Tipy a triky - vypalování CD

Archiv | 01.07.03

Problematika vypalování CD je žhavétéma, o čemž svědčí již třetí edice tétokolekce zajímavých rada návodů pro zálohování dat na dnes jednoznačně nejpopulárnějšímédium. P

Problematika vypalování CD je žhavétéma, o čemž svědčí již třetí edice této
kolekce zajímavých rada návodů pro zálohování dat na dnes jednoznačně
nejpopulárnějšímédium. Přestože práce s vypalovacím softwarem je v současnédobě
značně intuitivní, zůstává bezesporu dostatek prostoru proexperimentování, a
pokud vás zajímají věci kousek "za oponou",najdete zde slušnou inspiraci.

Publikace představuje poměrněpodrobný průřez problematikou a řada aspektů je
pojata dostipodrobně. Výhodou je, že i začátečník může své studium započítv
různých kapitolách. Jste-li nedočkaví, klidně rovnou přistupteke stati o
jednotlivých programech, a postupem doby se můžetevrátit např. k zevrubnému
úvodu o vypalování, přečíst si o existujícíchstandardních formátech a seznámit
se třeba s právními aspektyčinnosti, které se oddáváte. Pokud použijeme jako
kritérium úplnýpostup výroby CD, jsou jednotlivé fáze kompletně
zpracovány:dozvíte se o práci s obrázky, se zvukem a binárními daty, vyberetesi
aplikaci na vyhovujícím operačním systému a na závěr si např.vyrobíte potisk.

Druhá část knihy je pak přesným opakem předchozíhotextu jedná se o víceméně
neuspořádanou kolekci tipů, triků arad pro řešení různých potíží či překonávání
na první pohledobtížných překážek. Tematický rozptyl je značný: najdete
zdezákladní věci jako multisession disky, CDDB databáze na internetuči tvorbu
hybridních cédéček, ale i takové rarity, jako je využitízničených CD na
podšálky.

Knižní soubor tohoto charakteru pochopitelnětrpí jistými neduhy. Vypalování je
nesmírně živá věc, a informacev knize rychle zastarávají. Na druhou stranu,
výklad základníchprincipů je v zásadně stále platný a řada tipů má
trvanlivostdostatečnou.

Jste-li pravidelnými čtenáři internetových magazínůo vypalování, nevyhazujte
peníze. Jste-li konzervativní uživatel,naleznete zde přiměřené vzdělání.

Autor: kolektivautorů
Vydavatelství: Mobil Media,
Praha, 2002, 3. vyd.
Početstran: 208
Doporučená cena: 135 Kč
Python referenční programátorskápříručka

Jazyk Python se prozatím v tuzemsku dočkal (pokud jsmeněco nepřehlédli) přízně
knižních nakladatelů pouze ve dvou případech.O jednom z nich v naší rubrice již
byla řeč, a proto zde přišlařada na druhou příručku pro programátory, kteří
doceňují možnostitohoto moderního, objektově orientovaného jazyka. A jedná
dobrázpráva hned na úvod: knihy se navzájem docela slušně doplňují.

Publikace,kterou zde představujeme, rozhodně není čtením pro slabé povahy.Autor
vychází z předpokladu, že Python vám bude (nebo nejlépeuž alespoň částečně je)
běžným prostředkem pro tvorbu aplikací.Základní znalosti programovacích technik
jsou samozřejmostí,stejně jako se samo sebou očekává, že psaní skriptů a práce
vpříkazové řádce je vaším denním chlebem.

Celý titul je pojatjako důkladný referenční materiál, a tomu odpovídá i
členěnílátky. První část zahrnuje 10 běžně číslovaných kapitol a jejichnáplní
je popis hlavních rysů jazyka. Najdete zde tedy syntaktickézáklady, pojednání o
typech, přehled využití operátorů a výrazů,dále obligátní řízení toku programu
a důležitý výklad možnostífunkcionálního programování i implementaci objektově
orientovanýchvlastností. Nechybí zmínka o běhovém prostředí.

Na následujícíchcca 240 stranách, jež tvoří většinu svazku, najdete
vyčerpávajícípřehled modulů Pythonu, tvořících jeho unikátní knihovnu.
Autorvyužil logické členění dle využívaných funkcí, takže zde najdeteoddíly
zaměřené na matematické operace, práci s řetězci, síťovéprogramování či řadu
těžko zařaditelných specialit. I při zmíněnémrozsahu se jedná o redukovanou
variantu, neboť kompletní dokumentaceje mnohem obsáhlejší. Závěr knihy
pojednává o problematice, kekteré jistě řada znalců dospěje, a tou je prolínání
s jazykemC.

Z uvedených faktů je zřejmé, že jde o příručku pro náročné.Bolí-li oči od
monitoru, zkuste papírový materiál.

Autor:David M. Beazley
Vydavatelství: Neocortex,
Praha, 2002
Početstran: 429
Doporučená cena: 449 Kč
Delphi

Praktické příkladyKlasickým problémem výuky tvorby aplikací pomocí některého
zmoderních, graficky orientovaných vývojových nástrojů je nedostatekmísta na
prezentaci dostatečně obsáhlých, komplexních příkladů.Nakladatel, z jehož dílny
vzešla tato brožurka, problém vyřešilasi nejlepším způsobem: učebnice základů
vyšla samostatně (recenzeje na jiném místě tohoto čísla), a zde máte k
dispozici sbírkupříkladů.

V první řadě dokončím, co jsem načal v úvodu: publikacesama o sobě není žádnou
učebnicí, ale obsáhlým materiálem k pokročilejšímustudiu. Základy práce s
Delphi jsou předpokládány, neboť autorsám zmíněnou knihu napsal a zde prostě
pokračuje a rozvíjí úvodníznalosti. Ponoříte se tak více do hlubin témat, jež
bezprostředněsouvisí s tvorbou výhradně graficky orientovaných programů.
Důkladnějise můžete seznámit s formuláři jako základem aplikačního rozhranía
podrobně jsou rozpracovány ovládací prvky pro práci se souboryči využití
grafiky. Dále narazíte na "odchytávání" vstupu pomocímyši a tvorbu netradičních
nabídek.

Mezi náročnější oblasti,do nichž se autor pustil, náleží práce s registry
Windows, využívánízdrojů operačního systému, praktické nasazení DLL knihoven
vevlastních projektech či využití schránky Windows. Poměrně dostmísta je pak
věnováno sestavení souborů nápovědy, a narazítei na hříčky typu spořič
obrazovky. Škoda, že např. části o laděnía podmíněném překladu se naopak
nedostalo více prostoru.

Protože se jedná již o druhý, navazující svazek o Delphi, nepochopiljsem jednu
zásadní věc, a to je absence databázových témat. Žese neobjevila v úvodním
kursu ještě chápu, ale proč není zde,ve sbírce úloh s dostatkem prostoru pro
prezentaci ucelenýchřešení, to netuším. Přitom Delphi jsou přesně k tomu
navrženy.Že by se chystal třetí, specializovaný svazek?

Pokud se držítehesla "vše pro dobrá uživatelská okna", pak je kniha právě pro
vás.

Autor: Slavoj Písek
Vydavatelství: GradaPublishing, Praha, 2002
Počet stran: 220
Doporučená cena: 195KčMS SQL server 2000 - Kapesnírádce administrátora

Knihovnička administrátora, zahrnující tituly nápadné na první pohled
netradičním formátem, se sice pomalu, ale přeci jen utěšeně rozrůstá. Tentokrát
se dostalo na správce databázového MS SQL Serveru 2000, kteří v této knize
najdou bohatý přehled jak základních postupů, tak pokročilýchtechnik pro
administrace tohoto mocného nástroje.

Obsah tituluje rozvržen dle dvou kritérií: prvním je zvyšující se
složitostprováděných operací, druhým pak škála mezi správou aplikace jakotakové
na jedné straně, a managementem dat na straně druhé. Vprvní části je čtenáři k
dispozici jakýsi nezákladnější náhledna MS SQL Server 2000 najdete zde velmi
stručný popis běžnýchnástrojů, seznámení s částmi aplikace a základní kroky,
jež jsouse správou spojeny. Představuji si, že tento oddíl je ideálnípro toho,
kdo zná databáze jiných výrobců či přechází ze staršíverze a chce se pohotově
zorientovat.

Druhou částí je započatopravdu důkladný výklad. Na řadu přicházejí témata, jež
zohledňujínasazení v nekompromisním produkčním prostředí, a je zde
zahrnutalátka o konfiguraci a řízení běhu databázového stroje jako celku,dále o
řízení přístupu a práci s jednotlivými databázemi jakoobjekty. Ve třetím bloku
již kapitoly obsahují témata, zaměřenána bezprostřední práci s daty, takže se
setkáte s návrhem tabulek,pohledů či indexů, dále narazíte na službu DTS a její
balíčky,a také je zde obsáhlé pojednání o replikacích. Čtvrtá, závěrečnáčást je
zcela zaměřena na ladění výkonu, takže zde očekávejtemonitorování výkonu
serveru, zálohování a automatizaci jednotlivýchúloh. Kniha je dost hutná, takže
nepočítejte s učebnicí pro začátečníky.Pokud vám databázové technologie moc
neříkají, zde se to nenaučítekniha je pro správce, kteří se potřebují rychle
zorientovat,nebo chtějí dohledat záležitosti, na něž si zrovna nemohou
vzpomenout.

Autor: William R. Stanek
Vydavatelství: Computer Press,Brno, 2003
Počet stran: 431
Doporučená cena: 395 KčAdobePhotoshop Plugins

Pakliže se přeptáte zkušeného grafika na schopnostiAdobe Photoshopu, patrně se
vám dostane odpovědi v tom smyslu,že se jedná o geniální program. Přestože
možnosti tohoto nástrojejsou nesmírně široké, tvůrci zanechali dosti prostoru i
pro rozšiřovánífunkcionality, čehož důkazem je tato kniha. Jedná se zřejmě
ojediné podrobné tuzemské knižní pojednání o zásuvných modulech,neboli
plug-inech, a fanoušci si opravdu přijdou na své.

Publikace svým způsobem je i není pro začátečníky. Abyste její obsah
docenili,určitě musíte znát Photoshop jako takový, jinak nevyužijete možnosti,o
nichž je v textu řeč, a těžko si poradíte s ovládáním. Na druhoustranu první
dvě kapitoly se věnují úplným základům, kde se dozvíte,co to plug-in vlastně
je, jak se chová a jak jej lze vlastněsestavit a připojit k aplikaci.

Drtivá většina obsahu knihyje v podstatě encyklopedického charakteru a popisuje
jednotlivétypy modulů a jejich možnosti. Členění je zvoleno velmi jednodušea
účinně: položky jsou řazeny dle autorských firem, a na nejhrubšíúrovni pak jsou
plug-iny rozděleny na komerční a zdarma dostupné,což mnoha zájemcům poslouží
jako velmi dobré základní vodítko.

Protože pracujeme s grafickým editorem, je pochopitelné, že praktickykaždý
uvedený zásuvný modul je doprovázen obrázkem, demonstrujícímjeho možnosti. Text
zahrnuje různě podrobný popis v závislostina tom, co plug-in nabízí, a často
zde také najdete i obrazovouukázku detailního ovládání.

Jak jsem naznačil, obrazový materiálje hojný a dosti výmluvný, avšak i přesto
pro mne znamenal jistézklamání závěr knihy je sice tvořen zhruba 30stránkovou
galeriíukázek na křídovém papíře, avšak kvalitní tisk na dobrý podkladby si
zasloužila celá kniha. Jde přeci jen o jemné nuance v barvácha obraze, a to při
vší dobré vůli černobílé obrázky nemohou dostatečnězachytit. Jinak jde o
pěknou, inspirativní knihu.

Autor: Martin Vlach, Petr Švéda
Vydavatelství: Computer Press,Praha, 2002
Počet stran: 224
Doporučená cena: 296 KčMistrovství vMS Excel 2000 a 2002

MS Excel je léty osvědčená aplikace, a s trochou nadsázky (a rozhodně bez
urážky) lze toto říci i oautorovi této knihy. Chcete-li stát zdatnými uživateli
tohototabulkového kalkulátoru, nabízí se vám zde materiál zkušenéhotvůrce, pod
jehož vedením se nemusíte obávat ani obtížných témat.Moc nezáleží, pracujete-li
s verzí 2000, 2002 (XP) či nově chystanouedicí 2003, která je prozatím dostupná
v testovacích verzích.

Cílem studijního materiálu je podat co možná nejširší přehled o
možnostechExcelu, a autor nijak nepředstírá, že jistá základní znalostnívýbava
je nezbytná. Předpokládá se, že se umíte v aplikaci běžněpohybovat, víte, co je
buňka a jak funguje, a nezápolíte s běžnýmivýpočty typu suma či tvorbou
základních vstupních seznamů. Prvnídvě kapitoly jsou dobrým předstartovním
testem pokud vám látkao tvorbě pokročilých tabulek či využití vzorců bude
připadatpříliš obtížná, zkuste dočasně jinou, začátečnickou příručku.

Následujícítřetí kapitola je bez nadsázky těžištěm celé publikace a
zahrnujevelmi detailní popis funkcí, jež jsou v Excelu k dispozici.
Téměř300stránkový přehled dává tušit, čím aplikace autorovi učarovala,a proto
zde naleznete výborný exkurs do problematiky, doprovázenývelmi bohatou kolekcí
praktických příkladů a výmluvných ukázek,jak funkce využívat.

Další kapitoly jsou již vyloženy v uměřenémrozsahu a podrobně se seznámíte s
tvorbou grafů, náročnější analýzoudat a prací se seznamy. Právě zde je také
zahrnut výklad jednohoz nejmocnějších nástrojů, kontingenční tabulky, avšak
popravděřečeno jsem očekával, že se jí dostane většího prostoru. Velmicennou
částí je pak osmá kapitola, zahrnující komplexní příkladyvycházející z reálných
situací. Pro experimentování i praktickénasazení se pak jistě hodí příloha C s
detailními postupy některýchtypických operací.

Chystáte-li se propadnout Excelu, pak totoje skvělá cesta!

Autor: Milan Brož
Vydavatelství:Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 648
Doporučená cena:590 KčASP.NET a ADO.NET Tvorba dynamických webových stránek

Pokudjste se učili tvorbu webových aplikací na nové platformě MicrosoftuASP.NET
z publikace pro začátečníky či mírně pokročilé, zřejmějste většinou na
pojednání o datových rozhraních narazili ažněkde před koncem a na podrobnější
seznámení nezbývalo místa.Protože dynamická webová aplikace bez připojení k
databázi jeprakticky nesmysl, můžete s touto knihou pokračovat tam, kdejste
prozatím skončili.

Předkládaná kniha cíleně pomíjí základnípotíže, spojené s tvorbou programů pro
web na platformě ASP.NET,a věnuje se výhradně práci s daty pomocí dostupných
prostředků.Předpokladem využití je právě širší znalost základů
běhovéhoprostředí a tvorby běžných dokumentů, resp. základních aplikací.Autor
vám chce předvést, jak právě pořádná práce s daty dá teprvevaší práci kýžený
rozměr, a počítá s tím, že již s ASP.NET umítetrochu pracovat.

Tvůrce zvolil poměrně pozvolný výklad. Prácis daty zahajuje popisem
jednoduchých ovládacích prvků, jako jsourolovací seznamy, a pozvolna se
propracovává ke zřejmě nejdůležitějšímutématu, kterým jsou datové mřížky (data
gridy). Ve druhé částiknihy můžete narazit na pokročilejší témata, jako jsou
optimálníoddělení funkčního kódu stránek od grafického designu či
složitějšívýběry, a dojde řeč také na odpojené aplikace s využitím DataSetu.V
závěru se tvůrce pozastavuje u dalších otázek, mezi něž patřívyužití XML či
realizace webových služeb.

Přestože jde o knihu programátorskou, v níž se též nachází řada obrazových
ukázek,množství příkladů kódu je přiměřené, takže mírně dominuje klasickývýklad
a čtenář není nucen provádět složité luštění nejasnýchvýpisů. Konkrétní postupy
jsou demonstrovány i ukázkou efektuna výsledné webové stránce, takže dobře
vidíte, čeho lze dosáhnout.Také proto, že podobných publikací není na trhu
mnoho, dovolujisi na ni upozornit.

Autor: Dino Esposito
Vydavatelství:Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 352
Doporučená cena:390 KčRefaktoring - Zlepšení existujícího kódu

Nakladatelství Grada Publishing se v posledních měsících až překvapivě důsledně
věnuje velmi aktuálním a moderním tématům z oblasti programování,resp. tvorby
softwaru. Po několika knihách, z nichž bych rádpřipomněl obzvláště tu o
extrémním programování, přichází dalšízajímavost v podobě dílka o
znovupoužívání existujícího programovacíhokódu.

Tvůrci v čele s Martinem Fowlarem poskytují čtenářům ucelenýmateriál, jemuž
nechybí žádná ze zásadních částí: dozvíte se,co se za pojmem refaktorování
skrývá, proč byste takovéto postupyměli volit, jak poznáte, kdy je nasadit, a
především, jak toudělat. Máte-li mít z knihy opravdu užitek, předpokládá se,
žepracujete na rozsáhlejších projektech. Slušná znalost programovacíhojazyka je
samozřejmostí a drtivá většina příkladů, kterých jev knize požehnané množství,
je zapsána v Javě, s čímž je potřebapředem počítat. Tedy nic pro začátečníky a
tvůrce malých prográmkůna hraní.

Celá kniha je naprosto oddána myšlence, na níž refaktorovánístojí, a to je
proměna existujícího programového kódu na lepšíformu. Úvodní kapitoly jsou
jakousi obhajobou celé koncepce aautor se snaží dále popisované postupy
zdůvodnit. Velmi zajímaváje především 3. kapitola, v níž najdete řadu důvodů,
proč sedo kódu znovu ponořit, a jaké pozůstatky z dřívějška si zasloužívaší
pozornost.

Téměř celý zbytek knihy zhruba od sté stranyje pak podrobným katalogem postupů,
jež autoři pro vlastní ozdravenízdrojových kódů a navržených struktur
doporučují. Text se hemžídetailními návody, velkým množstvím příkladů a řadou
UML diagramů,jež mohou napomoci pochopení problematiky. Zkrátka, máte
možnostnarazit na opravdovou vyšší školu programátorských technik zoblasti OOP,
a to v podání v podstatě spolutvůrců popisovanémetodiky. Odpovídá-li náplň
vašim nárokům, pak sáhněte po zřejmějediné tuzemské knize svého druhu.

Autor: MartinFowler a kol.
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Početstran: 394
Doporučená cena: 390 KčJSP: JavaServer PagesPodrobný průvodce

Ačkoliv nástup jazyka Java byl v některýchoblastech nasazení pozvolnější, lze
bez nadsázky říci, že dynamickéwebové stránky s použitím technologie JSP jsou
dnes již běžnouzáležitostí. Ačkoliv jde o moderní a perspektivní řešení, knihs
touto tematikou najdete na tuzemském trhu pohříchu málo. Zdevám představíme
jednu z možností, jak proniknout do využití Javyve spojení s webovými
technologiemi.

Ačkoliv z hlediska vlastníhopředmětu výkladu je kniha určena v podstatě
začátečníkům, jepotřeba být trošku připraven. I když autor začíná popisem
fungováníprotokolu HTTP a obecným způsobem chování webových aplikací,nemyslím
si, že by úvodní látka byla pro úplné laiky. Ideálníje jistá znalost tvorby
internetových stránek a zápis značekjazyka HTML, neboť na těchto základních
kamenech se bude stavět.Nezaškodí také zkušenosti s psaním alespoň jednoduchých
skriptů.

Publikaceje rozdělena na čtyři základní části. Zpočátku narazíte na
základnípostupy a naučíte se tvořit běžné Java Server Pages. Naleznetezde
kapitoly o implicitně dostupných objektech, direktivách ataké přehled
standardních instrukcí. Závěr první části je tvořenjednoduchým projektem
webového portálu, jenž demonstruje popsanépostupy a možnosti.

V dalších částech knihy již jde trošku "dotuhého". Čekají na vás stavební
kameny v podobě JavaBeans, aautor ihned přidává konkrétní projekt v podobě
sestavení herní aplikace. Podobné schéma je uplatněno i ve třetí části knihy:
výklad databázové problematiky je následován řešením diskusníhoserveru, a
závěrečný oddíl, zaměřený na speciálnější postupy,je doprovázen projektem
nákupního centra.

Knížka se mi líbila především proto, že autor dle mého názoru dokázal ve
většině případů zaměřit pozornost čtenáře na klíčová místa výkladu. Vysvětlení
ukázkových zdrojových textů je v jeho podání pochopitelné a obsáhlé příklady
vás mnohému naučí.

Autor: Barry Burd
Vydavatelství:Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 381
Doporučená cena:369 KčJavaServer Pages Podrobný průvodce začínajícího tvůrce

JavaServer Pages a jejich tvůrci již zřejmě nejsou takovou raritou,a tak se
nakladatelé rozhodli více věnovat i tomuto tématu. Pokudjste váhali, na co se s
ohledem na perspektivu využití v budoucnuprávě "vrhnout", tato příručka vám s
rozhodnutím může pomoci.

Ačkoliv autor nepředpokládá, že byste byli třeba guru na Javu, bez
minimálníhozákladu algoritmického myšlení a tvorby HTML dokumentů vám
budetěžko. Přestože je v textu zařazena spousta témat obecnějšíhozáběru, mezi
něž určitě patří úvod do internetových technologiíči velmi zajímavý vstup do
problematiky zabezpečení, klíčovýmzůstává výklad programování dynamických
webových stránek. Autorvsadil ve větším měřítku na názornost v knize najdete
řadu (ivelmi dlouhých) příkladů, jež jsou na správných místech
detailněokomentovány, a často též různé tabulky a zajímavé diagramy.

Publikace zahrnuje celkem tři části. Základy JSP sestávají krom
zmíněnéminternetovém úvodu z pojednání o JSP elementech, knihovnách značeka
standardních akcích, zatímco část se věnuje problémům, ježvyvstanou při tvorbě
kompletní reálné aplikace. Právě zde najdetevelmi hezky zpracovaný text o
zabezpečení, ale také použití databázíprostřednictvím příslušného rozhraní JDBC
či kontrolu a řízenítoků ve webových aplikacích.

Líbilo se mi, že autor postupujemetodicky a spolu s novými informacemi
demonstruje i jejich význam.Přínosem jsou jistě pravidelné otázky za
kapitolami, kde si prověřítepochopení látky, a také důsledné oddělení
pokročilejší látkypomocí příznaku "pro odborníka". Jedna věc mi však dosti
vadila,a tou je místy dosti proměnlivá náročnost výkladu část jsem
chápalsnadno, a pak často přišel problém, jehož řešení jsem prostěnemohl
"vykoukat" ani z příkladů. A to přesto, že je jich k dispozicimnožství spíš
větší než malé, a to je dobře.

Autor:Gary Bollinger,
Bharathi Natarajan
Vydavatelství: Grada Publishing,Praha, 2003
Počet stran: 418
Doporučená cena: 390 KčMyslímev jazyku Visual Basic.Net

Díky zásadním změnám, jež tvůrce programovacíhojazyka VB.NET firma Microsoft s
přechodem na novou aplikačníplatformu provedl, se stalo toto programátorské
"nářadí" vděčnýmtématem knižních pojednání. Ani Grada neváhala a zařadila
doedice "Myslíme v..." toto poměrně obsáhlé dílko, jež vás můžemnohému naučit.
Pojďme si říci, čemu že vlastně.

Dostává se vám do rukou publikace, jejíž důsledný čtenář se může stát
zdatnýmtvůrcem efektních aplikací v prostředí Windows. Přestože v názvuje
obsažen programovací jazyk, cílem je především názorně ukázat,že programování
pro složitý, graficky orientovaný OS je úkolřešitelný pomocí pochopitelných
postupů. Spolehněte se, že autorvás nezatěžuje příklady s výstupem na konzoli a
optimalizacíkódu, ale jeho zaklínadlem jsou prostě okna.

Při uvedeném rozsahuje zřejmé, že tvůrce mohl využít prostoru k důkladnému
vysvětlenířady aspektů jazyka VB.NET. Ačkoliv zde odpovídající kapitolunajdete,
mám pocit, že to mohlo být lepší zvláště nově implementovanévlastnosti z
oblasti objektově orientovaného programování jsouv knize popsány jakoby
mimochodem, a jistě by si zasloužily vícepozornosti.

Zpět k tomu, co v knize vlastně najdete první svazekobsahuje základní výklad o
tvorbě aplikací ve Windows, tedy prácis formuláři, dlouhé pasáže o ovládacích
prvcích či práci s řetězcia souborovým systémem. Patří sem i zmíněný výklad
jazyka a ukázkaOOP. Ve druhém dílu je především řeč o využití zásadních
tříd.NET Frameworku, jako jsou kreslení či tisk, a dále zde najdeteproblematiku
MDI rozhraní, obsluhu chyb či práci s databázemi.

Kniha vám bude užitečným pomocníkem, pokud přijmete autorovu filozofiirychle a
jednoduše sestavit aplikaci, a zbytečně se nepachtits programováním tam, kde to
není potřeba. Myslím si, občasnýodklon od tohoto dogmatu by textu prospěl.

Autor: Evangelos Petroutsos

Vydavatelství: Grada Publishing,Praha, 2003
Počet stran: 675 + 538 (2 svazky)
Doporučená cena:650 + 560 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.