Visual Café

Archiv | 01.12.97

Horká káva od Symantecu V současné době je na softwarovém trhu jasný trend k prosazování programovacího jazyk...Horká káva od Symantecu

V současné době je na softwarovém trhu jasný trend k prosazování
programovacího jazyka Java, který je určen převážně pro
vytváření internetovských aplikací a apletů, ale také
samostatných aplikací (z firem nabízejících tento programovací
jazyk můžeme jmenovat např. Sun, IBM, Microsoft, Sybase či
Borland). V tomto článku si přiblížíme další produkt pro tvorbu
programů v Javě, a to Visual Café firmy Symantec, a popíšeme
způsoby jeho práce a hlavní možnosti, které program nabízí.

Hlavní rysy programu

Útlá žlutá krabice programu Symantec Visual Café, kupodivu bez
obrázku Petra Nortona, obsahuje instalační CD disk, registrační
kartu a zhruba dvacetistránkovou brožurku Getting Started Guide.
Program je určen pro prostředí operačních systémů MS Windows NT
či MS Windows 95 (Symantec tento produkt nabízí ještě pro systém
Mac OS - Visual Café for Macintosh) a k tomu, abyste jej mohli
používat, potřebujete počítač PC IBM kompatibilní s procesorem
Intel 386 a vyšším, 8 MB RAM paměti jako minimem (doporučeno je
16 MB RAM) a 20 až 50 MB prostoru na disku (podle konfigurace
programu), a protože se program dodává na CD disku, tak
samozřejmě CD-ROM mechaniku. K programu se bohužel nedodává
tištěná dokumentace. Je to o to nepříjemnější, že nápověda v
elektronické podobě není příliš vydařená - popis příkazů jazyka
je velmi stručný a většinou bez příkladů; některé okruhy
nápověda neobsahuje vůbec. Dodávaných příkladů javovských
projektů je poměrně dost, ale vesměs jsou určené pro již
zkušenější programátory. Nápověda pro začínající uživatele
nabízí Symantec Café Tutorial, ale psát programy v Javě se z něj
začínající uživatel nenaučí. Těm, kdo vlastní jazyk Java
neznají, nezbývá než sáhnout po jiné literatuře (standardně je
to kniha Programování v jazyce Java od Davida Flanagana).

Základní pracovní prostředí programu možná trochu překvapí
množstvím oken na obrazovce (viz obrázek č.1), a po základním
seznámení se způsobem práce v programu musím říci, že příjemně.
Symantec Café nabízí systém pracovních prostorů (Workspace), a
to standardně pro editaci javovského kódu (Editing), prohlížení
hierarchie tříd programu (Browsing), ladění (Debug) a výstup
(Output). Program umožňuje definovat vlastní pracovní prostory a
po uložení je dále používat. Při práci trochu vadí nestandardní
ovládání programu (např. pro spuštění funkce Find slouží
klávesová zkratka Alt+F3 apod.) a i když program umožňuje
klávesové zkratky předefinovat, nepovažuji to za ideální.
Základem pro vytváření aplikace je, obdobně jako u jiných
vývojových nástrojů, projekt (základní informace o projektu jsou
uloženy v textovém souboru s koncovkou prj). Odkazy na často
používané aplikace při práci s javovskými projekty lze umístit do
nabídky Tools. K usnadnění rutinní práce je možné použít
makroeditor.

Vytváření aplikace

Jak již bylo řečeno, tvorba javovské aplikace začíná založením
nového projektu. Zde nastupuje na scénu první z průvodců
(Wizard), a to ProjectExpress (viz obr.2), který uživatele
provede založením nového projektu. V prvním kroku je třeba zadat
jméno a umístění projektu, a zda použít další průvodce, tzv.
AppExpress. V dalších krocích - celkem jsou čtyři - se zvolí, zda
vytvořit aplet či samostatnou aplikaci, zda přidat již
existující soubory do projektu a upřesní se některá další
nastavení. Celkově lze říci, že ProjectExpress pomáhá při
rychlém generování apletů či rámce aplikace. V případě použití
průvodce AppExpress se nejdříve zvolí typ javovského projektu
(aplet, samostatná aplikace či Java konzole), dále se zadají
další potřebné informace. U apletu AppExpress se automaticky při
založení nového projektu vytvoří základní třídy v Javě a HTML
stránka s příkazem pro spuštění apletu (jeho činnost spočívá
v zobrazení krátkého textu). Chce-li uživatel vytvořit
samostatnou aplikaci v jazyce Java, AppExpress vygeneruje soubor
s javovským kódem a soubor zdrojů. Kostra aplikace obsahuje
základní nabídku File, Edit, Help s funkčními standardními
volbami (např. File - New, Open, Save, Save As, Exit či Help
s vytvořeným About Boxem). K testování činnosti apletů je možno
použít dodávaný prohlížeč (Applet viewer).

Věcí programátora je potom do takto vytvořené kostry aplikace
napsat příslušný programový kód. K velmi přehledné, pohodlné a
rychlé práci přispívají okna Class Editor, Project a Hierarchy
Class Editor. Okno Class Editor je rozděleno na tři části -
v první je seznam tříd projektu, ve druhé se zobrazují u zvolené
třídy příslušné metody a data, a v dolní části se zobrazí kód
metody (viz obr.3). Stejně jako u dalších oken je podporována
práce s myší, zejména při práci v okně Hierarchy Class Editor (viz
obr.4), kde lze pouze za pomoci myši vytvořit celou hierarchii
tříd. Velmi užitečná je také nabídka voleb, která se zobrazí u
označeného objektu po stisknutí pravého tlačítka myši.

Visual Café Studio

Café studio (viz obr. č.5) slouží pro vytváření a úpravy zdrojů
(Resources), tedy souborů obsahující prvky uživatelského
rozhraní jako jsou formuláře a dialogová okna (Forms, Dialogs)
či nabídky (Menu). Protože program Symantec Café je "vizuální",
zdroje lze také jednoduše vytvářet prostřednictvím myši, podobně
jak je uživatel zvyklý z obdobných programů. To je výhodné
zejména u editace formulářů - k dispozici je okno Properties
s vlastnostmi vybraného prvku a seznamem událostí a dále paleta
ovládacích prvků (Controls). Soubory zdrojů (textové soubory
typu rc) lze také při znalosti příkazů pochopitelně upravovat
přímo, přičemž provedené změny se okamžitě "vizuálně" projeví
v prostředí Café Studio. Tento způsob práce zavedla firma Borland
a nazývá se "dvoucestné nástroje" (Two -- Way Tools).

Ladění a kompilace

K ladění programů a odstraňování chyb disponuje Symantec Café
luxusním ladicím prostředí (naprogramovaném v jazyce C++ )
s možností prohlížet data a manipulovat vlákny (Treads).
Prostředí debuggeru se standardně skládá z několika oken -- okna
třídy právě trasovaného kódu a dalších oken s javovským kódem, a
oken, jež jsou určena k zobrazení hodnot požadovaných proměnných
a jiných nastavení, např. volání tříd. K základní práci jsou
určeny dva standardní způsoby: trasování krok po kroku i do
vnořených procedur nebo trasování přes vnořené procedury.
Samozřejmostí je možnost používání bodů přerušení. Během ladění
lze vyhodnocovat výrazy, a to i dynamicky během jednotlivých
kroků včetně volání metod (Method Calls), a také při ladění
iniciovat nové objekty. Ladicí prostředí dovoluje krokovat
multithreadingové aplikace a aplety a vyšetřovat každé vlákno
samostatně. V okně volání metod (Call View Window) jsou zobrazeny
moduly a metody vykonávané v individuálním vlákně. Okno
Data/Object View zobrazuje aktuální hodnoty proměnných a
parametry objektů. Nejjednodušším způsobem, jak zobrazit hodnoty
proměnných nějakého modulu, je použít technologii "táhnout a
pustit": Stačí přetáhnout modul z okna Call View do okna
Data/Object a všechny proměnné dostupné v příslušném modulu jsou
zobrazeny.

Protože jazyk Java vytváří interpretovaný a ne kompilovaný kód,
hraje při spuštění a rychlosti provádění výsledného kódu (apletu
či aplikace) velikou roli kvalita kompilátoru. V nastavení
projektu si může uživatel zvolit, zda při spuštění aplikace nebo
apletu používat Symantec JIT (Just In Time Compiler) nebo Sun
Javac Compiler. Symantec uvádí srovnávací tabulku, ve které si
jeho JIT verze 2.0 vede v porovnání s kompilátory firem Sun a
Microsoft nejlépe.

Práce s databázemi

Možná někomu v uvedeném článku schází popis prostředků určených
pro práci s databázemi a možnost snadného připojení databázových
údajů do javovské aplikace či tvorba dynamických internetovských
stránek. K tomuto účelu je určen produkt Symantec Visual Café
Pro, který však není předmětem této recenze, proto se o něm
zmíníme jen stručně. Visual Café Pro se v podstatě skládá ze tří
částí: popisovaného vývojového nástroje Visual Café, dále
dbANYWHERE Workgroup serveru, který je plně kompatibilní s Java
JDBC API, a nástrojů Pro Extension. Prostřednictvím rozhraní
dbANYWHERE Workgroup serveru lze jednoduše přistupovat k běžně
používaným databázím (Oracle, Sybase, Microsoft a dále přes ODBC
k dalším). Jednotlivé komponenty Pro Extension poskytují
prostředky pro práci s databázemi: Database Wizards slouží k
vytváření formulářů s údaji databázových položek, vytváření a
modifikaci tabulek, pro vlastní práci s údaji databází
dbNAVIGATOR a nakonec tzv. dbAWARE (Database aware), který
poskytuje např. ovládací prvky formuláře.

Závěr

Symantec Visual Café je silný a vyzrálý produkt, který velkou
měrou usnadňuje vývoj javovských aplikací, zejména při velké
"vizualizaci" programu. Kladem jsou i poměrně malé nároky na
hardware. Pro toho, kdo chce vyvíjet javovské aplikace
používající databázové údaje, nabízí Symantec program Visual
Café Pro.Symantec Visual Café

+ rychlý a přehledný vývoj aplikací

+ vysoký stupeň vizualizace

+ užiteční průvodci při vytváření projektů

+ dvoucestné nástroje

- nedostatečná dokumentace

K recenzi poskytla firma:
Abakus Distribution, a.s.

XXXXXX

XXXXXXXXX

Cena: ?????


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.