Trio Community 5.5

Archiv | 01.01.98

Na našem trhu můžete nalézt řadu komunikačních programů, určených pro nejrůznější operační systémy. JednNa našem trhu můžete nalézt řadu komunikačních programů, určených
pro nejrůznější operační systémy. Jedním z nich je i Trio
Community společnosti Trio Information Systems.

Trio Community 5.5 je komunikační server určený pro sítě
Microsoft Windows a Novell NetWare. Skládá se z několika modulů
- Trio Fax (pouze tento je součástí základní dodávky), Trio Voice
a Trio Document-on-Demand. Díky této modulární stavbě mohou
administrátoři přizpůsobit software potřebám a velikosti firmy.
Výhodou je také podpora spolupráce s MAPI a VIM kompatibilními
poštovními systémy.

Instalace

Trio Community lze nainstalovat na samostatný počítač nebo do
síťového prostředí Windows a NetWare. Vlastní instalace se
spouští vždy z prostředí Microsoft Windows. Díky instalačnímu
průvodci ji zvládne poměrně snadno a rychle i méně zkušený
uživatel.
Ti z vás, kteří mají zkušenosti s operačním systémem
NetWare, pravděpodobně očekávají, že v případě instalace do
novellovské sítě budou komunikační funkce zajišťovat NLM moduly
běžící na serveru. Kupodivu to ale takto nefunguje. NetWare
server v případě Trio Community pouze poskytuje svůj diskový
prostor pro instalované soubory a pro tiskové (chcete-li faxové)
fronty. Vlastní komunikační server je 16bitová aplikace ( Trio
Community Server ) běžící na pracovní stanici s Windows (3.x nebo
95), ke které je připojen modem.
Pokud se rozhodnete nainstalovat server Trio Community na
počítač s Windows NT, máte dvě možnosti. První je použít
stejný 16bitový program jako v předchozím případě. Mnohem
elegantnější je však druhá varianta - nainstalovat komunikační
server jako službu (service) systému Windows NT ( Trio Community
Server NT ).
Jakmile jsou nainstalovány serverové aplikace Trio
Community, je třeba na každé síťové stanici spustit klientskou
instalaci (LANINST.EXE). Teprve po jejím ukončení mohou uživatelé
využívat všech služeb komunikačního serveru.

Jazyková podpora

Jedním z prvních kroků instalace je volba jazyka, ve kterém
s vámi bude program nadále komunikovat. Testovaná verze systému
Trio Community podporovala celkem 6 evropských jazyků:
angličtinu, němčinu, francouzštinu, dánštinu, norštinu
a švédštinu. Jak vidíte, čeština mezi nimi chybí. Ale nezoufejte.
Firma INEC (autorizovaný distributor společnosti Trio Information
Systems) s instalačním CD-ROMem dodává i disketu s českou verzí
knihovny DFLANG.DLL. Nahrazením originálního souboru tímto
z diskety získáte české uživatelské prostředí programu (položky
menu, dialogy atd.), ale nikoliv českou nápovědu. Tuto aktivitu
firmy INEC je nutno pochválit, protože zhýčkaný český uživatel
v řadě případů odmítá používat nelokalizované aplikace.

Trio Communication Center

V průběhu instalace je vytvořena složka Trio Applications se
zástupci jednotlivých aplikací systému Trio Community. Jednou
z těchto aplikací je i Trio Communication Center, která
představuje centrální bod celého systému. Odsud lze spouštět
další programy, nastavit způsob příjmu nových faxů a ovládat
komunikační servery (např. změna serveru, změna portu, reset
modemu). Zobrazují se zde také údaje o počtu nepřečtených faxů,
případně e-mailových zpráv.

Trio Community Office

je stěžejní součástí systému Trio Community, v němž
pravděpodobně budete trávit většinu času. V prostředí této
kanceláře můžete definovat práva všech uživatelů serveru,
provádět změny konfigurace systému (pokud budete mít k tomu
potřebná oprávnění), pracovat se záznamy v adresářích (produkt
podporuje mj. i skupinové rozesílání faxů) atd. Ale hlavním
účelem této aplikace je samozřejmě práce s faxy nebo
s e-mailovými zprávami.
Trio Community nabízí několik variant odesílání faxů. První
způsob se vlastně neliší od obyčejného tisku dokumentů. Pokud
totiž při tisku z libovolné aplikace vyberete jako tiskárnu Trio
Datafax, která je automaticky vytvořena během instalace, nebude
příslušný dokument vytištěn, nýbrž odeslán jako fax. Podobně
snadný způsob nabízí Rychlé odeslání faxu (Quick Fax), které
naleznete jako položku menu jak v Trio Community Centru, tak
i v Trio Community Office. Pokud si zvolíte tuto variantu, spustí
se průvodce, který vám pomůže s jednotlivými kroky při odesílání
faxu. Máte také možnost odeslat jako fax výřez obrazovky, obsah
schránky Windows nebo naskenovaný dokument.
K organizování odeslaných a doručených zpráv jsou určeny
složky (folders). Implicitně jsou vytvořeny pouze 4 složky:
Vysílané (Outbound - faxy čekající ve frontě na odeslání),
Odeslané (Transmitte), Neúspěšné (Erroneous) a Přijaté (Inbound).
Samozřejmě vám nic nebrání ve vytváření vlastních složek. Zprávy
lze mezi složkami snadno přemísťovat pouhým přetažením myší
(metoda drag-and-drop). Přesto bych měl k práci se složkami jednu
výhradu. Tato výtka se týká nemožnosti vytvořit ve složce
podsložky. Pokud tedy využíváte Trio Community k intenzivní
komunikaci a máte vytvořený velký počet složek, může se stát práce
s nimi zdlouhavá a nepříliš přehledná.

Elektronická pošta

Díky spolupráci s MAPI a VIM kompatibilními poštovními systémy
můžete v prostředí Trio Community pracovat i se zprávami
elektronické pošty. Aby toto bylo možné, je nejprve nutno
vytvořit speciální složku typu E-mail. Tato pak slouží jako
jakési okno, kterým nahlížíte do složky doručené pošty (Inbox)
příslušného poštovního systému. Bohužel zprávy nelze z této
složky nikam přesouvat. E-mailové zprávy můžete pouze číst,
odesílat (odeslané zprávy ale nelze v prostředí Trio Community
zobrazit), přesměrovat na jinou adresu, odeslat faxem nebo na
pager.
Zatím ale není možný obrácený postup - pracovat s faxovými
zprávami v prostředí poštovních programů. To by však už od příští
verze systému Trio Community nemělo platit. Již dnes totiž
existuje beta-verze gatewaye pro Microsoft Exchange, která umožní
odesílat faxy přímo z prostředí klienta Exchange.

Další funkce

Milovníky multimédií určitě potěší skutečnost, že jednou ze
součástí Trio Community je i Trio MediaPlayer , který pracuje
s formáty Midi, Wave, CD a Video for Windows. Není to příliš
mnoho, ale je třeba si uvědomit, že recenzovaný produkt je určen
k úplně jiným účelům.
Velice užitečnou vlastností systému Trio Community je
přítomnost OCR ( Optical Character Recognition ). Díky této
skutečnosti lze poměrně snadno převést faxové zprávy
a naskenované dokumenty na editovatelný text. Takto můžete
zkonvertovat buď celý výchozí obrázek, nebo pouze vybrané textové
pasáže. Výsledkem celé operace je soubor zvoleného formátu.
Vybrat si můžete z následujících formátů: ASCII, AmiPro, dBASE,
Excel, Lotus 123, MS DOS, Write, Word, RTF, WordPerfect
a WordStar. Co se týče kvality, nemůže se samozřejmě tato
vestavěná funkce vyrovnat specializovaným OCR programům, ale pro
zpracování relativně krátkých faxových zpráv je docela dobře
použitelná. Bohužel toto příliš neplatí pro Českou republiku.
Přestože OCR v Trio Community podporuje celkem 12 jazyků
(britskou a americkou angličtinu, němčinu, francouzštinu,
španělštinu, portugalštinu, holandštinu, italštinu, dánštinu,
švédštinu, norštinu a finštinu), čeština mezi nimi chybí. A tak
si v žádném případě tento program neporadí s našimi háčky
a čárkami.
Jistě by se našly ještě další zajímavé funkce systému Trio
Community, ale rozsah tohoto článku mi neumožňuje se o nich
zmínit.

Závěr

Po přibližně měsíčním testování Trio Community mohu říci, že
tento systém nabízí kvalitní řešení komunikačních potřeb pro řadu
firem. Přesto tady prostor pro jistá zlepšení stále zůstává.
V první řadě by podle mého názoru většina uživatelů uvítala
32bitové verze jednotlivých aplikací (přestože stávající
16bitové pracují bez problémů i pod Windows 95 a NT) a úplnou
lokalizaci systému. Třeba se v některé z dalších verzí dočkáme.

===vložené články===

Pro vaši firmu

Trio Community 5.5 společnosti Trio Information Systems je
komunikační server, určený pro sítě Microsoft Windows a Novell
NetWare s podporou až 8 faxových linek na jednom serveru. Faxy
můžete odesílat z prostředí Trio Community Office nebo
z libovolné aplikace pro Windows prostřednictvím tiskového
driveru Trio Datafax. Jako fax lze také odeslat výřez obrazovky,
obsah schránky Windows nebo naskenovaný dokument. Další možnosti
přináší podpora spolupráce s MAPI a VIM kompatibilními poštovními
systémy, díky níž mohou vaši uživatelé pracovat ve známém
prostředí Trio Community nejen s faxy, ale i se zprávami
elektronické pošty.
Základní verze serveru Trio Community je dodávána s licencí
pro 1 uživatele a 1 faxovou linku. Počet uživatelských licencí
lze dále libovolně zvyšovat po 1, 5, 10, 25 nebo 50. Za příplatek
můžete získat i rozšiřující moduly serveru - Trio Voice (podpora
hlasových schránek) a Trio Document-on-Demand (služba faxu na
přání). Díky této licenční politice lze snadno přizpůsobit
software potřebám a velikosti vaší firmy. Navíc je pro zákazníky
k dispozici zdarma CD-ROM pro otestování softwaru po dobu 30 dní.


Slovníček pojmů

Messaging Application Programming Interface (MAPI) - rozhraní
umožňující softwarovým vývojářům vytvářet aplikace spolupracující
s poštovními systémy Microsoftu.

Vendor Independent Messaging (VIM) - snaha firem Novell,
WordPerfect (dnes Corel), IBM, Lotus, Apple a Borland poskytnout
aplikační programové rozhraní pro výměnu zpráv mezi aplikacemi na
různých počítačových platformách. Jedná se o konkurenci MAPI.

Služby (Services) jsou aplikace běžící pod Windows NT v chráněném
režimu. Většinou vykonávají určitou systémovou funkci. Nevyžadují
interakci uživatele a lze je spustit automaticky při startu
systému nebo kdykoliv ručně.

Tabulka

Trio Community 5.5 - systémové požadavky

<T>klient<T>server Trio Community
<T><T>síť NetWare 3.x nebo 4.x<T>síť Windows NT
Procesor<T>386/33 MHz<T>486/33 MHz<T>486/33 Mhz
<T>486/33 MHz<T>Pentium<T>Pentium
<T>Pentium
Operační systém<T>Windows 3.x<T>Windows 3.x<T>Windows NT
<T>Windows 95<T>Windows 95
<T>Windows NT<T>Windows NT
RAM<T>4 MB (Windows 3.x)<T>8 MB (Windows 3.x)<T>32 MB
<T>8 MB (Windows 95)<T>16 MB (Windows 95)
<T>16 MB (Windows NT)<T>32 MB (Windows NT)
Diskový prostor<T><T>35 MB na serveru NetWare<T>35 MB
<T><T>faxové zařízení<T>faxové zařízení

Trio Community 5.5

+ příjemné uživatelské rozhraní

+ podpora sítí NetWare i Windows

+ podpora MAPI a VIM kompatibilních poštovních systémů

+ rozšiřitelnost

+/- částečná lokalizace

- 16bitové aplikace

===konec vlož. článků===


Titulky k obrázkům


OBR1.PCX: Trio Communication Center
OBR2.PCX: Uživatelské prostředí Trio Community Office
OBR3.PCX: Adresář systému Trio Community
OBR4.PCX: Trio MediaPlayerANOTACE (do obsahu čísla)

Komunikační server pro vaši síť.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.