Visio 5.0 Standard Inteligentní obchodní grafika

Archiv | 01.03.98

Jsou tomu již dva roky, co jsme vám představili předchozí verzi Visia 4.0. Celou tu dobu se Visio rozvíjelo a nyní ...Jsou tomu již dva roky, co jsme vám představili předchozí verzi
Visia 4.0. Celou tu dobu se Visio rozvíjelo a nyní je k dispozici
v nové verzi 5.0 a ve třech modifikacích podle uživatelských
potřeb -- Standard, Professional, Technical. Bohužel, my jsme měli
k recenzi jen "nejzákladnější" verzi Standard.

Rychle připomenu: Visio je produkt určený pro grafické ztvárnění
organizačních schémat, rozmanitých diagramů, prezentací, tabulek
s automatickou odezvou na měnící se vstupní údaje ze spreadsheetu
nebo databáze. K tomuto účelu používá pokročilé nástroje
a inteligentní komponenty logicky uspořádané do tematických
skupin.
K podrobnějšímu seznámení se s programem doporučuji číslo 2/96
a 6/96, kde jsou podrobné popisy předchůdců -- Visia 4.0, resp.
Visia 4.1 Technical --, neboť cílem této recenze bude jen
vyzdvihnout novinky a zdokonalující úpravy.

Instalace

Visio 5.0 funguje jen pod 32bitovými operačními systémy Windows
95/NT, tudíž nepracuje pod Windows 3.1. V takovém případě se
musíte spokojit s verzí 4.0.
Program vyžaduje alespoň procesor na bázi Pentia, 16 MB operační
paměti a při plné instalaci až 90 MB na pevném disku.

Významné novinky a vylepšení

---- Přibyl nový podprogram nazývaný Shape Explorer, pracující
jako správce a vyhledávač šablon, objektů, stencilů (sada
inteligentních komponent). Jeho použití není omezeno jen na náš
počítač, ale potřebné komponenty nám vyhledá i na Web stránce
výrobce.
---- Byla zdokonalena technologie spojovacích konektorů; je jich
méně, zato jsou univerzálnější
---- Plná podpora Internetu/intranetu -- do vašich projektů si bez
problémů vložíte hypertextové odkazy, nebo pomocí průvodce dílo
vyexportujete jako HTML stránku
---- Rozšíření možností analýzy diagramů metodami úplného řízení
kvality, auditu, průchodu dat o více než 175 nových objektů
---- ODMA (Open Document Management API); jakmile Visio detekuje
toto rozhraní, nechá jej své dokumenty spravovat.
---- Import/Export rozšířených 32bitových metasouborů
(metafiles), CorelDraw 7, Autocad dwg, dxf, dwf souborů...
---- Kompatibilita s MS Office 97 -- přímo z Visia je podporována
funkce Odeslat -- prostřednictvím elektronické pošty odešlete
kresbu adresátovi pošty, nebo příjemci směrování
--- Do deníku v Outlooku se zaznamenává čas, který jste strávili
nad výkresem
--- Spolupráce s MS Pořadačem (Binder) -- do výkresů přibudou
záhlaví a zápatí, a uvidíme jej i při náhledu před tiskem
---- Další příjemné změny zkomfortňující práci s programem, jako
jsou zobrazení přes celou obrazovku bez panelů s nástroji,
zvětšení pracovní plochy pouhým roztažením myší, editace
vložených objektů (OLE2) bez pozůstatků prostředí Visia, atd.

Co říci závěrem

Již čtvrtá verze Visia byla velmi dokonalým nástrojem a zdálo by
se, že už nelze nic vylepšovat. Aktualizace Visia na verzi 5 se
nese v duchu malých změn nástrojů (někdy však velmi usnadňujících
práci) a spíše jde o obohacení z aspektu kompatibility a "lehké"
integrace do Webu. Zda jsou tyto novinky hodny pozornosti
a odpovídají dvojnásobné ceně produktu, to nechť si posoudí
potencionální zájemce sám...

7 0.../OK

VISIO 5.0 Standard
+ úzce spolupracuje s Microsoft Office 97
+/- produkt není lokalizován
- prodejní cena je téměř dvojnásobná

K recenzi zapůjčila firma:

Abakus Distribution, a.s.
Křižíkova 35
Praha 8
www.visio.com
Cena: 9 060 Kč (bez DPH)


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.