Titulek: Visual J++

Archiv | 01.11.98

Autor: Stephen R. Davis Vydavatelství: Grada Publishing Počet stran: 308, CD-ROM s Visual J++ a příklady Doporu...Autor: Stephen R. Davis

Vydavatelství: Grada Publishing

Počet stran: 308, CD-ROM s Visual J++ a příklady

Doporučená cena: 490 Kč

Přeložil: Jiří Bráza

Spolu s rozšiřujícím se množstvím informací rozložených v
prostorách Internetu se dostává do popředí i jiná otázka, než
jen které informace zveřejnit -- otázka způsobu, jak daný obsah
co nejpoutavěji prezentovat. Na důležitosti tak nabývá kvalita
grafického návrhu stránky a podpora interaktivity a
multimediálních prostředků. Obohacení WWW stránek o tyto prvky
bylo ještě před několika lety dosti obtížné, avšak nyní s
příchodem programovacího jazyka Java a jeho podporou v
prohlížečích se toto vše stává spíše běžnou záležitostí. Pokud
se tedy také chcete naučit tento jazyk, můžete nahlédnout do
této publikace.

Kniha je rozdělena na dvě hlavní části - první je o základech
programování v Javě a překladu do kódu spustitelného i bez
internetového prohlížeče, druhá se zabývá výhradně aplety a
rozšiřujícími vlastnostmi pro práci s "okenním" rozhraním.

Protože se jedná o knihu zaměřenou na začátečníky, je v první
části vysvětlena nejen funkce překladače Javy, byte-kódu,
interpretace atd., ale podrobně je rozebrána i syntaxe výrazů,
deklarace a přetypování, cykly, operátory, zkrátka vše, co je
nutné znát, než se chcete pustit do vlastního programování. Po
této úvodní sekci se autor pokusil o výklad OOP a musím říci,
že tato část se mi líbila nejvíce, neboť skutečně na dosti
omezeném prostoru přehledně, věcně správně a přitom vtipně
vysvětlil jeho nejnutnější základy. Ihned následuje kapitola s
konkrétní realizací OOP v Javě a zavedení tříd jako základních
komponent programování v tomto jazyce. Na této konkrétní
implementaci je také probrána dědičnost, zavedení abstraktních
tříd a finesky jako garbage collecting , používání rozhraní ,
vytváření balíčků ( package ). Speciální kapitola se věnuje
obsluze výjimek, které jsou základem detekce a oznamování chyb
při běhu programu. První sekci uzavírá kapitola o používání
souborů, jež lze samozřejmě z důvodu zabezpečení provozovat
výhradně na lokálním disku.

Druhá sekce již bude zajímavá i pro zkušenější programátory (v
C++), kterým jsou věnovány v úvodní části zvlášť označené
poznámky o specifikách Javy oproti C++. V této sekci se dozvíte
o programování apletů a psaní jednoduché HTML stránky, z níž
bude daný aplet spouštěn. Kromě úvodní ukázky je ke generování
"kostry" apletu používán AppletWizard - nástroj Visual J++.
Prakticky získáte znalosti obsluhy událostí (klávesnice, myš),
aplikace multithreadingu a zobrazování animací, kde je zvláště
zdůrazněn způsob, jak odstranit nepříjemné vlastnosti rychlých
operací s grafikou. V samostatné kapitole najdete používání
Abstract Window Toolkitu , jenž umožňuje práci s jednoduchými
komponentami, resp. kontejnery, tvorbu dialogových rámců a
komunikaci toho všeho s rodičovským apletem. Bohužel v části
pojednávající o jednotlivých stylech rozvržení ( layout ) je
pojednáno pouze o těch nejjednodušších (např. BorderLayout),
síla a elegance Javy se ukazuje spíše v GridLayoutu nebo
GridBagLayoutu. S těmito rozvrženími je pak možné plně nahradit
možnosti návrhu vzhledu vaší aplikace dostupné v jiných
"okenních" programovacích jazycích. Jak jsem však již uvedl,
tato kniha je určena spíše začátečníkům, a právě ovládání
posledních dvou uvedených rozvržení není právě jednoduché. Než
se pročtete ke krátkému rejstříku, budete ještě seznámeni se
způsobem instalace Visual J++ z CD-ROMu a sdvěma příklady z JDK
od firmy Sun.

Pokud si chcete tuto knihu koupit jen kvůli CD, pak vás musím
upozornit, že nahraná verze Visual J++ má dost "much", které
mimo jiné znemožňují úspěšnou kompilaci několika příkladů z
knihy. Jak tvrdí překladatel, autor používal jinou verzi J++.
Naopak pochvalu zaslouží český překlad, jenž tentokrát obsahuje
jen minimum chyb a několik cenných poznámek, a řadí publikaci
mezi nadprůměrné. Začínající uživatelé Javy jistě ocení, že
kniha není klasickou strohou učebnicí, ale naopak dosti
zábavným úvodem do programování v Javě.

Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.