Užitečné tipy pro Windows a Office

Archiv | 01.01.99

V dnešním díle tipů a triků se opětovně budeme věnovat prozkoumávání našichWindows a "hraní" si s MS Office. Jak jste si možná již všimli, přibyl nám do článku nový sloupek Int...





V dnešním díle tipů a triků se opětovně budeme věnovat prozkoumávání našich
Windows a "hraní" si s MS Office. Jak jste si možná již všimli, přibyl nám do
článku nový sloupek InterTipy, což je vlastně obdoba InterFAQ z jiného seriálu
našeho časopisu. Tato rubrika bude určena (jak jinak) čtenářům s přístupem na
Internet jako alespoň malá pomůcka pro orientaci v rozhlehlých vodách informací
tohoto obrovského média.

TIPY PRO WINDOWS 95/98
Hrátky s menu poprvé (Win95/98)
Možná jste si všimli, že známý komprimační program WinZip umí přidat do vašeho
kontextového menu položku, pomocí které potom můžete přímo komprimovat zvolené
adresáře nebo soubory. Takto to dělají i některé další programy. Úpravou v
registru Windows si ovšem můžete takovouto položku přidat i vy sami. A pokud
máte nainstalované "Power Toys", snadno tuto položku přidáte pomocí klasického
dialogu. V následujícím přikladu uvedeme, jak přidat položku pro start dosového
okna (command.com).
Spusťte regedit.exe a dejte vyhledat klíč "*" (Úpravy-Najít). Označte tento
klíč tak, aby byl vysvícený. Zvolte menu Úpravy-Vytvořit-Nový klíč a vytvořte
nový klíč "Shell" v klíči "*". Totéž opakujte a vytvořte nový klíč "DOS-Okno"
(jméno může být libovolné) v klíči Shell. Totéž znovu opakujte a vytvořte nový
klíč "command" v klíči "DOS-Okno". Získali jste tedy takovýto strom:
"\*\Shell\DOS-Okno\command". Označte klíč "command" a přesuňte se do pravé
části regedit.exe, kde je nyní prázdná položka "(Výchozí)". Poklepejte na ni
pravým tlačitkem myši a zvolte Změnit. Do kolonky Údaj hodnoty vepište
"command.com", a potvrdťe.
Nyní dejte vyhledat klíč "Folder" (Úpravy-Najít), a v něm proveďte podobné
úpravy jako v klíči "*", tak aby vznikl strom "\Folder\Shell\
\DOS-Okno\command". Označte opět klíč "command" a provedťe totéž, jako v
předchozím případě. V pravé části regedit.exe tedy bude položka "(Výchozí)" s
hodnotou "command.com".
Zkuste nyní poklepat pravým tlačítkem myši na libovolnou ikonu na ploše a měli
byste v menu objevit novou položku "DOS-Okno", která bude spouštět program
"command.com". Podobně můžete vytvořit libovolný odkaz na libovolný jiný
program.
Hrátky s menu podruhé (Win95/98)
Podobným způsobem, jako tomu bylo u předchozího tipu, si můžete upravit i menu
Nový Objekt, objevivší se například po stisku pravého tlačítka myši na pracovní
ploše. Standardně toto menu obsahuje položky Zástupce, Složka, bitmapový
obrázek a podobně. My si na příkladu ukážeme, jak přidat možnost vytvoření
nového dávkového souboru (batche).
Spusťte regedit.exe a označte klíč "Hkey_Classes_Root". V tomto klíči je seznam
registrovaných typů souborů, rozdělený dle koncovky. Jistě zde naleznete i námi
požadovaný klíč ".bat". Označte tento klíč, a vytvořte v něm podklíč s názvem
"ShellNew" (Úpravy-Vytvořit-Nový klíč). Označte tento podklíč, a v pravé části
regedit.exe vytvořte novou položku k položce "(Vý-chozí)", která bude
tex-tového typu (Úpravy-Vytvořit-Nová textová hodnota) a bude se jmenovat
"FileName". Hodnotou této položky bude v našem případě vzorový soubor, který
musí být vždy umístěn na hard disku v adresářic:\windows\Shell-New\. Zde také
několik různých vzorových souborů naleznete. Vytvoříme tedy například soubor
"batch.bat" ve výše uvedeném adresáři, a hodnota položky "FileName" potom bude
právě "batch.bat".
Pokud nechcete pro vaši novou volbu v menu definovat žádný vzorový soubor,
použijte místo položky "FileName" položku "NullFile", jejíž hodnota bude
prázdná.
Nyní již jen stačí poklepat pravým tlačítkem na plochu a ověřit, že naše nová
položka v menu Nový objekt opravdu funguje.
Počtář v menu (Win95/98)
Vraťme se ješte trochu k předchozímu tipu. Pokud je již v registrech obsažena
koncovka typu souboru, a tedy existuje také klíč s názvem této koncovky (.bat),
je vše v pořádku. Pokud tam však z jakéhokoliv důvodu chybí, musíme si ji
dosadit sami. V našem případě si jako ukázku přidáme typ souboru s koncovkou
"calc". Nejjednodušší cestou je přidání nového typu souborů do Windows, čímž se
nám v registrech objeví klíč se jménem požadované koncovky.
Poklepejte na ikonu Můj Počítač na pracovní ploše. V menu zvolte
Zobrazit-Možnosti složky, a přejděte na záložku Typy souborů. Stiskněte
tlačítko Nový typ a vyplňte následující dialog takto: Popis typu zvolte
libovolný, a příponu nadefinujte jako "calc". Potom stikněte tlačítko Nový. Do
kolonky Akce vyplňte "open" a do kolonky Aplikace doplňte "calc.exe". Vše
potvrďte, a nový typ se obratem objeví v registrech v klíči "Hkey_Classes_Root"
mezi ostatními.
Pokud chcete zobrazit tento typ v kontextovém menu, postupujte shodně s
předchozím trikem, s tím rozdílem, že změny budete provádět na odpovídajícím
podklíči (např. ".calc"). Všimněte si, že u některých typů koncovek jsou již
klíče "ShellNew" uvedeny, a můžete je tedy použít jako nápovědu.
MS Office 95/97
Ať žijí symboly (Win95/98)
Všem z vás, kteří alespoň jednou použili některý z programů MS Office, nemusíme
vysvětlovat, co je to automatická kontrola pravopisu či "microsoftí"
technologie předpovídání vašich přání Intellisense. Toto všechno určitě znáte,
ale možná neznáte, co tyto automatické úpravy dokážou.
Pokud ve Wordu napíšete sekvenci znaků "->", sám ji pozmění na tenkou šipku
vpravo. Pokud napíšete toto "==>", bude šipka silnější. Použijete-li sekvence
známé mezi uživateli Internetu jako "ksichtíky", dostanete opravdové kulaté
obličeje. Sekvencí "(c)" nebo "(tm)" dostanete odpovídající označení pomocí
hezkých symbolů.
Vodotisk (MS Word)
Poslední verze MS Wordu nám umožňují vkládat poloprůhlednou grafiku do
dokumentu a tím dosáhnout jakési simulace vodotisku, nicméně postup této úpravy
není zrovna nejjednodušší. Nejprve zvolte menu Zobrazit-Záhlaví a zápatí. V
"toolbaru" této funkce stiskněte ikonu Zobrazit či skrýt text dokumentu. Potom
vložte obrázek, který chcete mít jako vodotisk na pozadí dokumentu (Vložit-
Obrázek). Nyní upravte obrázek (zejména jeho rozměry) na ploše dokumentu podle
libosti. Ťukněte na obrázek pravým tlačitkem myši a zvolte Formát obrázku. V
záložce Obtékání zrušte jakékoliv obtékání textu. Potom v záložce Obrázek
vyberte vodovou barvu, a vodotisk je hotov. Výsledek je dobře vidět v "tiskovém
preview".
West In Excel (MS Excel97)
V minulém díle jsme si ukázali, jak si zahrát ve Wordu a jak si zahrát v Excelu
95. Ale ani Excel 97 není výjimkou mezi produkty MS Office a obsahuje také malé
zpestření od svých tvůrců. To vyvoláte následujícím způsobem:
1. spusťte Excel 97
2. stiskněte F5
3. do kolonky Odkaz vepište "X97:L97" bez uvozovek a stiskněte "OK" přesunete
se na tento řádek, který bude celý označený
4. stiskněte TAB tak, aby kurzor poskočil o jednu buňku vpravo
5. stiskněte CTRL+SHIFT+Ikona Průvodce grafem
6. zalétejte si na Marsu
Tímto tak trochu herním (doufám, že ne posledním) tipem jsme zakončili dnešní
díl. Příště budeme pokračovat v podobných tématech jako v tomto díle. Jen
registry svým rozsahem nabízejí ještě mnoho míst k prozkoumání.
8 0694/OK o

Desítka krátkých tipů
1. Šetřič obrazovky "3D Text"
Možná ani netušíte, že ve Windows je jejich autory skryto mnoho drobných triků
a jeden z nich je přímo mezi šetřiči obrazovky. Poklepejte pravým tlačítkem na
plochu a zvolte Vlastnosti. V dialogovém okně si zobrazte záložku Spořič
obrazovky, a vyberte spořič 3D TEXT. Poklepejte na tlačítko Nastavení a změňte
zobrazovaný text na "Volcano". Šetřič bude nyní postupně zobrazovat jména
světových vulkánů.
2. Hrajte Solitaire
Spusťte hru Solitaire z nabídky Start-Programy-Příslušenství-Hry a zvolte
obtížnější mod otáčení tří karet najednou z balíčku.
Stiskněte klávesy CTRL+ALT+SHIFT, a můžete otáčet pouze po jedné kartě z
balíčku.
3. Triky se složkami
Vytvořte na vaší pracovní ploše složku a pojmenujte ji "and now, the moment
you\ve all been waiting for". Potom tuto složku přejmenujte na "we proudly
present for your viewing pleasure". Znovu ji přejmenujte na "The Microsoft
Windows 95 Product Team! ". Vše musíte opsat přesně s mezerami a velkými
písmeny a s vykřičníkem na konci třetího názvu. Samozřejmě vše bez uvozovek.
Potom poklepejte na tuto složku, a měli byste zhlédnout prezentaci "The
Microsoft Windows 95 Product Team". Bohužel, z vlastní zkušenosti mohu říci, že
tento tip funguje pouze v některých verzích Windows 95.
4. Printscreen
Většina z nás asi používá pro snímání obsahu obrazovky specializované utility,
ale není to vždy nutné. Windows v sobě obsahují něco podobného, i když mnohem
méně použitelného. Pokud chcete "sejmout" celou plochu monitoru, stiskněte
klávesu Printscreen. Chcete-li "sejmout" pouze aktivní okno, stiskněte
ALT+Printscreen. V obou případech se obsah uloží do schránky a vy jej můžete
vyvolat např. v aplikaci Malování příkazem Vložit.
5. Zbavme se oblak
Pokud se vám už omrzelo startovní logo Windows s oblaky, udělejte si své
vlastní. Libovolný bitmapový obrázek o rozměru 640 x 480 bodů upravte v
některém z grafických programů (Malování, Paint Shop Pro) do rozměrů 320 x 400
bodů a uložte ve formátu BMP. Poté jej přejmenujte na logo.sys a umístěte do
"rootu" (hlavního adresáře) vašeho systémového disku. Windows potom budou
startovat s tímto obrázkem. Loga používaná při ukončení Windows se nacházejí v
adresáři Windows (např. c:\windows) a jmenují se logow.sys a logos.sys.
6. Poznámkový blok
Pokud chcete jednoduše vložit do textu psaného v Poznámkovém bloku čas a datum,
stiskněte F5, a do textu bude vloženo aktualní datum a čas.
I když to vypadá, že v Poznámkovém bloku nelze nastavit a napsat vůbec nic,
není to úplná pravda. Volbou spíše tiskové funkce Vzhled stránky v menu Soubor
získáte možnost nastavit rozměry stránky a její orientaci. V menu Úpravy zase
lehce změníte druh písma (bohužel pro celý dokument) a zalamování řádků.
7. Restart bez restartu
Chcete-li restartovat jen plochu a ne celá Windows, např. pro změnu nastavení v
registrech, stačí restartovat pouze program explorer.exe. Stiskněte
CTRL+ALT+DEL pro zobrazení dialogu se seznamem běžících aplikací. Zvolte
explorer a stiskněte tlačítko Ukončit úlohu. Dialog ukončení Windows stornujte,
a vyčkejte na zobrazení okna ukončení úlohy Explorer. Stiskněte tlačítko
Ukončení úlohy, a Explorer se sám restartuje. Ostatní aplikace budou dále
pokračovat ve své práci.
8. Vlastní HDD ikony
Pokud chcete mít u každého vašeho disku jinou ikonu, není to problém. Stačí
vytvořit v "rootu" (hlavním adresáři) tohoto disku soubor s názvem autorun.inf,
který bude obsahovat následující řádky:
[autorun]
icon=cesta,číslo
kde cesta je cesta k souboru s ikonou nebo ikonami a číslo je pořadové číslo
konkrétní ikony v souboru s více ikonami. Nezapomeňte, že pořadí začíná číslem
nula (př. icon=c:\shell32.dll,13).
9. Hrátky s FreeCell
Nedaří se vám dokončit hru FreeCell z Windows 95/98? Potom máme pro vás snadné
řešení. Spusťte hru FreeCell (umístění je shodné s hrou Solitaire tip výše).
Rozdejte novou hru a stiskněte CTRL+SHIFT+F10. Zobrazí se dialogové okno, kde
můžete zvolit tlačítka Storno pro výhru, Opakovat pro prohru a Ignorovat pro
zrušení dialogu. Po následném přemístění jakékoliv karty se provede vaše volba.
10. Malá a velká okna
Na závěr spíše malá rada. Pokud chcete maximalizovat nebo minimalizovat okno ve
Windows, patrně používáte tlačítka v pravém horním rohu okna. To je ale trochu
neohrabané. Stačí poklepat na titulek okna pro maximalizaci, a znovu pro
minimalizaci.

InterTIPY
Jelikož se na Internetu vyskytuje opravdu ohromné množství informací týkajících
se tématu tohoto článku, je zhola nemožné je všechny publikovat v časopise.
Proto budou nejzajímavější adresy publikovány v tomto sloupku, podobně jako je
tomu u vám již známých InterFAQů.
Tajemství Windows 95/NT
Na této přehledně uspořádané stránce naleznete množství tipů jak pro
začátečníky, tak i takzvané Windows Secrets, kde si na své jistě přijdou i
pokročilejší. Obé pro Windows 95 a Windows NT.
http://www.fortunecity.com/skyscraper/skyliner/271/tts.html
The Win95 Page
Stránka obsahující nejen tipy pro Windows 95, ale také další informace o tomto
operačním systému. Je zde množství odkazů na ovladače, různé utility, patche a
podobně. http://www.cyberpc.com/wintips.html
Win98 Tips Page
Výborně zpracovaný Web, jak po grafické, tak i po obsahové stránce. Naleznete
zde velké množství tipů, triků, ohlasů publikovaných v časopisech, množství
sharewaru pro úpravu nejrůznějších části Windows a další. Nevýhodou pro
neznalce jazyka našich sousedů je kompletní uvedení v němčině. http://www.
vin98tips.de/
Windows Help Net
Ty, které jsem zklamal u předchozí adresy v německém jazyce, možná potěším
podobně zaměřenou stránkou v angličtině. Naleznete zde tipy pro Windows 95 i
Windows 98. Stránka je opět velice přehledná a grafiky přitažlivě zpracovaná.
http://www.windows-help.net/index.shtml
WP7 for Windows Tips
Stránka speciálně věnovaná zkratkovým klávesám pro WordPerfect ve verzi 7.
Zkratky jsou přehledně tematicky rozděleny do několika tabulek. http://www.
mesa.k12.co.us/pcservices/wp7.html
Tips&trick&techniques
Na této stránce naleznete v přehledně uspořádaném menu odkazy na klávesové
zkratky pro Windows, tipy pro Windows (i pro verzi 3.11), odděleně tipy pro
Windows 95 a tipy pro Windows NT. Poslední položkou je Internet, kde je
podrobně vysvětleno používání programů ftp, telnet a dalších. http://www.
askweb.com/tips/index.htm
RCAD WinTips and Tricks
Tipy a triky pro Windows, týkající se hlavně grafiky. Kromě obvyklého velkého
množství tipů obsahuje tato stránka také odkaz na technickou podporu pro
AutoCAD a 3D Studio od firmy Autodesk.
http://www.bizlink-uk.com/rcad/tip_win.htm
Tips and Tricks
Stránka obsahující množství tipů a triků pro Windows, aplikace pro Windows,
Novell Groupwise a Netware a mnoho dalších, dokonce i pro jiné operační
systémy. http://www2..acs.ncsu.edu/NCS/ns/htmls/tips.html












Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.