Učíme se programovat v jazyce Assembler pro PC

Archiv | 01.02.04

Žijeme v programátorské době, jíž jednoznačně dominují vyšší programovacíjazyky, nezřídka bohatě vybavené pro objektově orientovaný návrh. V čase Javy a C++ se může zdát velm...

Žijeme v programátorské době, jíž jednoznačně dominují vyšší programovací
jazyky, nezřídka bohatě vybavené pro objektově orientovaný návrh. V čase Javy a
C++ se může zdát velmi bláhová myšlenka zabývat se něčím tak "nízkým", jako je
assembler na platformě PC. Přesto se, pokud nás paměť neklame po opravdu velmi
dlouhé době, dostává na trh základní učebnice tohoto toporného způsobu, jak
přinutit počítač k žádoucí činnosti.
Autor k problému přistoupil bez očekávání čtenářových znalostí předpokladem ke
studiu je jen základní znalost PC a jeho ovládání, a ovšem též značné
odhodlání. Tvůrce této základní látky totiž rovnou přistupuje k věci. Již první
kapitoly jasně směřují k cíli: přes tradiční převody čísel v různých číselných
soustavách a přehled proměnných se zájemce prokousává k architektuře
mikroprocesorů, registrům a koncepci přerušení. Posléze dojde na zaklínadla v
podobě prvních instrukcí, a pokud se zájemce nechytí u základních aritmetických
operací, pokračování bude jen velmi obtížné.
Po zevrubném seznámení s instrukční sadou autor navazuje praktičtěji zaměřenou
látkou. Seznámíte se s nejzákladnějšími činnostmi operačních systémů, k ruce
dostanete nadále nepostradatelný nástroj v podobě překladače NASM, a dále již
pokračujete programování pro konkrétní platformy, jimiž jsou DOS, Windows a
Linux. Závěrečná kapitola je pak věnována interakcím assembleru s jinými
programovacími jazyky, typicky "céčkem".
Přestože je kniha cílena na začátečníky, domníváme se, že místy se bude jednat
o příliš velké sousto. Některé pasáže byly autorem pojednány až příliš stručně,
což značně ztěžuje chápání, a situaci neulehčuje ani fakt, že v některých
částech publikace je příkladů velmi poskrovnu, ačkoliv si je assembler velmi
žádá. Pokud však máte jistý základ a nějaká ta instrukce vás nepřekvapí, budete
na tom o poznání lépe. Cenné je též bezesporu přiložené CD s řadou zdrojů a
zajímavým softwarem. Avšak přece: pokud pamatujete legendární Zajíčkovy Bity do
bytu, asi budete cítit jako my, že pro začátečníky to mohlo vypadat ještě
trošku jinak.
Autor: Rudolf Marek
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 228
Doporučená cena: 197 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.