Trendy vývoje Internetu

Archiv | 01.06.98

Alan Meckler (prezident Mecklermedia Corp.) ve svém hlavním projevu na výstavě Prague Internet World 1998 nastínil neje...Alan Meckler (prezident Mecklermedia Corp.) ve svém hlavním projevu na výstavě Prague Internet World 1998 nastínil nejen historii, ale i vývoj Internetu do prvního desetiletí příštího tisíciletí.
Samotný fenomén Internetu přirovnal k vynálezu tiskařského lisu, automobilu, telefonu či televize, přičemž zdůraznil, že právě poslední dva vynálezy se v blízké době budou muset vyrovnat se vzestupem tohoto média. Jako důkaz neustávajícího rozvoje zmíněného média Alan Meckler uvedl, že každý týden je Internet bohatší o 3 000 hodin videa, 90 000 hodin audiozáznamů a vzniká 300 000 nových stránek. V roce 1996 dosáhl obrat on-line obchodu 2 mld. dolarů a předpokládá se navýšení na 400 mld. dolarů do roku 2002. Průzkum také ukázal, že již dnes 53 % špičkových manažerů tráví 4 hodiny týdně prací v síti. Nejen peníze však dělají Internet zajímavým. Zmíněna byla i politická nezávislost Sítě v souvislosti s Čínou. Dokumentován byl i vzestup donedávna neznámých firem, které se díky on-line obchodu prosadily a dnes konkurují těm největším „klasickým“ sítím prodejen (např.: www.amazon.com).
Představitel firmy, jež se jako jedna z prvních začala věnovat v té době neznámému fenoménu, však realisticky konstatoval, že mamutí nástup Pavučiny „starou“ televizi nebo telefony nezahubí, ale rozhodně se na jejich úkor přiživí. Zásadní finanční zdroje (reklama) se postupně přestěhují na Internet. Televize má již dnes v Americe konkurenci v tzv. WEB TV (dokonalejší verze NC) a údajně v roce 2001 budou diváci Spojených států sledovat filmy spíše prostřednictvím počítače než nedokonalého videa. A to vše zastiňuje hypotéza, že v letech 2003 - 2004 bude neinteraktivní televizní vysílání zcela zatlačeno a nahrazeno nějakým novým, modernějším druhem zábavy.
Na dotaz, v čem vidí pan Meckler příčinu nedostatečného počtu připojení na Internet v České republice, odpověděl, že přesně nezná situaci v naší zemi, ale obecně platí, že zpomalujícím faktorem bývá monopol především telefonních společností.
Celá přednáška byla v duchu konference vysílána prostřednictvím Internetu on-line.
Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.