TS-sada výukových programů

Archiv | 01.01.99

Matematika, český jazyk, zeměpis.... Pro mnohé dospělé hudba mládí, pro mnohé děti (a mládež) každodenní rea...Matematika, český jazyk, zeměpis.... Pro mnohé dospělé hudba
mládí, pro mnohé děti (a mládež) každodenní realita. Tento
CD-ROM je určen spíše pro druhé jmenované. Firma TeraSoft se
zabývá vývojem a prodejem výukových programů pro základní školy
a nižší ročníky škol středních. Dle příbalových informací používá
software této firmy téměř dva tisíce škol v ČR. Fakt, že tento
software používají i školy, které navštěvují moje dcera a její
kamarádi, lze tomuto tvrzení věřit.
Na samotném CD jsou obsaženy výukové programy pro matematiku,
český jazyk, zeměpis, biologii a chemii. Je to obsah několika CD
s jednotlivými tématy, zkompilovaný na jeden disk. Každá součást
se instaluje jednotlivě z poměrně přívětivého instalačního
programu. Nelze ovšem zvolit instalované komponenty a nechat vše
nainstalovat najednou.
Každé s témat obsahuje několik programů, vždy ve verzi
procvičovací a testovací. Směs je to ovšem poněkud různorodá.
Určité programy jsou napsány v DOSu, jiné už ve Windows. Některé
z nich se z tohoto důvodu ovládají jinak než ostatní. Ani
grafický vzhled všech aplikací není jednotný. Nicméně ovládání je
natolik zřejmé a jednoduché, že zorientovat se v jakémkoliv
z programů není složité. Jednotné uživatelské rozhraní by tomuto
produktu nicméně prospělo.
Na druhou stranu je třeba říci, že podmínky procvičování
a zkoušení jsou poměrně jednotné, samozřejmě v závislosti na
konkrétním předmětu a tématu. Z pedagogického hlediska je zřejmé,
že matematiku je třeba procvičovat a zkoušet poněkud jinak než
např. zeměpis. Při zkoušení má student na odpověď stanovený
časový limit (lze upravit jeho délku), po skončení testu jsou
odpovědi vyhodnoceny a v jednoduchém dialogu vypsáno jejich
chybné a správné znění.
Rozsah probírané látky pokrývá učivo pro základní školu. Ne
všechna témata jsou probírána, chybí zcela výukový program např.
pro fyziku či dějepis, také chemie není zcela kompletní.
Chcete-li ale přitáhnout svoji ratolest k učení, nečiňte tak
rákoskou. Při soupeření s počítačem, ke kterému má dnešní mládež
vřelý vztah, se děti ochotněji a snáze naučí cokoliv.


+ solidní zpracování
+ možnost procvičování i zkoušení
+ velká rozšířenost
- nejednotné ovládání
- nezahrnuje všechna témata

Producent: Terasoft
Žánr: výukové programy
Jazyk: český
OS: Win 3.x, Windows 95
Cena: 1 300 Kč (vč. DPH)
K recenzi poskytla:
Apro, s.r.o.

Hair Studio

Již název naznačuje, čeho se tento CD-ROM bude týkat. Pestrá
krabice navíc stručně ukazuje možnosti programu.
Hair Studio má v podtitulku První CD-ROM pro ženy a přesně
identifikuje cílovou skupinu zákazníků. Zejména ženy, které
docházejí ke kadeřníkovi, se již s podobným softwarem setkaly
v profesionálním nasazení. Podobné programy jsou v kadeřnictvích
používány pro simulaci výsledků snažení kadeřníka. Navíc umožňují
zvolit tvar i barvu účesu podle momentálního přání, duševního
rozpoložení či finančních možností. S tímto programem může žena
(typy účesů jsou dle mého názoru na mužský model nepoužitelné)
udělat přípravu doma a do kadeřnictví přijít již s hotovým
a vytištěným návrhem na účes. Jak tedy vlastně probíhá proces
tvoření modelu?
Prvním krokem je digitalizace předlohy. Po jejím načtení pak lze
zvolit mezi asi dvěma stovkami různých účesů. Následuje fáze
umístění obrysu obličeje do zvolené předlohy (posouvání
a zvětšování či zmenšování), tak aby nasnímaný portrét pokud
možno přesně seděl ve výřezu účesu. Pak přichází na řadu barevné
překalibrování předlohy, aby barva kůže byla na celém obrázku
konzistentní. Poté již stačí vybrat barvu účesu, výsledek
vytisknout (zcela postačuje i černobílá tiskárna) nebo uložit na
disk a vyrazit do kadeřnictví, nechat navržený model realizovat.
Až potud lze výsledek a postup garantovat.
Největší problém představuje první krok. Ne každý je vybaven
skenerem k nasnímání fotografie, a ještě méně pravděpodobná je
možnost vlastnění digitálního fotoaparátu. Naštěstí výrobce na
tuto svízel myslel a je v krabici přibalen dvanáctisnímkový film
Kodak Gold. Zaregistrovanému uživateli pak nezbývá, než se na film
vyfotit a poslat ho k vyvolání. Obratem pak dostane nejen
vyvolané snímky, ale i jejich digitalizovanou podobu. Pak už nic
nebrání vytvářet na hlavě všelicos.
Vše výše zmíněné je na CD obsaženo ve formátu HTML. Hardwarově je
program poměrně náročný, rozhodně doporučuji rychlou CD-ROM
mechaniku, neboť se instaluje pouze vlastní program, data jsou
nahrávána v průběhu práce.

+ příznivá cena
+ velká škála účesů a barev
+ praktické využití
+/- nestandardní ovládání

Producent: DTP studio, s.r.o., edice Labyrint
Žánr: vlasové studio
Jazyk: český
OS: Windows 95,NT
Cena: 750 Kč (vč. DPH)
K recenzi poskytla firma:
Apro, s.r.o.

PCTranslator 98

Automatizovat překlad textů z jednoho jazyka do druhého je snahou
programátorů již řadu let. Většinou bohužel s nevalnými úspěchy.
Problémem není ani tak přeložit jednotlivé slovo, ale celou větu
tak, aby dávala smysl a navíc přesně vystihovala původní význam.
V tomto směru zřejmě zůstanou živí překladatelé ještě dlouho
daleko v předstihu před svými elektronickými konkurenty.
PCTranslator se skládá ze dvou spolupracujících oddílů. Prvním
z nich je prostý překladový slovník, v testované verzi
anglicko-český (a česko anglický). Nabízí se i další mutace,
nabízející překlady z češtiny do dalších jazyků. Anglická verze
obsahuje dle obalu 450 000 slov a pravdou je, že jsem skutečně
při testování nenalezl slovo, které by slovník neznal. Zvlášť
bych chtěl vyzdvihnout zakomponování slov neslušných
a vulgárních. V některých slovnících tato slova buď zcela chybí,
nebo je jich tam minimum. V praxi jsou tato slova naopak poměrně
často používána. Slovník je čistě účelová aplikace bez zbytečných
složitostí a naprosto dostačuje účelu, ke kterému má být
využívána. Dle mého názoru je tato aplikace skutečně kvalitní.
Druhá část je vlastní automatický překladač. Překládaný text lze
přímo vepisovat do příslušného okna, nebo ho načíst jako
externí soubor formátu .txt, tedy čistý text bez formátovacích
znaků. Import jiných formátů není podporován. Překlad může
probíhat buď po větách, nebo po jejich částech. Vždy je zobrazen
překládaný text, rozdělený na slova a jejich překlad, ve třetím
okně pak "optimální" překlad věty. Na tuto část programu se
bohužel vztahují poznatky z prvního odstavce. Protože překladač
pracuje slovo po slově a nezohledňuje vzájemné vztahy mezi slovy,
výsledný text není pak příliš použitelný. Lze zvolit i tematiku,
které se překládaný text týká. Nevím ale, jak je tato věc
zohledněna. Příklad: zvolená tematika Stavebnictví -- překladač
vytrvale nabízí přeložit slovo deviation (odchylka) jako úchylka.


+ velmi obsáhlý slovník
+ verze pro DOS i Windows
- tradiční neřesti automatických překladačů

Producent:
Žánr: slovník a překladač
Jazyk: český
OS: DOS, Windows
Cena: 2 300 Kč (vč. DPH)
K recenzi poskytla firma:
Apro, s.r.o.Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.