Vypalujeme CD pomocí programu Nero

Archiv | 01.01.03

V této recenzi si představíme další publikaci určenou začátečníkům, tentokrátzačátečníkům v oblasti přípravy a zápisu dat na kompaktní disky (CD-R, CD-RW), tedy tak zvaných vyp...

V této recenzi si představíme další publikaci určenou začátečníkům, tentokrát
začátečníkům v oblasti přípravy a zápisu dat na kompaktní disky (CD-R, CD-RW),
tedy tak zvaných vypalování.Publikace má dvě části, přičemž první (dvacet
stran) pojednává o principech záznamu a uspořádání dat na kompaktním disku i
způsobu práce CD vypalovačky. Autor na minimálním prostoru poměrně zdařile
přibližuje čtenáři nejen zmíněné elementární principy, ale i způsob fyzického
dělení CD pro datové záznamy (stopy, sektory pro hudbu a data), rozdíly mezi
záznamem v jedné či více sessions, standardy Mode 1 a Mode 2 a velmi podstatné
rozdíly mezi použitým kódováním znaků v adresářové struktuře na CD (ISO 9660,
Joliet). Snaží se zvídavému čtenáři rozšifrovat i pojmy typu TOC, image (datový
obraz CD), layout i tzv. přepalování, tj. využití vyšší hustoty záznamu, resp.
nevyužitého místa na konci poslední session (lead-out). Tato část je zajímavá
bez ohledu na to, jaký program posléze zvolíte pro vlastní realizaci záznamu.
Bez porozumění základním principům i s kvalitním programem můžete zkazit značný
počet CD.

Druhá část je podstatně rozsáhlejší a podrobně popisuje práci s jedním z
oblíbených programů v oblasti vypalování jde o program Nero Burning ROM 5.5 CZ.
Kromě představení průvodců pro úplné začátečníky zde naleznete jednak popis
prostředí programu, jednak pracovní postupy pro vytvoření hudebního i datového
CD a jeho úspěšné přenesení na příslušné médium. Pro mnohé čtenáře bude jistě
zajímavá část o kopírování CD, vcelku zde jde jen o ukázání příslušných
nastavení, protože teorie již byla probrána dříve. Neuškodí ani popis
bootovacího a kombinovaného CD (data/audio) nebo vytvoření VideoCD či UDF, kdy
se CD používá jako velká disketa.

Chcete-li používat pro pálení program Nero, pak vám tato publikace poslouží
dobře.


Autor: Petr Broža
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 96
Doporučená cena: 97 Kč
Podnikáme s Internetem

JAN ŽĎÁREK

Publikace Podnikáme s Internetem je jednoznačně určena pro tzv. střední
generaci, jež se informačních technologií z větší části straní, v horším
případě přímo bojí. Proto se asi autor snaží být vtipný, aby téma odlehčil,
ovšem jeho "humor" nepočítá s tím, že by knížku četly podnikatelky. Text začíná
seznámením se s jednotkami informace a jejich počítáním. Autor ale u těchto
fundamentálních údajů nedodržuje konvenci tvrzením, že 1 kB = 1 024 B. Předpona
kilo je určena jako 103, 1 024 B se tedy značí jako 1 KB. Drobnost, ale proč
laikům zvyšovat zmatek v hlavě?

Cílem publikace je úspěšně čtenáře provést úskalími připojení a prezentace
firmy na internetu. První kapitola kromě výše zmíněného ještě hodnotí různé
možnosti připojení, tedy klasickým nebo ISDN modemem, TV kabelem nebo
bezdrátově. Uvádí i praktický návod k nejběžnějšímu způsobu připojení
(interním) modemem. I následující krok je logický zřízení účtu u poskytovatele
připojení, další e-mailové schránky a vytvoření jednoduché WWW prezentace, na
jejímž konci pak je konstatování, aby se čtenář-podnikatel přece jen obrátil
raději k profesionálům. Téma výstavby vlastního webu doplňuje jeho zapojení do
výměny reklamních proužků. Vzhledem k zaměření publikace nepřekvapí ani další
část, internetové obchody ve smyslu webových stránek s možností nákupu zboží
nebo služeb. Ty jsou nejprve předvedeny z uživatelské stránky, potom i
příkladem vytvoření vlastního obchůdku. Protože k obchodování patří placení,
dočtete se tu o internetových mikroplatbách i bankovnictví a o šifrování dat
pomocí programu PGP. Zbytek rozsahu vyplňují webové adresy, které by mohly být
podnikatelům užitečné, tj. úřady, rejstříky apod.

Publikace nalezne čtenáře nejspíše mezi malými firmami nebo živnostníky, kteří
si chtějí zřídit webovou prezentaci, případně obchod svépomocí, ale nevědí, jak
začít.


Autor: Luděk Tondr
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 102
Doporučená cena: 137 Kč
Mistrovství ve vyhledávání na Internetu

JAN ŽĎÁREK

Disponujete-li připojením k internetu, nepochybuji o tom, že jste již stáli
před problémem, jak něco na Síti najít. Publikace Mistrovství ve vyhledávání na
Internetu problém vyhledávání vysvětluje od základů a rozhodně nevyžaduje žádné
předběžné znalosti, snad s výjimkou základního ovládání vašeho oblíbeného
prohlížeče. Její hlavní výhodou je větší rozsah, takže celý výklad nepůsobí
jako násilně zhuštěný, naopak je přehledný, jasný a srozumitelný. Snad jen
snaha o maximální zjednodušení je občas trochu přemrštěná.

Podívejme se nyní do obsahu této publikace: úvod je věnován základním pojmům a
rozdílu mezi vyhledáváním pomocí katalogu a fulltextu, následován je povedeným
přehledem a porovnáním výhod a nevýhod nejdůležitějších světových i domácích
zástupců obou kategorií, včetně obecně opomíjených "regionálních" vyhledávačů v
sousedních a dalších evropských zemích, zvláštní kapitola patří též tzv.
metavyhledávačům. Podstatným přínosem je návod, jak tyto mocné nástroje
používat, tj. jak jim klást dotazy, aby vyhledávání vůbec vedlo k cíli.
Následující kapitoly řeší problém vyhledávání v konkrétních oborech zájmu z
vyhledávání textů je to zpravodajství, obchody, seznamy firem nebo třeba
veřejně dostupné encyklopedie. Z oblasti multimédií samozřejmě obrázky, video,
hudba a pochopitelně software. V části o hudbě mě autor potěšil tím, že kromě
MP3 nezapomněl zmínit ani MIDI a před příchodem MP3 oblíbené formáty MOD a S3M.

V publikaci rozhodně nemůže být uvedeno vše, co lze k daným tématům najít,
ovšem autor na to upozorňuje a vždy dává přesný návod, jak pokračovat v
započatém hledání. Zároveň čtenáři poskytuje nezbytný teoreticko--praktický
základ, jehož některé finesy nemusíte při vlastním experimentování objevit
nikdy. Ani pár vloudivších se chybiček jednoznačný přínos publikace nijak
nesnižuje.


Autor: Jiří Hlavenka
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 196
Doporučená cena: 169 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.