Tipy a triky pro Windows 95/98

Archiv | 01.03.99

Vítám vás již u pátého pokračování našeho seriálu užitečných tipů a triků pro platformu 32bitových Window...Vítám vás již u pátého pokračování našeho seriálu užitečných tipů
a triků pro platformu 32bitových Windows. V dnešním díle budeme
opět nepatrně editovat registrační databáze, takže si je
nezapomeňte před každou změnou pečlivě zazálohovat.
Prozradíme ale i tipy, kde se spouštění příkazu regedit.exe
úspěšně vyhneme. Dnešní díl zakončíme tradičně dalšími "Easter
Eggs", tentokráte v MS Internet Exploreru 4.

Windows a komunikace

Traceroute (Trasování)

V minulých tipech jsme si objasnili, jak se připojit přes modem
na Internet. Mnozí z vás jistě používají i připojení pevnou
linkou, převážně v rámci svého zaměstnání. Možná vás někdy
udivuje (mě už nikdy) pomalost spojení i na relativně blízké
servery s WWW stránkami, zatímco stránky na druhém konci
zeměkoule prohlížíte rychlostí blesku. To je často způsobeno
tím, že váš požadavek vyslaný z Prahy obletí celý svět, aby
se objevil opět v Praze o pár kilometrů dál. Pokud vás zajímá,
jak vaše požadavky cestují a přes které servery procházejí,
a k tomu vlastníte i Windows 98 (nebo OSR 2.1), použijte ke
zjištění cesty jednoduchý program Tracert . Jděte do menu Start
a zvolte Spustit . Napište tracert <jmeno_pocitace> a sledujte
výpis cesty požadavku k tomuto počítači. Program Tracert je také
užitečný v případě, že chcete zjistit, kde je chyba ve spojení na
určitý server.

/* vložený obrázek tipy5-1.tif bez popisku */

Automatický " re-dialing"

Patříte-li mezi uživatele připojené na Internet pomocí modemu
a komutované linky, možná uvítáte následující možnost nastavení
Windows. Mnozí z vás mi dají zapravdu, že s telefonními linkami
to u nás není nejlepší. Často jsme nuceni vytáčet číslo
několikrát za sebou, než se připojíme, nebo nám naopak
"spadne" linka dříve, než dokončíme to, co jsme chtěli udělat.
Potom se musíme znovu připojit. Toto opětovné vytočení čísla
v případě pádu linky se dá plně automatizovat.

Z menu Start - Programy - Příslušenství - Komunikace-Telefonické
připojení sítě vyberte ikonu vašeho poskytovatele Internetu.
V menu Připojení zvolte Nastavení , a v následném dialogovém okně
zatrhněte Opakovat vytáčení a nastavte časové prodlevy. Potvrďte,
a Windows budou samostatně opakovat vytáčení.
V souvislosti s opakovaným vytáčením se hodí nastavit také
prodlevu při nečinnosti linky a maximální prodlevu, za kterou se
počítač musí připojit. Toto provedete "pravým" klinutím na ikonu
vašeho poskytovatele a volbou Nastavení z kontextového menu. Na
záložce Obecné stiskněte tlačítko Konfigurovat . Zde zvolte
záložku Připojení a nastavte výše uvedené prodlevy. Opět
potvrďte. Tím máte celý proces připojování pod kontrolou.Skrytá, ale užitečná utilitka

Na závěr dnešních "síťových" tipů ještě drobný minitip. Jestliže
se připojujete jakýmkoli způsobem do lokální nebo internetové
sítě a používáte protokol TCP/IP, možná tuto malou utilitku
uvítáte. Z menu Start-Spustit spusťte program
winipcfg.exe . V následném dialogu naleznete informace o vaší
síťové IP adrese, o síťové kartě a ještě mnoho dalšího. Pokud
se připojujete přes modem a komutovanou linku, naleznete zde
vaši dynamicky přidělenou adresu a adresu protějšího modemu.Windows a Desktop

Zbavte se ikon (podruhé)

V některém z minulých dílů tipů jsme si ukázali, jak se zbavit
nejrůznějších ikon na pracovní ploše (desktopu) Windows. Tyto
způsoby byly jednoduché i složité, nicméně vždy řešily tento
"problém" jen pro jednu konkrétní ikonu. Vhodným nastavením
registru ale lehce "odčarujeme" veškeré desktopové ikony, včetně
těch, které jste si sami vytvořili.

Jděte do menu Start-Spustit a spusťte program regedit.exe . Jděte
postupně do hlouby klíčů a podklíčů, až budete
v podklíči
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/
Policies/Explorer, kde vytvořte novou položku DWORD tak, že
kliknete pravým tlačítkem do pravé části regeditu
a zvolíte Vytvořit-Nová hodnota DWORD . Jméno položky bude
"NoDesktop" a hodnota bude decimální "1" (vše bez
uvozovek) . Zavřete regedit.exe a restartujte Windows. Všechny
ikony budou skryté. Pokud budete chtít ikony zpět, změňte
položku "NoDesktop" na hodnotu "0" (vše bez uvozovek), a ikony se
opět zviditelní.

Podklíč Policies lze také upravovat v editoru systémové politiky,
který je přiložen na originálním CD Windows 95 a 98. Naleznete ho
v adresáři se systémovými nástroji a jmenuje se poledit.exe .
Připomeňme, že změnami v tomto podklíči definujete
viditelnost/neviditelnost položek v menu nebo ikon v Ovládacích
panelech . Všechny tyto změny lze provádět i ručně, nebo pomocí
da l ších utilit, jako je např. TweakUI.Komprese registrů

V prvním díle tipů jsme se podrobněji zabývali správou
systémových registrů. Zmínili jsme se o určitém způsobu
optimalizace a zálohování. Ve Windows 98 již existuje program,
který má veškeré tyto úkony na starosti. Jmenuje se
scanreg.exe a nachází se v adresáři Windows. Scanreg se
pouští automaticky při každém startu a provádí jak zálohu,
tak optimalizaci registrů. Tedy přesněji, provádí pět záložních
kopií do adresáře SYSBCKUP a optimalizuje registry v případě, že
prázdné místo v souboru registrů přesáhne 500 KB.

Tyto úkony však můžeme provést i "ručně" z příkazové řádky a tak
přinutit Scanreg k větší spolupráci a efektivitě. Nejprve se
podívejte do souboru scanreg.ini v adresáři vašich Windows.
Zkontrolujte si, zda je zde uveden řádek Optimize=1 , zajišťující
automatickou kompresi. Dále zde můžete nastavit maximální počet
prováděných kopií, adresář, do kterého se mají kopie ukládat,
a další. Pokud chcete komprimovat registry z příkazové řádky,
zvolte ve Windows Start-Vypnout-Restartovat do MS-DOS a zde
napište "scanreg /opt" bez uvozovek. Příkazem win nebo exit se
vrátíte nazpět do Windows.Speciální odkazy ve vašem menu

Napadlo vás někdy při prohlížení nainstalovaných fontů, že by
bylo praktické mít na ně kdekoli přímý odkaz? Pokud ano, právě
pro vás je určen tento tip. Nejedná se jen o fonty. Na ploše,
nebo třeba v menu, můžete mít přímy odkaz na Ovládací panely,
Odpadkový koš či Tiskárny. Tyto odkazy vytvoříte následujícím
způsobem.

Každý tento speciální odkaz má svůj identifikační klíč
v registrech (CLSID). Pokud chcete vytvořit odkaz, musíte nejprve
založit ve Start menu nový adresář s následujícími názvy podle
toho, na co se chcete odkazovat.

Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
Fonts.{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}
History.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}
Subscriptions.{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}
Recycle Bin.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Novou položku ve Start menu vytvoříte tak, že poklepáte pravým
tlačítkem na lištu úloh (taskbar) a zvolíte Vlastnosti . Na
záložce Programy v nabídce Start zvolíte Přidat . V následném
dialogu doplníte do kolonky Příkazový řádek libovolný existující
spouštěcí soubor, například control.exe . Pokračujte stiskem
tlačítka Další . V tomto dialogu stiskněte tlačítko Nová složka
a vepište (lépe zkopírujte) přesný název vybrané položky ze
seznamu výše (např. Control Panel.{21E....atd.). Jméno položky
před číslem můžete libovolně zaměnit. Stiskněte Další ,
a v následujícím dialogu už nic neměňte. Pokračujte stiskem
Dokončit . Prohlédněte si menu Start a v nabídce Programy byste
měli objevit zvolenou položku. Tu pak můžete v případě potřeby
kopírovat na pracovní plochu, nebo do jiného menu.

Upozorňuji, že v uvedeném případě s Ovládacími panely se dá vše
provést pouhým zkopírováním z menu Start , neboť se tam již tato
položka nachází. V ostatních případech tomu tak vždy není.MS Office 97

Instalace Office 97

Instalace Office 97 není ani tak problematická, jako spíše
zdlouhavá. Sice se to oproti minulé verzi trochu zlepšilo
(Office95 byl mistr v pomalé instalaci, překonaný snad už jen
Corelem), ale stále to ještě není ono. Proto asi každý uživatel
uvítá alespoň minimální zrychlení. Podobně, jako se dá
automatizovat instalace Windows, zautomatizujete i instalaci
Office. Prostě jen zadáte potřebné parametry programu Setup ,
a ten se vás pak na oplátku na nic neptá a rychle instaluje.
Stručný seznam parametrů je ve vložené tabulce, která by měla být
tady někde kolem. Jedinou podmínkou takové instalace je, že
musíte spustit Setup z příkazové řádky, kterou spustíte z menu
Start - Programy .
Vzorový příkaz by zněl třeba takto:

D: Office SETUP /K "12345678" /Q1 /N "JMENO" /O "STUDENT" /T C: NEW.STFParametr Vysvětlení
/K Zde v uvozovkách specifikujete klíč CD
/Q 0 - tichá instalace s automatickým ukončením
1 - tichá instalace bez ukončení
T - nezobrazuje v průběhu instalace nic na monitoru
/N Uživatelské jméno v uvozovkách
/O Jméno organizace v uvozovkách
/T Specifikuje STF soubor. V souboru STF uvádíte, co všechno se
má instalovat na hard disk. Implicitně se použije soubor přímo
z originálního CD
/U Odinstaluje všechny aplikace, ale nesmaže soubory
/UA Odinstaluje všechny aplikace a smaže soubory
/R Reinstaluje dříve nainstalované aplikace MS Office 97


Odložte si obrázek

Jestliže v Office vytváříte dokumenty a často do nich vkládáte
grafiku a obrázky, může se stát, že vám nestačí klasická
schránka. Potřebujete mít třeba k dispozici obrázek, ale přitom
ještě kopírujete části textu. Potom nemůžete pro uschování
obrázku použít klasické Cut & Paste . Jiný způsob je si obrázek
"připíchnout" (spike). Obrázek připíchnete kombinací kláves
Ctrl+F3 . Pokud jej potřebujete vložit zpět do dokumentu,
stiskněte Ctrl+Shift+F3 . Tím obejdete nedostatek místa ve
schránce.

Jednodušší mail v Outlook Expressu

Pokud chcete v Outlook Expressu připojit více souborů
k dopisu jako "attachment", jste nuceni neustále dokola přidávat
vždy jen po jednom připojeném souboru. Spusťte si k Outlooku
ještě Windows Explorer a najděte potřebné soubory. Pomocí
stisknuté klávesy Ctrl nebo pomocí myši je všechny označte.
Potom je prostým přetažením upusťte na okno Outlooku s novým
dopisem, a soubory budou najednou připojeny.

Easter Eggs

MS Outlook Express

Tento tip funguje jak s českou, tak anglickou verzí Outlooku .
Spusťte Outlook Express a přejděte do adresáře inbox . Stiskněte
tlačítko Napsat zprávu . V okně pro nový dopis v menu Formát
zaškrtněte Formátovaný text . Klikněte myší do prostoru pro psaní
dopisu a pak do kolonky s písmem (bude tam asi Arial). Zde
napište athena a stiskněte klávesu ENTER. Zavřete okno s dopisem
a na dotaz, zda se má uložit, odpovězte Ne. Vraťte se zpět do
hlavního okna Outlook Expressu a přejděte do adresáře Outlook
Express (je první nad inboxem). Potom jednou klikněte v prvé
časti mezi libovolné dvě ikony do prázdného prostoru, třeba
mezi ikony Přečíst poštu a Přečíst příspěvky . Napište na
klávesnici about , a mělo by se otevřít okno s animací.

MS Internet Explorer 4.01

Toto velikonoční vejce by mělo taktéž pracovat s anglickou
i českou verzi IE 4.x. V podstatě se jedná o něco podobného
jako v předchozím případě. Spusťte Internet Explorer . Jděte do
menu Nápověda a zvolte O aplikaci Internet Explorer . Počkejte, až
skončí animace. Stiskněte klávesu Ctrl a držte ji. Chytněte myší
modrý symbol "e" a přetáhněte ho na ikonu zeměkoule. Pusťte
klávesu Ctrl a znovu ji stiskněte a držte. Chytněte opět myší
"e" a přejeďte na nápis Microsoft Internet Explorer... Ten by
měl odjet stranou a odhalit tlačítko Odemknout . Držte Ctrl
a vraťte se s "e" zpět na ikonu zeměkoule. Pusťte Ctrl
a klikněte na tlačítko Odemknout . Zobrazí se okno se jmény
autorů.Dnešní tipy a triky tradičně ukončíme kapitolou Easter Eggs.
I když se jedná již o pátý díl v sérii, nemusíte se obávat, tipů
a triků je zatím dostatek. Takže i příště pro vás budeme mít
triky z oblasti Windows a Office, a jistě i další "legrácky"
z pera programátorů té které firmy. Pokračovat budeme
i v seriálu InterTipů určeném hlavně uživatelům Internetu,
kterých doufám bude i přes ne zrovna příznivé podmínky v naší
zemi neustále přibývat, neboť informační hodnota Internetu je
nevyčerpatelná.

-----

Dnešní Intertipy bych mohl začít tím, že analogová ústředna, přes
kterou jsem připojen, je v zoufalém stavu, že mi linka padá běžně
po jedné minutě připojení a že poplatky za telefon neúnosně
nabourávají můj rozpočet. Ale i přes tyto "drobnosti" zde
i dnes naleznete výčet profesionálních i amatérských stránek
o Windows. A já mohu tento úvod zakončit jen malým přáním: Už
aby tady byl Internet 99 (alespoň).

Tips und Trics zu Windows 95
http://www.on-line.de/~paul.altenau/win95.htm

Zajímavá stránka Paula Altenaua v německém jazyce. Obsahuje
přehled témat z oblasti Windows 95, která jsou následně
zpracována. Výhodou je, že všechny informace jsou obsaženy
v jediném HTML-dokumentu, a je proto jednoduché je stáhnout.

David Mathew's tips & tricks
http://www.ffni.com/~bobodave/wintip/wintipmain.html

Velmi přehledně (pomocí rámečků - frames) zpracovaná tipová
stránka. Pomoc zde naleznou jak obyčejní uživatelé, tak i zkušení
programátoři v sekci Programming Win95. Návštěvu rozhodně
doporučuji.

/* vložený obrázek intertip5-1.tif */

WinBoost98
http://www.magellass.com/

Tato stránka není zrovna typickou představitelkou tipů a triků.
Naleznete zde ale něco jiného. Jedná se o program WinBoost 98
určený pro Win98, pomocí něhož můžete spoustu nastavení provádět
z přehledných dialogů. Pravda, některé funkce nejsou zcela
ideální (kešování CD), nicméně WinBoost nabízí i užitečné změny
konfigurace, v určité míře tak zastupuje naše tipy a triky.

Undocument features in Windows
http://huizen.dds.nl/~erikleus/

Tato stránka se ve svém názvu pyšní hlavně nezdokumentovanými
možnostmi Windows 95. Z estetického hlediska je velmi prostá,
tvořená pouze textem, což ale ocení uživatel připojený přes
telefonní linku s výrazným šelestem (můj případ).

Franklin Netzwerke
http://www.franklin-net.com/

Pokud se vám na disku "rozvalují" Windows NT, je tato stránka
určena přesně pro vás. Najdete zde snad vše, co se týká této
problematiky. Popis struktury NT, návod na editaci registrů,
podpůrné programy a utility, či linky na další užitečné zdroje.
Vše přehledně upraveno do rámečků (frames), které by tedy váš
browser měl podporovat.

Hanar's tips and tricks
http://www.americatoday.com/hanar/start.htmStránka, určená spíše pro začátečníky, se postupně věnuje všem
oblastem konfigurace Windows 98/95. Začíná nastavením souboru
msdos.sys, pokračuje přes nastavení zvukových karet a končí
u konfigurace sítě a DOSu. Pro přehledné prohlížení budete
potřebovat browser s podporou Javy.

Windows Tips
http://www.winmag.com/win98/win98tips/tip1.htm

To, že tato stránka leží na serveru Winmagazinu, mluví za vše.
Jedná se kompletní přehled tipů a triků pro všechna Windows. Tedy
i nových Windows CE, určených pro přenosné počítače. Stránka také
obsahuje odkazy na freeware pro Windows, diskusní skupiny
(Usenet), FAQ (nejčastěji kladené dotazy) a zabývá se
i problematikou roku 2000 (Y2K) v souvislosti s jednotlivými
verzemi Windows.

Win95 Networking Tips
http://www.lantechatl.com/tips/win95/network.htm

Stránka věnovaná výhradně síťovým záležitostem ve Windows 95.
Naleznete zde popis připojení k síti Novel Netware 4.x, nastavení
DNS (Domain Name System) a další věci týkající se Windows a sítě.

Tips available now!
http://members.aol.com/ianswerq/tips.html

Tato stránka obsahuje přesně osmnáct tipů a triků a rad,
přehledně seřazených do tabulky dle zaměření. Jednotlivá témata
jsou poměrně dobře vysvětlena tak, aby je pochopil i začátečník.
Doporučuji návštěvu homepage tvurce těchto tipů, odkaz naleznete
na této stránce.

Tip World
http://www.webthumper.com/win95/

Kompletní Web, zabývající se Windows 95. Tipy jsou rozčleněny dle
data a jejich popularity. Každý měsíc má takzvané tipy dne, tedy
nejúspěšnější tipy. Na stránce je také odkaz na software pro
Windows 95 a na stránku Windows Magazine.

Tips und Tricks zu Windows 95
http://www.prima.de/home/unreal/tips.html

Jak již název napovídá, tato stránka je v němčině. Hodí se
zejména lidem, kteří stále používají textové prohlížeče. Na této
stránce nenajdete ani jeden obrázek, vše je vyvedeno v čistém
textu, což se pozitivně odráží na rychlosti. Obsah odpovídá
standardu. Naleznete zde informace spíše pro pokročilé uživatele
z oblasti "síťování" ve Windows 95, ale i tipy z oblasti
zlepšování uživatelského rozhraní.

Windows 95/NT and Office Tricks
http://www.isu.co.za/tipTrick.htm

Jednoduchá stránka tipů na exotické adrese. Naleznete zde velmi
stručný (a také přehledný) seznam tipů a triků pro Windows NT,
Windows 95 a Office. Poslední položkou výběru je tajemné slůvko
"Mixed", kde najdete ještě mnoho dalšího.Villa Soft tips and tricks
http://www.villasoft.de/support.htm

Německá firma Villa Soft poskytuje na své stránce v rámci
"supportu" uživatelům informace, týkající se Windows a softwaru od
firmy Villa. Pokud jste tedy vlastníkem takového softwaru,
poskytne vám tato stránka jak tipy vlastní, tak tipy obecně pro
systém Windows. Najdete zde také odkaz na FAQ Windows a Villa
software pro Windows.

Cad-Micro tips and tricks for WinNT
http://www.cad-micro.com/WindowsNT.htm

Velmi technicky zaměřená stránka pro uživatele Windows NT.
Doporučuji spíše pokročilým uživatelům, neboť tvůrce předpokládá
relativně hluboké znalosti z oblasti hardwaru a někdy i systému
Windows NT. O to užitečnější pro pokročilé tato stránka tipů je.Windows Technical
http://www.morec.com/techtips.htm

Jako u předchozího odkazu, tipy jsou z hlediska znalostí trochu
náročnější, v podstatě se vždy jedná o přímou editaci systémových
registrů jak ve Windows 95, tak v NT. Některé tipy uvedené zde,
by se daly provést i jiným způsobem, nebo si pomoci některou ze
specializovaných utilit (např. TweakUI).

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.