Udělejte si sami -- počítačovou síť s Windows 95

Archiv | 01.04.98

Nahání vám hrůzu myšenka na to, že byste si měli malou kancelářskou síť zapojovat sami? Náš článek vám por...Nahání vám hrůzu myšenka na to, že byste si měli malou
kancelářskou síť zapojovat sami? Náš článek vám poradí, jak to
všechno zařídit.

Nejprve několik otázek: Potřebujete sdílet s druhými víc než jen
textové soubory? Potřebujete sdílet databázi? A jak jste na tom
s tiskárnami a modemy? Posílali byste si rádi elektronické
dopisy? A chtěli byste centrálně zálohovat data na všech svých
počítačích? Pokud jste odpověděli kladně aspoň na jednu z těchto
otázek, pak potřebujete počítačovou síť. Téměř každému malému
podniku síť prospěje, avšak bývá těžké určit, odkud začít. Cílem
tohoto příspěvku je vyřešit vaše problémy, zacelit pohromy, které
vás potkaly, a postarat se o to, abyste za peníze, o něž vás
připravíme, získali kýženou pohodu.

Jaký druh sítě bychom si měli pořídit?

Takže, kolik máte v kanceláři lidí? Pět? Tak to je váš podnik
právě tak velký, že už potřebuje síť, avšak malý na to, aby byl
důvod pro zavedení složitého síťového operačního systému jakým
jsou např. Novell NetWare nebo Windows NT. Tyto výrobky jsou
téměř nevyhnutelné pro sítě o 20 nebo více počítačích, ale mají
složitou instalaci a údržbu a pro vaše potřeby jsou přespříliš
nákladné. Vy potřebujete malou lokální (místní) síť (LAN -- Local
Area Network). Pro malý podnik jako je ten váš, je naším cílem
snažit se dělat všechno tak, abychom nepřesáhli vaše technické
nebo finanční možnosti.
Jaký druh počítačů používáte? Aha, máte tři osobní počítače se
systémem Windows 95 a dva Macintoshe? To je dobře. Kdybyste měli
Windows 3.1 nebo Windows for Workgroups, poradil bych vám přejít
na Windows 95, neboť ta pracují v síťovém prostředí mnohem lépe.
Jednou ze zdařilých věcí, již mají Windows 95 i Macintosh, je
podpora pro rovnoprávné využívání sítě (peer-to-peer), a to je
věc, kterou potřebujete. Znamená to, že každý síťový počítač může
sdílet své prostředky (pevné disky, tiskárny, aplikace) se všemi
ostatními připojenými počítači.
Pokud si myslíte, že růst vašeho podniku by mohl přesáhnout
současný počet několika málo zaměstnanů, mohlo by vám stát za to
vystavět svou síť na principu klient/server. Ten je doménou
vysoce výkonných síťových operačních systémů, jakými jsou zmíněný
NetWare a Windows NT. Systémy typu klient/server vyžadují, aby
jeden počítač fungoval jako síťový server. Obvykle je to
samostatný stroj s velkou pamětí, rychlým diskem apod. Takovéto
systémy jsou výkonné, avšak jejich zavádění a údržba vyžadují
mnoho znalostí.

Jaké potřebujeme vybavení?

Tak dobrá, síťový operační systém už bychom měli a nyní
potřebujeme hardware: síťové karty (NIC -- Network Interface
Card) a kabely. Tady vzniká otázka, jakou síťovou technologii
chcete používat. Možná by vás mohlo lákat zakoupit starší
technologii NIC, jako je třeba ARCNET. Nedělejte to. Tyto karty
jsou sice levné, ale také pomalé a rychle zastarávají. Osobně se
rád držím osvědčených a nových výrobků, protože (1) jejich
spolehlivost je známá, (2) snadno se pro ně získává podpora
a náhradní díly a (3) obvykle jsou také nejlevnější.
Dvě základní síťové hardwarové technologie jsou token ring
a ethernet . Token ring nedoporučuji pro malé sítě, protože
s sebou nese objemný hardware, tlusté kabely a vyšší cenu. Zbývá
tedy ethernet. Ten využívá kabely několika druhů, avšak dva typy,
o kterých je nutno uvažovat, jsou tenký ethernetový koaxiální
kabel a nestíněná kroucená dvojlinka (UTP -- Unshielded
Twisted-Pair), jež je velmi podobná přívodnímu telefonnímu
kabelu. Oba typy jsou levné a snadno instalovatelné.
Podle způsobu, jakým chcete zapojit svou síť, se rozhodnete,
který z typů kabelů si zvolíte. Malá místní síť s ethernetovým
propojením je v podstatě řetězcem -- počítač A je propojen
s počítačem B, jenž je propojen s počítačem C -- zatímco síť
propojená nestíněnou dvojlinkou vypadá spíše jako hvězda, jíž
tvoří propojení každého počítače s hubem . Takový hub je vlastně
skříňka, která pracuje jako jakási komunikační osa. Doporučuji
síť propojenou dvojlinkou -- pružný kabel umožňuje rychlou
instalaci, a propojení hubu se síťovým rozhraním každého počítače
umožňuje rychlou diagnózu případných problémů.
Levných ethernetových karet je na trhu celá řada. Co vám radím?
Utraťte trochu víc peněz za značkové zboží jako je 3Com nebo
Eagle. Pro svůj počítač si vyberte kartu, jež je vyhovuje
standardu plug-and-play (zapoj a pracuj) pro Windows 95. Tato
norma "pětadevadesátkám" umožňuje detekovat typ karty a nastavit
její ovladač za vás -- další věc, která vám usnadní život.
Síťové karty, kabely a huby můžete získat v téměř kterémkoli
počítačovém obchodě nebo na Webu. Máte-li rádi nekomplikované
nakupování (a jediný zdroj technické podpory), vyzkoušejte
některou ze síťových stavebnic, jež obsahují veškeré potřebné
vybavení k tomu, abyste mohli "zasíťovat" tři nebo čtyři počítače
(viz vložený článek "Vše v jednom, aneb síťové stavebnice").

Jak sestavíme síť?

Začněte tím, že všechny počítače vypnete. Poté zasuňte do volných
slotů ve skříni každého počítače příslušnou síťovou kartu. Skříně
zakryjte, zapojte kabely a znovu spusťte počítače.
Windows 95 rozpoznají síťovou kartu a pomohou vám nainstalovat
ovladače, jež by měly být dodány s kartou nebo obsaženy přímo
v operačním systému. Na počítačích Macintosh nainstalujte
ovladače, poté zvolte síťovou kartu na ovládacím panelu Síť nebo
Appletalk , podle verze systémového softwaru, který používáte.
Vašemu počítači budete muset sdělit, jaké protokoly má používat
při komunikaci s ostatními počítači. U Macintoshů je nastavení
snadné -- zadáte jméno počítače pomocí ovládacího panelu
Nastavení sdílení ( Sharing Setup ), a potom vyberete protokol
v ovládacím panelu Síť nebo Appletalk . Ve Windows 95 budete muset
v dialogu ovládacího panelu Síť přiřadit počítači jméno a zvolit
si, jaké protokoly budete používat -- obvykle si vyberete NETBEUI
a klient sítě Microsoft (Microsoft Network Client). Sdílení
pevných disků a tiskáren nastavíte ťuknutím na tlačítko Sdílení
souborů a tiskáren v dialogovém okně Síť . Poté zvolíte záložku
Identifikace , a zadáte jméno vašeho počítače a vaší pracovní
skupiny. Pokud používáte Macintosh, zapněte Sdílení souborů ( File
Sharing ) na ovládacím panelu Nastavit sdílení ( Sharing Setup ).
Podrobněji je síťové nastavení Windows 95 popsáno ve vloženém
článku Postavte si síť s Windows 95 .
Navázat spojení mezi stejnými počítači -- tj. v rámci PC
a v rámci Macintoshů -- je snadné, neboť je vestavěno do obou
operačních systémů. Ale spojení Macintoshů s "pécéčky", a opačně,
vyžaduje zvláštní software. Nejznámější výrobky, které splňují
tento úkol, jsou PC Maclan a CopsTalk; oba umožňují systémům
Macintosh a Windows 3.x/95 sdílet soubory a tiskárny té druhé
strany.
Nyní máte základní síť. Uživatelé mohou sdílet soubory, užívat
paměť na disku jiných počítačů a využívat síťové tiskárny.
V další etapě budete možná chtít připojit uzlový počítač pro
tiskárnu, fax nebo CD-ROM. Tato zařízení jsou často konstruována
ve stylu zapoj a pracuj, aniž by vyžadovala nějaké složité
nastavování. Stačí, když je připojíte k síťovému počítači,
nainstalujete ovladač a jste připraveni k provozu.
Sdílet připojení na Internet již tak snadné není. Musíte totiž na
všechny své počítače doinstalovat protokol TCP/IP (Transmission
Control Protocol / Internet Protocol) a nastavit modem pro
připojení k vašemu poskytovateli interntovských služeb.

A co ještě zbývá?

jen trpělivost, ještě totiž nejste za vodou. Jakmile se vám síť
rozběhne, musíte přemýšlet o otázkách její bezpečnosti. Které
zdroje budou dostupné komu a na jakém stupni? V síti s pěti
osobami pravděpodobně nebudete žít v obavách z pirátů, ale také
nebudete chtít, aby vám lidé prohlíželi např. kartotéku
zaměstnanců. Pro začátek omezte obecný přístup pouze na ty
složky, jež lidé potřebují ke své práci. Ve Windows můžete
nastavit přístupová práva pomocí Průzkumníka, na Macu pomocí
Finderu.
Dávejte také pozor na to, který počítač ke sdílené tiskárně
připojujete. Pokud na takovém počítači bude pracovat osoba, jež
bude mít po celý den otevřenu databázi, způsobí časté využívání
počítače oboustranné zpomalení. A trpět budou všichni. V ideálním
případě by měla být sdílená tiskárna připojena k rychlému
počítači -- k Pentiu 166 nebo k lepšímu -, a to k takovému, který
jeho majitel nadmíru nevytěžuje jinými úkoly. Pokud vaši
zaměstnanci často tisknou, bylo by možná lepší k tomuto účelu
vyčlenit jeden stroj.
Jak je tomu se zálohováním na jiný počítač? Pokud není objem dat,
jež mají být zálohována, příliš velký (přes 150 MB), je jedinou
otázkou, zda má koncový stroj dostatek volného místa na disku.
Mohli byste zvážit, že na tento úkol vyberete stroj s 2GB diskem
nebo větším -- a neexistuje důvod, proč by to neměl být tentýž
počítač, který obsluhuje sdílenou tiskárnu. Jinou možností je
nákup páskové mechaniky -- vnější 3,2GB Iomegu Ditto Easy lze
pořídit za rozumnou cenu. Takovým způsobem můžete mít v zásobě
několik záloh, a alespoň jednu z nich uchovávat mimo pracoviště.
Na síti můžete sdílet databáze a jiné aplikace, avšak přečtěte si
pečlivě dokumentaci a licenční ujednání od prodejce. V síťovém
prostředí může být obtížné nainstalovat software správně.
Databáze na síti pracují hladce, ale může být složité je náležitě
nastavit. Např. Microsoft Access musí být otevřena v režimu
sdílení, aby podporovala více uživatelů, a kvůli vymezení
uživatelského přístupu budete muset spouštět User-Level Security
Wizard.
Závěrem připomínám, že každá síť jakékoli velikosti musí být
ošetřována a spravována. Budete muset zajistit, aby se sdílený
prostor na disku nezaplnil zastaralými soubory, aby tiskárny byly
dostupné a abyste si uměli opravit věci, které se porouchají. Ať
už je vaše síť jednoduchá nebo složitá, ať už ji používáte pouze
tak, že společně sdílíte pár souborů a tiskárnu, anebo sdílíte
databázi a připojení k Internetu, budete velmi překvapeni tím,
jak může být malá lokální síť užitečná. Za pár týdnů nebudete
věřit tomu, že jste někdy mohli žít bez sítě.

Postavte si síť s Windows 95
1. Nainstalujte hardware a jeho ovladač. Vypněte počítač,
otevřete jej, a vsuňte do volných slotů síťovou kartu a připojte
síťový kabel. Stejně postupujte u ostatních počítačů a přesvědčte
se, že je vše řádně zapojeno. Zapněte počítač. Windows 95 by měla
samočinně rozpoznat každou síťovou kartu, vyžádat si od vás
náležitou disketu a nainstalovat příslušný ovladač. V určitých
případech vám CD-ROM Windows 95 sám nabídne ovladač, který
potřebujete.

2. Nainstalujte klientský software. Dvakrát ťukněte na ikonu Síť
v ovládacím panelu a potom ťukněte na Přidat . V okně Vyberte druh
síťové součásti zvýrazněte klient a ťukněte na Přidat . Zvýrazněte
Microsoft v okně Výběr síťového klienta , přesvědčte se, že je
zvýrazněn Klient sítě Microsoft , a poté ťukněte na OK . V hlavním
okně Síť ťukněte na Přidat , v dalším okně zvýrazněte Protokol
a ťukněte na Přidat . V okně Vybrat síťový protokol zvýrazněte
Microsoft v levé části okna a NetBEUI v pravé. Potvrďte na OK .

3. Nastavte sdílení souborů a tiskáren. Chcete mít možnost si
vyměňovat soubory a společně používat tiskárny -- to je vlastně
hlavní důvod, proč zavádíte síť, nemám pravdu? V hlavním okně Síť
ťukněte na Sdílení souborů a tiskáren , označte položky, které
chcete sdílet, a potvrďte OK .

4. Vyznačte svoji totožnost. Zobrazte záložku Identifikace
v hlavním okně Síť a zadejte jméno pro váš počítač, název
pracovní skupiny a popis. Odklepněte OK . Windows 95 se pokusí
zkopírovat síťové soubory. Pokud je nenajdou na vašem pevném
disku, vyžádají si instalační CD-ROM. Nakonec vám řeknou, abyste
počítač restartovali.

5. Přihlaste se k síti, zapněte sdílení a připojte jiné počítače .
Jakmile jsou všechny součásti sítě nainstalovány a poprvé
spustíte počítač, musíte zadat uživatelské jméno (a heslo, pokud
jej chcete). Na složku nebo disk, který chcete sdílet, ťukněte
pravým tlačítkem a vyberte Sdílení . V otevřeném dialogovém okně
vyberte záložku Sdílení , zadejte své volby a odklepněte OK .
Nainstalujte síť i na ostatních počítačích. Nakonec počítače
vypněte, zakrytujte, znovu všechno zapněte a... začněte pracovat
síťově.Vše v jednom, aneb síťové stavebnice
Řada prodejců nyní nabízí takzvané sítě v krabici. Jsou to
vynikající sestavy, které umožňují okamžité uvedení do provozu;
obsahují totiž všechen hardware, software a dokumentaci,
požadované pro úplnou malou síť. Doporučuji vám tyto sestavy,
chcete-li se do toho pustit sami. Při sestavování se dá těžko
udělat chyba a jsou laciné. Kupříkladu firma 3Com nabízí síťovou
sestavu OfficeConnect za něco přes 5 000 Kč.

Kdy se obrátit na odborníka

Samozřejmě že je to mnohem levnější, udělat si malou místní síť
sám, a může to být poměrně bezbolestné. Avšak zavolat na pomoc
odborníka je rozumné v těchto případech:
- Nemáte čas na to, abyste se zabývali technikou. Odbytá
instalace znamená plýtvání časem a může poškodit vaše podnikání.
(Představte si, co by se stalo, kdyby vám na jeden den vysadily
počítače.)
- Máte 25 nebo více zaměstnanců. Vaše síť již dosáhla rozměrů,
které si žádají důkladného plánování a pečlivého používání,
nemluvě o mnohem větším množství hardwaru.
- Chcete sdílet různé aplikace a uložená data a používat stejné
tiskárny. Nastavení programů pro síťové prostředí se může
zkomplikovat, zvláště v případě nastavení předností přístupu.
-- Důležitá je bezpečnost. Vytvořit bezpečné síťové prostředí je
náročné a skrývá v sobě více pastí než laciná pojistka.Kroucená dvojlinka

Většina prodávaných sestav jako je např. 3com OfficeConnect
obsahuje hardware pro síť o třech počítačích; chcete-li mít síť
pro pět lidí, musíte si zbytek dokoupit. Výsledná síť bude
vypadat jako hvězda, síťové karty budou spojeny s hubem.
1 Nestíněná kroucená dvojlinka (UTP)
2 Síťová karta pro Macintosh (nebývá součástí balíků)
3 Napěťový adaptér
4 Hub (3com OfficeConnect)
5 Software (EtherDisk) a příručka
6 Síťové karty (EtherLink)Tenký ethernet

Hardware pro "tenkou" ethernetovou síť pro pět osob je vyobrazen
níže. Tento typ kabeláže je objemnější nežli dvojlinkové vedení,
a jelikož jsou počítače propojeny řetězově, může být vyhledávání
závad na síti obtížné.
1 Kabely pro tenký ethernet
2 Koncovky (terminátory)
3 T konektory
4 Síťové karty pro tenký ethernet
Prameny dalších informací

Máte ještě další otázky k sítím? Je váš poradce k nezastižení?
Využijte konferencí Usenetu. Máte naději, že získáte více
informací, než jste očekávali -- a navíc zdarma. V neposlední
řadě nazapomeňte na naši sekci Nejčastěji kladených dotazů - FAQ,
která se už řadu měsíců pravidelně objevuje v úvodu populární
rubriky Jak na to.

Konference Usenetu
Comp.os.ms-windows.networking.misc : Obecné informace o síťovém
zapojení osobních počítačů.
Comp.os.ms-windows.networking.win95 : Poskytne odpovědi na otázky
o Windows 95.
Comp.sys.mac.misc : Potřebujete zajistit vzájemnou komunikaci mezi
Macintoshi a počítači typu IBM? Dále už nebudete muset hledat.
Comp.dcom.Ians.ethernet : Mnoho dobrých tipů a nápadů, avšak na
vyšší odborné úrovni.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.