Užitečné tipy a triky pro Windows 95/98

Archiv | 01.02.99

Po měsíci se znovu potkáváme u dalších tipů a triků pro Windows. V dnešním díluse tak trochu odvrátíme od věčného editování registrů (milovníky úprav v registrech ujišťuji, ž...

Po měsíci se znovu potkáváme u dalších tipů a triků pro Windows. V dnešním dílu
se tak trochu odvrátíme od věčného editování registrů (milovníky úprav v
registrech ujišťuji, že ne navždy) a postupně přejdeme přes téměř všechny
oblasti, až skončíme u dalších "Easter Eggs" v jednotlivých aplikacích. Tak
konec slov, a jdeme na to.

Pracovní plocha

Používáte klávesové zkratky? (Win95/98)
Mnoho nových uživatelů Windows je zpočátku odkázáno pouze na ovládání myší. Je
pravda, že Windows 95 přinesla v tomto ohledu obrovská zlepšení, ale přesto si
myslím, že ovládání z klávesnice (pokud je to možné) je mnohem rychlejší a svým
způsobem i pohodlnější. Proč při psaní textu dávat ruce pryč z klávesnice a
hledat neposednou myš?
Windows mají mnoho klávesových zkratek již nadefinovaných, některé z nich jsme
si ukázali již v minulých dílech. Málokdo z uživatelů ale ví takovou
"samozřejmost", že si může k libovolnému programu, který sám používá ve
Windows, dodat libovolnou klávesovou zkratku. Provede to následovně.
Stačí poklepat pravým tlačítkem myši na jakoukoli ikonu na ploše (u Windows 98
můžete i na položku v menu Start) a zvolit Vlastnosti. V následném dialogu již
stačí přejít na kolonku Klávesová zkratka a stisknout požadovanou kombinaci,
například Ctrl+Alt+S. Nyní, po stisku těchto kláves, spustíte zvolenou
aplikaci, a to i v případě, že vůbec nevidíte její ikonu (v důsledku jiné
spuštěné aplikace)!
V této tabulce si ukážeme několik zkratek s takzvanou "Windows klávesou
(Winkey)".

"Winkey" + E spustí Průzkumníka
"Winkey" + R otevře dialog Spustit z menu Start
"Winkey" + Pause otevře dialog Systém z Ovládacích panelů
"Winkey" + F otevře dialog Find s parametrem Vše (all files)
"Winkey" + Ctrl + F otevře dialog Find s parametrem Tento počítač
"Winkey" + M minimalizuje všechna otevřená okna na ploše
"Winkey" + D ukáže, skryje plochu
"Winkey" + Shift + M obnoví do původní polohy minimalizovaná okna
"Winkey" + Tab přepíná mezi aplikacemi na Taskbaru
"Winkey" + F1 otevře dialog Nápověda

Vytváření ikon na ploše (Win95/98)
Ikony na ploše můžeme vytvořit několikerým způsobem. Můžeme je tam prostě
přetáhnou z Průzkumníka, můžeme je vytvořit poklepáním pravým tlačítkem myši na
plochu a volbou Nový-Zástupce. Také je můžeme překopírovat již hotové (třeba z
předchozí instalace Windows) přímo do adresáře c:\windows\Plocha. Pokud ale
nevidíme pracovní Plochu a chtěli bychom přetáhnout nějakou aplikaci přímo z
Průzkumníka na plochu, stačí na ni poklepat pravým "myšítkem", zvolit Ode-slat
Na plochu jako zástupce, a Windows vytvoří na ploše novou ikonu, které přiřadí
název konkrétní aplikace (třeba explorer.exe).

Zbavte se "svého počítače" (Win95/98)
Pokud vám již "leze na nervy" ikona Můj počítač, můžete se jí lehce zbavit.
Prvním způsobem je editace registrů, kterou jsme již zmínili v minulých dílech
tipů. Druhým bezbolestným (pro Windows) řešením je ikonu zneviditelnit.
Nejprve si musíte vytvořit (nebo nalézt v některé z knihoven) transparentní
ikonu bez obsahu, tedy ikonu, která není vidět. Lze to provést některým z
editorů volně přístupných na Internetu. Potom v dialogu Vlastnosti pracovní
plochy (poklepejte pravým tlačítkem na plochu a zvolte Vlastnosti) na záložce
Efekty (pro majitele Win98) nebo záložce Plus! (pro majitele Win95 s Plus!
Packem) přiřaďte tuto neviditelnou ikonu "vašemu počítači".
Nyní jste se zbavili ikony, ale vidíte ještě jméno zástupce. Windows vás
standardně nenechají přiřadit ikoně prázdné jméno, a proto je musíme "ošálit".
Klikněte na jméno ikony, jako byste ho chtěli změnit, potom stiskněte Alt a
napište 0160 na numerické klávesnici. Potvrďte, a dostanete prázdné jméno
(přesněji řečeno znak odpovídající prázdnému znaku-mezeru). Nyní je celý
Zástupce "Můj počítač" neviditelný. Trik se zmizením jména ikony lze úspěšně
aplikovat i na ostatní zástupce, a docílit tak nového vzhledu vašeho desktopu.

"Speed Up" triky a tipy

Zrychlete odkládácí soubor (Win95/98)
Odkládací soubor je místo na vašem hard disku, které používají Windows k
uložení pasivních aplikací, aby zbytečně nezabíraly místo v rychlé paměti RAM.
K použití odkládacího souboru dojde také v případě, kdy samotná paměť RAM
nestačí. Potom závisí na rychlosti "swapování" (odkládání dat na hard disk)
rychlost celého systému.
Windows ovládájí implicitně odkládací soubor automaticky bez nastavovaní. Ne
vždy (téměř nikdy) je ale toto nastavení nejlepší. Jděte do Ovládacích panelů,
a zvolte ikonu Systém. Přejděte na záložku Výkon, a stiskněte Virtuální paměť.
Zvolte Virtuální paměť nastaví sám uživatel. Nyní v první kolonce zvolte váš
nejrychlejší disk. V ideálním případě by to byl samostatný velmi rychlý x-GB
hard disk. Windows spravují odkládací soubor dynamicky, tedy mění jeho velikost
dle potřeby. Bývá ale výhodnější mít tento soubor s konstantní velikostí.
Zvolte tedy nejmenší i největší velikost zhruba jako dvaapůlnásobek vaší
operační paměti (pokud máte 16 MB, nastavte oboje na 40 MB). Potvrďte a
restartujte.

Zrychlete si disky (Win95/98)
Tento tip se bude týkat pouze uživatelů s více než 32 MB RAM. Pokud máte více
RAM, je výhodnější tuto RAM použít na kešování vašeho pevného disku a CD-ROM
jednotky, podobně jako to dělají síťové servery. Nutno podoknout, že u počítačů
s méně RAM může tento tip mít opačný, zpomalovací efekt. Proto je nutné ho
nejprve vyzkoušet, a případně se vrátit ke starému nastavení.
Jděte do dialogu Systém, a zvolte záložku Výkon podobně jako v předchozím
případě. Stiskněte Systém souborů a v záložce Pevný disk zvolte jako typické
využití vašeho počítače Síťový server. Potom jděte na záložku Jednotka CD-ROM a
zvolte optimalizaci dle rychlosti vaší jednotky. Potvrďte a restartujte.

Nastavení modulu Vcache (Win95/98)
Windows 95 nahradila standardní kešovací utilitu Scandisk novým modulem Virtual
Cache (Vcache). Nastavení vcache je opět plně automatické. Pokud vlastníte
hodně paměti RAM, Windows nastaví hodnotu vcache zbytečně vysokou a obírají vás
tak o ni (o RAM). Proto lze i vcache omezit, a to prostřednictvým souboru
system.ini.
Spusťte program sys-edit.exe z menu Start Spusť. Přepněte se na soubor
system.ini, a nalezněte oddíl vcache. Měli byste vidět něco takovéhoto:

[vcache]
Maximum=xxx
Minimum=xxx

Místo "xxx" vepište hodnoty, které by měly být čtvrtinou velikosti vaší
operační paměti RAM. Tedy pokud máte 16 MB, budou obě hodnoty 4096 (čtvrtina z
16384). Soubor uložte a restartujte. Pokud dojde naopak ke zpomalení, vraťte
hodnoty na původní velikost.

Máte pomalý modem? (Win98/95)
Tímto jednoduchým nastavením můžete zrychlit vytáčení čísla. V Ovládacích
panelech zvolte ikonu Modemy a stiskněte Vlastnosti. Zvolte záložku Připojení a
stiskněte Upřesnit. Do kolonky Zvláštní nastavení vepište "S11=50" bez
uvozovek. Tím snížíte prodlevu před vytáčením jednotlivých čísel telefonu na 50
milisekund (implicitně 100 milisekund).
Pokud se připojujete pomocí modemu, možná jste si všimli, že po vytočení čísla,
připojení a následné autentifikaci ještě dlouho vidíte okno s hláškou
"Připojuji se k síti". Poklepejte na ikonu Můj počítač a zvol-te Telefonické
připojení... (téhož dosáhnete volbou třeba v Průzkumníku). Vyberte ikonu
poskytovatele, kterého používáte pro připojení, a poklepejte na ni pravým
tlačítkem myši. Zvolte Nastavení, a jděte na záložku Typy serverů. Zde zrušte
označení u položky Přihlásit se k síti, a pokud používáte protokol TCP/IP
(převážně používaný), zrušte označení u protokolů NetBEUI a IPX/SPX. Tím
docílíte rychlejšího připojení k síti.
Vaše připojení můžete zrychlit také tím, že správně nastavíte propustnost COM
portu, na kterém je připojen váš modem. V Ovládacích panelech zvolte ikonu
Systém a jděte na záložku Správce zařízení. Poklepejte na Porty a zvolte COM
port, na který je připojen váš modem (obvykle COM2 nebo COM4). Poklepejte na
něj, a pak zvolte záložku Nastavení portu. Zde v první kolonce Počet bitů za
vteřinu vyberte co nejvyšší hodnotu (pokud máte vysokorychlostní čip UART
16550A, bude to 115 200 b/s).
Uživatelům původních Windows 95 (verze s koncovým označením 950 nebo 950a),
doporučuji získat novou verzi MS DUN (Dial-Up Networking) dostupnou na WWW
stránce Microsoftu.

Starty a pády Windows

Nemáte rádi Scandisk? (Win95/98)
Pokud vám vadí, že po pádu Windows kontroluje vaše disky právě Scandisk a ne
jiný, vám bližší program (například populární ndd.exe), máme pro vás velmi
jednoduchou pomoc.
Windows po pádu a následném restartu volají program scandisk.exe z adresáře
c:\windows\command. Pokud chcete nahradit Scandisk něčím jiným, jednoduše
přejmenujte soubor scandisk.exe v tomto adresáři na scandisk.bak, a vaši
utilitu přejmenujte na scandisk.exe v témže adresáři. Potom budou Windows volat
právě vámi zvolenou aplikaci.

Problémy se síťovou kartou (Win98/95)
Pokud jste instalovali do vašeho počítače síťovou kartu a nebyli jste v tu
chvíli z nějakého důvodu připojeni ke žádnému síťovému serveru, start vašich
Windows byl neúnosně pomalý, někdy se protáhl až o 30 vteřin. Důvod tohoto
zdržení je následovný. Když dodáte Windows síťovou kartu a nenastavujete síť
(protože k ní ještě nejste připojeni), Windows se při startu pokoušejí získat
od neexistujícího serveru vaši IP adresu, neboť to tak mají implicitně
nakonfigurováno. Abyste se výše zmíněné prodlevy nadobro zbavili, stačí jim
tuto adresu zadat.
V Ovládacích panelech zvolte ikonu Síť a jděte na záložku Konfigurace. Zde
zvolte Vlastnosti protokolu TCP/IP spojeného šipkou s vaší síťovou kartou
(POZOR! Nenastavujte TCP/IP ve spojení s vaším modemem). V dialogu Vlastností
jděte na záložku Adresa IP a zvolte Zadat adresu IP ručně. Vyplňte v první
kolonce libovolnou adresu (např. 150.140.130.1) a ve druhé zadejte masku
255.255.255.0. Potvrďte a restartujte.

Easter Eggs
Následující tipy možná fungují pouze se specifickými verzemi aplikací, nicméně
při mých testech byly funkční.

Bill Gates Horse (Win95)
Při startu Windows 95 v momentě, kdy se ve středu obrazovky objeví kurzor
přesýpacích hodin, ale podklad není ještě natažený, stiskněte po sobě: Ctrl,
F6, pravý SHIFT, Del a potom pravé tlačítko myši. Pokud to všechno stihnete,
než se nahraje podkladová tapeta, měli byste vidět "Billova koníka".

3x MS Access 97
Spusťte MS Access 97 a vytvořte normální databázi. V ní vytvořte novou tabulku
a uložte ji jako Go Speed Racer Go. Potom v menu Nápověda zvolte O aplikaci MS
Access, a pravým tlačítkem dvakrát ťukněte na ikonu Accessu vlevo nahoře.
V anglické verzi MS Access 97 jděte do menu Nápověda a dejte vyhledat slova
smile nebo happiness. Obje-ví se věta Make my computer smile.
Spusťte MS Access. Vytvořte prázdnou databázi a jděte na záložku Makra.
Stiskněte Nový, stiskněte mezerník, zavřete okno a potvrďte stiskem Ano.
Nazvěte makro Magic Eight Ball a potvrďte. Jděte do menu Zobrazit Panely
nástrojů Vlastní a v seznamu zaškrtněte položku Návrh makra. Zavřete dialog.
Vezměte makro z databáze a upusťte ho na lištu s ikonami. Objeví se nová ikona
s pověstnou kulečníkovou černou osmičkou. Stiskněte ji, a uvidíte.

Adobe Illustrator
Spusťte Illustrator. Stiskněte CTRL+ALT a klikněte na ikonu Venus na liště s
ikonami. Objeví se tradiční seznam tvůrců Illustratoru.

Adobe PageMaker
Spusťte PageMaker. Stiskněte CTRL+ALT+SHIFT. Jděte do menu Nápověda (Help) a
zvolte O aplikaci ... (About). Poklepejte na ikonu PageMakeru, a květina je
vaše.

Touto sadou "Easter Eggs", které na nás přichystali "developeři", ukončíme
dnešní díl Tipů a Triků. Příště budeme pokračovat v nastoleném směru, ale
zabrousíme i do oblasti registrů. Můžete se těšit na triky týkající se síťového
nastavení, urychlení Windows a také opět na spoustu legrácek v různých dalších
aplikacích pro Windows 95/98, kterých je nepřeberné množství (tedy těch
legrácek). Příště na shledanou.9 0033/OK q


Dos & Windows Tips

Tony2000 Tips
http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/1115/win95.htm
Stránka s tipy pro Windows 95 seřazeny na způsob FAQů jako odpovědi na
konkrétní otázky. Velmi přehledně a profesionálně provedeno.

Mike Elgan\s tips page
http://www.winmag.com/people/melgan/
Přehledně zpracovaná stránka jednoho z redaktorů časopisu Windows Magazine.
Obsahuje skutečně obrovské množství odkazů na nejrůznější tipy a triky týkající
se Windows 95 i Windows 98.

Windows 95 Tips and Tricks
http://www.windweaver.com/w95tips.htm
Obsahově velmi podařená, vzhledově trochu horší, ale o to rychlejší. Tak by se
dala charakterizovat stránka na výše uvedené adrese. Tipy jsou přehledně
tematicky rozděleny do skupin, jakožto dalších WWW stránek.

ComputingX Windows Page
http://members.tripod.com/~ComputingX/index.html
Na této stránce naleznete odkazy na další podstránky týkající se Windows 95,
Windows 98 a Windows NT 4.0. Poslední část je věnována připojení na Internet
pod těmito OS. Stránka také obsahuje další odkazy.

Win95: Tips,Tricks,Troubleshooting atd.
http://www.dalmatia.net/lupic/win95tips/
Seznam odkazů na stránky s tipy pro Windows. Na každém odkazu najdete doslova
tisíce tipů. Stránka obsahuje také odkazy na různé utility, FAQ a mnoho dalších
témat týkajících se Windows 98/95 i Windows NT.

Tips und Tricks zu Windows NT 4.0
http://www.eknarf.de/winnt/
Celkem slušně obsáhlá stránka tipů a triků pro Windows NT 4.0, určená zejména
pro německým jazykem vládnoucí čtenáře PC WORLDu a této rubriky. Tipy jsou opět
rozděleny podle zaměření.

MS Win95/98 Tips
http://www.geocities.com/SiliconValley/Hills/6944/
Stránka s přehledně seřazennými tipy pro Windows 98/95 z nejrůznějších oblastí
těchto OS. Mimo tyto tipy ještě obsahuje seznam odkazů na související témata.

P. Korsgaard\s tips
http://www.cybernet.dk/win95/win95.htm
Stránka, kterou pro vás připravil Paul Korsgaard, obsahuje velké množství tipů
a triků pro Windows 95 a 98 rozdělených do oddílů s názvy jako: šetřiče
obrazovky, problémy s Exchange 4.0, programování pod Win32 API a další. Některá
témata jsou velice odborného rázu.

Tips & Tricks Windows 3.1
http://www.compumat.co.il/tips/win31.htm
Jak již název napovídá, máme tu něco pro uživatele, kteří z nejrůznějších
důvodů i po několika letech setrvávají u starých Windows 3.1x. Tito najdou na
této stránce hlavně tipy zaměřené na zlepšení práce s Windows jako takovými a
přiblížení se ke standardu Win 95.

Pass The Shareware
http://www.passtheshareware.com/r-win95.htm
Myslím si, že i když tato stránka neobsahuje přímo tipy a triky, určitě bude
uživatelům všech verzí operačního systému Windows užitečná. Zahrnuje mnoho
odkazů na nejrůznější shareware pro Windows, šetřiče obrazovky, "desktopová"
témata, herní číty a další odkazy na stránky týkající se Windows.

WinfoCE
http://winfoce.com/
Pokud jste si správně vyložili název této stránky, vězte, že je opravdu
zaměřena pouze na Windows CE a jejich uživatele, nicméně jsou to také Windows
:-). Naleznete zde "hromady" sharewaru, updatů, novinek a také diskusní listy
(news) o tomto operačním systému.

Květnaté tipy
http://www.lib.auburn.edu/libsys/docs/software/win95tip.htm
Až uvidíte tuto stránečku, pochopíte název. Uprostřed záplavy květin objevíte
seřazené tipy a triky hlavně pro Windows 95, a to třeba i v souvislostech s
Novell Netware.

Virtual School
http://www.vschool.net/outlinks/wintips.html
Graficky nevýrazná, ale obsahově docela slušná stránka serveru Vschool týkající
se, jak jinak, tipů pro Windows 95. Obsahuje POUZE odkazy na jiné stránky,
nicméně výborně poslouží pro navigaci mezi těmito stránkami.

Registry Tips
http://wpetc.dragonfire.net/regtips/
Této stránky byste si možná při letmém pohledu ani nevšimli. Proč se tedy o ní
zmiňuji? Důvod je celkem jednoduchý: na této stránce po bližším prozkoumání
objevíte soubor zip, který obsahuje předhotovené pozměněné části registrů, na
něž potom jen poklepete a registry se změní automaticky. Tím dosáhnete různých
vylepšení, která by jinak bylo nutné provádět ručně.

Dos & Windows Tips
http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/5479/doswin_en.html
Výborná stránka obsahující tipy pro Windows 95/3.x i pro MS-DOS. Mimo velkého
množství tipů přehledně rozdělených do sekcí dle operačního systému zde
naleznete i další užitečné odkazy pro DOS/Windows platformu. Dostupné v
angličtině a italštině.

Advanced Tips and Tricks
http://www.howdyneighbor.com/jgilderl/
Velmi slušně provedená stránka od Jacka Gilderlanda. Najdete zde i tipy
odbornějšího charakteru týkající se nastavovaní sítě či loginu na ISP. Na této
stránce najdete také tipy ohledně her a multimédií pod Windows 95/98.

Windows 98/95 Tips & Tricks
http://www.activewin.com/tips/
Na této stránce naleznete v tabulkách přehledně rozvržené krátké tipy, týkající
se všech důležitých témat ve Windows 98/95. Dále zde jsou odkazy na tipy při
editaci systémových registrů a tipy pro Windows NT 4.0. V závěrečné části ještě
naleznete odkazy na ovladače a utility.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.