Užitečné tipy a triky pro Windows a Office

Archiv | 01.01.99

V dnešním díle tipů a triků se opětovně budeme věnovat prozkoumávání našich Windows a "hraní" si s MS Office....V dnešním díle tipů a triků se opětovně budeme věnovat
prozkoumávání našich Windows a "hraní" si s MS Office. Jak jste
si možná již všimli, přibyla nám do článku nová rubrika
InterTipy, což je vlastně obdoba InterFAQ z jiného seriálu
našeho časopisu. Tato rubrika bude určena (jak jinak) čtenářům
s přístupem na Internet jako alespoň malá pomůcka pro orientaci
v rozhlehlých vodách informací tohoto obrovského média.

MS Windows 95/98

Hrátky s menu poprvé (Win95/98)

Možná jste si všimli, že známý komprimační program WinZip, umí
přidat do vašeho kontextového menu položku, pomocí které potom
můžete přímo komprimovat zvolené adresáře nebo soubory. Takto to
dělají i některé další programy. Úpravou v registru Windows si
ovšem můžete takovouto položku přidat i vy sami. A pokud máte
nainstalované "Power Toys", snadno tuto položku přidáte pomocí
klasického dialogu. V následujícím přikladu uvedeme, jak přidat
položku pro start dosového okna (command.com).

Spusťte regedit.exe a dejte vyhledat klíč "*" ( Úpravy-Najít) .
Označte tento klíč tak, aby byl vysvícený. Zvolte
menu Úpravy-Vytvořit-Nový klíč a vytvořte nový klíč "Shell"
v klíči "*". Totéž opakujte a vytvořte nový klíč "DOS-Okno"
(jméno může být libovolné) v klíči Shell. Totéž znovu opakujte
a vytvořte nový klíč "command" v klíči "DOS-Okno". Získali jste
tedy takovýto strom "*ShellDOS-Oknocommand". Označte klíč
"command" a přesuňte se do pravé části regedit.exe , kde je nyní
prázdná položka "(Výchozí)". Poklepejte na ni pravým tlačitkem
myši a zvolte Změnit . Do kolonky Údaj hodnoty vepište
"command.com", a potvrdťe.

Nyní dejte vyhledat klíč "Folder" ( Úpravy-Najít) a v něm proveďte
podobné úpravy, jako v klíči "*", tak aby vznikl strom
"FolderShellDOS-Oknocommand". Označte opět klíč "command"
a provedťe totéž, jako v předchozím případě. V pravé části
regedit.exe tedy bude položka "(Výchozí)" s hodnotou
"command.com".

Zkuste nyní poklepat pravým tlačítkem myši na libovolnou ikonu na
ploše a měli byste v menu objevit novou položku "DOS-Okno", která
bude spouštět program "command.com". Podobně můžete vytvořit
libovolný odkaz na libovolný jiný program.

Hrátky s menu podruhé (Win95/98)

Podobným způsobem, jako tomu bylo u předchozího tipu, si můžete
upravit i menu Nový Objekt , objevivší se například po stisku
pravého tlačítka myši na pracovní ploše. Standardně toto menu
obsahuje položky Zástupce, Složka, bitmapový obrázek a podobně.
My si na příkladu ukážeme, jak přidat možnost vytvoření nového
dávkového souboru (batche).

Spusťte regedit.exe a označte klíč "Hkey_Classes_Root". V tomto
klíči je seznam registrovaných typů souborů, rozdělený dle
koncovky. Jistě zde naleznete i námi požadovaný klíč ".bat".
Označte tento klíč, a vytvořte v něm podklíč s názvem
"ShellNew" ( Úpravy-Vytvořit-Nový klíč) . Označte tento podklíč,
a v pravé části regedit.exe vytvořte novou položku k položce
"(Výchozí)", která bude textového typu ( Úpravy-Vytvořit-Nová
textová hodnota) a bude se jmenovat "FileName". Hodnotou této
položky bude v našem případě vzorový soubor, který musí být vždy
umístěn na hard disku v adresáři c:windowsShellNew . Zde také
několik různých vzorových souborů naleznete. Vytvoříme tedy
například soubor "batch.bat" ve výše uvedeném adresáři,
a hodnota položky "FileName" potom bude právě "batch.bat".

Pokud nechcete pro vaši novou volbu v menu definovat žádný
vzorový soubor, použijte místo položky "FileName" položku
"NullFile", jejíž hodnota bude prázdná.

Nyní již jen stačí poklepat pravým tlačítkem na plochu a ověřit,
že naše nová položka v menu Nový objekt opravdu funguje.

Počtář v menu (Win95/98)

Vraťme se ješte trochu k předchozímu tipu. Pokud je již
v registrech obsažena koncovka typu souboru, a tedy existuje
také klíč s názvem této koncovky (.bat), je vše v pořádku.
Pokud tam však z jakéhokoliv důvodu chybí, musíme si ji dosadit
sami. V našem případě si jako ukázku přidáme typ souboru
s koncovkou "calc". Nejjednodušší cestou je přidání nového typu
souborů do Windows, čímž se nám v registrech objeví klíč se
jménem požadované koncovky.

Poklepejte na ikonu Můj Počítač na pracovní ploše. V menu zvolte
Zobrazit-Možnosti složky , a přejděte na záložku Typy souborů.
Stiskněte tlačítko Nový typ a vyplňte následující dialog takto:
Popis typu zvolte libovolný, a příponu nadefinujte jako "calc".
Potom stikněte tlačítko Nový . Do kolonky Akce vyplňte "open" a do
kolonky Aplikace doplňte "calc.exe". Vše potvrďte a nový typ se
obratem objeví v registrech v klíči "Hkey_Classes_Root" mezi
ostatními.

Pokud chcete zobrazit tento typ v kontextovém menu, postupujte
shodně s předchozím trikem, s tím rozdílem, že změny budete
provádět na odpovídajícím podklíči (např. ".calc"). Všimněte
si, že u některých typů koncovek jsou již klíče "ShellNew"
uvedeny, a můžete je tedy použít jako nápovědu.

MS Office 95/97

Ať žijí symboly (Office 97)

Všem z vás, kteří alespoň jednou použili některý z programů MS
Office, nemusíme vysvětlovat, co je to automatická kontrola
pravopisu či "microsoftí" technologie předpovídání vašich přání
Intellisense. Toto všechno určitě znáte, ale možná neznáte, co
tyto automatické úpravy dokážou.

Pokud ve Wordu napíšete sekvenci znaků "-->", sám ji pozmění na
tenkou šipku vpravo. Pokud napíšete toto "==>", bude šipka
silnější. Pokud použijete sekvence známé mezi uživateli
Internetu jako "ksichtíky", dostanete opravdové kulaté obličeje
(:),:(,:| atd.). Sekvencí "(c)" nebo "(tm)" dostanete
odpovídající označení pomocí hezkých symbolů.

Vodotisk (MS Word97)

Poslední verze MS Wordu nám umožňují vkládat poloprůhlednou
grafiku do dokumentu a tím dosáhnout jakési simulace vodotisku,
nicméně postup této úpravy není zrovna nejjednodušší. Nejprve
zvolte menu Zobrazit-Záhlaví a zápatí . V "toolbaru" této funkce
stiskněte ikonu Zobrazit či skrýt text dokumentu. Potom vložte
obrázek, který chcete mít jako vodotisk na pozadí dokumentu
( Vložit-Obrázek) . Nyní upravte obrázek (zejména jeho rozměry) na
ploše dokumentu podle libosti. Ťukněte na obrázek pravým
tlačitkem myši a zvolte Formát obrázku . V záložce Obtékání zrušte
jakékoliv obtékání textu. Potom v záložce Obrázek vyberte
vodovou barvu, a vodotisk je hotov. Výsledek je dobře vidět
v "tiskovém preview".

West In Excel (MS Excel 97)

V minulém díle jsme si ukázali, jak si zahrát ve Wordu a jak si
zahrát v Excelu 95. Ale ani Excel 97 není výjimkou mezi produkty
MS Office a obsahuje malé zpestření od jeho tvůrců. To vyvoláte
následujícím způsobem:

1. spusťte Excel 97
2. stiskněte F5
3. do kolonky Odkaz vepište "X97:L97" bez uvozovek a stiskněte
"OK" -- přesunete se na tento řádek, který bude celý označený

4. stiskněte TAB tak, aby kurzor poskočil o jednu buňku vpravo
5. stiskněte CTRL+SHIFT+Ikona Průvodce grafem
6. zalétejte si na Marsu

Tímto tak trochu herním (doufám, že ne posledním) tipem jsme
zakončili dnešní díl. Příště budeme pokračovat v podobných
tématech jako v tomto díle. Jen registry svým rozsahem nabízejí
ještě mnoho míst k prozkoumání.
8 0.../OK

Desítka krátkých tipů

1. Šetřič obrazovky "3D Text"

Možná ani netušíte, že ve Windows je jejich autory skryto mnoho
drobných triků a jeden z nich je přímo mezi šetřiči obrazovky.
Poklepejte pravým tlačítkem na plochu a zvolte Vlastnosti .
V dialogovém okně si zobrazte záložku Spořič obrazovky , a vyberte
spořič 3D TEXT. Poklepejte na tlačítko Nastavení a změňte
zobrazovaný text na "Volcano". Šetřič bude nyní postupně
zobrazovat jména světových vulkánů.

2. Hrajte Solitaire

Spusťte hru Solitaire z nabídky
Start-Programy-Příslušenství-Hry a zvolte obtížnější mod otáčení
tří karet najednou z balíčku.
Stiskněte klávesy CTRL+ALT+SHIFT , a můžete otáčet pouze po jedné
kartě z balíčku.

3. Triky se složkami

Vytvořte na vaší pracovní ploše složku a pojmenujte ji "and now,
the moment you've all been waiting for". Potom tuto složku
přejmenujte na "we proudly present for your viewing pleasure".
Znovu ji přejmenujte na "The Microsoft Windows 95 Product Team!
". Vše musíte opsat přesně s mezerami a velkými písmeny
a s vykřičníkem na konci třetího názvu. Samozřejmě vše bez
uvozovek. Potom poklepejte na tuto složku, a měli byste zhlédnout
prezentaci "The Microsoft Windows 95 Product Team". Bohužel,
z vlastní zkušenosti mohu říci, že tento tip funguje pouze
v některých verzích Windows 95.

4. Printscreen

Většina z nás asi používá pro snímání obsahu obrazovky
specializované utility, ale není to vždy nutné. Windows v sobě
obsahují něco podobného, i když mnohem méně použitelného. Pokud
chcete "sejmout" celou plochu monitoru, stiskněte klávesu
Printscreen . Chcete-li "sejmout" pouze aktivní okno, stiskněte
ALT+Printscreen. V obou případech se obsah uloží do schránky a vy
jej můžete vyvolat např. v aplikaci Malování příkazem Vložit.

5. Zbavme se oblak

Pokud se vám už omrzelo startovní logo Windows s oblaky, udělejte
si své vlastní. Libovolný bitmapový obrázek o rozměru 640 x 480
bodů upravte v některém z grafických programů (Malování, Paint
Shop Pro) do rozměrů 320 x 400 bodů a uložte ve formátu BMP.
Poté jej přejmenujte na logo.sys a umístěte do "rootu"
(hlavního adresáře) vašeho systémového disku. Windows potom budou
startovat s tímto obrázkem. Loga používaná při ukončení Windows
se nacházejí v adresáři Windows (např. c:windows) a jmenují se
logow.sys a logos.sys.

6. Poznámkový blok

Pokud chcete jednoduše vložit do textu psaného v Poznámkovém bloku
čas a datum, stiskněte F5 , a do textu bude vloženo aktualní datum
a čas.
I když to vypadá, že v Poznámkovém bloku nelze nastavit a napsat
vůbec nic, není to úplná pravda. Volbou spíše tiskové funkce
Vzhled stránky v menu Soubor získáte možnost nastavit rozměry
stránky a její orientaci. V menu Úpravy zase lehce změníte druh
písma (bohužel pro celý dokument) a zalamování řádků.

7. Restart bez restartu

Chcete-li restartovat jen plochu Windows a ne celá Windows,
např. pro změnu nastavení v registrech, stačí restartovat
pouze program explorer.exe. Stiskněte CTRL+ALT+DEL pro zobrazení
dialogu se seznamem běžících aplikací. Zvolte explorer
a stiskněte tlačítko Ukončit úlohu . Dialog ukončení Windows
stornujte, a vyčkejte na zobrazení okna ukončení úlohy Explorer.
Stiskněte tlačítko Ukončení úlohy a Explorer se sám restartuje.
Ostatní aplikace budou dále pokračovat ve své práci.

8. Vlastní HDD ikony

Pokud chcete mít u každého vašeho disku jinou ikonu, není to
problém. Stačí vytvořit v "rootu" (hlavním adresáři) tohoto disku
soubor s názvem autorun.inf, který bude obsahovat následující
řádky:

[autorun]
icon=cesta,číslo

kde cesta je cesta k souboru s ikonou nebo ikonami a číslo je
pořadové číslo konkrétní ikony v souboru s více ikonami.
Nezapomeňte, že pořadí začíná číslem nula (př.
icon=c:shell32.dll,13 ).

9. Hrátky s FreeCell

Nedaří se vám dokončit hru FreeCell z Windows 95/98? Potom máme
pro vás snadné řešení. Spusťte hru FreeCell (umístění je shodné
s hrou Solitaire -- tip výše). Rozdejte novou hru
a stiskněte CTRL+SHIFT+F10. Zobrazí se dialogové okno, kde
můžete zvolit tlačítka Storno pro výhru, Opakovat pro prohru
a Ignorovat pro zrušení dialogu. Po následném přemístění
jakékoliv karty se provede vaše volba.

10. Malá a velká okna

Na závěr spíše malá rada. Pokud chcete maximalizovat nebo
minimalizovat okno ve Windows, patrně používáte tlačítka v pravém
horním rohu okna. To je ale trochu neohrabané. Stačí poklepat na
titulek okna pro maximalizaci, a znovu pro minimalizaci.

===============

Přiložené obrázky pro tento vložený článek jsou označeny
tip3a-x.tif , kde x je číslo obrázku. Jsou všechny bez popisků
a mohou být rozmístěny libovolně. Myslím že bude zřejmé, ke
kterému tipu patří který obrázek.

------

InterTIPS

Jelikož se na Internetu vyskytuje opravdu ohromné množství
informací týkajících se tématu tohoto článku, je zhola nemožné je
všechny publikovat v časopise. Proto budou nejzajímavější adresy
publikovány v tomto sloupku, podobně jako je tomu u vám již
známých InterFAQů.

Tajemství Windows 95/NT

Na této přehledně uspořádané stránce naleznete množství tipů jak
pro začátečníky, tak i takzvané Windows Secrets, kde si na své
jistě přijdou i pokročilejší. Obé pro Windows 95 a Windows NT.
http://www.fortunecity.com/skyscraper/skyliner/271/tts.html

The Win95 Page

Stránka obsahující nejen tipy pro Windows 95, ale také další
informace o tomto operačním systému. Je zde množství odkazů na
ovladače, různé utility, patche a podobně.
http://www.cyberpc.com/wintips.html

Win98 Tips Page

Výborně zpracovaný Web, jak po grafické, tak i po obsahové
stránce. Naleznete zde velké množství tipů, triků, ohlasů
publikovaných v časopisech, množství sharewaru pro úpravu
nejrůznějších částí Windows a další. Nevýhodou pro neznalce
jazyka našich sousedů je kompletní uvedení v němčině.
http://www.win98tips.de/

Windows Help Net

Ty, které jsem zklamal u předchozí adresy v německém jazyce,
možná potěším podobně zaměřenou stránkou v angličtině. Naleznete
zde tipy pro Windows 95 i Windows 98. Stránka je opět velice
přehledná a graficky přitažlivě zpracovaná.
http://www.windows-help.net/index.shtml

WP7 for Windows Tips

Stránka speciálně věnovaná zkratkovým klávesám pro WordPerfect ve
verzi 7. Zkratky jsou přehledně tematicky rozděleny do několika
tabulek.
http://www.mesa.k12.co.us/pcservices/wp7.htm

Tips&tricks&techniques

Na této stránce naleznete v přehledně uspořádaném menu odkazy na
klávesové zkratky pro Windows, tipy pro Windows (i pro verzi
3.11), odděleně tipy pro Windows 95 a tipy pro Windows NT.
Poslední položkou je Internet, kde je podrobně vysvětleno
používání programů ftp, telnet a dalších.
http://www.askweb.com/tips/index.htm

RCAD WinTips and Tricks

Tipy a triky pro Windows, týkající se hlavně grafiky. Kromě
obvyklého velkého množství tipů obsahuje tato stránka také odkaz
na technickou podporu pro AutoCAD a 3D Studio od firmy Autodesk.
http://www.bizlink-uk.com/rcad/tip_win.htm

Tips and Tricks

Stránka obsahující množství tipů a triků pro Windows, aplikace
pro Windows, Novell Groupwise a Netware a mnoho dalších, dokonce
i pro jiné operační systémy.
http://www2..acs.ncsu.edu/NCS/ns/htmls/tips.htmlKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.