Užitečné triky pro práci ve Windows

Archiv | 01.04.08

Automatické spuštění z vyměnitelného disku USB (Windows XP) Kvůli zabezpečení systému není ve Windows možn...Automatické spuštění z vyměnitelného disku USB
(Windows XP)

Kvůli zabezpečení systému není ve Windows možné nastavit automatické spuštění programů po připojení vyměnitelných disků USB nebo externích pevných disků tak, jako je tomu v případě vložení CD nebo DVD. Řečeno odborně – pokud se v kořenovém adresáři objeví soubor AUTORUN.INF obsahující příkaz Open nebo ShellExecute, pak ho Windows ignorují. Konkrétně se jedná třeba o sekci:
[Autorun]
ShellExecute=Info.txt
Možná i kvůli tomuto faktu existují vyměnitelné disky vyhovující standardu U3, jež zvládnou emulovat mechaniku CD a umožní tedy i automatické spuštění při připojení vyměnitelného disku USB. Nicméně zdání klame, ve skutečnosti stačí provést správně několik nastavení a funkci automatického spuštění ve Windows XP máte k dispozici i u médií, u nichž byste to běžně nečekali.
Již zmíněná funkce automatického spuštění pro výměnné disky je sama o sobě poměrně komplikovaná. Dokonce i Microsoftu se na velmi podařených informačních internetových stránkách (na adrese http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb776823.aspx) věnovaných tomuto tématu vloudilo několik chyb. Postup, který vám přinášíme na následujících řádcích, jsme pečlivě otestovali na několika různých vyměnitelných discích USB. I přesto vám nemůžeme stoprocentně zaručit, že bude fungovat naprosto na všech vyměnitelných discích USB.
Automatické spuštění versus automatické přehrávání: Ze všeho nejdříve je třeba rozlišit automatické spuštění a automatické přehrávání. Při automatickém spuštění se spustí program uvedený v souboru AUTORUN.INF, zatímco automatické přehrání prohledá obsah disku a v závislosti na jeho obsahu zobrazí dialogové okno s výběrem operací, které se dají s obsahem disku provést. Aby však automatické spuštění, které ostatně není bez rizika, vůbec fungovalo, je nutné nejen do souboru AUTORUN.INF zadat ty správné příkazy, ale také provést několik úprav v nastavení systému (viz dále).
AUTORUN.INF: Chceme-li po vložení CD nebo DVD spustit nějaký program, stačí použít příkaz ShellExecute. Příkaz ShellExecute je daleko flexibilnější než příkaz Open, protože se jeho pomocí dají spustit takřka libovolné soubory uživatele. Příkaz Open naproti tomu jako parametr očekává zadání názvu spustitelného souboru. Pokud se soubor, který se má spustit, nachází na disku v některé z podsložek, můžete pro určení cesty k ní použít název podsložky uvedené bez zpětného lomítka:
[Autorun]
ShellExecute=DataInfo.vbs
Jestliže má tento příkaz fungovat i na vyměnitelném disku USB, pak je potřeba navíc použít i následující příkaz:
UseAutoplay=1
To na první pohled odporuje logice věci, protože přece nechceme vyvolat automatické přehrávání, ale pouze automatické spuštění. Navíc považujeme za zajímavé, že se příkaz UseAutoPlay dá použít na vyměnitelných discích USB, což přímo odporuje oficiálnímu výroku Microsoftu. Ten totiž tvrdí, že se zmíněný příkaz dá použít pouze pro zařízení typu DRIVE_CDROM. Pro dosažení našeho cíle, totiž umožnění automatického spuštění z vyměnitelného disku USB, je to ale vlastně jedno. Stačí skutečně jen již zmíněné tři řádky příkazů. Další podmínkou je to, aby byl disk naformátován jako FAT nebo NTFS (ale nikoliv FAT32). Pokud aplikace Správa disků ve Windows nabízí pouze formát souborů FAT32, pak můžete převést vyměnitelný disk do toho správného formátu kdykoliv pomocí parametru /FS:[FAT|NTFS].
Struktura složek: A ještě na jednu věc musíme dávat pozor. Jde o strukturu složek. Na vyměnitelném disku, u něhož chcete povolit automatické spuštění, by měla být co možná nejplošší, tedy měla by mít co nejméně vnořených úrovní. Automatické spuštění totiž spolehlivě funguje pouze do druhé úrovně vnoření.
Nastavení Windows: Funkci automatického spuštění můžete omezit pouze na některé disky, a to prostřednictvím následujících úprav v registru Windows:
1. V klíči Hkey_Current_UserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer najdete dvě hodnoty. Hodnota NoDriveAutoRun umožňuje funkci automatického spuštění omezit pouze na určitá písmenka jednotek. Tato funkce však bývá ve většině případů nevyužita. Druhá hodnota s názvem NoDriveTypeAutoRun zase dokáže omezit automatické spuštění na určité typy jednotek. Standardním údajem naposledy zmíněné hodnoty typu DWORD je číslo 95, které odpovídá stavu, kdy je automatické spuštění pro vyměnitelné disky zakázáno (viz příslušný sloupec v tabulce Nastavení automatického spuštění v závislosti na typu jednotky). Chcete-li dosáhnout jeho povolení, je třeba změnit údaj hodnoty na 91 (automatické spuštění odpovídající standardnímu nastavení včetně možnosti spuštění z vyměnitelných disků USB), popřípadě na údaj FB (povolí se automatické spuštění pouze pro vyměnitelné disky USB).
Pokud v registru hodnotu NoDriveTypeAutoRun nenajdete, pak platí standardní nastavení. Jeho změny dosáhnete tedy pouze tak, že tuto hodnotu vytvoříte a přiřadíte jí některou z hodnot uvedených v již zmíněné tabulce.
Je také možné, že stejný klíč najdete i v klíči Hkey_Local_Machine. Ten však má větší váhu než klíč v klíči Hkey_Current_User – je tedy nutné upravit příslušnou hodnotu i v tomto klíči.
2. V klíči Hkey_Local_MachineSystemCurrentControlSetServicesCdrom se dá nastavením hodnoty Autorun na údaj 0 obecně automatické spuštění pro CD a DVD disky zakázat. Toto nastavení ale nijak neovlivní automatické spuštění programu po připojení vyměnitelného disku USB.

Panel snadné spuštění ve stylu Mac OS
(Windows 2000, XP, Vista)

Co se týče designu hardwaru nebo softwaru, pak mezi firmy, které v této oblasti určují nové trendy a možnosti, jednoznačně patří Apple. Jednou z oblíbených funkcí jejího operačního systému Mac OS je kupříkladu dynamický panel nástrojů na pracovní ploše, který slouží pro snadné spouštění aplikací. Tuto funkci v provedení ve stylu Mac OS vám nyní můžeme nabídnout i ve Windows.
K její integraci budete potřebovat pouze freewarový program RocketDock, který najdete i . Po jeho instalaci a spuštění z nabídky Start se objeví panel nástrojů podobný panelu Snadné spuštění, který se již ve Windows nachází, a to ve výchozí konfiguraci. Když nyní v tomto panelu přejedete přes jednotlivé ikonky ukazatelem myši, pak se vždy zvětší ta ikonka, na které se ukazatel myši právě nachází. Konfiguraci utility RocketDock pak provedete v tomto panelu klepnutím na ikonku, která se nachází vlevo vedle ikonky Koše. Objeví se dialogové okno Nastavení doku, v němž klepněte na položku Základní. Zde si v poli Jazyk můžete v případě potřeby nastavit jazykové rozhraní programu a také umístit zatržítko před položku Spustit při startu, pokud chcete, aby se panel pro snadné spuštění objevoval při spuštění Windows. Po klepnutí na položku Ikony pak lze nastavit kvalitu zvětšení, různé efekty a třeba upravit i velikost panelu.
Umístění: Výběrem další položky s názvem Pozice určujete, kam se má panel nástrojů na pracovní ploše umístit. Při výchozím nastavení se použije horní okraj pracovní plochy, nicméně bez problémů jej umístíte i na kterýkoliv jiný okraj. V rozbalovacím seznamu Zobrazit pak doporučujeme zvolit položku Vždy navrchu, aby vám tento panel nezakrývala okna dalších otevřených aplikací. Jinak použijte položku Normální a panel se bude chovat jako běžné okno aplikace. Nakonec klepněte na položku Styl, které vám dovolí nastavit vzhled panelu. Zřejmě nejdecentnější je styl Blank, kdy se nezobrazují okraje panelu a ikonky působí tak, jako by byly samostatně vedle sebe (viz obrázek). Provedená nastavení nakonec potvrďte stiskem tlačítka OK.
Nyní můžete do panelu přidávat další ikonky. Stačí pouze ikonku aplikace vzít a upustit do panelu. Naopak ikonku z panelu odeberete tak, že na ni klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu, které se objeví, vyberete příkaz Smazat položku.

Program: RocketDock 1.3.5
Licence: freeware
Operační systém: Windows 2000/XP/Vista
Název a velikost souboru: ROCKETDOCK-V1.3.5.EXE (6,16 MB)
Download: http://rocketdock.com/ a


Jak zabránit nechtěnému uzavření okna ve Windows
(Windows 2000, XP, Vista)

Okno libovolné aplikace ve Windows uzavřete klepnutím na křížek, který se nachází v pravém horním rohu. Potud teorie. V praxi to ale není vždy tak jednoduché. To platí zvláště v okamžiku, když se chystáte zavřít okno a přes něj naprosto přesně vyskočí okno jiné a vy pak zavřete okno, které jste ani zavřít nechtěli. Často může být osudový i pokus o rychlou maximalizaci okna, kdy namísto zvětšení okna přes celou pracovní plochu okno zavřete.
Žádná z předchozích nastíněných možností prakticky nemůže nastat, pokud použijete zdarma dostupnou utilitku Gone In 60s (najdete ji i ), která i přes nepatrnou velikost funguje velmi spolehlivě. Zachytí totiž každé klepnutí na křížek pro uzavření okna, nicméně samotné okno se skutečně zavře až po uplynutí 60 sekund. Pokud jste tedy křížek u okna stiskli omylem, klepněte před uplynutím zmíněných 60 sekund pravým tlačítkem myši na ikonku programu v pravé části hlavního panelu a ze seznamu vyberte ono omylem uzavřené okno. To se pak znovu objeví a bude se chovat tak, jako by se nic nestalo.
Automatické spuštění programu: Chcete-li program Gone In 60s používat, musíte jej samozřejmě nejprve spustit. Vzhledem k tomu, že využívá minimum systémových prostředků, můžete jej nechat spouštět automaticky při startu Windows. Stačí k tomu, jak již jistě víte, umístit zástupce utility v nabídce Start/Programy do složky Po spuštění.
Konfigurace utility: Po spuštění utility klepněte pravým tlačítkem myši na ikonku v pravé části hlavního panelu a z kontextového menu, které se objeví, následně vyberte položku Settings. V poli Time to wait zadejte dobu, po kterou má po stisku tlačítka křížku utilita čekat, než skutečně aplikaci ukončí. Jako výchozí je nastaveno 60 sekund. Umístíte-li zatržítko u položky Kill Windows, pak ukončení aplikace vynutíte, což jinými slovy znamená, že se okno zavře za všech okolností, což může v důsledku vést třeba k uzavření neuloženého dokumentu. V seznamu s názvem Programs to ignore můžete zadat aplikace, kterých si program Gone In 60s nemá všímat. Okna aplikací v tomto seznamu se ukončí okamžitě po stisku křížku (jedná se tedy o standardní nastavení Windows). Provedená nastavení potvrdíte stiskem tlačítka OK.
Pokud utilitu nebudete chtít nadále používat, ukončíte ji velmi jednoduše tím, že klepnete pravým tlačítkem myši na ikonu programu v pravé části hlavního panelu a z kontextového menu pak vyberete příkaz Exit.
Program: Gone In 60s 1.3
Licence: freeware
Operační systém: Windows 2000/XP/Vista
Název a velikost souboru: GONEIN60S.EXE (206 KB)
Download: http://www.donationcoder.com/Software/Skrommel/index.html#GoneIn60s a


Rozšíření obsahu dialogového okna Otevřít v
(Windows 2000, XP, Vista)

Spousta aplikací používá pro otevření souborů určitého typu dialogové okno Soubor/Otevřít. Sama aplikace přitom určuje, které přípony se objeví v poli Typ souboru. Pokud si v tomto poli vyberete pouze jeden typ souboru, pak se v dialogovém okně zobrazí pouze soubory, které tuto příponu obsahují. V mnoha případech ale tato možnost výběru není právě dostatečná. Třeba Poznámkový blok nabízí standardně pouze možnost otevírání textových souborů (s příponou TXT) nebo zobrazení všech souborů. V tomto tipu vám ukážeme způsob, jak je možné provádět poněkud jemnější výběr.
Poslouží nám k tomu rozšíření typu shell s názvem CFDButton (najdete je i ), které dialogové okno Soubor/Otevřít vylepší o nové tlačítko, jež disponuje možností filtrovat jednotlivé typy souborů. Tady je přesný návod, jak při instalaci a během používání tohoto tlačítka postupovat.
1. Po ukončení instalačního programu spusťte program CFD
Button klepnutím na nabídku Start/CFDButton. V pravé části hlavního panelu se objeví nová ikona. Když na ni kliknete pravým tlačítkem myši, objeví se kontextové menu, z něhož vyberte položku Settings.
2. V dialogovém okně, jež jste nyní vyvolali, se přesuňte na záložku Specs. Zde zadáváte vámi požadované typy souborů. Stačí klepnout na položku Click here to add a new item a objeví se záznam pro nový typ souboru. V něm namísto standardního výrazu New Item zadejte popis nového typu souborů (například VB Scripts pro soubory VBS či HTA Scripts pro soubory HTA). Do políčka File Specs pak zadejte požadovanou příponu (například *.VBS nebo *.HTA). Tento postup posléze zopakujte pro všechny odpovídající typy souborů.
3. Na záložce Favs si navíc můžete nastavit oblíbené složky, jež pak budete moci snadno ovládat a přistupovat k nim. Opět stačí klepnout na položku Click here to add new item a poté prostřednictvím tlačítka … vybrat příslušnou složku.
4. Po přidání všech příslušných složek se přesuňte na záložku General. Zde můžete nastavit, zda se kupříkladu má naše rozšíření spouštět při startu operačního systému – pak umístěte zatržítko před položku Start with Windows. Toto nastavení je jediné, které se zapisuje do registru.
Dále si můžete dříve definovaný seznam typů souborů a složek nechat setřídit podle abecedy. Tato funkce se povoluje umístěním zatržítka před položku Sort Filters, popřípadě Sort Favorites. Po provedení všech nastavení je potvrdíte stiskem tlačítka OK.
Když teď nyní kupříkladu spustíte Poznámkový blok a v něm z menu Soubor vyberete příkaz Otevřít, najdete ikonu utility přímo v tomto dialogovém okně. Klepnutím na položku Favorites se pak velmi snadno přesunete do vámi dříve definované složky. Přes položku Filters pak můžete snadno zadat typ souborů, podle něhož se má obsah okna filtrovat. Tak bezesporu najdete soubor, který potřebujete, daleko rychleji.
Upozornění: Všechna nastavení programu CFDButton se ukládají do souboru MENU.XML, který najdete ve složce, do níž jste program nainstalovali. Proto můžete bez problémů složku s utilitou zkopírovat na vyměnitelný disk USB nebo na jiný počítač a rozšíření používat přímo odtud.
Program: CFDButton 1.0.0.2
Licence: freeware
Operační systém: Windows 2000/XP/Vista
Název a velikost souboru: CFDBUTTON_SETUP.EXE (911 KB)
Download: http://dreamcycle.net/cfdbutton/ a 

Výběr výstřižku z obrázku
(Irfan View 4.10)

Chtěli byste si udělat z určitého obrázku výstřižek při současném zachování původního poměru stran, abyste si později mohli z výstřižku nechat ve fotoalbu udělat fotografii? Pro tento úkol je jako stvořený program Irfan View.
Z klasických fotoaparátů získáte fotografie ve formátu 3 : 2, u digitálních fotoaparátů jsou to pak většinou fotografie ve formátu 4 : 3. Proto většina fotolabů používá pro snímky pořízené klasickým fotoaparátem jiný formát papíru než pro snímky pořízené digitálním fotoaparátem. Pokud tedy budete dělat z nějakého snímku výstřižek, pak by to měl být v ideálním případě obdélník s poměrem stran 4 : 3 nebo 3 : 2. Záhy však zjistíte, že ručně vybrat obdélník o té správné velikosti a poměru stran není vůbec nic snadného.
Program Irfan View, který vám nabízíme i , nabízí přesně pro tuto operaci funkci, kterou potřebujete – jenom musíte vědět, kde ji hledat. Vyberte z menu Úpravy položku Vytvořit vlastní výběr selection a z dialogového okna, jež se nyní objeví, vyberte požadovaný poměr stran. Poté stiskněte tlačítko Použít na obrázek.
Na obrázku se nyní objeví obdélník omezující výběr přesně ve vámi požadovaném poměru stran. Nyní stiskněte klávesu Ctrl, poté levé tlačítko myši a tažením nastavte velikost označeného prostoru. Poměr stran se nyní nezmění. Nakonec pomocí pravého tlačítka myši přesuňte obdélník na správné místo na obrázku, čímž nastavíte oblast, která se má vyříznout. Samotný výběr pak provedete příkazem Oříznout z menu Úpravy. Program: Irfan View 4.10
Licence: pro soukromé použití zdarma
Operační systém: Windows 98/ME, 2000, XP a Vista
Název a velikost souboru: IVIEW410_SETUP.EXE (1,1 MB)
Download: http://www.irfanview.com/

Změna připomenutí výročí narozenin
(Outlook 2003)

Pokud v Outlooku zadáte u libovolného kontaktu jeho datum narození, pak program automaticky k tomuto datu vytvoří připomenutí. Upozornění je standardně nastaveno na 15 minut před půlnocí dne, který předchází dni narozenin. Má-li tedy osoba narozeniny například 15. dubna, je připomenutí nastaveno na 23:45 14. dubna. To může rušit zejména tehdy, když jste již synchronizovali nové události pomocí PDA nebo mobilu, protože se vám objeví připomenutí této události v ne zrovna nejvhodnější čas.
Časový interval, který Outlook pro připomínání narozenin používá, závisí na tom, jakou standardní hodnotu nastavíte pro všechny položky kalendáře. Toto nastavení se provádí v menu Nástroje/
/Možnosti na záložce Předvolby. Pokud zde nic nezměníte, obdržíte připomenutí u každé události 15 minut před jejím začátkem. Vzhledem k tomu, že Outlook narozeniny považuje za celodenní událost, začíná tato o půlnoci a připomenutí se tedy objeví 15 minut před půlnocí.
Nedoporučujeme standardně nastavenou hodnotu pro připomenutí měnit, protože byste si tím posunuli připomenutí i u všech ostatních událostí. Nicméně se dá změnit připomenutí pro všechny narozeniny, a to aniž byste museli jednotlivé položky upravovat ručně, jednu po druhé. Použijeme k tomu totiž několik speciálních triků.
1. Ze všeho nejdříve budete potřebovat vhodné zobrazení. Přepněte Outlook do zobrazení kalendáře a poté v menu Zobrazit/
/Uspořádat podle/Aktuální zobrazení/Definovat zobrazení klepněte na tlačítko Nové. Do dialogového okna, které se objeví, zadejte název tohoto zobrazení a jako typ zobrazení vyberte položku Tabulka.
2. V okně Přizpůsobit zobrazení, které se nyní otevřelo, klepněte na tlačítko Pole. Všechna navržená pole odstraňte a ponechte pouze pole Předmět. K tomuto poli ale budete ještě potřebovat to, které bude obsahovat údaj o čase připomenutí nějaké události.
Vyhledejte proto nejprve v rozbalovacím poli Dostupná pole vybrat z položku Pole data a času a poté stiskem tlačítka dodejte do seznamu Zobrazit pole v tomto pořadí položku Připomenout předem. Výběr potvrďte stiskem tlačítka OK.
3. Nyní stiskněte tlačítko Seskupit podle. Opět zde z rozbalovacího seznamu Dostupná pole vybrat z vyberte položku Pole data a času. Nyní můžete v poli Seskupit položky podle vybrat ze seznamu položku Připomenout předem. Zadané údaje postupně potvrďte tím, že klepnete ve dvou dialogových oknech na tlačítko OK.
4. Nyní vidíte všechny vaše události seřazené ve skupinách se stejným časem pro připomenutí. Čas pro připomenutí je v minutách. Pokud by ještě žádná skupina s vámi požadovaným časem připomenutí neexistovala, pak vytvořte libovolnou novou událost s tímto časem připomenutí a Outlook při jejím uložení automaticky takovou skupinu vytvoří.
5. Nakonec označte všechny události, pro které chcete nastavit stejnou dobu pro připomenutí, a přetáhněte je do skupiny s touto hodnotou.
Upozornění: Chcete-li čas pro připomenutí zrušit, pak nestačí nastavit čas na nulu, protože by se připomenutí nastavilo na okamžik, kdy událost začne. Postupujte stejně jako v předchozích případech, ale navíc přidejte do dialogových oken dostupných pod tlačítky Pole a Seskupit podle (viz výše) položky Připomenutí. Poté položky, které připomenutí mít nemají, přesuňte do skupiny Připomenutí:Ne. Zobrazení času pro připomenutí události
(Outlook 2003)
Chtěli byste vědět, ve kterou hodinu a minutu vám Outlook připomene nějakou událost. Tuto informaci nejsnáze zjistíte tak, že se podíváte do políčka, jež zobrazuje přesný čas, kdy se připomenutí objeví. Standardně bohužel takové pole v Outlooku nenajdete, nicméně můžete si je sami vytvořit.
Klepněte v Outlooku v kalendáři, který máte v tabulkovém zobrazení (viz předchozí tip), pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce s nadpisy. Z kontextového menu, jež se nyní objeví, vyberte položku Výběr polí. Stiskem tlačítka Nové vytvořte nové pole s názvem Připomenout v a jako typ pole zadejte výraz Vzorec. Poté do políčka Vzorec zadejte následující výraz:
[Začátek]-[Připomenout předem]/(24*60)
Nyní nově vytvořené pole přetáhněte se stisknutým levým tlačítkem myši do záhlaví sloupce tabulkového zobrazení kalendáře. V nově vloženém poli nyní uvidíte přesný čas, kdy vám Outlook připomene určitou událost. Outlook však neumožňuje třídit nebo seskupovat podle uživatelem definovaných polí, takže všechny změny v zobrazení budete muset provádět prostřednictvím standardně definovaného pole Připomenout předem.

Tipy na několik řádků

Windows XP

Chybná interpretace skriptů

Pokud se vám při spouštění souborů skriptů VBS či HTA neustále objevují nějaké chyby, které ukazují na skutečnost, že nelze použít třídu Scripting.FileSystem
Object, je většinou chyba ve špatně zaregistrovaném souboru. Problém vyřešíte klepnutím do nabídky Start/Spustit, když do příkazového řádku zadáte následující příkaz:
regsvr32 %windir%system32scrrun.dll
Poté jednoduše zkuste spustit skripty VBS či HTA ještě jednou.

Windows XP

Rychlejší otevření okna Tento počítač

V případě, že se vám okno Tento počítač otevírá příliš pomalu, může být příčina na straně automatického vyhledávání složek a tiskáren v síti. Klepněte proto do menu Nástroje/Možnosti složky a zde se přesuňte na záložku Zobrazení. Zde zrušte zatržítko u položky Automaticky vyhledat síťové složky a tiskárny. Od této chvíle by se pak mělo okno Tento počítač opět otevírat rychleji.

Word XP, 2003

Rychlá změna velikosti písma

Podařilo se vám napsat nadpis příliš malým písmem? Chcete-li co nejrychleji o něco zvětšit nebo zmenšit velikost písma, pak asi nejjednodušeji to jde pomocí následujících klávesových zkratek: Ctrl+< písmo zmenší a naopak Ctrl+Shift+< písmo zvětší. Při této operaci přitom používá Word nejblíže menší a nejblíže větší písmo ze seznamu velikostí písem. Změna je tedy závislá na původní velikosti písma – v závislosti na původní velikosti dojde ke zvětšení o jeden nebo dva body.

Excel 2003

Uspořádání ovládacích prvků

Ovládací prvky se v listu Excelu umisťují jen velmi obtížně. Když například chcete zobrazit několik tlačítek do řady pod sebou, pak zkuste při přesouvání držet stisknutou klávesu Alt. Excel totiž poté zarovná přesouvaný prvek na mřížku listu.
Pokud ještě nejste s výsledkem spokojeni, protože máte objekty v jedné řadě, ale nikoliv uprostřed buňky, pak pro změnu použijte klávesu Shift. Pokud ji držíte stisknutou, pak můžete s objektem pohybovat pouze vodorovně nebo svisle. Umístěte takto ovládací prvek doprostřed buňky a se stisknutými klávesami Shift a Alt jej postupně přetáhněte na všechny další požadované pozice. Použitá klávesová zkratka vám v Excelu umožní prvek zkopírovat a zajistí, aby se dal přesunout pouze v jednom směru. Všechny nové ovládací prvky se tak objeví v jedné řadě.
Upozornění: Použité klávesové zkratky fungují i pro další objekty, jako jsou automatické tvary nebo grafy. 8 0142/CZ ?

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.