Vážení čtenáři

Archiv | 01.03.98

počet vašich dopisů a telefonátů, a otázky či přání v nich vyjádřené narostly do té míry, že jim budeme v...počet vašich dopisů a telefonátů, a otázky či přání v nich
vyjádřené narostly do té míry, že jim budeme věnovat tuto
stránku. Zde by se rovněž měly objevovat naše odpovědi na vaše
početné vzkazy, které nám posíláte prostřednictvím dotazníku
"Pojďte s námi dělat PC WORLD", abyste měli také viditelnější
zpětnou vazbu.

Nemůžeme odpovídat na jednotlivé dopisy či vzkazy, nebo dokonce
na všechny, ale pokusíme se odpovědět hlavně na ty typické,
abychom tak uspokojili alespoň většinu čtenářů. Pochopitelně že
někdy se necháme inspirovat i dopisem ojedinělým, vyjádří-li
něco originálního či zajímavého, a tak doufám, že i tato stránka
se pro všechny stane zajímavým zastavením v našem časopise.

Dopisy obvykle musí být kráceny, ale nebudou měněny, aby tak
vynikla osobnost pisatele (který však jako reprezentant
názorového proudu zůstane znám jenom nám, abychom zachovali
jistou důvěrnost našich komunikací). Pište proto vesele dál,
neboť vězte, že vaše dopisy opravdu v koši nekončí (abych tak
originálně zakončil).

Jaroslav Vydra, šéfredaktor

Více CD disků

Nejčastější vzkaz/požadavek/připomínka je, abychom zařazovali
jako přílohu časopisu víc CD disků. Plánujeme tento rok přidat
asi čtyři cédéčka, ale budeme se snažit jich mít co nejvíce.
Doufám, že budete spokojeni alespoň tak, jak jste byli s prvním
CD PC WORLDu.

Více informací o ...

Kvalita časopisu odpovídá ceně. Chtělo by to více stran FAQ,
bezplatné inzertní rubriky, recenzí hardwarových novinek
(grafické, zvukové, modemové karty, mechaniky), užitečných
informací (adres - včetně) z oblasti internetu, novinek, atd...
Mnoho úspěchů ve vaší dobře odváděné práci. M. K., Brno

Začínám dosti častým zážitkem, kde autor - možná neúmyslně -
spojí chválu (proto ji tam uvádím, ne že bych se chtěl chlubit)
s přáním, které v plném rozsahu prostě nemůžeme splnit. Tím navodí
atmosféru, že když jeho přání nesplníme, nezasloužíme si tu
pochvalu. Takže nezbývá, než postoupit riziko, že si takového
čtenáře rozzlobíme, protože kdybychom přidali víc stran ve všem
co chce, byl by časopis tak o 50 % větší. Navíc by se zase
ozvali čtenáři, kterým se líbí ta nezmíněná jiná polovina, a PC
WORLD by pak musel mít stran asi tisíc.

Nezbývá tedy, než provést malý rychlokurs vydávání odborných
časopisů: Časopis si musí na sebe vydělat. Příjmy z prodeje jsou
jen zlomkem potřebných fondů, a tak velká většina musí být
získána reklamou. Aby ale byl časopis kupován v dostatečném
množství, musí mít obsah, který čtenáři chtějí. To však ví i
naše konkurence, takže časopisy se dnes musí částečně
specializovat. My jsme se proto zaměřili na čtenáře, kteří
chtějí maximum informací na minimu stránkách, čili lidé, pro něž
čas jsou peníze - tzn. též na manažery všeobecně i přes
výpočetní techniku. Výsledkem je proto časopis, jenž musí
vyvážit množství kratších, ale relevantních článků s množstvím
reklam. Tato ekonomická rovnice pak určuje počet stran.

Jedinou možností je snažit se psát pro většinu a také tak,
abychom řekněme během roku uspokojili i co nejvíc specifických
přání.

Více FAQů, HW, SW ...

Velice podobná je situace u žadatele, když chce "víc recenzí
HW", další si přeje "víc recenzí SW", nebo "víc FAQ" či "víc o
grafice". Všechny tyto vzkazy bereme jako důležitou indikaci
čtenářského zájmu. Poté se velice snažíme, aby obsah časopisu
během roku poměrně přesně odrážel to, co si přejete; jsme za
vaše názory vděčni, protože tím víme, jaké rozložení námětů je
právě aktuální.

Odbornější víc či méně?

PC WORLD má vynikající úroveň a články jsou psány srozumitelně -
tj. přiměřeně odborně. I.C., Mariánské Lázně

Už to píšu po několikáté. Přitlačte prosím na odbornost článků
(tj. důvod, proč jsem si kdysi - r. 94 - PCW předplatil; zdá se
mi, že odbornost číslo od čísla klesá... T. L., Klášterec
nad Ohří

Hmm, a co teď. Ani byste nevěřili, jak je tento konflikt častý
(a nejen v otázce odbornosti). Jak uspokojit co nejvíc čtenářů?
Je jasné, že to tedy není možné, a proto se řídíme takovým naším
průměrem založeným na zkušenosti, a k tomu vedeme i naše autory.
Dávám vám tímto hlavně na vědomí, že se velice často sejde
množství naprosto protichůdných názorů; když se vám zdá, že se
neřídíme vaší radou či přáním, je to obyčejně kvůli tomuto faktu.

Zvlášť bych rád ujistil čtenáře, kteří chtějí víc nebo naopak
míň Mac OS, že zde je situace naprosto stejná, a tak - protože
navíc jsme vydavatelství IDG a máme Macworld celosvětově jako
jeden z nejdůležitějších odborných časopisů - kloníme se tedy
mírně k pokračování vydávání určitého množství informací o této
platformě.

Zvláštní kategorií jsou přání typu "vypustit příspěvky
orientované na diletanty" a "něco pro vývojáře". Protože různých
specializovaných přání by bylo asi tolik, jako těchto odborných
čtenářů, nelze naše profesionály jednoduše uspokojit. Pro ně
zveřejňujeme články v sekci Jak na to nebo Softwarový seminář,
ale přece jenom musíme pokrýt spíš zvětšující se skupinu
uživatelů-neprofesionálů. Specialisté ať proto prosím berou PC
WORLD jako přehled informací ze zajímavého světa IT, kde
"diletantů" je určitě víc než specialistů...

And now for something completely different...

Máme zde jednu zprávu od čtenáře, který si přeje "všechny články
v češtině" , a kterého zklamal článek " Ohliadnutie za COFAXom" .
Hmmmmm... Alespoň mi to dá příležitost vysvětlit náš vztah ke
slovenským čtenářům.

PC WORLD je na Slovensku docela populární, a (nejen) proto
vítáme všechny příspěvky ve slovenštině. Považoval bych to za
velkou škodu, kdybychom tyto články opomíjeli, i když slovenští
čtenáři jsou velice tolerantní, a na relativně malý počet
"jejich" článků si vůbec nestěžují (co vy na to, I. C.??). Tím
bych chtěl nejen apelovat na slovenské čtenáře s názory, aby nám
je sdělovali v co největší míře, ale rovněž bych chtěl povzbudit
slovenské autory, aby se realizovali také v našem časopise.
Odhadujeme slovenskou čtenářskou obec asi na 20 % celkového
počtu čtenářů PC WORLDu, a to už je docela významná skupina. (A
pak taky docela dobře platíme...)

Tak to je pro dnešek vše, těšíme se na další otázky, vzkazy a
přání. Redakce PC WORLDKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.