Využijte svůj mobil!

Archiv | 01.02.98

Vídáte také na ulici, v autech, autobusech lidi všeho druhu, kterak s rukou pozvednutou do výše spánků hovoří, a...







Vídáte také na ulici, v autech, autobusech lidi všeho druhu,
kterak s rukou pozvednutou do výše spánků hovoří, aniž by měli
viditelně s kým? Možná že mezi ně patříte dokonce i vy. Ano, již
desetitisíce lidí v naší republice využívají systém mobilních
telefonů GSM. Asi všichni dokáží telefon zapnout a vypnout,
přijmout hovor i telefonovat, ale zdaleka ne každý využívá řady
dalších funkcí, které tyto telefony umožňují, a to často bez
jakéhokoli příplatku. Protože si myslíme, že to je škoda,
připravili jsme pro vás, naše milé čtenáře, sérii článků, jež
vám nastíní tyto možnosti a popíší i podrobně jejich použití.

V tomto prvním se budeme zabývat využitím krátkých textových
zpráv, jejich kombinací s Internetem, faxem a e-mailem. Další
články vám přiblíží témata, jako je cílené zasílání informací na
váš telefon, plné propojení na Internet, další základní a
doplňkové služby jednotlivých poskytovatelů. Nakonec vás
seznámíme s možnostmi systému GSM, jež zatím nejsou u nás
využívány, ale pravděpodobně budou, a také s dalšími
rozvíjejícími se systémy, které časem GSM nahradí.

Internet - SMS
Všechny telefony dokáží přijmout krátké textové zprávy, neboli
short messages - zkráceně SMS. Drtivá většina jich dokáže SMS i
odesílat. Co všechno ale SMS umožňuje? Tyto zprávy mohou mít
maximální délku 316 znaků (některé telefony pracují s menším
počtem) bez české diakritiky, za jejich přijetí se nic neplatí.
Pokud nejste zrovna v dosahu nebo máte telefon vypnutý, zprávy
se ukládají a po vašem objevení vám jsou zaslány. Na jejich
příchod vás telefon podle typu a nastavení upozorní a informace
o tom, zda jsou ještě nějaké SMS nepřečtené, bývá na displeji.
Asi nejrozšířenější formou zasílání SMS je jejich odesílání
přímo z telefonu. Při tomto způsobu zadáte telefonní číslo
účastníka, kterému zprávu adresujete a poté ji dle možností a
komfortu vašeho telefonu zapíšete (musíte mít též správně
nastavené číslo SMS brány vašeho operátora). Chronologicky
druhou možností odesílání SMS zpráv je prostřednictvím SMS brány
jednotlivých poskytovatelů na Internetu. Pro posílání zpráv na
telefony Eurotel ji najdete na adrese www.eurotel.cz/sms, pro
telefon Paegas na adrese sms.paegas.cz. Postup zadávání zpráv na
těchto stránkách je velice jednoduchý a rychlý: do jednoho
okénka vypíšete posledních šest čísel telefonu, na který chcete
zprávu poslat a do druhého okénka vlastní text (opět platí
omezení na 316 znaků a čeština bez diakritiky). Po vepsání
těchto údajů příslušným tlačítkem zprávu odešlete, a pokud vše
proběhne úspěšně, jste o tomto informováni. Tato služba je u
obou poskytovatelů bezplatná (kromě vlastního připojení na
Internet).
Poměrně zánovní, ale o to více zajímavou, je možnost kombinace
SMS s e-mailem a faxem.

SMS - fax
Nejprve k té možnosti jednodušší: pokud budete chtít odeslat z
vašeho mobilního telefonu zprávu na běžný fax, musíte postupovat
následujícím způsobem. Připravte odeslání SMS zprávy běžným
způsobem, ale do adresy příjemce vepište číslo faxové brány -
pro Eurotel 999111. Text SMS zprávy musí začínat slovem "FAX",
pokračuje podtržítkem "_", číslem faxu, dalším podtržítkem a pak
již následuje vlastní text. Na cílovém faxu se objeví běžná
faxová zpráva se záhlavím operátora a informací, z jakého
telefonního čísla byla odeslána.

SMS - e-mail
A nyní k využití v kombinaci s e-mailem. Tuto kombinaci můžete
používat obousměrně (pokud váš telefon umí odesílat SMS).
Prostřednictvím e-mailového programu odešlete SMS zprávu na
telefony Paegas tak, že do elektronické adresy příjemce uvedete
složeninu "telefon (posledních šest číslic)@sms.paegas.cz". Do
vlastní zprávy pište opět bez diakritiky, text přesahující 316
znaků bude oříznut. Tuto možnost můžete využít například tak, že
během své nepřítomnosti v kanceláři si necháte došlé e-maily
poštovním serverem automaticky přeposílat (podstupovat) na váš
telefon (zde ale nepočítejte s tím, že všechny zprávy obdržíte v
plném znění - některé přenosové formáty neumí tato služba
zpracovat - jedná se zatím o zkušební provoz - avšak odesílatele
a zpravidla i záhlaví zprávy obdržíte bez problémů) - jedná se
spíše o informaci, od koho vám přišel dopis. A teď se podíváme,
jak e-mail z telefonu odeslat ..........
Pro telefony napojené na Paegas připravte a odešlete zprávu SMS
na číslo 4616, její zápis musí být následný: #e-mailová adresa
(mezera) předmět e-mailu (mezera) text zprávy. Při psaní e-mailu
můžete využít těchto zástupných znaků: * místo @, # místo _, #e
za odřádkování, #v za ~, #T doplní vaše číslo, #- udělá
v e-mailuoddělovací linku.
Odesílání pro zákazníky Eurotelu je následné: zprávu adresujte
na číslo 999111, avšak na rozdíl od faxu musí začínat slovem
"EML", následovaným podtržítkem, elektronickou adresou,
podtržítkem, předmětem, podtržítkem a textem zprávy, který
chcete zaslat (místo znaku _ v emailové adrese použijte #, znak
@ nahradíte *). Jako odesílatel bude uvedeno číslo vašeho
mobilního telefonu bez předvolby. Odeslání zprávy na fax, pager
nebo e-mail bude vždy potvrzeno textovou zprávu doručenou na Váš
mobilní telefon.
Vidíte tedy, že způsobů využití takové jednoduché věci, jako je
SMS, je řada, a to zdaleka naši operátoři nenabízejí všechny.
Příště se seznámíme s možností vyžádání informací právě
prostřednictvím SMS. Takže neváhejte, oprašte návod k použití
vašeho telefonu, prostudujte ovládání SMS, a první fax či e-mail
z telefonu na sebe nenechá dlouho čekat.














Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.