Učíme se programovat v jazyce C

Archiv | 01.11.02

Ačkoliv si rozhodně netroufám se s autorem srovnávat, v jednom s ním naprostosouhlasím. Ať již chcete programovat webové aplikace v Perlu či PHP, unixové skripty nebo velké projekty v C+...

Ačkoliv si rozhodně netroufám se s autorem srovnávat, v jednom s ním naprosto
souhlasím. Ať již chcete programovat webové aplikace v Perlu či PHP, unixové
skripty nebo velké projekty v C++, výuka léty prověřeného jazyka C je rozhodně
dobrým základem, od něhož se nejen ve zmíněných příkladech můžete "odpíchnout".
Zvládnutí základů "céčka" se rozhodně pro další programátorský růst vyplatí, a
já dodávám, že s touto knihou máte velkou šanci.

Do ruky se vám v této publikaci dostává klasická učebnice dnes již proslulého
programovacího jazyka C, a to v nejryzejší podobě. Tedy zapomeňte na grafická
okna, jsme v řádkové konzoli a učíme se důkladným základům s prostředky, jež
tomu odpovídají. Látka je navržena pro absolutní začátečníky, ovšem v jazyce C
učebnici algoritmizace zde v žádném případě nehledejte.

Rozsah knihy vymezuje na počátku vstup do světa C, jehož velmi cennou kapitolou
je přehled běžně dostupných kompilátorů a vývojových prostředí (především
zdarma). Přes datové typy a základní lekce o funkcích či např. odděleném
překladu se postupně dostaneme k práci se soubory, ukazatelům, dynamické
alokaci paměti a náročnějším výkladům, jež postihují složitější datové typy
(pole, řetězce, struktury) a výklad tím završují. Čtenář zde nalezne přiměřené
množství ilustrativních příkladů, jejichž použití není omezeno použitou
platformou či vývojovým nástrojem. Při výkladu autor prokázal velkou dávku
trpělivosti a místy až neuvěřitelnou nápaditost. Pokud někde číhá záludnost, je
na ni adept programování i několikráte v různých souvislostech upozorněn, a
klíčové postupy či fakta jsou velmi důkladně vyloženy. K pozvolnému tempu
studia přispívá i dobré členění textu a přiměřená délka kapitol.

Nemáte-li rádi, když se na vás spěchá, zkuste tuto knihu. "Céčko" se s její
pomocí můžete dobře naučit, a při dostatku vůle a trpělivosti získáte cenné
návyky pro budoucí práci.


Autor: Václav Kadlec
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 277
Doporučená cena: 249 Kč
Mistrovství v Adobe Photoshop 6

Patrik Malina

Ačkoliv nakladatelství SoftPress nepůsobí na našem trhu dlouho, stihlo
připravit o Photoshopu již několik publikací. Pokud vám připadalo, že rozsáhlé
možnosti tohoto programu jsou svou šíří na dříve uvedenou knihu přeci jen
příliš, pak vám nakladatel dal zapravdu a připravil tuto, již podstatně
obsáhlejší učebnici. Ačkoliv ani ona zdaleka nemůže vyčerpat potenciál tak
složité aplikace, představuje rozhodně řádově lepší studijní materiál.

Jako předloha k překladu tentokrát neposloužil původní materiál firmy Adobe,
ale ani tak nemusíte o erudici autorského kolektivu pochybovat. Jeho členové
mají za sebou pěknou řádku obdobných publikací, a navíc zkušenými grafiky byli
zřejmě dřív, než počítače zasáhly do této oblasti, takže vědí, o čem píší.

Při výkladu tvůrci použili dvou základních postupů. Jedním z nich je tradiční
forma pojednání, jež v širších souvislostech a pozvolném tempu popisuje určitou
skupinu funkcí či vlastností programu. Často dojde i na obecnější základy,
takže se nemusíte obávat, že byste např. problematiku barev nepochopili. Druhá,
jinak dosti oblíbená výuková metoda by se dala označit "krok za krokem". V této
části autoři podrobně specifikují postupy, jež vedou k žádoucím výsledkům, a
navíc široce komentují zvolené kroky, takže čtenář má dostatek materiálu k
vlastnímu experimentování. Obě formy výkladu se prolínají, jsou důsledně
doprovázeny černobílým obrazovým materiálem a kniha též zahrnuje jednu všitou,
velmi kvalitně vytištěnou křídovou přílohu s barevnými příklady.

Při podrobném studiu zájemce neopomene prakticky žádné důležité téma při práci
s Photoshopem. Výklad je vhodný i pro začátečníky a jeho obtížnost s
přibývajícím počtem stran vzrůstá. K řadě problémů se autoři ve druhém svazku
jakoby vracejí, ovšem na kvalitativně mnohem vyšší úrovni, takže na konci cesty
může být opravdu velmi dobrá znalost tohoto nástroje. Knihu rozhodně doporučuji.


Autor: Kolektiv autorů
Vydavatelství: SoftPress, Praha, 2002
Počet stran: 560 + 444
Doporučená cena: 711 Kč
Malé sítě s Windows XP

Patrik Malina

Co se před nedávnou dobou zdálo jako sci-fi, je i u nás realitou. Více než
jeden počítač v domácnosti již není žádnou vzácností a lepší připojení k
internetu, např. pomocí ISDN, již také patří mezi běžnou technologii. Nabízí se
tedy logická možnost vše propojit. Domnívám se, že v tomto případě vydavatel
dobře odhadl situaci na trhu, neboť připravil publikaci, jež se podrobně věnuje
budování a provozování domácích sítí.

Ihned na počátku je třeba upozornit na důležitý fakt, obsažený i v názvu (ovšem
nevýrazně vytištěný na obálce knihy), a to, že výklad je ušit na míru
operačnímu systému Windows XP. Jsou k tomu jistě některé dobré důvody: tato
verze operačního systému např. obsahuje podporu pro bezdrátové sítě, zabudovaný
osobní firewall či sdílení internetového připojení. Na druhou stranu však
Windows XP dle mého názoru nejsou natolik rozšířena, takže takováto vyhraněnost
mne překvapila. Přesněji řečeno, publikace obsahuje většinou informace
obecnějšího charakteru, ale metodou "krok za krokem" si ji bez "XP" rozhodně
neužijete.

Autor se věnuje problematice velmi důkladně. V počátečních kapitolách se
seznámíte s návrhem síťové architektury, základními pojmy a současnými
možnostmi. Dozvíte se, jak lze využít existující infrastrukturu telefonních
linek či jaké přenosové kapacity ta která technologie nabízí. Následuje postup
připojení k internetu a kapitola věnovaná připojení počítačů s jinými verzemi
Windows. Dále jsou zde části o zabezpečení síťového prostředí, sdílení dat a
tiskáren a komunikaci uživatelů.

Výklad všech témat je velmi detailní a je vhodný pro všechny začátečníky.
Jediným předpokladem pro úspěšné zvládnutí je schopnost bez potíží jako
uživatel pracovat v prostředí Windows XP. Řada konfiguračních dialogů je
doprovázena obrazovým materiálem a výklad je často doplňován důležitými
poznámkami a tipy. V případě, že s touto problematikou začínáte, jde o velmi
vhodnou příručku.
HTML 4 příručka tvůrce webu

Patrik Malina

Pokud sledujete soustavněji knižní trh, dospějete zřejmě stejně jako já k
názoru, že v jazyce HTML (verze 4) se už buďto webové stránky nepíší, nebo jej
všichni umí a začátečníci se prakticky nevyskytují. Ovšem ani zkušený rutinér
si nemůže pamatovat úplně vše, a navíc platí stará pravda, že dlouhodobým
používáním se naučíme některé možnosti nadužívat a jiné tiše, nevědomky
zatratíme. Dobrým lékem na uvedené neduhy by mohla být zde předkládaná brožurka.

Ačkoliv jsem v úvodu trochu žehral na absenci klasické výuky, není to v tomto
případě až tak úplně pravda. Publikace sestává ze tří velkých částí, a právě
úvodní oddíl je vlastně základním průvodcem použití jazyka HTML (na zhruba 80
stranách). Začátečník zde má možnost absolvovat exkurzi, jež začíná prvním
tagem a končí u koncepčních záležitostí typu "štábní kultura" při zápisu
kódu. To vše je podáno v přiměřeně stručném pojetí, s nemnoha výmluvnými
příklady.

Druhý, nejobsáhlejší oddíl je ryzí referenční příručkou v pravém smyslu slova
jednotlivé značky jsou řazeny abecedně, stejně jako jejich atributy, a panuje
zde striktní struktura, zahrnující např. tabulku s podporou prohlížečů v
různých verzích, stručným popisem, odkazy na související položky a příklady
použití. Namístě je třeba upozornit, že kniha není díky překladu zcela aktuální
v jedné věci: poslední prohlížeče, jež jsou v tabulkách kompatibility zahrnuty,
jsou MSIE 5.02 a NC 4.72.

Třetí velkou částí knihy jsou Tipy a triky. Jde o kolekci kapitol, zahrnujících
užitečné postupy, rozšíření některých dříve zmíněných témat, ukázky skriptů a
odkazy na internetové zdroje. Publikaci uzavírají dodatky s tabulkami znaků,
kódy barev a glosářem pojmů.

Jakožto nepravidelný uživatel HTML jsem si brožuru oblíbil ihned po prvním
otevření. Přestože v ní nenajdete nejnáročnější triky a supermoderní postupy,
při práci s klasickým HTML zdrojovým kódem vám udělá dobrou službu.


Autor: Ingo Dellwig
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 272
Doporučená cena: 260 Kč
Myslíme v jazyku C# knihovna programátora

Patrik Malina

Programovací jazyk C#, jenž spatřil světlo světa v posledních letech spolu s
platformou .NET ve vývojových dílnách Microsoftu, patří mezi nejmodernější
zjevy na poli objektově orientovaného programování. Nakladatelství Grada si
proto ve své progresivně pojaté ediční řadě "Myslíme v..." nenechalo ani toto
téma ujít a připravilo publikaci, jež představuje vhodný úvod do studia
problematiky nového jazyka. Předlohou jim bylo dílko přímo od pramene (vydal
Microsoft Press), jehož překlady patří mezi nejčastější.

V na první pohled přiměřeně obsáhlé publikaci nacházíme klasickou učebnici
programovacího jazyka. Přestože dvě úvodní kapitoly pojednávají o základech
objektově orientovaného programování a platformě .NET jako takové, těžištěm
výkladu jsou jednoznačně zákoutí C#.

Autor postupuje při výuce pozvolna a důkladně seznamuje čtenáře s potřebnými
základy. Přes tradiční úvodní osahání prostřednictvím nejjednoduššího programu
se zájemce dostane k tematice datových typů, následuje pojednání o třídách a
jejich metodách. Z dalších důležitých kapitol zmiňme např. práci s výrazy,
definování rozhraní, veledůležitou problematiku výjimek či pokročilé pojednání
o spolupráci se starším, "neřízeným" kódem (např. v podobě COM objektů).

Jak jsem již naznačil, kniha je vhodná jako úvodní kurs pro začátečníky. Výklad
je důsledně doprovázen řadou příkladů a důraz je kladem na správné pochopení
principů. Místy ovšem autor sahá, bezpochyby ve snaze o co nejdůkladnější
objasnění funkčnosti, i k problematice překladu do MIL, což představuje již
dosti náročnou látku pro začínající programátory. Na druhou stranu to umožňuje
velmi detailní pochopení kritických témat.

Pokud chcete v budoucnu stavět na dobrých základech, zkuste se naučit C# podle
téhle knížky. Seženete-li si k tomu vícero doprovodných programových ukázek,
bude vám to na první týdny či měsíce rozhodně stačit.


Autor: Tom Archer
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 307
Doporučená cena: 295 Kč
Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS

Patrik Malina

Pokud kniha, navíc s takto specifickou tematikou, vyjde již potřetí, může to
znamenat hned několik věcí: na trhu příručka podobného charakteru stále chybí,
nová vydání přinášejí zásadní rozšíření nebo též autoři přesvědčili o svých
kvalitách. Minimálně tyto tři důvody v tomto případě platí a ospravedlňují
opakované uvádění této publikace, jež by neměla chybět v knihovničce žádného
zájemce o problematiku technologií na internetu.

Jak z názvu vyplývá, předmětem výkladu byla již od první edice dvě témata, bez
nichž by internet nemohl vzniknout. Prvním z nich je podrobná struktura
protokolu TCP/IP, a to ve všech vrstvách zjednodušeného OSI konceptu, druhým
pak velmi detailní zpracování problematiky jmenné služby DNS. Pokud čtenář bude
postupovat v souladu s rozvržením kapitol, projde postupně látkou zaměřenou na
fyzickou přenosovou vrstvu (kabely, GSM atd.) a linkové protokoly (typicky PPP
či Ethernet). Dostatečný prostor je věnován podstatě síťových adres a
směrování, a následuje srovnatelně podrobný výklad transportních protokolů TCP
a UDP.

Následující kapitoly jsou věnovány systému DNS. Zpočátku je řeč o principech a
významu služby, a dále je k dispozici vyčerpávající pojednání s často
nejjemnějšími detaily. Při důsledném studiu můžete fungování DNS dokonale
pochopit a naučit se prověřovat jeho funkcionalitu.

Pojďme se podívat na zásadní rozšíření v tomto vydání. V závěru publikace
přibyl výklad o rodině aplikačních protokolů, jenž konečně knihu koncepčně
jakoby uzavřel. Drobnější vylepšení jsou však patrná i na jiných místech: u
linkové vrstvy je řeč o bezdrátových sítích, v úvodu je celá kapitola věnována
směrovačům firmy Cisco a jejich konfiguraci, a také tematika DNS byla doplněna
např. o bezpečnostní aspekty.

Jak jsem již zmínil, knihu považuji za důležitý materiál pro každého znalce
fungování internetu.


Vydavatelství: Mobil Media, Praha, 2002
Počet stran: 216
Doporučená cena: 190 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.