Víte co je...?

Archiv | 01.02.98

Slovník komunikačních zkratek NV SD PNMZ? Nepřipadá vám, že v současné době se používá nějak...Slovník komunikačních zkratek

NV SD PNMZ? Nepřipadá vám, že v současné době se používá nějak
moc zkratek? Problém je v tom, že je každý suverénně používá a
málokde jsou vysvětleny jejich obvyklé i mnohočetné významy.
Tento článek by vám měl přiblížit ty nejpoužívanější zkratky v
oblasti, kde jich je pravděpodobně nejvíce nových a neznámých,
tedy v oblasti komunikací, Internetu, atp.

Nenajdete zde pochopitelně všechny zkratky, ale určitě vám tento
výběr bude k užitku. Pro vaši lepší orientaci jsme je seřadili
podle abecedy. Dále jsou doplněny popisem oblasti, ve které jste
se mohli s tím kterým termínem setkat. Popisy jsou v závorkách
za zkratkou a mají následující význam:
Int. - Internet,
Jaz. - komunikační jazyk,
Kom. - ostatní komunikace,
Prog. - programování v komunikacích,
Pub. - publikace.
Ve složených závorkách je pak anglický přepis zkratky a v
hranatých přepis fonetický. Kurzívou jsou psaná hesla, která
jsou vysvětlena na jiném místě tohoto článku.


{} AT příkaz (kom.) <T>attention[á-té] příkazy, pomocí nichž se
komunikuje s modemem .

{} ATM (kom.) <T>Asynchronnous Transfer Mode[á-té-em] širokopásmová
přenosová technologie pro distribuci multimediálních dat.

{} BBS (pub.) <T>Bulletin Board System[bí-bí-es] označení pro
počítač, ke kterému pomocí modemu přistupujete a nahráváte si
rozličná data, například dema programů, obrázky, atd.

{} Bps (kom.) <T>Bits Per Second jednotka přenosové rychlosti,
hodnota odpovídá přeneseným bitům za sekundu.

{} BFN (jaz.) <T>Bye For Now[bí-ef-en] "Pro dnešek končím".

{} BFT (pub.) <T>Binary File Transfer[bí-ef-en] funkce, jež
umožňuje faxem přenášet binární soubory, což snižuje zatížení
linky, neboť binární soubory jsou menší než nekomprimovaná
grafika klasického faxu.

{} BRB (jaz.) <T>Be Right Back[bí-er-bí] "Vrať se v pořádku!"

{} BTW (jaz.) <T>By The Way[btv] "Mimochodem ..."

COM1, COM2,... (kom.) <T>[kom jedna,...] sériové komunikační
porty počítače používané pro připojení modemu .

{} E-MAIL (kom.) <T>Electronic Mail[í-mejl] označení pro
elektronickou poštu, tj. poštu, ve které se dopisy přenášejí
elektronickou cestou.

{} FTP (publ.) <T> File Transfer Protocol[ef-té-pé] protokol pro
přenos souborů na sítích TCP/IP .

{} FWTW (jaz.) <T>For What Is It Worth[fvtv] "Jak si toho ceníte?"

{} FYI (jaz.) <T>For Your Information "Pro vaši informaci..." Také
je to označení pro soubor informací o Internetu spravovaný
společností InterNIC.

{} GIF (pub.) <T>Graphics Interchange Format[gif] souborový formát
pro uložení 16 a 256 barevných obrázků s bezeztrátovou kompresí.

{} HTML (prog.) <T>Hyper-Text Markup Language[HTML] programovací
jazyk pro tvorbu stránek na WWW .

{} HTTP (pub.) <T>Hyper-Text Transfer Protocol[http] přenosový
protokol pro hypertext používaný na WWW .

{} IP (kom.) <T> Internet Protocol [í-pé] identifikuje každý
jednotlivý počítač připojený do sítě TCP/IP . IP adresa je
specifikována 32bitovým číslem ve tvaru čtyř osmibitových čísel,
oddělených tečkami : např. 9.11.97.254.

{} IRC (kom.) <T>Internet Relay Chat[í-er-cé] standard pro diskusi
po Internetu.

{} ISDN (kom.) <T>Integrated Services Digital Network[í-es-dé-en]
je technologie s přenosovou rychlostí 64 kb/s, sdružující v sobě
datový tok se zvukem. Realizuje se ve tvaru pevných přípojných
linek pro každého uživatele.

{} JPEG (pub.) <T>Joint Picture Experts Group[džejpeg] souborový
obrazový formát, využívající ztrátovou kompresi.

{} LAN (kom.) <T>Local Area Network[lan] lokální počítačová síť.

{} MIME (pub.) <T>Multipurpose Internet Mail Protocol[majm]
protokol pro přenos multimediálních dat mezi poštovními servery
na sítích TCP/IP .

{} MODEM (kom.) <T>Modulator-demodulator[modem] zařízení pro
komunikaci pomocí jiného počtu komunikačních kanálů, než využívá
vstupní signál. Modem upravuje (moduluje) vstupní datový signál
a po přenosu jej na druhé straně opět převádí (demoduluje) do
původní podoby.

{} NC (kom.) <T>Network Computers[en-sí] síťové počítače,
využívající sítě TCP/IP pro spouštění aplikací ze serveru.

{} NFS (kom.) <T>Network File System[en-ef-es] souborový systém pro
sdílení na sítích TCP/IP .

{} POP3 (kom.) <T>Post Office Protocol 3[pop tři] protokol pro
přístup k poštovnímu serveru pro vyzvedávání elektronické pošty.

{} PPP (kom.) <T>Pint-to-Point Protocol[pé-pé-pé] modernější
protokol pro připojení sériovou (telefonní) linkou k síti TCP/IP .

{} SLIP (kom.) <T>Serial Line Protocol[slip] protokol pro sériové
připojení k počítači.

{} SMTP (kom.) <T>Simple Mail Transfer Protocol[smtp] protokol pro
přenos elektronické pošty.

{} TCP (kom.) <T>Transmission Control Protocol[tý-sí-pí] spolu s IP
zajišťuje bezpečný přenos paketů po síti.

{} TCP/IP (kom.) <T>Transmission Control Protocol / Internet
Protocol[tý-sí-pí-aj-pí] viz TCP a IP .

{} TTFN (jaz.) <T>Ta Ta For Now "Pro dnešek končíme."

{} URL (int.) <T>Uniform Resource Locator[url] metoda pro popis
objektů na Internetu.

{} VRML (prog.) <T>Virtual Reality Markup Language[vrml]
programovací jazyk pro tvorbu virtuálních světů na Internetu.

{} WAN (kom.) <T> Wide Area Network[van] rozsáhlá počítačová síť s
geograficky vzdálenými počítači.

{} WWW (int.) <T>World Wide Web[vé-vé-vé, vorld vajd veb] služba na
Internetu využívající hypertextových stránek pro komunikaci s
uživatelem.

W3 (int.) <T> [vé tři, vé na třetí] viz WWW .

{} YMMV (jaz.) <T>Your Mileage May Vary "Vaše propustnost se může
lišit."

ZIP (pub.) <T>[zip] nejrozšířenější způsob komprese souborů
pomocí kompresního programu PKZIP.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.