Užitečné tipy a triky pro Windows 95/98

Archiv | 01.06.99

Jak už jsem se minule rozpovídal, nejtěžší na tvorbě této rubriky je jistěúvod. Čtenář jej stejně v polovině případů ignoruje (a z hlediska obsahového dělá jen dobře), takže p...

Jak už jsem se minule rozpovídal, nejtěžší na tvorbě této rubriky je jistě
úvod. Čtenář jej stejně v polovině případů ignoruje (a z hlediska obsahového
dělá jen dobře), takže proč se vůbec s něčím takovým zabývat. No ale dost
kacířských řečí, úvod je vhodný například pro nastínění obsahu celého článku,
tedy i já jej dnes takto využiji. Dnešní tipy budou mít obvyklou strukturu. Na
začátku si řekneme něco k Windows a k Internet Exploreru, pokračovat budeme
drobnostmi pro MS Office, kterých je dnes více než obvykle (vyzdvihl bych
zejména "videokameroidní" tip), a zakončíme dvěma "velikonočními vejci",
tentokrát "pro změnu" pro Windows 98 a nově pro Internet Explorer 5.0. Tak,
další úvod máme za sebou. Ať se vám naše tipy líbí.

- Tipy pro Windows
Hrátky se složkami (Win95/98)
Jestliže se řadíte mezi uživatele pracující v dosovém okně Windows, právě vám
by mohly být užitečné tyto tipy. I když to možná vypadá jinak, Windows 98/95
jsou ještě velice provázaná s DOSem a dá se říci, že stále z DOSu startují. I
Příkazový řádek je velmi úzce svázán s rádoby moderními správci souborů včetně
nejznámějšího (ale nikoliv nejpoužívanějšího) Průzkumníka. Ze spojení DOSu a
Windows vycházejí i následující "finty".
První tipem je možnost "přetahování" složitých cest (adresářových struktur) k
souborům do okna Příkazového řádku. Skutečně, pokud v Průzkumníkovi "chytnete"
libovolnou hluboko zanořenou složku a "upustíte" ji na okno DOSu, objeví se
kompletní cesta k této složce na příkazovém řádku. Výhody tohoto způsobu oproti
ručnímu vypisování myslím není nutné zvláště vyzdvihovat. Nejvýhodnější je pak
tento způsob při zápisu dlouhých jmen s mezerami a diakritikou, jenž je v
ručním podání skutečným oříškem (viz obr).
Druhým tipem je přesně opačný postup. Jsme v nějaké složce v Příkazovém řádku a
rádi bychom si ji zobrazili v grafické podobě `a la Průzkumník. Potom máme dvě
možnosti. Po vypsání sekvence "start ." bez uvozovek v příkazovém řádku dojde
ke grafickému zobrazení aktuální složky. Po vypsání sekvence "start .." dojde
analogicky ke zobrazení složky o jednu úroveň výše.

WinDiff (Win98)
V minulých dílech tipů a triků jsme se zmiňovali o souboru utilit, ukrytém na
instalačním CD MS Windows 98, Resource Kit Sampleru. Nyní bych se ještě rád
podrobněji věnoval jedné z jeho velmi propracovaných utilit nazvané WinDiff.
WinDiff slouží k porovnávání obsahu souborů a adresářů. Pokud nejste
pravidelnými čtenáři této rubriky, vězte, že Resource Kit\Sampler se nachází na
instalačním CD vašich Windows v adresáři toolsreskit, odkud můžete celý soubor
utilit nainstalovat.
Nyní již k samotnému programu. WinDiff vám umožní otevřít dva porovnávané
soubory a velmi pěkně zpracovaným výstupem, barevně i graficky, zobrazí
rozdíly. Barevné grafické rozhraní je opravdu na slušné úrovni, jak se můžete
utvrdit na obrázku. Takovýmto porovnáním lehce zajistíte případné chyby či
nedostatky i v dlouhých a nepřehledných souborech nebo rozdíly mezi soubory v
porovnávaných adresářích.

Hardware Housecleaning (Win98)
Jak už název tipu napovídá, bude tu řeč o úklidu, a to přímo o úklidu
hardwarovém. Představte si, že máte nějakou počítačovou sestavu s hard diskem,
grafickou kartou a podobně. Potom si koupíte novou grafickou kartu a
nainstalujete pro ni nové ovladače. Odkazy v systémovém registru a INF soubory
starých ovladačů zůstanou na vašem disku a mohou vám i znepříjemnit život. Jak
se jich ale zbavit? Pokud se podíváte do Správce zařízení (v Ovládacích
panelech zvolte ikonu Systém a přesuňte se na druhou záložku), vidíte zde vždy
jen aktuální nastavení a pouze ta zařízení, která bezprostředně používáte.
Správce zařízení ale ve skutečnosti uchovává i informace o hardwaru, který už
dávno nemáte.
Abyste ve Správci zařízení uviděli všechen (tedy i nepoužívaný) hardware,
musíte nejprve restartovat Windows v takzvaném "Safe" modu (nouzovém režimu) a
to tak, že po zobrazení nápisu "Startuje se systém Windows" stisknete klávesu
F8. V menu potom zvolíte příslušnou volbu (nouzový režim) a potvrdíte. Ze
seznamu Správce zařízení potom smažete ten hardware, který už dávno
nepoužíváte. Pokud byste snad omylem smazali i současně používaná hardwarová
zařízení, Windows by si je měla detekovat při dalším restartu zpět.

Odesílejte na více míst (Win98/95)
Lidé pracující s Windows i několik hodin denně časem přijdou na mnoho způsobů,
jak si práci zjednodušit a zpříjemnit. Mezi takováto minizlepšení patří i časté
užívání kontextového menu (po stisku pravého tlačítka myši) a zejména položky
Odeslat na (Send To). Jeden malý příklad použití: textový soubor na ploše,
který se standardně otevírá v Poznámkovém bloku, chcete otevřít v MS Wordu pro
lepší zpracování. Místo levého klinutí potom použijete pravé, zvolíte Odeslat
na... a vyberete položku MS Word. Jiným příkladem je kopírování souboru na
disketu, ke kterému je opět nejvhodnější použít položku Odeslat na... Disketa
3.5, čímž tento soubor na disketu překopírujete.
Jak ale dostat do menu Odeslat na... potřebné položky? To je velice snadné,
protože veškeré odkazy v tomto menu jsou vlastně obrazem složky
c:\windows\SendTo\. V této složce můžete vytvářet další složky a do nich
vkládat odkazy na libovolné aplikace, třeba prostým přetažením z pracovní
plochy. Ukázku vztahu mezi složkou SendTo a kontextového menu Odeslat na...
vidíte na obrázku.

Chcete IE 5.0 pro více OS?
Pokud máte na svém počítači nainstalovaný Internet Explorer 4.0 (což je více
než pravděpodobné, neboť je standardně součástí Windows 98), možná uvažujete o
přechodu na novější verzi. Microsoft distribuuje IE 5.0 stejným způsobem, jako
to dělal u předchozí verze. V praxi to vypadá asi tak, že si stáhnete relativně
krátký instalační soubor, který se po spuštění připojí na internetový server
Microsoftu a stáhne si potřebná data. Tímto způsobem ale stáhnete vždy jen
datové soubory pro OS, na kterém jste spustili zmíněný instalační soubor. Pokud
si chcete vytvořit instalační CD pro pozdější použití a mít na něm kompletní
instalace IE 5.0 pro více systému (Win95, WinNT), bude vám užitečný tento tip.
Po spuštění instalačního programu zvolte místo Instalace (Install Now) pouhé
stažení souborů (Download Only). Instalační program vám potom nabídne odlišné
dialogy, kde si budete moci přesně vybrat, pro které operační systémy se mají
zadaná data stáhnout, můžete si také (překvapivě) sami vybrat cílový adresář a
získat tak částečnou kontrolu nad prací instalačního programu. Potom již stačí
ze zvoleného adresáře nainstalovat Internet Explorer v libovolném systému, bez
nutnosti "být on-line".

- Tipy pro MS Office 97
Videokamera pro Windows (MS Office 97)
Pokud jste byli skalními uživateli Windows, vzpomenete si na program, kterým
bylo možno natáčet akce prováděné na obrazovce a ukládat je do souborů avi.
Tuším, že se to jmenovalo Makrokamera. Podobný program sice ve Windows 95/98
nenaleznete, nicméně je zastrčený v hloubi adresářů na originálním CD MS Office
97. Jedná se o jednoduchý program, kterým můžete natočit libovolnou posloupnost
akcí odehrávajících se na vašem monitoru, a výsledné video (i s možností
doprovodného zvuku ve volitelné kvalitě!) uložit do formátu AVI, nebo dokonce
do samospustitelného EXE souboru. Využití podobné nahrávky je zcela nasnadě.
Ideálně se hodí například k výuce ovládání vašeho programu, či k takové menší
multimediální prezentaci. A to vše sice s omezenými možnostmi, ale bez drahého
softwaru zadarmo jako součást MS Office.
Videokameru naleznete na CD v adresáři valupackmscam, odkud spusťte instalační
program. Pracujete-li s českou verzí Office 97, nenechejte instalační program
přepsat vaše již nainstalované systémové soubory. Videokamera vám totiž potom
způsobí nemalé problémy se zobrazováním češtiny. Pokud by vás něco takového
přece jen postihlo, stačí Kameru odinstalovat a vše se vrátí do původního stavu.

Vylepšete svoje dokumenty (MS Office 97)
S příchodem Office 97 rapidně vzrostly možnosti formátování dokumentů i
tabulek, které tak získávají na atraktivitě a lepší čitelnosti pro tvůrce i
uživatele hotových dokumentů. Zde jsou dva malé tipy pro lepší dokumenty.
Při tvorbě excelovských tabulek se často dostaneme do fáze naprosté zmatenosti
(při opravdu velkých tabulkách) a jsme nuceni používat různé formátovací finty
pro udržení přehlednosti. Jednou z možností je například zamykání jednotlivých
sloupců a buněk. Lepší přehlednost ale získáme také možností přidat ke každé
buňce komentář v rozsahu několika řádek. Komentář přidáme poklepáním na buňku
pravým tlačítkem a volbou Vložit komentář. Vepíšeme požadovaný popis, a
potvrdíme. Každé komentované buňce přibude v pravém horním rohu malý červený
trojúhelníček. Přejetím myší nad tímto označením získáte právě zapsaný komentář.
Dokument Wordu zase vylepšujeme vkládáním grafických prvků, jako jsou obrázky a
grafy. Vkládáním horizontálních čar můžeme také přispět k vizuálnímu rozdělení
dokumentu na několik částí. Pokud často vkládáte právě horizontálně umístěné
čáry, jste nuceni neustále se pohybovat v roletovém menu Formát. Čáry ale
můžete vložit i prostou sekvencí znaků "---" bez uvozovek
.
Jak se zbavit starého Office (Win 95/98)
Patříte mezi uživatele staršího Office 95 a chcete teprve nyní přejít na Office
97? Pak je tento malý tip právě pro vás. Při instalaci nové verze Office 97
bude na váš disk nakopírována spousta nových datových souborů, ale staré
soubory Office 95 zůstanou pravděpodobně na svém místě. Instalace vám sice
nabídne odstranění duplicitních souboru obou verzí, ale ani tato funkce vás
nezbaví předchozí verze nadobro.
Je tedy čas na další utilitku z adresáře valupackoffclean, který se nachází na
instalačním CD MS Office 97, podobně jako před chvílí uváděná Videokamera. Tato
utilitka je schopna odinstalovat i starší verzi 4.0. Patří mezi propracované
nástroje a je rozhodně na vyšší úrovni, než klasický "uninstall" z Ovládacích
panelů. Máte možnost volit mezi automatickou a uživatelskou "odinstalací",
přičemž uživatelská umožňuje solidní možnosti a volby mazaných souborů.

- Easter Eggs (Win98/95)
Internet Explorer 5.0
S příchodem nových aplikací přicházejí i nezbytné programátorské výstřelky. Zde
jsou dva pro nový Internet Explorer 5.0 od Microsoftu. Oba jsem zkoušel pouze v
anglické verzi IE 5.0, ale měly by pracovat i v české mutaci tohoto prohlížeče.
Pro provedení prvního triku potřebujete být "on-line" připojeni na Internet.
Potom proveďte následující kroky. Spusťte Internet Explorer. Jděte do menu
Tools (Nástroje) a zvolte položku Internet Options (nastavení). Na záložce
General (obecné) stiskněte tlačítko Languages (jazyky). Zvolte Add (přidat) a
do kolonky User Defined (vlastní) vepište sekvenci znaků "ie-ee" bez uvozovek.
Potvrďte a upravte seznam jazyků tak, aby vámi vytvořený byl na prvním místě.
Vraťte se do okna prohlížení stránek (případně restartujte IE) a stiskněte
ikonu Search (hledání) pro otevření funkce Search Assistant. Zvolte Customize
(vlastní nastavení) nebo také Previous Searches (předchozí hledání). Uvidíte .
že by to byl ještěr?
Druhý trik je mnohem jednodušší na provedení, nicméně jsem ho zkoušel pouze v
anglické verzi Windows 98 doufám, že je funkční i v ostatních mutacích, znáte
to, co kopie Windows, to jiné číslo verze. Spusťte Poznámkový blok (Notepad) z
menu Start, Programy, Příslušenství. Do něj napište přesně tuto sekvenci znaků
"" bez uvozovek (mimochodem, jedná se o
komentář jazyka HTML). Soubor uložte jako dokument HTML pod jménem test.htm.
Zavřete Poznámkový blok a poklepejte (například v Průzkumníkovi) na vytvořený
soubor test.htm. Měl by se vám otevřít Internet Explorer se stránkou se jmény
autorů.

Windows 98 s druhé strany
V jednom z minulých dílů tipů jsme si ukázali skrytou "fintu", kterou jsme
získali prezentaci firmy Microsoft i s množstvím fotografií. Pro otevření
tohoto "velikonočního vajíčka" můžete použít i následující postup, k němuž (na
rozdíl od minulého) nebudete potřebovat žádné zeměpisné znalosti.
Spusťte Průzkumníka (nebo libovolného jiného správce souborů) a jděte do
adresáře c:\windows\Application\DataMicrosoft\WELCOME\. Zde najdete soubor
weldata.exe. Poklepejte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte Vytvořit
zástupce. Poklepejte pravým tlačítkem myši na vytvořeného zástupce a zvolte
Vlastnosti. V dialogu Vlastností upravte kolonku Cíl tak, aby obsahovala
následující řetězec znaků
"C:\WINDOWS\ApplicationData\Microsoft\WELCOME\WELDATA.EXE" You_are_
a_real_rascal. Jinými slovy, pouze dopíšete na konec existující cesty sekvenci
"You are a real rascal" bez uvozovek. Zavřete dialog a poklepejte na zástupce.
Získáte slíbené video.
Podle zajetých zvyklostí (které jsme porušili pouze v minulém díle) končíme
částí "Easter Eggs" celý dnešní díl tipů a triků. Doufejme, že jste se s námi
dozvěděli něco nového, případně jste pomocí některého z tipů vyřešili
dlouhodobý problém vašich Windows. Příště s novou "dávkou do žil" opět na
shledanou.

9 0336/OK

InterTipy
Vítáme vás u dalšího dílu Intertipů, nezbytného doplňku "papírových" tipů a
triků pro Windows. Dnešní díl je zaměřen hlavně na tipy pro Internet, ale
uvidíte, že na stránkách naleznete i množství dalších užitečných informací,
týkajících se Internetu. Takže, nastartovat prohlížeče a jedeme.

- Internet Tips
http://internet-tip.com/
Velice rozsáhlý WWW server se spoustou odkazů týkajících se Internetu. Opravdu
svým rozsahem odpovídá velikosti tématu, jakému se věnuje. Najdete zde jak
odkazy na zajímavé informační WWW servery, tak i odkazy na internetový
software, odkazy osvětlující technologie Internetu atd atd. Takřka
nevyčerpatelný zdroj.

- W3 Konsorcium
http://www.w3.org/
Základní WWW server týkající se jazyka HTML, používaného jako hlavní
komunikační prostředek dnešního Internetu. Stránka je užitečná hlavně odkazy na
HTML tutorialy a na popis schválených standardů jazyka HTML (neboť WWW
konsorcium má právě toto ve své pravomoci a mezi svými povinnostmi). Pokud
hledáte něco o jazyku HTML, rozhodně tuto stránku nevynechejte.

- HTML Guild
http://www.hwg.org/
Vynikající stránka o jazyku HTML. Pokud vám nestačil předchozí odkaz, je přesně
tento WWW server pro vás. Zde si doplníte informace, které jste na předchozím
serveru nenašli. Najdete zde i množství tipů a triků, opět popsané standardy,
informace o programovacích jazycích používaných v souvislosti s WWW stránkami a
také programy pro testování vámi vytvořeného kódu. Vřele doporučuji.

- Java Links Site
http://www.anancyweb.com/java.html
Množství odkazů týkajících se programovacího jazyka Java, včetně odkazů na
tutorialy a nápovědy, tipy a triky, utility a jiné pomůcky pro tvorbu aplikací
v jazyce Java. Seznam odkazů je opravdu dlouhý, stránka je provedená textově s
malým množstvím grafiky, takže bude snadno čitelná i pro uživatele textových
klientů typu Lynx apod.

- AnancyWeb
http://www.anancyweb.com/internet_help.html
Pokračujeme jinou částí již zmíněného WWW serveru, kde naleznete dlouhý seznam
odkazů na tipy a triky z nejrůznějších oborů Internetu. Opět v textové podobě,
a proto srozumitelné i pro uživatele textových terminálů. Namátkou mohu
vyjmenovat některé sekce seznamu: Netscape Navigator Tips, Internet Explorer
Tips, Internet Tips atd. Nechybí ani odkazy na další servery.

- UNIServer Internet Tips
http://www.tips.uniserve.com/
Konečně to pravé, stránka napěchovaná tipy a triky pro Internet. Vše přehledně
a velmi pěkně graficky zpracováno. Nechybí tematické rozdělení do skupin
(například email, ftp a telnet, netscape, irc a další).
Na stránce naleznete i pro velké WWW servery nezbytný vyhledávací nástroj. Jako
nadstandardem, ale velmi dobrý nápadem, se jeví možnost přidat další tipy, což
udržuje databázi aktuální a smysluplnou. Opravdu dobrý site.

- FTP tips
http://www.glenbrook.com/tips/
Proč právě FTP? To uvidíte sami při poklepání na tuto adresu. Objevíte se
vlastně v adresáři jistého FTP serveru, kde máte k dispozici seznam tipů a
triků pro Internet, bohužel rozlišený pouze rozdílnými daty. Nicméně i tak je
použitelný, a navíc velice přístupný z kteréhokoliv klienta (včetně textových).

- Compuserve
http://www.compuserve.com/internethelp/tod.asp
Ani u jednoho z největších poskytovatelů Internetu nemůžou chybět stránky s
informacemi a tipy týkajícími se Internetu. Stránka je velmi pěkně graficky
zvládnutá (jak jinak než velice profesionálně), a tím pádem i přehledná. Odkazy
na obrázku mluví za vše.
n Bejay tips page http://www.bejay.com/mhcs/index.htm
Stránka s tipy nejen pro Internet. Na úvodní "rozdělovací" stránce naleznete
odkazy na internetové tipy, a tipy pro Windows 95. Nechybí ani odkazy na
užitečné linky. Jednoduše, ale přehledně vypracovaná stránka v bledě modré
barvě.

- Peter Schmitt page
http://home.ptd.net/~schmitty/
Velmi dobře zpracovaná stránka pro uživatele Macintoshů. Nechybí samozřejmě ani
tipy a triky pro Mac, internetové tipy pro Mac, škola WWW pro začátečníky. Jako
lahůdka jsou pak doplněny odkazy na počasí a na vyhledávací nástroje. Macuseři
zde najdou i odkazy na software pro Maca.

V příštím díle Intertipů ještě budeme chvíli pokračovat v tématu Internetu, ale
možná trochu z jiného úhlu, uvidíme. Také se podíváme, co je nového na scéně
Windows 98 a 2000, a pokusíme se trochu věnovat i jiným platformám.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.