Užitečné tipy a triky pro Windows 95/95

Archiv | 01.12.98

Dnešní tipy a triky budou věnovány opět převážně samotným Windows. Ve vloženém článku si podrobně probereme...Dnešní tipy a triky budou věnovány opět převážně samotným
Windows. Ve vloženém článku si podrobně probereme možnosti
konfigurace pomocí souboru MSDOS.SYS. Na závěr se ještě zmíníme
o tipech pro MS Office.

Začneme s tipy pro Windows. V předchozím dílu bylo vysvětleno,
jakým způsobem zálohovat systémové registry. Proto i nyní apeluji
na to, abyste před každou změnou nějakého systémového souboru
provedli jeho zálohu na bezpečné místo. Tím získáváte možnost
návratu o krok zpět k funkčnímu systému.

Tipy pro Windows 95/98

Tip pro snadnější restart (Win95/98)

Po instalaci nového programu do vašeho systému se často
instalační program dožaduje restartu Windows. Je pravda, že
s příchodem Windows 98 se počet programů, které vyžadují restart,
snižuje, nicméně je to stále trochu otrava, po každé instalaci
restartovat. Málokterý program ale potřebuje provést úplný
restart (tedy přes BIOS). Většinou postačí takzvaný "teplý
start". Teplého startu docílíme např. tím, že při volbě
Vypnout z menu Start zvolte Restartovat a podržte klávesu
SHIFT. Potom se provede pouze "teplý" restart, čímž ušetříme
spoustu času.
Jinou možností (a ve většině případů rychlejší) je vytvořit si na
ploše ikonu odkazující na dávkový soubor, který po ťuknutí na ni
restartuje Windows. Dávkový soubor (např. RESTART.BAT)
vytvoříte v Poznámkovém bloku . Bude obsahovat pouze jeden řádek:Soubor uložíte do adresáře c:windowsPlocha . Jakmile se objeví
ikona na ploše, "ťukněte" na ni pravým tlačítkem a zvolte
Vlastnosti z kontextového menu. Zvolte záložku Program
a zkontrolujte, zda není zaškrtnuto políčko Při ukončení zavřít .
Potom stiskněte tlačítko "Upřesnit" a zatrhněte Režim MS-DOS ,
a zrušte Upozornit před přechodem do režimu MS-DOS. Potvrďte
tlačítkem "OK". Při poklepání na ikonu dojde k rychlému
restartu.Stávkující myš (Win98/95)

Nevím, zda je stávkující myš častým jevem, ale vzhledem
k frekvenci jejího používání v dnešní "okenní" době může
přestat korektně pracovat kdykoliv. Někteří uživatelé jsou potom
bezmocní a často ani nedokáží ukončit svoji práci ve
Windows. Zde je několik užitečných klávesových zkratek.


ALT+TAB - klasické přepínání aplikací vhodné i s funkční myší

ALT+ESC - přepínání mezi existujícími okny

CTRL+ESC - vyvolání menu Start

ALT+ENTER - maximalizace dosovského okna, vyvolání menu Vlastnosti

CTRL+END - přechod na konec dokumentu

CTRL+HOME - přechod na začátek dokumentu

ALT+F4 - uzavření aplikace

F5 - obnova (v Průzkumník u)

F3 - spuštění aplikace Najít

F2 - přejmenování

Rychlejší Desktop s RUNDLL32 (Win98/95)

Pokud patříte mezi ty, kdo často provádějí operace, jako je
např. formátování disket, zjistíte, že je nutné se prokousat
několika dialogy, než se k požadované funkci dostanete. Řešením
je vytvořit zástupce (třeba pro formát diskety) přímo na ploše.
Jak to ale udělat, když dialog formátu neexistuje jako samostatný
soubor?

Řešení je poměrně jednoduché:

Pro vytvoření zástupce "ťukněte" pravým tlačítkem na plochu
a zvolte Nový objekt -> Zástupce . V dialogu vepište do kolonky
Příkazový řádek následující sekvence příkazů:

A. Pro dialog formátování disket
rundll32.exe shell32,SHFormatDrive

B. Pro dialog kopírování disket
rundll32.exe diskcopy,DiskCopyRunDll

C. Pro dialog pro připojení do sítě
rundll32.exe user.exe,wnetconnectdialog

D. Pro dialog pro odpojení od sítě
rundll32.exe user.exe,wnetdisconnectdialog

E. Pro dialog nastavení pracovní plochy
rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver

/* tipy2-2.tif */

Pozor, je nutné dodržet přesně malá a velká písmena. Jinak bude
odkaz nefunkční.

Potom jen zvolte libovolný název Zástupce, případně přiřaďte
vhodnou ikonu a stiskněte tlačitko "Dokončit". Ťuknutím na
zástupce okažitě dostanete požadovaný dialog.

Opadkový koš (Win98/95)

Všichni z vás asi zjistili, že kontextové menu ikony odpadkového
Koše na ploše Windows vám nenabídne tolik možností jako u běžné
ikony zástupce. Chybí např. možnost odstranění
a přejmenování. Zásahem do registru můžeme tyto položky
do kontextového menu snadno doplnit.
Spusťte program regedit.exe a dejte vyhledat následující klíč
ikony Koše. (V minulých Tipech jsme vysvětlili, jak tento klíč
zjistit).

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Po nalezení rozbalte tento klíč do podklíčů stiskem malého "+".
Zvolte položku ShellFolder . V pravé části ťukněte na binární
hodnotu Attributes a změňte první číslo 40 na 50 . Potvrďte
a, v kontextovém menu přibyde položka Přejmenovat. Pokud změníte
číslo 40 na 70 , přibyde ješte položka odstranit. Toto lze
aplikovat i na jiná "nekompletní" kontextová menu, podmínkou je
znalost klíče dané ikony.Tipy pro MS Office 95/97

Zahrajte si s MS Wordem

Tento trik je funkční v obou současných verzích pro Windows
95/98, tedy ve verzi 7.0 (Office 95) a verzi 8.0 (Office 97). Je
také poměrně známý, ale stejně ho uvedu. Ukazuje totiž, že
i programátoři Microsoftu nepostrádají humor, i když je to v tomto
případě tak trochu na úkor nás uživatelů.
Spusťte Word a otevřete nový dokument. Napište slovo "Blue" (bez
uvozovek). Potom změňte písmo na tučné a modré. Za modrým slovem
"Blue" udělejte mezeru. Jděte do menu Nápověda a zvolte
O aplikaci MS Word. Podržte současně CTRL+SHIFT, a levým
tlačítkem myši ťukněte na ikonu Wordu vlevo nahoře. Následující
překvapení ovládejte klávesami Z a M. Pro ukončení stiskněte
ESC. Přeji hodně zábavy."Doomování" v Excelu

Podobný trik existuje i v Excelu. Také zde se chtěli autoři
vtipně zviditelnit. Tentokrát k tomu napodobili hru DOOM. Trik
ale pracuje pouze pod Excelem 7.0 (Office 95).
Spusťte Excel. Otevřete nový dokument. V dokumentu přejděte
kurzorem na řádek 95 a ťuknutím myši na číslo "95" po levé
straně označte celý řádek 95 tak, že kurzor je na poloze
A95. Potom stiskněte tabelátor (TAB) a kurzor se ocitne v poloze
B95. V menu Nápověda otevřete položku O aplikaci MS
Excel . Za současného stisku kláves CTRL+ALT+SHIFT ťukněte
na tlačítko "Odborná pomoc". V následujícím okně se pohybujte
kurzorovými klávesami. Pro ukončení stiskněte ESC.Co je Podmíněné formátování? (pouze Excel 97)

Tvůrci rozsáhlých tabulek se často dostávají do situace, kdy
potřebují určité skupině dát stejný vzhled a formát. Jak to ale
provést, když je tato skupina roztroušena chaoticky po celé
tabulce. Právě k tomu se hodí funkce Podmíněné formátování
z menu Formát . V dialogu této funkce můžete nadefinovat dvě
podmínky pro výběr buněk. Pokud vám to nestačí, stiskněte
tlačítko "Přidat" ve stejném dialogu a získáte další dvě. Každá
buňka může mít nadefinovaná až tři Podmíněná formátování . Potom
už jen nastavte požadovaný formát stiskem tlačítka "Formát", a ten
se provede.Užitečná funkce "Go To" (Excel7.0, Excel97)

Na závěr ještě několik menších rad, co se týče využití
"excelovské" funkce Přejít na (Go To) z menu Úpravy (Edit).
Pokud často pracujete s rozsáhlými tabulkami se spoustou vzorců
a propojení, jistě vám přijde vhod tato tak trochu skrytá funkce.

Jděte do menu Úpravy a zvolte Přejít na... V následujícím dialogu
nic nedoplňujte, ale stiskněte tlačítko "Jinak". Objeví se celkem
bohatá nabídka. Vaše volba označí všechny příslušné buňky
a okamžitě získáte přehled.Nebo vytváříte dlouhou funkci, jejíž vstupní data sestávájí
z mnoha buňek. Potom zvolte v nabídce položku Předchudci , a Excel
sám vyhledá příslušne "vstupní" buňky a vy snadno zkontrolujete
správnost vašeho vzorce.

Další užití je např. v případě, že máte v dlouhém sloupci jak
textová, tak číselná data. Nyní potřebujete nějakým způsobem
zjistit jejich počet. Ze stejné nabídky jako v předchozích
případech tentokrát zvolte položku Konstanty , a z následující
nabídky vyberte typ konstanty, který chcete spočítat.

Funkci Přejít na... můžete vyvolat klávesovou zkratkou CTRL+G.

Osvětlením "tajů" kolem této funkce zakončíme dnešní díl tipů
a triků. Doufám, že se v tomto výčtu objevil alespoň jeden,
který byl užitečný právě vám. Příště budeme pokračovat
v nastoleném tématu MS Windows 95/98 a MS Office 95/97.
8 0.../OK


Nadpis: Tajemství msdos.sys


Soubor msdos.sys leží přímo v rootu vašeho systémového disku a je
skrytý. Jeho správným nakonfigurováním můžete významně ovlivnit
zejména rychlost startu Windows, což při jejich lenosti
rozhodně není na škodu.

Jelikož je soubor msdos.sys skrytý, a navíc je chráněn atributem
proti zápisu (pouze pro čtení), je nutné před jeho změnou provést
změnu atributů. Pro změnu atributů a následnou editaci
může snadno posloužit jednoduchý dávkový soubor
(s koncovkou bat), který je možné napsat třeba v aplikaci
Poznámkový blok (Notepad). Příklad můžete vidět na obrázku.V následující tabulce je uveden seznam existujícich položek
v msdos.sys . Pokud souhlasíte s nastavením položky v takzvané
"defaultní" (implicitní) hodnotě, není nutné, aby byla
v msdos.sys uvedena. Položky jsou rozděleny do "sekcí", toto
rozdělení je nutné dodržet.

Položky sekce [paths]WinDir=
Zde nastavujete adresář umístění vašich Windows. Standardní
nastavení je WinDir=c:windows .

WinBootDir=
Nastavení adresáře systému Windows. Standardně
WinBootDir=c:windows.

HostWinBootDrv=
Nastavuje diskovou jednotku, ze které systém chceme startovat.
Standardně je to disk C.

UninstallDir=
Nastavuje adresář odinstalování Windows. Standardně
UninstallDir=c:.

Položky sekce [options]

AutoScan=
Nastavuje automatické spouštění aplikace Scandisk po nekorektním
pádu Windows. Standardní hodnota je AutoScan=1 (výzva uživateli,
po 60 sekundách autmatické spuštění Scandisku). Další nastavení
jsou AutoScan=2 (automatické spuštění Scandisku bez výzvy
uživateli) a AutoScan=0 (nespouští Scandisk). Pozor, pracuje
pouze pod Win95 OSR2 a vyšší.

BootConfig=
Určuje způsob startu Windows. Standardní nastavení je
BootConfig=1 (startuje se dle standardního nastavení). Další
možností je BootConfig=0 (dovoluje použít jiné nastavení pro
start). Tato funkce je bohužel nezdokumentovaná a pracuje pouze
pod Windows 98 a vyšší.

BootDelay=
Nastavení prodlevy při startu v sekundách. Možnosti nastavení
jsou od 0 do 2.

BootFailSafe=
Automatické startování Windows v "Safe mode". Standardně je
BootFailSafe=0 (nestartuje v "Safe mode"). Další možností je
hodnota 1 s opačným významem.

BootGUI=
Standardní nastavení BootGUI=1 určuje, že Windows nastartuji do
normálního grafického prostředí. Opačná hodnota 0 určuje start
Windows bez grafického prostředí, tedy do promptu MS-DOSu.

BootKeys=
Možnost stisku kláves F4, F5, F6 a F8 při startu Windows za
účelem vyvolání menu apod. Standardní nastavení je BootKeys=1
(možno používat tyto klávesy), nebo hodnota 0 s opačným efektem.

BootMenu=
Pokud je BootMenu=1, zobrazí Windows při startu svoje menu.
Opačná hodnota menu nezobrazí.

BootMenuDefault=
Menu Windows obsahuje 8 položek. Změnou hodnoty od 1 do 8 určíte
"defaultní" položku, která se bude z menu startovat automaticky.
Standardně je tato hodnota nastavena na 1 (Normal Windows).

BootMenuDelay=
Určíte prodlevu před startem "defaultní" položky v menu Windows
v sekundách. Standardně je nastavena hodnota 30. Rozpětí je od
0 do 99 sekund.

BootMulti=
Povolíte startovat starý operační systém (Předchozí verze
MS-DOS) z menu Windows. Standardně je nastavena na hodnotu 1
(povoleno). Další možností je hodnota 0 (zakázáno).

BootSafe=
Povolíte startovat Windows v "Safe mode", tedy zobrazit tuto
položku v menu Windows. Standardně je nastavena na hodnotu 1
(povoleno). Další možnost je 0 (zakázáno).

BootWarn=
Standardně je nastaveno na hodnotu 1 (upozorní před startem
Windows v "Safe mode"). Hodnota 0 má efekt opačný.

BootWin=
Standardně nastaveno na hodnotu 1 (startovat Windows). Hodnota
0 znamená start předchozího operačního systému.

DblSpace=
Standardní nastavení DblSpace=1 nahrává do paměti modul
dblspace.bin. Pokud nepoužívate komprimované disky, je vhodnější
nastavení hodnoty na 0.

DrvSpace=
Stejně jako u položky DblSpace= , akorát pro modul koprimátoru
DriveSpace.

DisableLog=
Standardně nastaveno na 1 (vytváří se soubor BOOTLOG.TXT, který
obsahuje informace o úspěšnosti zavádění jednotlivých modulů při
startu). Hodnota 0 má opačný efekt.

DoubleBuffer=
Pokud vlastníte disk SCSI nebo používáte FAT32, měli byste tuto
položku zapnout. Standardně je nastavena hodnota 0 (vypnuto).
Další možností je hodnota 1 (zapnuto, když je potřeba) a hodnota
2 (zapnuto vždy).

LoadTop=
Standardní hodnota 1 nahraje systémové soubory COMMAND.COM nebo
DRVSPACE.BIN do horní paměti, čímž ušetří pamět do 640 KB. Další
možností je hodnota 0 s opačným účinkem.

Logo=
Aktivuje nebo deaktivuje zobrazení loga při startu Windows.
Standardní hodnota je 1 (aktivní logo). Další a rychlejší
možností je 0 (bez loga).

Network=
Aktivuje nebo deaktivuje síťové komponenty Windows. Standardní
nastavení je 1 (aktivní síť), pro počítače bez sítě je vhodnější
a rychlejší nastavení 0 (bez síťových komponent).

SystemReg=
Standardně je nastavena hodnota 1 (nahrává systémové registry na
startu Windows). Hodnota 0 má opačný účinek.

WinVer=
Zobrazuje verzi Windows. V případě Windows 98 WinVer=4.10.1998.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.