnávání zjistí, že jeho systém zřejmě vykazuje chyby, neboť obrázek
neodpovídá jeho obrazovce. Konkrétně jde o to, že autor během psaní knihy
používal zřejmě grafický program Paint Shop Pro, jenž je na několika místech
minimalizován ve spodní liště (bez zdůvodnění). O tom, že nejpečlivější čtenáři
(v tomto případě možná spíš prohlížeči) jsou naprostí začátečníci, kteří mají
strach z nového stroje, snad není třeba diskutovat.
Již jsem naznačil problém s definováním hlavních pojmů; nabyl jsem dojmu, že
interpretace je místy složitá. Toto jen potvrzuje i zavedení nového termínu
"výpustka", která v tomto textu označuje tři tečky v nabídce a signalizuje, že
se rozbalí dialogové okno. Vysvětlení mě napadá pouze v souvislosti s tím
faktem, že orginál knihy je napsán v německém jazyce. Nerad v návodech vidím
jasné příkazy, a tak musím komentovat i rozkazovací způsob u potvrzování
vymazání (s. 39).
Na závěr bych se rád vrátil ke stránkám knihy, které považuji za přínosné. K
nim patří již naznačená názornost, dále jsem ocenil zpracování popisu
dialogových oken popis obrázku je pravdu asi jediná možnost, jak nevynechat
žádný z přepínačů. Dále bych rád zdůraznil, že na více než dvou stech stranách
se podařilo shromáždit opravdu vše podstatné o Windows 98, a informace jsou v
učebnici předkládány v hutné formě, ale na druhou stranu se nakladatelství
pokusilo o grafické oddělení částí textu. Podrobný obsah doplňuje průměrný
rejstřík, takže i vyhledávání zapadá do lepšího průměru.
Grada Publishing na zadní obálce uvádí, že kniha je určena pro všechny a že
bude ozdobou každé knihovny. Nevím jak brožovaná kniha ozdobí vaši knihovnu,
vím ale, že pokud cena publikace nebude příliš vysoká, tak bude dobrou
referenční příručkou pro základní operace ve Windows.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.