Velký skok vpřed -- procesory Pentium II 400 MHz

Archiv | 01.08.98

Díky rychlejší sběrnici a objemnější vnitřní paměti nové 350- a 400MHz čipy od firmy Intel prostě frčí. OtDíky rychlejší sběrnici a objemnější vnitřní paměti nové 350- a
400MHz čipy od firmy Intel prostě frčí. Otázka zní: opravdu
potřebujete takovou rychlost?
S firmou Intel je to jako s flirtováním. S každým novým čipem
nám tento gigant mezi výrobci slibuje rychlost, sílu a jiskru a
snaží se nás takto svést ke koupi dalšího nového počítače PC.
Problém je v tom, že z takového vztahu začíná čišet
jednotvárnost a nuda. Malé pokroky ve výkonu, jichž bylo
dosaženo přibližně v průběhu posledního roku, nenaplnily naše
srdce právě tím správným nadšením. Avšak nové systémy,
vybudované kolem procesoru Pentium II - 400 tak nepochybně
učiní. Tím, že se zrychlila práce sběrnice - to jest hlavní
artérie pro přenášení dat mezi CPU, hlavní pamětí a ostatními
komponentami - ze 66 MHz na 100 MHz, dosáhla firma Intel
dramatického zlepšení výkonů svých integrovaných obvodů. V
průměru byly systémy na bázi Pentia II - 400 MHz o 21 %
rychlejší ve srovnání se systémy na bázi Pentium II - 333 MHz
při testování na zkušebním programovém balíku PC WORLDBench 98
(rozsáhlá aplikační testovací sada amerického PC WORLDu). Zajímá
vás to? Pokud ano, čtěte dále.
Je zde ještě jedno podstatné plus: ceny jsou nižší, než byste si
možná mysleli. Systémy PII-400 (se 64 MB SDRAM, s grafickými
kartami AGP se 4 MB SGRAM a se 17palcovými monitory) začínají na
2 759 dolarech za počítač Hewlett-Packard Vectra VI, série 8
(model pro firemní použití) a nebo na 2 769 dolarech za GP6-400
od firmy Gateway (tato značka se v ČR zatím neprodává). Abychom
toto nové pole prozkoumali důkladněji, podrobili jsme testům
rovněž čtyři další počítače na bázi PII-400: Compaq Desktop EP
Series Model 6400, Dell Dimension XPS R400, Micron Millenia 400
DVD Edition (opět, v ČR není dostupný -- ale na druhou stranu
sestavy s 400MHz Pentiem II dodává řada tuzemských výrobců) a
NEC Direction SPB 400. Tak jako všechny ostatní nové počítače na
bázi PII-400, chlubí se i tyto základními deskami osazenými
novým intelovským čipsetem 440BX a 100MHz čipy SDRAM v hlavní
paměti.
Dodavatelé rovněž nabízejí PC s dalším novým procesorem od firmy
Intel, jmenovitě s procesorem Pentium II-350, společně se
svižnější sběrnicí a novým čipsetem. Z těchto strojů jsme
testovali tři následující: Dell Dimension XPS R350, Micron
Millinea 350 Edition a NEC Direction SPB 350. A jak dopadly tyto
sestavy? Vězte, že jejich průměrné skóre na testu PC WORLDBench
bylo úctyhodných 192 v porovnání se srovnatelným skóre systémů s
PII-333, které bylo 170. Avšak PII-400 skórovaly v průměru
dokonce 205 bodů a přitom stojí pouze o 150 až 200 dolarů více
než jejich protějšky okolo čipu PII-350. Z toho plyne, že pokud
si vůbec můžete dovolit novou investici, pak je celkem rozumné
se rovnou zaměřit na systémy s PII-400.
Ceny systémů s PII-400 se zdají být ještě rozumnější, když
uvážíte jaké čipy a za jakou cenu byly uváděny na trh v poslední
době. Když se objevily první systémy s PII-300 v říjnu 1997, tři
počítače, které jsme tehdy testovali, stály 4 080 dolarů, 3 799
dolarů a 3 499 dolarů. Počáteční ceny systémů s PII-400 a s
PII-350 jsou již teď nižší a měly by zůstat beze změny v průběhu
letošního léta. Ceny pravděpodobně neklesnou do té doby, než
dorazí na trh PII-450 někdy v průběhu podzimu. Pokud vydržíte
čekat, je pravděpodobné, že ještě něco málo ušetříte.
Jestliže však potřebujete rychlý systém hned a přitom je pro vás
významné ušetřit co možná nejvíce, pak PII-333 nebo dokonce
PII-300 se 64 MB RAM vám poskytnou výborné služby v oblasti
rutinních business aplikací. V době, kdy budete číst tento
článek, budou 300MHz stroje stát méně než 2 000 dolarů a další
snižování cen se očekává koncem roku. A jaké jsou nevýhody?
Hlavní nevýhodou je, že v případě takovéto koupě je vaše
investice mnohem méně chráněna, protože upgrade systémů s
PII-333 znamená výměnu CPU, základní desky a hlavní paměti.

Svižná sběrnice

Všechny ty řeči o rychlých sběrnicích se zdají být poněkud
abstraktní a nenázorné, ale právě tyto fundamentální konstrukční
změny jsou tou pravou příčinou, proč systémy osazené PII-350
nebo PII-400 dokáží strčit do kapsy jakýkoli jiný stroj z řady
počítačů X86 (viz "100MHz sběrnice: rychlejší dálnice"). V
minulosti nové generace čipů běžely rychleji než jejich
předchůdci, ale rychlost sběrnice byla omezena frekvencí 66 MHz,
v důsledku čehož se výkon zvýšil relativně pouze málo.
Je možné si to představit přibližně takto: bez ohledu na to, jak
rychlé máte auto, váš cestovní čas je limitován rychlostním
omezením, platným na vašich dálnicích a silnicích. Podobně bez
ohledu na to, jak rychle se otáčí vaše CPU, čas potřebný k
dokončení nějakého úkonu silně závisí na rychlostním omezením
vaší systémové sběrnice. Kdykoli aplikace žádá CPU a hlavní
paměť o nějaké informace, systémová sběrnice je jedinou cestou,
po které se tyto informace mohou předávat.
V systémech s PII-350 a PII-400 byl rychlostní limit na sběrnici
zvýšen z 66 na 100 MHz. Přenos dat na této nové sběrnici zabere
méně času, a tudíž aplikace dokončí práci dříve.
Samozřejmě, někdy na rychlosti sběrnice v podstatě nezáleží.
Například soubor textového procesoru střední velikosti se
pohodlně vejde do sekundární 512KB cachepaměti, která je dnes
součástí prakticky všech novějších počítačů. V takovém případě
má CPU přístup k datům přímo, aniž by bylo třeba honit data
nahoru a dolů po systémové sběrnici.
Avšak soubory, jež se do cachepaměti nevejdou, nutí CPU hledat
data v hlavní paměti, která je přístupná pouze prostřednictvím
systémové sběrnice. Takováto situace nastává když manipulujete s
velkým grafickým souborem, když provozujete nějakou aplikaci,
která "doluje" spoustu dat, nebo když používáte nějaký CAD
program. Velké množství informací je neustále posíláno tam a
zpět mezi aplikací a systémem, a tudíž systém se 100MHz sběrnicí
dokáže práci udělat rychleji.
V této skládačce ovšem existuje ještě jeden kamínek: paměť.
Sběrnice se 100 MHz používá ¨též 100MHz paměťové čipy SDRAM.
Proto když rozšiřujete paměť ve vašem systému PII-350 nebo
PII-400, musíte se ujistit, že paměťové prvky, které kupujete,
jsou označeny "PC 100". Pokud by tomu tak nebylo, není
vyloučeno, že paměť, již jste si koupili, nesplňuje zcela přesně
specifikace firmy Intel (a tudíž nemusí zajistit optimální
rychlost), anebo by to mohla být paměť pro 66 MHz, která na
vašem systému sice pracovat může, ale pouze při značně
pomalejším tempu.

Bleskové kancelářské aplikace

Jedna základní poznámka k testování šesti různých systémů s
procesorem PII-400 na PC WORLDBench: všechny tyto systémy
uháněly jakou splašené. Našli jsme pouze nepatrné rozdíly ve
skóre, dosaženém na tomto testu, který je speciálně komponován
tak, aby se ohodnotila rychlost v oblasti kancelářských
aplikací. Stroj od firmy Micron (tato společnost nemá zatím v ČR
zastoupení ani dovozce) běžel nejrychleji se skórem 210; počítač
firmy Dell běžel nejpomaleji, se skórem 199, tj. o pouhých 6 %
pomaleji než Micron. Počítače HP a NEC skórovaly oba 207,
zatímco Gateway a Compaq získaly 204, respektive 200 bodů.
Abychom dali tato čísla do nějaké perspektivy, podívejme se, jak
si při testu PC WORLDBench vedly jiné, méně svalnaté systémy.
Systémy s PII-400 dosáhly v průměru rychlosti o 21 % vyšší než
systémy s PII-333 (skóre 205 bodů u PII-400 ku 170 bodům u
PII-333). Ještě výraznější je rozdíl při porovnání s PII-300,
kdy systémy PII-400 běžely v průměru o 29 % rychleji (skóre 205
bodů ku 159 bodům) a při porovnání s PII-266 běžely rychleji o
37 % (205 bodů ku 150 bodům).
Rozdíl ve výkonu je ještě znatelnější, když porovnáte systémy s
PII-400 se systémy s Pentiem MMX, které dosud zdobí nejeden
stůl. Skóre systému PII-400 je o úžasných 67 % vyšší než u
průměrného skóre dosahovaného na testu PC WORLDBench systémem s
MMX-233 (205 bodů ku 127 bodům). S ohledem na tato fakta pak
není příliš překvapivé, že Pentium MMX bude koncem tohoto roku
vyřazeno ze stáje intelovských koní, s nimiž se počítá pro
stolní počítače.
Projeví se rychlost systémů s PII-400 a s PII-350 při užívání
běžných kancelářských aplikacích do takové míry, že si toho
všimnou i běžní uživatelé? Můžete se vsadit, že ano. Avšak
konkrétní efekt bude záviset na specifických úlohách, které
budete řešit, a také na tom, jak výkonný systém používáte nyní.
Například soubor pro Excel o velikosti 5 MB se otevře a
přepočítá mnohem rychleji na nových strojích se sběrnicí 100
MHz, než na konvenčních strojích osazených normálním procesorem
Pentium II - 333 MHz. Podobně je tomu u souboru pro textový
procesor velikosti knížky, se kterým se na nových 400MHz
systémech pracuje mnohem snáze a pohodlněji, než na podobně
zkonfigurovaném konvenčním 300 MHz PC. Avšak jak je to v případě
menších souborů? "Nebyl jsem s to zaregistrovat nějaký rozdíl",
tvrdí jeden z redaktorů PC WORLDu, který byl přizván k
neformálnímu zkoušení nových systémů. A co rozdíl mezi systémem
s 350 MHz a se 400 MHz? "Těžko říct", míní jeden z našich
nejlepších spreadsheetových odborníků.

Multimedia se chovají skutečně energicky

Intel dobře ví, že pro mnohé uživatele jsou systémy, vybudované
kolem starších procesorů, dostatečně rychlé při práci se
standardními kancelářskými aplikacemi. Proto se firma snaží
poukazovat na to, že síla a rychlost 350MHz a 400MHz systémů se
skutečně významně uplatní při hraní her a při nejrůznějších
grafických úlohách. A opravdu, jak jsme zjistili, většina těchto
nových počítačů skutečně pracuje tak, jak to o nich jejich
výrobci tvrdí.
Všech devět systémů, které jsme vyzkoušeli na 2D business
aplikacích, jako je například Power Point 97, pracovalo výborně.
Avšak pokud vám záleží na používání těchto systémů v 3D hrách
nebo v aplikacích pro vytváření modelů a podobně, musíte si při
výběru konkrétního systému dát větší pozor. HP Vectra je mezi
všemi těmito systémy jediný důsledně business orientovaný stroj:
jeho integrovaný grafický čip Matrox Produktiva G100 se zdaleka
neukázal tak dobrý, jako grafické karty na ostatních testovaných
počítačích. HP Vectra nedokázala dokončit některé úlohy,
například naši 3D prohlídku muzea v Caligari True Space 3, což
je druh modelovacího programu. Tento systém je rovněž nepříliš
šťastným výběrem, pokud vám záleží na hraní počítačových her
(viz "Vyberte si zbraň"). Proto jsme počítač HP Vectra
nezahrnuli do našich grafů týkajících výkonu v grafických
aplikacích. O koupi tohoto počítače byste měli uvažovat pouze
tehdy, pokud je váš zájem omezen pouze okruhem standardních
business a multimediálních aplikací; v tomto rámci systém
pracoval k naší plné spokojenosti.
Ostatních pět PII-400 systémů mělo dobrý výkon při grafických
testech, kdy jsme je porovnávali se dvěma identicky
konfigurovanými PII-333 stroji. V průměru běžely PII-400 stroje
o pouhá 4 % rychleji při testu na Power Point 97, který
zahrnoval sekvenci videa. Avšak tyto stroje pracovaly o 27 %
rychleji v programu Caligari a o 16 % rychleji na multimediálním
programu Macromedia Director 6. Ve skutečnosti mohly být
přírůstky rychlosti nových systémů ještě větší, pokud bychom pro
porovnání nepoužívali NEC a Dell systémy s PII-333, jež byly
poněkud rychlejší než typičtí představitelé této třídy
(pozměnili jsme tato PC nainstalováním pevných disků a
grafických karet, které byly identické s těmi použitými v
systémech s PII-400, abychom eliminovali vliv těchto rozdílů na
výsledek testů).
Ačkoli v našem souboru testů nepoužíváme Adobe Photoshop, přesto
jsme si mysleli, že tento populární program by měl běžet mnohem
rychleji na PII-400 než na PII-333. Ale náš expert na grafické
testování Jeff Berlin tvrdí, že tomu tak není. Při jednoduchých
úkonech, jako je například vyříznutí výseku grafiky a jeho
přemístění jinam, které normálně trvají jen několik vteřin,
nebyl rozdíl mezi PII-400 a PII-300 nijak nápadný. A Jeff Berlin
tvrdí, že dokonce i při provádění komplikovanějších a časově
náročnějších úkonů rozdíl ve výkonu nebyl nikterak dramatický.
Naši experti přes hry byli naopak mnohem nadšenější ohledně
nových systémů. Naše testy oznámkovaly systémy s PII-400 jako
přibližně o 10 % rychlejší než PII-333 při zkoušení na hře
Redline Racer a na 3D střílečce Turok Dinosaur Hunter. Nash
Werner, náš redaktor přes vlastnosti her, který se zúčastnil
neformálního zkoušení těchto systémů, říká, že toto zlepšení je
významné a že poskytuje mnohem lepší herní zážitky: "Systémy s
PII-333 vynechávaly mnohem více snímků a to ruší plynulost hry".
Když se hra zkomplikovala a obrazovka byla plná monster a
příšer, kvalita obrazu jak v případě PII-350, tak i v případě
PII-400 systémů byla mnohem lepší než v případě systémů s
PII-333. Avšak dokonce i tak zkušený expert na hry jako je
Werner měl obtíže poznat nějaký rozdíl mezi výkony PII-350 a
PII-400. Jeden z důvodů, proč se systém PII-400 neprojevil
markantněji v tomto ohledu, je tento: současné hry zdaleka
nevyužívají CPU na úplné maximum jejich možností. Avšak Intel k
tomu poznamenává, že si brzy povšimneme rozdílů, jen co se hry
stanou ještě trochu komplikovanější a náročnější.

Nové systémy mají i jiná podstatná vylepšení

Nové počítače firem Dell, Gateway, Micron a NEC jsou určeny
primárně pro malé firmy a domácí pracovny (viz tabulku
porovnávající jednotlivé vlastnosti). Všechny čtyři z těchto
počítačů jsou vybaveny rychlými pevnými disky typu Deskstar od
IBM, které rotují při 7 200 otáčkách za minutu a které tudíž
pracují s velkými soubory rychleji než v současnosti obvyklé
pevné disky, jež rotují při pouhých 5 200 otáčkách za minutu.
Z celé této skupiny čtyř nových systémů je Gateway GP6-400
nejlevnější, neboť stojí 2 769 dolarů. Tento počítač má 10,1GB
pevný disk, 13x-32x CD-ROM mechaniku, interní ZIP a síťovou
kartu 3Com 10/100.
Ze všech šesti systémů PII-400, které jsme testovali, je
nejsnáze dostupný počítač firmy HP, jenž se prodává za 2 750
dolarů a je spolehlivým systémem pro kancelářské aplikace, avšak
není vhodný pro grafické extravagance; v tomto smyslu je pro
náročné multimediální účely vhodnější volba systému firmy
Compaq, jenž stojí 3 029 dolarů. Pokud nepotřebujete software
pro práci s firemními sítěmi, který se s těmito dvěma počítači
dodává (například diagnostický program, který varuje IS managera
v případech, kdy začíná haprovat buď pevný disk, nebo ventilátor
systému apod.), potom je pravděpodobně výhodnější se rozhodnout
pro počítač Gateway; je pouze o 19 dolarů dražší než HP a má
větší grafické schopnosti.
Pro účely malých firem a pro domácí pracoviště jsou oba systémy
Gateway (2 769 dolarů) a NEC (3 115 dolarů) solidní volbou, a
systém Micron (3 199 dolarů) vám navíc poskytne ještě některá
vylepšení, jako například DVD-ROM mechaniku. Dell se svou cenou
3 249 dolarů je poněkud nákladnější (je vůbec nejdražší ze všech
systémů, které jsme testovali).
V současné době má firma Intel celou oblast nerychlejších
systémů díky svým PII-350 a PII-400 prakticky jenom pro sebe.
Prozatím nejrychlejší čip firmy AMD je K6-300, avšak stále ještě
zbývá, aby firma byla schopna dodávat tento čip ve významných
množstvích. Dosud nejlepší čip od firmy Cyrix je právě nově
uvedený MII-300, který však stejně jako K6-300 od AMD provozuje
sběrnici pouze na 66 MHz. Oba tito rivalové firmy Intel
připravují velkolepé plány pro budoucí vysokovýkonné produkty a
oba mají i výtečnou nabídku pro kupující, kteří na trh PC
vstupují poprvé. Avšak, jak říká analytik Mike Febius od firmy
Mercury Research, nic z toho, co si budete moci koupit v průběhu
několika příštích měsíců až asi půl roku, nebude výkonnější než
je systém PII-400.
Procesor K6 3D firmy AMD, který firma doufá uvést na trh někdy v
polovině tohoto roku, se rovněž objeví v systémech se 100MHz
sběrnicí. AMD věří, že nová rychlejší sběrnice popožene jejich
čip asi o 10 %. Ale i když to může být pravda, představitelé
firmy si nejsou jisti, že bude možné pohánět jejich čip K6 3D
frekvencemi vyššími než asi 350 MHz, a tohoto cíle doufají
dosáhnout někdy koncem tohoto roku. Nový procesor bude rovněž
obsahovat sadu 3D instrukcí, které by měly napomoci urychlit
hry. U dalšího čipu, nazvaného K6 3D+, se předpokládá jeho
uvedení na trh koncem tohoto roku. S integrovanou sekundární
pamětí cache velikosti 256 KB a s počáteční taktovací frekvencí
350 MHz by měl tento procesor poskytovat výtečný výkon. Zůstává
otázka, zda dokáže AMD splnit tento časový harmonogram. Je
známo, že firma již celé měsíce zápasí s výrobními problémy.
Na druhé straně firma Cyrix může být spíše zainteresována na
vývoji vysoce integrovaných čipů pro PC stroje mířící na
konzumní trh, zejména pak pro lidi, kteří si kupují svůj počítač
poprvé; tato strategie se zdá být rozumnější, než snaha
konkurovat firmám Intel a AMD v oblasti vysokých výkonů pro
desktop PC-éčka, zejména nyní, kdy se staly součástí firmy
National Semiconductors. Nicméně lidé od Cyrixe tvrdí, že jejich
nový MII-300 by měl být rovnocenný s PII-300 a že očekávají
převedení svých čipů na 100 MHz sběrnici někdy v průběhu tohoto
roku. Na plánovacím obzoru této firmy se také začínají rýsovat
velmi výkonné čipy, založené na bázi jádra nazývaného Cayenne, a
také pokračovatel velmi úspěšného MediaGX.
Avšak to všechno je jenom budoucnost. Jestliže potřebujete
opravdu rychlý stoj právě teď, a nikoli až zítra, pak je nutno
konstatovat, že stroje založené na intelovském systému mají v
současnosti jen nepatrnou konkurenci.

Závěrečná otázka: má to smysl, odhodlat se ke skoku?

Nové systémy s Pentiem II - 400 MHz vám nabízejí takovou
kombinaci výkonu a ceny pro kancelářské aplikace a grafiku,
jakou jsme, upřímně řečeno, neviděli již celá léta. Nové systémy
s PII-350 jsou rovněž velmi výkonné, ale pokud si můžete dovolit
utratit o 150 až 200 dolarů víc, kupte si to nejlepší, co mohou
dodavatelé na tomto poli nabídnout.
Než tak ale učiníte, položte si otázku: opravdu potřebuji
takovou rychlost? Jestliže například již pracujete na počítači s
PII-266 nebo lepším, odpověď zní pravděpodobně nikoli, pokud
neprovozujete náročné grafické aplikace nebo hry, případně pokud
nemusíte pracovat se skutečně velikými spreadsheetovými soubory.
Dokonce i za těchto okolností uvažte možnost pořízení nové
grafické karty nebo další paměti dříve, než se rozhodnete ke
koupi nového systému. Vždy mějte na paměti, kolik vás bude stát
koupě většího výkonu a rychlosti (viz "Cena výkonu").
Avšak na druhé straně, pokud jste již rozhodnuti provést upgrade
staršího systému na bázi Pentia a jestliže si můžete dovolit
utratit 2 700 dolarů nebo více, pak nové systémy postavené kolem
PII-400 představují balík, který vás svou výkonností nepochybně
potěší. Aplikace a velké soubory se otvírají skutečně rychle,
grafika je plynulá a realističtější, a dokonce i obrovské
spreadsheety se přepočítávají opravdu svižně. Dále můžete
očekávat, že tento váš nový systém zůstane schopný upgradu po
dobu alespoň několika let a že jen těžko najdete aplikaci, která
by od vašeho systému požadovala více, než může poskytnout. Pokud
se vám všechno to, co jsme zde řekli zdá být dobré a v pořádku,
pak vám nezbývá než skočit. Držíme vám palce.


.PA

**obrázek strana (US PCW) 99, 100
**tabulka 101
"PII - 400 MHz:Špičková rychlost pro kancelářské aplikace"
Myslíte, že 333MHz Pentium II je rychlé? Pentium II 400 MHz je o
21 % rychlejší.
Systém, CPU, RAM (MB), Sekundární cache, PC WORLDBench,
rychlejší - doba testu - pomalejší
--tabulka--
Dole: JAK TESTUJEME Všechny systémy jsou testovány aplikační
sadou PC WORLDBench 98. Vyšší skóre je lepší. Všechny počítače
jsou s Windows 95 při rozlišení 800 x 600 bodů při 64k barev.
Pro další detaily je možné nahlédnout na www.pcworld.com/testing
**obrázek strana (US PCW) 102
**tabulka 103 nahoře
Cena výkonu
I s přihlédnutím k ceně nabízí PII-400 nejlepší výkon.
Cena PC a průměrný výkon, podle procesoru
Cena
Výkon
Pomalejší - Rychlejší
**vl. rámeček 104 nahoře
100MHz sběrnice: rychlejší dálnice
Výkonnost systému nezávisí jenom na rychlosti CPU. Zatímco CPU
může uhánět na frekvenci řekněme 333 MHz, standardní sběrnice se
loudá na frekvenci 66 MHz. Nové systémy firmy Intel PII-350 a
PII-400, vybavené čipsetem BX používají sběrnici, která běží na
frekvenci 100 MHz, což představuje přibližně 50% zrychlení
pohybu dat mezi CPU a hlavní pamětí. To se projeví například při
provozování standardních business aplikací celkovým zrychlením o
asi 21 %. Celý trik si můžete představit jako analogii
důkladného vylepšení kvality silnice v dopravním systému.
Popisky ve fotokopii
**vl. rámeček 104 dole
PII-400 září v 3D i hrách
Ale Pentium II 333 MHz může být dobré pro běžnou grafiku.
Systém, CPU, Rychlejší, Pomalejší, Pomalejší, Rychlejší
tabulka
Dole: JAK TESTUJEME V MS PowerPoint 97 spouštíme skript s 50
obrazovkami s textem, videem, grafikou, grafy a animacemi.
V Caligari TrueSpace 3 přehráváme výukovou sekvenci, která
používá AGP textury a zobrazuje průměrný počet obrázků za
sekundu. S použitím MS ActiveMovie přehráváme klip dvojnásobně
zvětšený a současně v Macromedia Directoru 6 animaci na pozadí.
Podobně u dalších programů.
**vl. rámeček.106
Historie procesorů:
386
Debut: říjen 1985
Rychlost: 16 MHz
Rychlost sběrnice: 16 MHz
486
Debut: duben 1989
Rychlost: 25 MHz
Rychlost sběrnice: 25 MHz
Pentium
Debut: březen 1993
Rychlost: 60 MHz
Rychlost sběrnice: 60 MHz
Pentium Pro
Debut: listopad 1995
Rychlost: 150 MHz
Rychlost sběrnice: 60 MHz
Pentium MMX
Debut: leden 1997
Rychlost: 166 MHz
Rychlost sběrnice: 66 MHz
Pentium II
Debut: květen 1997
Rychlost: 233 MHz
Rychlost sběrnice: 66 MHz
Pentium II - 350, Pentium II - 400 (Deschutes, BX čipset)
Debut: duben 1998
Rychlost: 350 MHz a 400 MHz
Rychlost sběrnice: 100 MHz
AMD K6 3D
Debut: květen 1998
Rychlost: 300 MHz
Rychlost sběrnice: 100 MHz
Mendocino
Debut: očekáváno ve 4. čtvrtletí 1998
Rychlost: 300 MHz
Rychlost sběrnice: 100 MHz (předpoklad)
AMD K6 3D+
Debut: očekáváno ve 2. polovině 1998
Rychlost: 350 MHz
Rychlost sběrnice: 100 MHz
Cyrix Cayenne
Debut: očekáváno ve 2. polovině 1998
Rychlost: 300 MHz
Rychlost sběrnice: 100 MHz
Katmal
Debut: očekáváno v 1. polovině 1999
Rychlost: 450 až 500 MHz
Rychlost sběrnice: 100 až 200 MHz
AMD K7
Debut: očekáváno v 1. polovině 1999
Rychlost: 500 MHz
Rychlost sběrnice: Alpha bus,100 MHz +
Villamette nebo Pentium III
Debut: očekáváno v r. 2000
Rychlost: 800 MHz
Rychlost sběrnice: 133 MHz (předpoklad)


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.