Výstava COMDEX/Fall ´97.

Archiv | 01.01.98

V Las Vegas, v americkém státě Nevada, se konala ve dnech 17. - 21. listopadu 1997 mezinárodní výstava COMDEX/Fall ...V Las Vegas, v americkém státě Nevada, se konala ve dnech 17. -
21. listopadu 1997 mezinárodní výstava COMDEX/Fall ´97.
Historie COMDEXu sahá až do roku 1979. Z toho vyplývá, že
příští rok oslaví tato významná výstava 20. výročí svého trvání.
Největší mezinárodní akci v oblasti informačních technologií na
území USA navštívilo za 5 dní více než 230 000 návštěvníků ze
125 zemí celého světa. Zajímavé je, že z toho bylo kolem 45 000
zahraničních návštěvníků. Vystavujících organizací bylo přes 2
100. Na veletrhu bylo akreditováno kolem 3500 pracovníků v
médiích. COMDEX má výbornou reputaci a je považován ve světě IT
za prvořadou událost. Mezinárodní společnosti zde hledají
možnosti, jak nalézt či vylepšit svou pozici na severoamerickém
trhu, a pro severoamerické společnosti je veletrh vstupní branou
na mezinárodní trh. Zúčastněné společnosti zde mají velkou šanci
založit a upevnit partnerství, ustavit joint ventures, vytvořit
distribuční kanály a podepsat licenční smlouvy.

Technologické oblasti

Pro lepší přehled a možnost výběru mezi jednotlivými expozicemi,
které je možno navštívit, byl výstavní areál rozdělen na tzv.
technologické oblasti (podobně jako na našem Invexu). Tyto
oblasti byly zaměřeny na specifické IT kategorie, takže
návštěvník mohl jít najisto za exponáty, které ho zajímaly. V
každé z těchto technologických oblastí se pořádaly
specializované konference zaměřené na pokrok v IT technologiích
a na trendy na trhu. Na COMDEXu bylo letos vytvořeno deset
takovýchto oblastí, rozmístěných do příslušných pavilonů. Již
jejich názvy nám napoví, jaké bylo jejich zaměření.
COMDEX Internet byl odrazovým můstkem pro nové výrobky v oblasti
Internet/ intranet/extranet. Návštěvník zde nalezl vše, co se
týkalo vývoje, telefonování prostřednictvím Internetu,
firewallů, elektronického obchodování, Javy atd.
COMDEX Network Computing byl zaměřen na nejnovější modely NC
počítačů, serverů, zařízení pro ukládání dat na síti, software i
hardware rozšiřující stávající možnosti desktopů.
COMDEX Communications naznačoval stále těsnější spojení mezi IT
průmyslem a komunikacemi. Ve světě se každým rokem objevuje více
projektů, na kterých spolupracují přední světové firmy z obou
oblastí. Bylo zde vše - počínaje routery, přenášejícími
efektivně multimediální aplikace, a konče síťovými aplikacemi
(groupware, vývojové nástroje, software pro servery).
COMDEX Multimedia znamenal nové čipy a technologie kombinované s
Webem, multimédia v síti, nové nástroje především pro
elektronický obchod. Namátkou můžeme uvést videokonference,
videoservery, 3-D, DVD apod.
COMDEX Digital Consumer Technologies představil další možnosti
digitalizace hlasu, videa nebo dat. Cílem výzkumu v této oblasti
je podstatně zlepšit komunikaci mezi počítačem a člověkem a
převést obchod i zábavu do elektronické oblasti.
Microsoft Partner Pavilion byl pavilonem firem, spolupracujících
s Microsoftem. Byla zde k vidění další vlna aplikací
zákaznických řešení od hlavních partnerů Microsoftu.
IrDA Pavilion byl provozován ve spolupráci s Infrared Data
Association. Zde byla představena nejnovější řešení, různá
zařízení, jakož i software a komponenty z této oblasti.
Universal Serial Bus Pavilion (USB) ukazoval technologie
budoucnosti, nabízené USB výrobci pod heslem "Get on the Bus".
Byla zde k vidění spousta "plug and play" periferií.
OEM Pavilion byl sponzorován IBM Electronics. Zde se sešli OEM
partneři ze všech výše uvedených oblastí IT.
Linux Pavilion je posledním pavilonem našeho výčtu. Byly tu k
vidění nejnovější výrobky a technologie pro tento výkonný
64bitový operační systém.

Hydra je příznačné jméno pro Windows NT Server

Rád bych se vrátil několika slovy k Microsoft Partner Pavilon u.
Společnost Microsoft měla na výstavě vlastní pavilon. Kromě toho
se v dalším pavilonu - Microsoft Partner Pavilonu - shromáždilo
více než 300 partnerských společností Microsoftu. Právě zde se
konalo jejich největší historické shromáždění. Podle jmen všech
zúčastněných (zde pro nedostatek místa neuváděných) můžeme
potvrdit známou věc - Microsoft se snaží své produkty uplatnit
ve všech možných oblastech. Byly zde představeny inovace z mnoha
skupin produktů. Především jsou to Active X, Designed for
BackOffice, Office ´97, Windows NT Server "Hydra", Windows NT
4.0 Workstation, Small Business Solutions, Telephony,
NetMeeting, Visual Basic for Applications, Windows and Windows
CE a další. Jako jeden z nejzajímavějších projektů vypadá
Windows NT Server "Hydra". Už podle jeho jména se dá usoudit, k
čemu bude sloužit. Podle představitelů Microsoftu je to
aplikace běžící na NT Serveru, která obslouží v architektuře
klient/server různé klienty. Jedná se především o Windows
terminály, a samozřejmě klienta Windows CE. Hydra si ale poradí
i s jinými klienty, které poběží na různých softwarových a
hardwarových platformách.

IBC na COMDEX/Fall ´97

Po celou dobu veletrhu COMDEX/Fall ´97 bylo otevřeno Mezinárodní
obchodní centrum IBC (International Business Center). Sloužilo
všem návštěvníkům, představitelům mezinárodních IT společností,
vystavovatelům, mezinárodním delegacím i těm, kteří chtějí
rozšířit svou činnost v mezinárodním měřítku. Bylo zde možno
nalézt služby, jež pomohou při hledání obchodních partnerů po
celém světě, a zároveň získat informace o mezinárodních trzích
IT i trendech vývoje v této oblasti. Odborníci na mezinárodní
obchod ochotně pomohli s návrhem strategie při vstupu na nové
trhy.

IBC nabízelo:
˙COMDEX Coonect, nový počítačový vyhledávací systém
˙Překladatele zdarma
˙Přístup k Internetu, privátní salonky
˙Prezentační přehledy o COMDEXu
˙Přístup k mezinárodním komunikacím (příchozí faxy)

Nejvýznamnější službou byl určitě informační vyhledávací systém
COMDEX Connect , vyvinutý společností SOFTBANK COMDEX, Inc., ve
spolupráci s firmou Harvard Translations. Jde o rozsáhlý
databázový pětijazyčný systém (angličtina, španělština,
portugalština, francouzština a japonština), který spojuje
nakupující a prodávající, partnery a konzultanty v několika
vteřinách. Uživatel má přístup k informacím nejen o
vystavujících organizacích, ale i o návštěvnících (prodávající a
nakupující z celého světa), o mezinárodních organizacích a
obchodu. Podnikatelé, kteří chtějí uplatnit své výrobky nebo
chtějí reprezentovat jiné společnosti, jednoduše do databáze
vloží svůj profil, výrobky, které nabízejí nebo poptávají, typ
partnerů, s nimiž chtějí jednat, včetně části světa, o kterou se
zajímají. Odpověď na dotaz je zde obratem ruky. Je jí i možno
vytisknout nebo uložit na disketu.
Společnosti SOFTBANK COMDEX, Inc., se podařilo shromáždit do
databáze obrovské množství dat jak od vystavujících organizací,
tak od návštěvníků a od firem z celého světa, majících opravdový
zájem o obchod v oblasti IT. Potencionální zájemce zde pak
mohl získat velmi cenné informace a kontakty pro svou další
podnikatelskou činnost.

Novinky

Na veletrhu COMDEX/Fall ´97 bylo představeno více než 10 000
novinek z oblasti hardwaru, softwaru, add-ons a služeb. Náš
časopis vás bude s nimi průběžně informovat. Zastoupení
zahraničních společností v ČR je budou postupně uvádět na trh a
při té příležitosti přineseme jejich podrobný popis.

Statistické údaje

Za léta svého trvání se veletrh IT technologií COMDEX stal
významnou obchodní událostí pro všechny zúčastněné. Pořádající
organizace pravidelně sleduje podrobné demografické údaje o
návštěvnících. Tyto informace jsou pro vystavovatele velmi
příznivé. Běžný návštěvník totiž pochází z organizace s
průměrnými výdaji na výpočetní techniku 6 milionů USD. Průměrná
společnost má kolem 3 500 zaměstnanců. O nákupu produktů IT pro
své společnosti rozhoduje 72 % návštěvníků. Nákupy IT
technologií schvaluje 40 % profesionálů, pracujících v
počítačovém a komunikačním průmyslu. Nákup produktů, které je na
COMDEXu možno vidět, plánuje 74 % návštěvníků do dvanácti měsíců
po veletrhu. V uplynulých dvanácti měsících nenavštívilo jiný IT
veletrh 55 % návštěvníků. Uvedené údaje ukazují na to, že
výstavy COMDEX jsou výbornou obchodní příležitostí, kterou by si
nikdo z oboru neměl nechat ujít.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.