Visual dBASE 7 v RAD kabátku

Archiv | 01.05.98

Novou verzi dBASE jsme původně neplánovali, ale zákazníci nás tak silně bombardovali žádostmi, že si ji vynutili...Novou verzi dBASE jsme původně neplánovali, ale zákazníci
nás tak silně bombardovali žádostmi, že si ji vynutili."
Větou zhruba v tomto znění potěšil vloni šéf Borlandu Del
Yocam početnou komunitu vývojářů dBASE a zároveň
dokumentoval marketingovou pružnost obrozené firmy. Konečně
-- proč nesebrat peníze, které takřka leží na ulici?

Základ byl velmi solidní -- již minulá Visual dBASE (verze
5.5) byla na svou dobu pokročilým produktem. Za uplynulé dva
roky také Borland rozvinul koncepci RAD nástrojů založenou
na použití komponent, kterou již uplatňuje v Delphi, C++
Builderu a JBuilderu. Stejně jako tyto produkty i Visual
dBASE pracuje s vizuálním návrhem formulářů a tiskových
sestav, podporuje použití komponent a je "poháněna"
databázovým strojem BDE. DBASE se, podobně jako další
vývojové nástroje, dodává ve dvou provedeních, a to
Professional (to jsme testovali) a Client/Server. Je určena,
samozřejmě, pro Windows 95 nebo NT, což také implikuje
potřebnou hardwarovou výbavu. Místa na disku spotřebuje
relativně málo -- Professional 31 MB a Client/Server 35 MB.
I v ostatních směrech je dBASE poměrně subtilní --
v krabici je pouze jediná příručka a instalační CD.
DBASE je především profesionální vývojový nástroj kategorie
RAD (Rapid Application Development). Tomu odpovídá vzhled
a ovládání uživatelského prostředí, kde je hlavním účelem
dostat se rychle a bez bloudění k hledanému souboru.
Výchozím místem je okno navigátoru, kde se třídí soubory
podle typů na samostatné stránky. Soubory, které mají
dohromady tvořit aplikaci, jsou v dBASE seskupovány do
projektů. S projektem můžete pracovat pomocí dalšího
prohlížeče, jemuž se zde vynalézavě říká Project Explorer.
Po vzoru Průzkumníku z Windows 95 je okno svisle rozděleno
na dvě části. V jedné je zobrazen strom objektů, ve druhé se
pak ukazuje zvolený objekt. Zobrazení objektu je volitelné
podle druhu toho kterého objektu. Tak například formulář lze
vidět ve výsledné podobě nebo ve zdrojovém kódu.
U databázových tabulek je možností ještě více -- mřížkové
zobrazení, zobrazení po záznamech, formulářové zobrazení
a pohled na strukturu. Typy používaných tabulek jsou dány
možnostmi BDE, z lokálních tabulek můžete používat formáty
Paradox a dBASE (DBF). V novém databázovém formátu DBF7
přináší Borland některá vylepšení, známá dosud jen
z Paradoxu či SQL databází. Především můžete používat dlouhá
jména polí v tabulkách. Dále jsou k dispozici nové datové
typy AutoIncrement (čítač), TimeStamp (datum/čas) Double
a Long. Přímo v definici tabulky již můžete nadefinovat
kontrolu rozsahu proměnných, kontrolu vyplnění pole a jeho
implicitní hodnotu. Kromě toho lze vytvářet datové slovníky
(Data Dictionary), které definují atributy polí
v tabulkách, a tyto slovníky uživatelsky přepínat. Paradoxu
se podobá i práce s indexy -- můžete tvořit indexy, jež
vyžadují unikátní kombinace indexových polí, a jeden z nich
vybrat jako primární index.

Vizuální návrh

Dominantním rysem RAD technologie je rychlý vizuální návrh
s využitím komponent. V prostředí Visual dBASE se vizuálně
navrhují formuláře, výstupní sestavy, nabídky menu i SQL
dotazy. Složitější celky, jako jsou formuláře nebo výstupní
sestavy, si můžete nechat navrhnout pomocníkem a dotvořit
ručně. K dispozici je pestrá sada komponent včetně ActiveXů,
kterou si můžete doplnit o své vlastní. Setkáte se zde
například se starým známým Graphics Serverem, jejž jsme
recenzovali ještě jako samostatný produkt. Nyní byl výrobcem
přetvořen v ActiveX objekt a stará se o tvorbu grafů ve
formulářích i sestavách. V kteroukoli chvíli se můžete
z návrhu přepnout do zdrojového textu a zpět. Při editaci
zdrojového kódu je k dispozici strom objektů tvořící
formulář nebo sestavu. Můžete se rychle pohybovat mezi
jednotlivými úseky zdrojového kódu, což u delších textů
přijde velice vhod.
Výrazným vylepšením je integrovaný Report Designer, který
nahradil cizorodé Crystal Reports z předchozí verze, jejichž
hlavní nevýhodou byly právě příliš patrné "švy" na rozhraní
s dBASE. U Designeru, jenž se, mimo jiné, podobá
ReportSmithi, tyto vady pochopitelně odpadly. Hlavním
přínosem je možnost ovládat přímo z vašeho programu
jednotlivé objekty tvořící výstupní sestavu. Výsledný vliv
na efektivitu a užitnou hodnotu aplikací asi netřeba zvlášť
zdůrazňovat.
V dBASE byl nadobro opuštěn způsob sestavování dotazů
nazvaný QBE (Query By Example) a pracuje se pouze
s čistokrevným SQL. Považuji toto rozhodnutí za správné
a systémově čisté, i když jsem byl na QBE zvyklý. QBE však
umožňovalo více, než umí SQL, čímž komplikovalo pozdější
přenos aplikace na SQL servery. Prostředek pro vizuální
návrh dotazů se jmenuje SQL Designer, svým vzhledem
připomíná MS Query a pracuje se s ním podobně dobře. Dotaz
tvoříte postupně v logických krocích, a díky dvoucestnému
fungování se kdykoli můžete přepínat mezi vizuálním
prostředím a zdrojovým textem dotazu v jazyce SQL.
Myslím si, že je dobře, že se dBASE nestala muzejním
exponátem, že je stále živým produktem. Je svým způsobem
výjimečná, jak spojuje databázový dávnověk s technologiemi
dneška. Takže na shledanou v roce 2000.


Visual dBASE 7
+ Project Explorer
+ rysy DBF7
+ ReportDesigner
+ SQL Designer
-- chybí levnější verze Desktop

K recenzi poskytla firma:
Borland, s.r.o.
XXXXXXX
XXXXXX
Cena: XXXXX

Obrázky
1vdb7.bmp:
V Project Exploreru máte přehled i přes složitou aplikaci

2vdb7.bmp:
Návrh dotazu v SQL Designeru by slušel i ostatním nástrojům
Borlandu

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.