UniFAQ

Archiv | 01.06.99

Na této stránce se budete setkávat se všeobecnými tipy a triky týkajícími sejak softwaru, tak hardwaru. Na rozdíl od našich zaběhaných FAQů zde tedy nebudeme odpovídat na dotazy čten

Na této stránce se budete setkávat se všeobecnými tipy a triky týkajícími se
jak softwaru, tak hardwaru. Na rozdíl od našich zaběhaných FAQů zde tedy
nebudeme odpovídat na dotazy čtenářů. Své místo tu najdou rady hlavně pro
začátečníky, ale leccos zajímavého se zde jistě dozvědí i pokročilejší
uživatelé. První stránku našich UniFAQů věnujeme tipům a trikům týkajícím se
ovládání programů klávesnicí a myší.

1 Rychlé přepínání mezi aplikacemi ve Windows
Jestliže pracujete s více aplikacemi otevřenými najednou, zmáčknutím tlačítek
Alt a Tab se nejrychleji vrátíte k poslední aplikaci, se kterou jste pracovali.
Mezi všemi otevřenými aplikacemi lze "cyklovat" tím, že držíte tlačítko Alt
zmáčknuté a jednotlivými údery na Tab se přepínáte do libovolného programu.
Pustíte-li obě tlačítka, přepnete se do aplikace, jež byla zrovna vybrána.
Pokud se během přepínání rozhodnete tuto činnost přerušit, zmáčkněte místo
tlačítka Tab tlačítko Escape. Mezi okny otevřenými v jedné aplikaci lze
jednoduše přepínat obdobným způsobem, aktivační tlačítka jsou však Alt a
Control (Ctrl).

2 Maximalizace oken
Místo zaměřování myši na malou ikonku maximalizace okna v pravém horním rohu,
můžete mnohem rychleji maximalizovat okno poklepáním na jeho horní lištu.
Poklepete-li na lištu znovu, okno se zmenší do původní podoby.

3 Lze klikat i jinak
Při práci s myší většinou platí, že na ikonky se klikne (klepne či jak kdo
chce) dvakrát a na tlačítka jednou. Kliknout je však občas výhodné i na jiné
plochy obrazovky. Například kliknete-li levým tlačítkem myši na skrolovací
lištu, posune se obraz o stránku dolů nebo nahoru. Kliknete-li pravým tlačítkem
myši na volnou plochu desktopu, dostanete se přímo do okna nastavení displeje,
kde lze měnit rozlišení, barevnou hloubku, spořič obrazovky a jiné detaily
včetně ovladače grafické karty. Chcete-li si přesunout vysunovací lištu Windows
na jinou stranu obrazovky, stačí na ni najet myší, zmáčknout levé tlačítko a
"odtáhnout" ji jinam.

4 Menu z klávesnice
Potřebujete-li z jakéhokoliv důvodu ovládat okna pomocí klávesnice, je dobré
vědět, že nejrychlejší způsob aktivace daného okna se provádí stisknutím
tlačítka Alt a podtrženého písmene z nabídky menu. Jakmile máte okno takto
otevřené, výběr provedete pouhým stisknutím podtrženého tlačítka z názvu
funkce. Pokud se stane, že v jednom menu je více funkcí se stejnou tlačítkovou
zkratkou, mačkejte tlačítko víckrát a takto budete mezi funkcemi skrolovat.
Další užitečnou klávesou je na novějších klávesnicích "windowsovské" tlačítko,
které vás dostane přímo k Nabídce start. Pokud na klávesnici toto tlačítko
nemáte, můžete zkusit kombinaci kláves Ctrl + Esc, jež pracuje obdobně.

5 Tanec mezi okny
Téměř ve všech dialogových oknech je nejjednodušším (i když ne nejrychlejším)
způsobem pohybu mezi jednotlivými položkami klávesa Tab. Při takovémto pohybu
po dialogovém okně je velmi užitečné vědět, že pomocí kombinace Shift + Tab se
lze pohybovat po okně opačným směrem. Jestliže obsahuje okno více listů, je
možné přeskakovat přímo mezi jednotlivými listy, a to pomocí kombinace Ctrl +
Tab.

6 Pohyb v textu
Pohybujete-li se v textu pomocí kurzorových šipek, jistě víte, že takováto
práce není zrovna nejrychlejší. Pomůckou vám v tomto případě může být kombinace
šipek a zmáčknuté klávesy Ctrl, jež způsobí pohyb po jednotlivých slovech.
Kromě známých tlačítek Home a End (pohyb na začátek a na konec řádku), PageUp a
PageDown (pohyb o stránku nahoru, popřípadě dolů) existuje i možnost Ctrl +
Home (přechod na začátek dokumentu) a Ctrl+End (přechod na konec dokumentu).
Kombinace Ctrl + PageUp/PageDown umožní pohyb v dokumentu po jednotlivých
stranách.

7 Výběr
Téměř ve všech windowsovských aplikacích znamená zmáčknuté tlačítko Shift
příkaz pro výběr. Jestliže držíte zároveň zmáčknuté tlačítko Shift a kurzorovou
šipku, provádí se výběr (například textu) ve směru šipky. Pomocí Ctrl + Shift
můžete vybírat po jednotlivých slovech.
S myší je výběr jednoduchý. Dvojí kliknutí na slovo znamená výběr slova, trojí
kliknutí pak výběr odstavce. Chcete-li vybrat jiný úsek textu, nastavte se
kurzorem na začátek bloku, a pak můžete buď se stisknutým levým tlačítkem myši
táhnout a rozšiřovat výběr, nebo lze stisknout Shift a kliknout na jiné místo v
textu, které bude značit konec bloku. Vybíráte-li pomocí klávesnice více
položek (například souborů z Exploreru/Průzkumníka), můžete tak učinit se
stisknutou klávesou Shift (výběr za sebou), nebo se stisknutou klávesou Ctrl
(výběr s přeskakováním).

8 Zkratky při práci s textem
Pokud píšete nebo upravujete text, není příjemné neustále přeskakovat z
klávesnice na myš. Řadu příkazů můžete však provádět přímo z klávesnice pomocí
různých klávesových zkratek. Těch existuje nepřeberná řada, takže se zmíníme
jen o těch nejpotřebnějších a nejčastějších. Ve většině aplikací funguje
zkratka Ctrl + S pro ukládání souboru na disk (stejně tak jako Ctrl + O pro
jeho otevření). Chcete-li zkopírovat vybraný blok do schránky, zmáčkněte Ctrl +
C, pro vložení obsahu schránky použijte Ctrl + V. Chcete-li smazat větší část
textu, vyplatí se dát ji do bloku a poté zmáčknout buď Delete, nebo kombinaci
Ctrl + X.

9 Jiné známé zkratky
Pro naprostou většinu aplikací existují i další shodné klávesové zkratky. Ctrl
+ N vytvoří nový soubor, Ctrl + P je příkaz pro vytisknutí souboru, Ctrl + F
vyvolá okno pro vyhledání nebo nahrazení textového řetězce (slova, znaku...).
Velmi užitečnou zkratkou je kombinace Ctrl + F4, která ukončí spuštěnou
aplikaci (takto lze vypnout i Windows).

10 Když už není jiné pomoci
...tak se obraťte na nápovědu jednotlivých programů. Nejčastěji se spouští
stiskem klávesy F1 a většinou vám moc nepomůže. Jeden ale nikdy neví možná, že
zrovna vy budete mít štěstí.

9 0320/BAM
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.