Večer IDG v Divadle S+H a Tipy TestCentra pro rok 1997

Archiv | 01.03.98

Podobně jako pro většinu běžných obyvatel, je i pro firmy období před koncem roku často příležitostí k bi...

Podobně jako pro většinu běžných obyvatel, je i pro firmy období
před koncem roku často příležitostí k bilancování. Nejinak tomu
samozřejmě je i v případě IDG Czechoslovakia, vydavatele časopisů
Computerworld a PC WORLD, věnovaných výpočetní technice a
informačním technologiím vůbec. A právě vhodným okamžikem
k podobnému hodnocení se krátce před Vánocemi stalo setkání
s významnými obchodními partnery, konané v prostorách "Divadla
Spejbla a Hurvínka". O tom, že se jednalo o večer po mnoha
stránkách skutečně reprezentativní, svědčila i účast řady
osobností a vedoucích pracovníků předních firem z uvedené
oblasti. A protože se setkání odehrálo právě v divadle S+H, zcela
logicky bylo pokračováním úvodní části společenského večera,
naplněného mnoha rozhovory i diskusemi, divadelní loutkové
představení. Jak se ukázalo, volba této formy kulturní části
večera byla pro nejednoho z hostí velice vítaným zpestřením a
mnohdy i vzpomínkou na mladší léta. K tomu navíc přispěl i
symbolický název samotného představení "Spejbl a Hurvínek
bilancující a balancující", poskytující pohled na vznik a průřez
působení tohoto světově známého divadla a jeho protagonistů.

Až potud by informace o podobném setkání zástupců firem patřila
nejspíše do kompetence redaktorů, věnujících se aktualitám a
běžným zprávám z oblasti IT. Protože se však, jak jsem již uvedl,
naskytla tímto vynikající příležitost pro zhodnocení uplynulého
roku, využilo toho i TestCentrum IDG k předání diplomů zástupcům
firem, jejichž testované produkty byly v období od výstavy
INVEX'96 do INVEX'97 oceněny titulem "Tip TestCentra". A tak
byly okamžiky těsně před zahájením vlastního představení
vyhrazeny krátkému slavnostnímu aktu. Za asistence hlavního
pořadatele večera, vedoucího marketingového oddělení IDG Jiřího
Zicháčka a ve spolupráci s výkonným ředitel IDG Vítězslavem
Jelínkem, byli na pódium po krátkém úvodním slovu přizváni
zástupci čtyř firem, jejichž výrobky ocenění obdržely. Konkrétně
šlo o pana Petra Koželu ze společnosti IMPROMAT-COMPUTER,
s.r.o. , paní Janu Vachtlovou za OLYMPUS C & S, s.r.o. , pana
Richarda Loukotu z DATRONTECH - Czech Republic a konečně pana
Víta Koďouska z firmy HM Computers . Jmenovaným byly postupně za
doprovodu krátkého komentáře, stručně shrnujícího důvody
uděleného ocenění, a potlesku přítomného publika předány
výkonným ředitelem IDG příslušné diplomy. Aby se i čtenáři,
kteří nebyli účastni tohoto slavnostního předání, měli možnost
seznámit s oceněnými výrobky, dovolil bych si v následujících
řádcích předložit alespoň jejich přehled spolu se stručným
komentářem. Samozřejmě je třeba brát v úvahu fakt, že vlastní
ocenění byla udělována průběžně v čase, kdy se produkt objevil na
našem trhu a byl otestován v TestCentru IDG. Předání diplomů
samotných bylo tedy již jen slavnostním zakončením roku.

Prvním z oceněných byl monitor NEC MultiSync M-700 , dodávaný na
náš trh společností IMPROMAT-COMPUTER ze Zlína. Recenze na tento
multimediální monitor byla uveřejněna ještě před koncem roku
1996, konkrétně v Computerworldu číslo 42. Důvodem pro udělení
ocenění se stal hlavně výrazný technologický přínos v kvalitě
zobrazení. Oceněný výrobek totiž používá vlastní patentovanou
technologii NEC, masku typu CromaClear. Detailnější popis je
samozřejmě možné nalézt v uvedené recenzi.

Druhým z oceněných výrobků se stal digitální fotoaparát OLYMPUS
C-800L od společnosti OLYMPUS C & S z Prahy. Mimo jiné se tento
produkt stal i vítězem jarního srovnávacího testu digitálních
fotoaparátů, uveřejněného v Computerworldu 13/97. V daném okamžiku
se jednalo o jeden z prvních skutečně kvalitních nástrojů pro
tvorbu digitálních fotografií, jenž ale zároveň zůstal i cenově
dostupný.

Třetím oceněným produktem za uplynulý rok byla zvuková karta
Sound Blaster AWE64 Gold od pražské společnosti DATRONTECH -
Czech Republic. Zvuková karta, která je prakticky standardem
v oblasti podpory zvuku u počítačů PC kompatibilních, poskytuje
uživateli v oblasti MIDI vynikající wavetable syntézu s podporou
až 64 hlasů, kvalitní reprodukci v celé šíři slyšitelného spektra.

Čtvrtým výrobkem, který za uplynulé období získal sympatie
TestCentra IDG, byla počítačová sestava HM Standard od pražské
firmy HM Computers. Podrobný test vyšel v rámci tématu týdne v
Computerworldu 39/97. Mezi testovanými sestavami v cenové
kategorii do 40 000 Kč včetně DPH zcela jednoznačně kralovala
právě tato, a to nejen díky konfiguraci, ale i softwarovému
vybavení a možnosti připojení na Internet v ceně produktu.

Závěrem bych chtěl všem firmám, které získaly v loňském roce
ocenění "Tip TestCentra" pogratulovat a popřát mnoho úspěchů
v další činnosti a zároveň sdělit, že nositelem ocenění se může
stát jakýkoli výrobek, který znamená přínos v oblasti
informačních technologií, ať technický, technologický či
obchodní.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.