Visual Café for Java 2.0

Archiv | 01.08.98

Jiří Mičke V současné době každý ze softwarových gigantů vyvíjí vlastní prostředí programovacího jazyka...Jiří Mičke

V současné době každý ze softwarových gigantů vyvíjí vlastní
prostředí programovacího jazyka Java; připomeňme jen firmy Sun
(Java Workshop), Sybase se svým PowerJ, IBM (Visual Age for
Java) a stranou nezůstal ani Microsoft s Visual J++ či Borland
s produktem JBuilder. O tom, že "vizuální káva" od firmy Symantec
- Visual Café for Java Database Development Edition, si v této
ostré konkurenci vede nadmíru dobře, si řekneme v tomto článku.

Symantec své Visual Café dodává ve třech verzích, které se liší
možnostmi programu: nejméně obsažný je balík Web Development
Edition (obsahuje vývojové prostředí Visual Café, JDK 1.1, JFC,
podporu JavaBeans a prostředky pro správu projektů), pro
profesionální programátory je určen Professional Development
Edition (navíc např. podpora nativního kódu či pokročilejší
ladící prostředí) a "nejtěžší váhu" představuje Database
Development Edition. Jak už název napovídá, obsahuje všechny
možnosti "profesionální" verze a k tomu nástroje pro vývoj
internetovských databázových aplikací. Program je určen pro
prostředí operačních systémů MS Windows NT a MS Windows 95 a
ke své práci vyžaduje počítač s procesorem Pentium, 32 MB RAM
paměti a podle volby instalace programu 40 až 60 MB prostoru na
disku, a samozřejmě CD-ROM mechaniku.

Co program nabízí

Tradiční žlutá krabice produktů firmy Symantec obsahuje
instalační CD disk, registrační kartu a dokumentaci, která se
skládá ze čtyř knížek (dvě jsou určeny pro program Visual Page -
viz níže, a zbylé dvě pro seznámení se s produktem Visual Café a
prací s javovským kódem a vytvářením databázových aplikací).
K dispozici je samozřejmě podrobná kontextová nápověda a řada
ukázkových programů.

Instalační CD obsahuje tyto programy: vlastní vývojové prostředí
Visual Café for Java, middleware dbANYWHERE Server sloužící pro
práci s databázemi, Netscape FastTrack Web Server (prostředek
pro správu webovského serveru), Netscape Communicator, databázi
Sybase SQL Anywhere a nástroj pro tvorbu internetovských stránek
Visual Page (plus několik dalších pomocných programů). Z hlediska
vývoje programovacího jazyka je třeba dodat, že Visual Café
odpovídá standardu JDK 1.1, což je nejdůležitější zejména při
používání a vytváření komponent JavaBeans (a souborů Java
Archive), které jsou přenositelné na platformách podporujících
tzv. Java Virtual Machine. Novinkou verze 2.0 je také možnost
vytvářet a ladit nativní 32bitové programy a knihovny DLL pro
prostředí MS Windows a import aplikací z prostředí MS Visual J++.

Vytváření aplikace

Při vytváření aplikace nebo apletu lze v prostředí Visual Café
využít všechny možnosti, které nabízí práce s projekty: použití
šablon projektů (užitečné jsou zejména šablony pro databázové
aplikace), práci s více projekty zároveň, subprojekty či různé
typy sdílení a importu souborů mezi jednotlivými projekty
(standardní je také práce s pracovními prostory). Pracovní
prostředí programu je standardní prostředí nástroje RAD, při
práci s jednotlivými komponenty nejvíc připomíná Delphi (zejména
rozdělením komponent do jednotlivých kategorií a další vlastní
prací při práci s ovládacími prvky). Návrh dialogových oken a
vůbec prvků uživatelského rozhraní (a editace jejich vlastností
či psaní kódu událostí) je pochopitelně vizuální. V celém
programu lze vůbec na vysokém stupni využívat techniku práce
s myší a jednotlivými objekty. Ve Visual Café lze také používat
dvoucestné nástroje (Two -- Way Tools), což znamená, že i každá
změna provedená v kódu se okamžitě projeví ve grafickém návrhu
objektu uživatelského rozhraní.

Při vytváření databázových aplikací přichází ke slovu dbANYWHERE
Workgroup server, který slouží jako zprostředkovatel mezi
databázovým serverem a vlastní aplikací využívající databázové
údaje. dbANYWHERE samozřejmě podporuje JDBC a dále také
disponuje nativními ovladači databází jako je například Oracle,
Informix, Sybase a Microsoft SQL Server, a prostřednictvím
rozhraní ODBC umožňuje přístup ke všem běžně používaným
databázím. Užitečným je i okno dbNAVIGATOR, které poskytuje
přehledný prostředek pro práci s připojenými databázemi a jejich
položkami (příslušné definice se zobrazí v okně Properties, ale
lze i myší umísťovat jednotlivé pole do formuláře apod.). Další
dvě okna, Class Browser a Hierarchy Editor, přispívají
k přehledné a rychlé práci na projektu. Okno Class Editor
umožňuje efektivní správu javovského kódu (jednotlivé úrovně
okna: seznam tříd projektu, příslušné metody a data třídy i
konkrétní kód). Okno Hierarchy Editor zobrazuje grafický model
objektů aplikace, a pouze prostřednictvím myši lze v něm vytvořit
celou hierarchii tříd (Hierarchy Editor také úzce spolupracuje
s oknem Class Browser).

Visual Page

Visual Page je program určený pro tvorbu internetovských
stránek, který umožňuje práci v WYSIWYG režimu. Práce s tímto
editorem je velmi pohodlná a jednoduchá, a myslím, že i méně
zkušený uživatel se bude po krátkém seznámení s programem cítit
jako doma. Výhodou je i poměrně instruktivní popis základních
možností a práce v přiložené dokumentaci (Visual Page Getting
Started a User's Guide) či hypertexové nápovědě. Kromě
standardních možností, používaných pro tvorbu internetovských
stránek (práce s textem, grafikou, tabulkami, rámci či odkazy),
umožňuje Visual Page práci s aplety či správu celých "Web site".
Výsledný vzhled stránek lze prohlížet přímo v programu nebo
v prohlížeči. Doufejme jen, že při rostoucím zájmu firmy Symantec
o český trh dojde pozornosti i větší podpora českého jazyka.

Závěr

Symantec Visual Café verze 2.0 představuje velmi silný program
pro každého programátora v jazyce Java. Verze Database
Development Edition navíc splňuje všechny nároky kladené na
nástroj určený pro vývoj klient/server databázových aplikací.
Kladem jsou i další možnosti a nástroje tohoto balíku (hlavně
dbANYWHERE a Sybase SQL Anywhere Server), nezanedbatelným není
ani pohodlný a vysoce "vizuální" způsob práce s programem.
Vývojovému pracovníku, který se zabývá vytvářením javovských
databázovských aplikací, tedy nezbývá než tento produkt
doporučit.Visual Café for Java 2.0

+ Kompletní vybavení pro tvorbu databázových aplikací
+ Propracované vizuální prostředí
+ Import z prostředí MS Visual J++
+ Komponentový model JavaBeans
- Nedostatečná podpora češtiny ve Visual Page

K recenzi poskytla firma:
Virklis
XXXXX
XXXXX

Cena: XXX

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.