TOP! Proč a jak?

Archiv | 01.08.98

Nahlédněte s námi do pozadí hitparád PC WORLDu Během několika posledních čísel PC WORLDu jsme provedli úpra...Nahlédněte s námi do pozadí hitparád PC WORLDu


Během několika posledních čísel PC WORLDu jsme provedli úpravu
designu, ale též celkové stavby tabulek hitparád TOP. Nejvíce se
tyto vylepšení dotkly Stolních počítačů a Notebooků, ale, jak
jste určitě zaznamenali, grafickým variacím neunikly ani tabulky
Mechanik CD-ROM a Tiskáren. Podívejme se nyní jednotlivě, co se
v tabulkách změnilo.

Novinky

Hlavní změnou oproti minulosti jsou zcela přepracované hodnotící
tabulky. Postupem času se nám totiž nashromáždilo dost podnětů
od čtenářů a firem, kteří nebyli spokojeni s podobou tabulek.
Vyčítali TestCentru malou průhlednost hodnotících kritérií,
která byla pro všechny strany nevýhodná. Firmy nevěděly, co
vlastně na počítačích testujeme a na co dáváme důraz, aby nám k
ohodnocení mohly poslat počítač s nejlepšími šancemi na dobré
umístění. Stejně tak čtenáři, kteří chtěli blíže vědět, v čem
byl který počítač o kolik horší, byli odkázáni na slovní
hodnocení bez zcela zřejmého pozadí.
Nová hodnotící kritéria jsou naopak zpracována naprosto
transparentně, u každé jednotlivé položky je znám její přesný
vliv na celkové skóre testovaného stroje, a tím odpadá jakákoliv
možnost podezření z naší neobjektivity. Zároveň může zvídavější
čtenář sám změnit naše celkové hodnocení podle vlastních
kritérií.
Druhou, stejně významnou změnou je zapracování hodnocení
nejnovějších technologií. Dřívější tabulky neumožňovaly příliš
přidávat nové technologie a pojmy, které dnes hýbou světem.
Přiznejme si však, že o sběrnici AGP, pamětech SDRAM, procesoru
AMD K6-3D, řadičích Ultra2 SCSI či K56 technologii věděl před
dvěma lety málokdo. Současné tabulky jsou zcela otevřené a
přidání dalších hodnocených vlastností v průběhu roku nebude
žádný problém.
Změna třetí se týká celkového vzezření tabulek. Určitě jste
zaznamenali nové gráfky, které lépe naznačují poměry
jednotlivých bodových zisků mezi závodníky v počítačovém
pelotonu. Soudě z vašich reakcí, tato změna byla přivítána velmi
kladně.
A teď se podívejme na pozadí všech testovaných kategorií.

TOP 10: Stolní počítače

Hitparáda stolních počítačů se dělí na dvě podkategorie podle
zaměření hodnocených strojů. Ekonomické počítače jsou určeny do
domácností, kanceláří a podobně, zatímco profesionální stroje
najdou uplatnění u uživatelů toužících po kvalitních
multimédiích, rychlé grafice pro DTP a nebo složitějších
databázových aplikacích. Těmto dvěma skupinám jsou odpovídajícím
způsobem přiřazena procentní hodnocení důležitosti vlivu
jednotlivých hlavních skupin parametrů. Hrubé nastínění vlivu
vlastností je možné nalézt přímo u zveřejňovaných tabulek.
Body za výkon jsou odvozeny z Benchmarků TestCentra IDG.
Počítač, na kterém všechny testované programy proběhly v
nejkratší době, by dosáhl 100 bodů. Protože je však naprostá
špička poměrně vyrovnaná, často se stává, že žádné 100bodové
hodnocení uděleno není, neboť žádný z počítačů nebyl ve všech
výkonových parametrech nejlepší. Benchmarky se skládají z
běžných kancelářských, databázových a grafických aplikací, aby
tak co nejvěrněji simulovaly standardní práci uživatele.
Kancelář v testu zastupují MS Word 95 a MS Excel 95, tyto dva
velmi rozšířené programy pro úpravy textu a tabulek. Použití
počítače pro databázové aplikace je testováno s pomocí Borland
Paradoxu 7, vhodnost pro grafické užití testujeme na Corel Draw!
6, Corel PhotoPaintu 6. Poslední program Superscape Viscape
Visualiser slouží k testům při generování virtuální reality.
Každý z programů je nucen provádět sekvenci maker, která věrně
napodobuje běžnou práci uživatele v konkrétním programu. Ve
Wordu se pracuje se změnami velikostí a typů písem, zarovnávání,
plněním vložených tabulek a podobně, Paradox třídí a vybírá z
rozsáhlé databáze, Corel Draw! a Corel PhotoPaint upravují
obrázky, Draw! samozřejmě vektorový, PhotoPaint rastrový.
Výsledky časů, za které se programy s makry vypořádají, jsou
schraňovány a později slouží k analýze a vypočtení celkové
hodnoty Benchmarku TestCentra IDG. Pro zajímavost je možno
prozradit, že hodnoty, které jsou v tabulkách uváděny jako
výsledek Benchmarku, jsou ve skutečnosti procentní poměry výkonu
testovaných strojů vůči historickému počítači s procesorem
486/100 MHz. Názorně je pak vidět, že výkon současné špičky je
čtyř- a vícenásobně překračující výkonovou špičku z před
několika let.
Hodnocení konfigurace a výbavy zahrnuje vlastnosti dílů,
příslušenství, rozšířitelnost počítače a dodaný software s
dokumentací. Ve Vlastnostech dílů hodnotíme přítomnost MMX v
procesoru, počty a druhy rozhraní (sérové, paralelní, USB...),
IDE a SCSI řadič, velikost pevného disku, přítomnost mechanik
CD-ROM, CD-R, CD-RW, případně DVD, další zálohovací komponenty
(ZIP, LS-120...), parametry grafické karty, jako je paměť,
rozlišení a obnovovací frekvence, televizní výstup. Mnoho
zjišťovaných parametrů se týká síťové karty a modemu, hodnoceny
jsou přenosové rychlosti a podporované protokoly, u zvukové
karty hodnotíme wavetable syntézu a druhy konektorů. Závěrečných
5 % hodnocení konfigurace je vyhrazeno pro parametry skříně,
jako jsou různé ovladače hlasitost nebo konektory lehce dostupné
na přední straně. Zjištěných a evidovaných parametrů je však
mnohem více než těch, které se podílejí na výsledku hodnocení
konfigurace, například velmi rozsáhlé údaje sbíráme o základní
desce, paměťových modulech a procesoru. Tato data ovšem
nepoužíváme při výpočtech bodového zisku za konfiguraci, neboť
by se jejich význam měl projevit při výkonových testech, kde se
tak skutečně děje.
Dalším hodnocení podrobujeme veškeré příslušenství, které není
součástí vlastní "skříně" počítače. Konkrétně se jedná o
výkonové parametry a úhlopříčky monitorů (vždy hodnotíme
skutečně změřenou viditelnou úhlopříčku, nikdy ne tu
deklarovanou výrobcem), vstupní zařízení, jako jsou myši či
klávesnice, hodnotíme též parametry reproduktorů, skenerů,
tiskáren a dalších, pokud jsou součástí ceny sestavy.
Také rozšířitelnost počítače je jedním z hodnocených parametrů.
V tomto ohledu považujeme za nejdůležitější dostatečný počet a
druhy slotů pro instalaci rozšiřujících karet. Hned v závěsu za
kartami následuje hodnocení volných pozic na diskové mechaniky,
ať už interní pro pevné disky či externí na mechaniky DVD, ZIP,
magnetooptické disky apod. Další v pořadí důležitosti je možnost
rozšíření paměti a změny procesoru. Hodnotíme maximální paměť,
kterou dovede základní deska obsloužit i počet volných slotů, u
procesorů to je nejvyšší podporovaný procesor a jeho frekvence.
Možnost rozšíření uzavírají rozšiřující parametry zobrazovacího
adaptéru v oblasti zvýšení videopaměti a možnost zvětšení
systémové L2 cache.
K počítačům se samozřejmě počítá také přidávaný software a
dokumentace. Zde hodnotíme zda a jaký je dodán operační systém,
kancelářský software, antivirový program a další softwarové
vybavení. Důležitým faktem je, zda jsou dodány také kompletní
ovaladače k veškerému hardwaru, neboť jen s nimi je možno
provést případnou kompletní reinstalaci počítače po havárii.
Samozřejmostí, mimo jiné potvrzenou zákonem na ochranu
spotřebitele, by mělo být dodání kompletní dokumentace v českém
jazyce. To, že tomu tak vždy není, se samozřejmě také promítá do
našich hodnocení.
Hodnocení záruky, servisu, uživatelské podpory a kvality, je
zkráceně nazvané Podpora. Záruka zahrnuje délky záručních dob na
hardware, zvlášť je možné specifikovat odlišné záruční doby na
monitory, zahrnout lze též dobu bezplatných oprav. Servis je
hodnocen z údajů dodaných nám výrobcem či distributorem
příslušné sestavy. Hodnotíme, zda se servis uskutečňuje přímo u
zákazníka, zda je možnost prodloužení záruční doby, případně
uzavření samostatné servisní smlouvy, a zda firma poskytuje
zápůjčku náhrady v době řešení reklamace. Uživatelská podpora
může být realizována formou dotazu telefonátem, faxem nebo
e-mailem, všechny tyto možnosti jsou v hodnocení zohledněny,
samozřejmě nejdůležitější je podle našeho názoru telefonická
hot-line, kde je ještě možnost podpory také o víkendu. Pro
stahování aktuálních ovladačů nebo získávání informací je dobré,
když má firma stránky WWW, případně souborové archívy dostupné
přes spojení FTP. V dnešní době už poněkud ustupuje, ale v
našich tabulkách stále nezapomínáme ani na podporu přes modemové
spojení s firemní BBS. V kvalitě jsme upustili od dřívějšího
užívání čtenářských anket a hodnotíme pouze to, zda je výrobce
držitelem certifikátu řady ISO 9000, případně jaké úrovně (9001,
9002 nebo 9003).
Bodové hodnocení ceny je prostým procentním poměrem k
nejlevnějšímu počítači, který se účastní tabulek konkrétní
kategorie.

TOP 10: Notebooky

Hitparáda notebooků se v lecčems podobá žebříčku stolních
počítačů. Koneckonců jde také o pécéčka a základní prvky mají
stejné. Proto zde popíšeme především odlišnosti, kterých u
přenosných počítačů přece jen není tak málo.
Podobné je základní rozdělení na ekonomickou a profesionální
kategorii. Ekonomické notebooky jsou určeny těm, kteří sice
potřebují přenosný počítač, ale nechtějí či nemohou za něj
utrácet mnoho peněz a nekladou příliš důraz na výkon a vybavení.
Profesionální jsou naopak pro náročné aplikace, případně pro
nahrazení stolního počítače. Zařazení do kategorie provádí
stejně jako u desktopů dodavatel podle plánovaného zaměření.
U notebooků je zahrnuto kromě Benchmarků TestCentra IDG ještě
druhé měření, které provádíme - délku provozu na baterie. Měří
se provoz základní jednotky počítače, bez případných replikátorů
a docking station, s vypnutým řízením spotřeby (power
monagementu). Výsledkem je tedy čistý čas, po jaký vydrží
baterie napájet notebook za nejnepříznivějších podmínek. 100
bodů zde samozřejmě dostane stroj s nejdelším časem. Výkon v
aplikacích je měřen stejným postupem jako u stolních počítačů.
Vybavení zahrnuje čtyři části: aktuální konfiguraci samotného
notebooku, dodané příslušenství, rozšiřitelnost a konektivitu a
softwarové vybavení. V konfiguraci jsou hodnoceny běžné věci
jako je MMX procesor, IDE a SCSI řadiče, velikost disku,
přítomnosti CD, vlastností grafické a zvukové karty a také
případného modemu nebo síťové karty. Navíc jsou zde záležitosti
specifické pro notebooky. U CD-ROM mechanik se hodnotí i možnost
současného připojení s disketou a způsob eventuelního vnějšího
připojení diskety. Vlastnosti displeje a klávesnice jsou také
zahrnuty do konfigurace, protože jde o pevné součásti počítače.
Z ergonomických parametrů jsou hodnoceny možnosti indikace stavu
notebooku a baterie, jeho rozměry a hmotnosti.
Za příslušenství dostane většina strojů naprosté minimum bodů.
To totiž zahrnuje docking station, replikátory portů a externí
klávesnice či ovládání, ani jedno z toho však nebývá běžnou
součástí dodávky. Nejčastěji bývají dávány body za brašnu nebo
jiný obal pro přenos notebooku.
Rubrika rozšiřitelnost se od podobné u stolních počítačů zásadně
liší. Možnosti rozšíření paměti či upgradu procesoru sice
zůstávají, přesunuty sem jsou konektory pro externí zařízení.
Naopak notebooky nemají možnosti rozšiřování o přídavné karty,
další disky a mechaniky. Hlavně je přidáno hodnocení konektorů
pro docking station, slotů pro PC karty a možností použití
speciálních výměnných modulů, tedy počet zásuvek pro tyto moduly
a jejich nabídka. Nejtypičtější bývají druhá baterie, druhý
pevný disk, mechaniky ZIP a LS-120, CD-ROM jednotka a dnes už i
DVD-ROM.
Hodnocení softwarového vybavení a dokumentace je prakticky
totožné s obdobným u stolních počítačů. Ubylo pouze hodnocení
dokumentace monitoru.
Také body za záruku, podporu a kvalitu jsou udělovány podobně.
Kvalita je opět hodnocena podle získání příslušného certifikátu
podle řady norem ISO 9000. Délka záruční doby je zcela jasným
kritériem. Do hodnocení podpory oproti stolním počítačům přibyla
jedna důležitá položka - rozsah servisní sítě. Zde mají výhodů
velké firmy, které nabízejí uplatnění záruky v pobočkách a
zastoupeních po celém světě. Méně bodů dostanou ti, kteří
nabízejí servis jen v Evropě, pouze v České republice, nebo jsou
dokonce omezeni na jedno servisní středisko.
Body za cenu jsou opět přidělovány pouze za cenu aktuální v době
uzávěrky. Plný počet 100 bodů dostane vždy právě nejlevnější
notebook v každé kategorii.

TOP 5: CD-ROM

U mechanik CD-ROM je testovaných paramterů mnohem méně, než u
sestav PC, a proto je jich většina v tabulkách, které se v PC
WORLDU otiskují. Hodnoty výkonu, jež jsme v TestCentru naměřili,
však v nich zahrnuty nejsou, čtenáři jsou ale seznámeni s
celkovým výkonnostním indexem mechaniky.
Testujeme v prostředí DOS a Windows 95 přenosovou rychlost,
skutečnou střední přístupovou dobu a dobu, za jakou je CD v
mechanice zpřístupněno operačnímu systému. Přenosovou rychlost a
přístupovou dobu v DOSu i ve Windows hodnotíme s pomocí
speciálního jednoúčelového programu na lisovaném CD, neboť u
vypalovaného by naměřené výsledky byly pravděpodobně nižší, než
je skutečnost. Doba zpřístupnění CD je měřena od okamžiku
zmáčknutí tlačítka na zasunutí zásuvky disku do okamžiku, když
Windows 95 rozpoznají jméno disku a v Průzkumníku jej zobrazí.
Podporované formáty jsou, vzhledem k jejich rozmanitosti,
převzaty převážně z údajů výrobce, avšak ty, které považujeme za
nejdůležitější, jsou ještě ověřeny prakticky. Hlavně se jedná o
schopnost číst Multisession disky, vypalované disky typu CD-R a
přepisovatelná média CD-RW. K formátům se navíc připočítává
schopnost mechaniky stahovat audiostopy přímo přes IDE či SCSI
kanál.
Sekce Ovládání je věnována uživatelské přívětivosti ovládacího
systému mechaniky CD-ROM. Všechny mechaniky jsou vybaveny
tlačítkem pro vysunutí a zasunutí disku (Eject), ale už zdaleka
ne všechny se mohou pochlubit tzv. audiopanelem, který umožňuje
snáze ovládat mechaniku při přehrávání zvukových CD. Dále je
důležitá funkce nouzového vysunutí, takže hodnotíme též
přítomnost tzv. emergency hole, tedy otvoru pro zajištění
nouzového vysunutí CD například při výpadku napájení.
Z dalších hodnocených parametrů můžeme zmínit zvukové výstupy,
neboť některé mechaniky nemají digitální kanál zvukového
výstupu. Hodnoceno je samozřejmě také rozhraní, u ATAPI je dán
důraz na a způsob uchycení disku (zda je použito častějšího
šuplíku typu tray, nebo jestli se používá starší systém pouzdra
caddy).
Mezi poslední hodnocené parametry mechanik CD-ROM patří kvalita
a jazyk dokumentace k mechanice, přiložené kabely a montážní
šroubky. Nezapomínáme však ani na hodnocení ovladačů, resp.
počtu operačních systémů, které jsou díky nim podporovány.

TOP 20: Tiskárny

Tiskárny se pro tabulky TOP dělí dnes již na 4 skupiny.
Sledovány jsou tiskárny s inkoustovou, jehličkovou a laserovou
technologií, laserové jsou navíc děleny na tiskárny pro SOHO
(domácí a malé kanceláře) a Workgroupe (tiskárny pro pracovní
skupiny).
U tiskáren jsou hodnocenými parametry především kvalita a
rychlost tisku, náklady na tisk, připojení tiskárny, konstrukce,
dokumentace a záruční a servisní podmínky. Kvalita je testována
u všech skupin v černobílém režimu, u inkousotových navíc také v
barevném. Hodnotíme běžný textový výstup, typický pro dosovské
aplikace, a výstupy z Windows reprezentované MS Wordem,
grafickými obrazci produkovanými Corel Draw! a tiskem fotografií.
U všech testovacích výstupů také měříme čas, za jaký dokáže
ovladač tiskárny zpracovat výstup do formátu pro tiskárnu a ta
potisknout papír. Dále měříme též čistou rychlost mechaniky
tiskárny při vícenásobném tisku, což platí jen pro stránkové
(laserové) tiskárny. V sekci parametry je mnoho dílčích
hodnocených vlastností, počínaje řídícími jazyky, možnostmi
rozšiřování, způsobem připojení, přes kapacity podavačů až po
tiskové formáty.
Nákladové výsledky vycházejí z cen a předpokládaných životností
tiskových náplní, jako jsou tonery a catridge. Do těchto nákladů
jsou ovšem zahrnuty i další součásti tiskáren s omezenou
životností, jako jsou procesní jednotky, tiskové hlavy apod. Tak
je vypočten náklad na jednu tiskovou stranu v baravném a v
černobílém režimu při standardních vlastnostech (5% pokrytí u
černobílého tisku a 20% u barevného), bez zahrnutí nákladů na
tisková média. V našich hodnoceních se dále promítá také cena
tiskárny a záruka poskytovaná prodejcem.

TOP 15: Monitory

Hitparáda monitorů se rozrostla o další kategorii, která začíná
být dnes velmi populární díky své ceně i parametrům, tedy o
výrobky s úhlopříčkou 19 palců.
U devatenáctek, ale i u všech menších monitorů, zůstává
standardní hodnocení, kdy největší vliv na celkový výsledek
přisuzujeme kvalitě obrazu. S rostoucí úhlopříčkou se zvyšuje
důraz na zobrazení na úkor vlivu ceny na celkové hodnocení,
abychom tak zohlednili zaměření monitorů s menšími úhlopříčky na
domácí uživatele a s většími na profesionální použití. Obraz
hodnotíme nejdříve po stránce technického řešení, tedy jaká
obrazovková maska je použita. Dále se zabýváme skutečnou
viditelnou úhlopříčkou monitoru, která je měřena s přesností na
milimetry, a roztečí obrazovkových bodů, udávanou na setiny
milimetru.
Frekvenční charakteristiky obrazu zahrnují horizontální a
maximální vertikální frekvenci a obnovovací frekvence ve všech
rozlišeních, která monitor podporuje. V hodnocení geometrie
obrazu je možné nalézt výsledky testu konvergence monitoru, test
moaré a test rovnoměrnosti obrazu.
Hodnocení ovládacích prvků je děleno na korekce jasu a
kontrastu, ovládání geometrie obrazu a speciální ovladací prvky,
zahrnující například teplotu barev či odmagnetizaci. Oceňuje
přehledná obrazovková menu, ale i komfortní ovládání tlačítky
nebo rotujícími ovladači. Samozřejmostí jsou bodové zisky za
ekologické certifikáty TCO či MPR.
Některé monitory jsou vybaveny také integrovanými či dodatečnými
reproduktory, případně mikrofonem nebo kamerou. Proto nemůžeme v
našich tabulkách opominou hodnocení multimediální podpory
monitoru.
V sekci konektivita hodnotíme, jakým způsobem může být monitor k
počítači připojen. Zda je použit jen VGA kabel, nebo také
bajonetové spojky BNC či například sběrnice USB.
Tolik k hlediskům hodnocení jednotlivých kategorií produktů,
která pro vás připravujeme.
Ačkoliv některé fotografie nejsou míněny zcela vážně, text je naprosto seriózní.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.